Ffioedd y Trwyddedau

 

Amddiffynnir deunydd sy’n cael ei ddarparu gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) gan gyfraith hawlfraint. Dylid gwneud ceisiadau am drwydded ar y Ffurflen Archebu (LES08) a’i hanfon i  chc.cymru@cbhc.gov.uk. Sylwch y gall fod angen cael caniatâd deiliad yr hawliau os yw’r hawlfraint yn eiddo i drydydd parti ac os oes hawlfraint yn dal i fod ar yr eitem. Eich cyfrifoldeb chi fydd clirio unrhyw hawl ynglŷn â’r eitem(au) y dymunwch ei/eu defnyddio.

Tan i chi gael trwydded, ni ddylech atgynhyrchu deunydd ar unrhyw ffurf na’i werthu na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben heblaw ymchwil breifat.

 

Cylchgrawn Academaidd/Cyhoeddiad Elusennol – (am bob delwedd)

Hawliau yn y DU            Hanner tudalen         £15        Tudalen llawn          £20      Clawr blaen     £25

Y byd/un iaith                 Hanner tudalen         £20        Tudalen llawn          £25      Clawr blaen     £30

Y byd/pob iaith               Hanner tudalen         £25        Tudalen llawn          £30      Clawr blaen     £35

 

Llyfrau, E-Lyfrau, Cylchgronau Masnachol ac Adroddiadau – (am bob delwedd)

Hawliau yn y DU            Hanner tudalen         £25        Tudalen llawn          £35      Clawr blaen     £50

Y byd/un iaith                 Hanner tudalen         £50        Tudalen llawn          £70      Clawr blaen     £100

Y byd/pob iaith               Hanner tudalen         £75        Tudalen llawn          £100    Clawr blaen     £150

Os argreffir mwy na 5000, ychwanegwch 25%

 

Taflenni/Llyfrynnau (am bob delwedd)

Rhai a gylchredir am ddim                                                                                                                          £10

Masnachol                                                                                                                                                      £35

 

Cardiau post/Calendrau/CD-ROM/DVD – (am bob delwedd)

Nifer a argreffir 1 – 1000                                                                                                                             £35

Nifer a argreffir 1000 – 5000                                                                                                                       £40

Nifer a argreffir 5000+                                                                                                                                 £50

 

Gwefan – (am bob delwedd)

Anfasnachol (hyd at 3 delwedd)                                                                                                               Di-dâl

Masnachol                                                                                                                                                      £45

 

Arddangosfa – (am bob delwedd)

Anfasnachol                                                                                                                                                   £15

Masnachol (â ffi mynediad)                                                                                                                         £45

 

Cyflwyniadau gan gynnwys rhai PowerPoint, Darlithiau ac ati

Anfasnachol                                                                                                                                                   Di-dâl

Masnachol                                                                                                                                                       £20

 

Traethawd Hir Prifysgol, Heb ei Gyhoeddi                                                                                            £10

 

Teledu – (am bob delwedd – defnyddio unwaith mewn 1 cynhyrchiad)

Darllediad i Gymru / Darllediad rhanbarthol                                                                                             £40

Darllediad ar rwydwaith y DU                                                                                                                       £50

Darllediad ledled y byd                                                                                                                                  £60

10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (Cymru/Rhanbarthol) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo   £100

10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (yn y DU) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo                         £110

10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (y Byd) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo                             £120

Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (Cymru/Rhanbarthol)                 £170

Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (yn y DU)                                       £180

Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (y Byd)                                           £200

 

Gall cyfraddau arbennig fod ar gael i gwmnïau sy’n defnyddio mwy na 5 delwedd. Rhaid cydnabod y Comisiwn Brenhinol yn y credydau ar y diwedd.

 

Os bydd angen dyfynbris arnoch ar gyfer unrhyw ddefnydd arall, cysylltwch â’r Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau yn y cyfeiriad isod.  Anfonir anfoneb atoch pan fydd ffi’r drwydded wedi’i chadarnhau. Dylid talu cyn pen 28 diwrnod ar ôl cael yr anfoneb. Gellir talu drwy BACS, cerdyn credyd/debyd neu drwy siec sy’n daladwy i ‘CBHC’.

 

Codir prisiau yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.

Tweets