CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Gwasanaethau Ymholiadau > Archebu Deunydd o’r Archif

Archebu Deunydd o’r Archif

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn darparu gwasanaeth sy’n ymwneud â threftadaeth archaeolegol ac adeiledig Cymru. Mae modd cael gwybodaeth drwy lenwi’r ffurflen Gwneud Ymholiad, drwy anfon cais drwy’r post, ffacsio cais, ffonio i gyflwyno cais neu ymweld yn bersonol â’r Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio yn Aberystwyth. Peth doeth yw gwneud apwyntiad.

Llyfrgell a Gwasanaethau Ymholiadau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BU

Ffôn: +44(0)1970 621200

Oriau Agor:

Rydym ni ar agor ar Dydd Mawrth i Ddydd Iau, 9:30 – 16:30

Cewch weld y wybodaeth hon yn rhad ac am ddim, ond fe all fod ffi am gyflenwi copïau o ddata a deunydd archifol; Edrychwch ar y rhestr brisiau i gael y manylion. Caiff copïau o’r deunydd eu cyflenwi gan barchu unrhyw gyfyngiad ar hawlfraint neu gyfyngiad ar fynediad iddo. Edrychwch ar ein ‘Telerau ac Amodau ar gyfer Defnyddio Gwybodaeth o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru’, os gwelwch yn dda. Bwriadwn ateb eich ymholiad cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl cael y cais. I archebu copïau o gofnodion sydd eisoes i’w gweld ar Coflein, llenwch Ffurflen Archebu a rhowch y rhif catalog, yr NPRN, chyfeirnod y ddelwedd ac am pa ddefnydd y wybodaeth.


Mae’n ffurflenni ni i gyd ar gael fel Dogfen Word, PDF, neu gopïau print.  Os hoffech ffurflen mewn un o’r fformatau hyn, cysylltwch ag ein Gwasanaeth Ymholiadau.

Tweets