CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Gwasanaethau Ymholiadau

Gwasanaethau Ymholiadau

Bydd Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn croesawu ymholiadau gan unigolion a sefydliadau sy’n ymddiddori yn yr holl amrywiaeth o agweddau ar dreftadaeth Cymru. Er enghraifft:

  • Perchnogion eiddo hanesyddol
  • Ffermwyr sy’n ymddiddori yn y nodweddion archaeolegol yn y dirwedd
  • Grwpiau cymunedol a grwpiau hanes lleol neu deuluol
  • Athrawon a disgyblion ysgol
  • Cynllunwyr awdurdodau lleol
  • Myfyrwyr addysg bellach, addysg uwch ac addysg barhaus
  • Archaeolegwyr a phenseiri proffesiynol
  • Cwmnïau teledu, cwmnïau ffilm neu gwmnïau cyhoeddi

Gallwch ymgynghori â Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru drwy Coflein; a gwneud cais am ddeunydd drwy lenwi’r ffurflen ymholi ar-lein neu i fynychu’n uniogyrchol o Fap Data Cymru fel setiau data daearol neu forol.

Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’n gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus dros y ffôn, e-bost neu’n bersonol yn ein llyfrgell ac ystafell chwilio yn Aberystwyth. Bydd y staff arbenigol yno’n chwilio ein cronfeydd data a’n deunydd archifol i roi gwybodaeth a chymorth i ateb eich ymholiad ac yn sôn wrthych am unrhyw wybodaeth berthnasol a all fod yn yr archif.

Mae ein llyfrgell gyfeirio arbenigol yn cynnwys llyfrau a chyfnodolion y cewch chi ymgynghori â hwy yn ystod yr oriau agor cyhoeddus. Mae modd prynu copïau o ddeunydd o’r archif yn y fan a’r lle yn y Comisiwn Brenhinol neu drwy ddefnyddio ffurflen archebu y gwasanaeth ymholiadau.

Gall cyfyngiadau hawlfraint fod ar beth o’r deunydd. Gellir trefnu i grwpiau addysg a grwpiau â diddordeb arbennig ymweld i gael golwg ar ddeunydd sydd wedi’i ddethol o’r casgliadau archifol.

Bydd aelodau o’r staff hefyd yn rhoi darlithiau a sgyrsiau i grwpiau a chymdeithasau.

Rydym yn darparu gwasanaethau dwyieithog.


Taflenni:

Tweets