Ffioedd y Trwyddedau

Amddiffynnir deunydd sy’n cael ei ddarparu gan Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) gan gyfraith hawlfraint. Dylid gwneud ceisiadau am drwydded ar y Ffurflen Archebu (LES08) a’i hanfon i  chc.cymru@cbhc.gov.uk. Sylwer os gwelwch yn dda: mae’n bosibl y bydd angen i chi gael caniatâd y sawl sy’n dal yr hawliau os yw’r hawlfraint yn perthyn i drydydd parti ac os yw’r eitem yn dal dan hawlfraint. Chi sy’n gyfrifol am gael caniatâd mewn perthynas â’r eitem neu eitemau rydych chi’n dymuno ei/eu defnyddio.

Hyd nes i chi dderbyn trwydded, ni ddylai deunydd gael ei atgynhyrchu ar unrhyw ffurf, ei werthu, na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben heblaw am ymchwil preifat.

Cylchgrawn academaidd neu gyhoeddiad elusennol (am bob delwedd)

Hawliau yn y DU                 Hanner tudalen £15       Tudalen lawn £20          Clawr blaen £25
Y Byd – Un iaith                  Hanner tudalen £20      Tudalen lawn £25          Clawr blaen £30
Y Byd – Pob iaith                Hanner tudalen £25       Tudalen lawn £30         Clawr blaen £35

Llyfrau, e-lyfrau, cylchgronau masnachol ac adroddiadau (am bob delwedd)

Hawliau yn y DU                 Hanner tudalen £25      Tudalen lawn £35          Clawr blaen £50
Y Byd – Un iaith                  Hanner tudalen £50      Tudalen lawn £70          Clawr blaen £100
Y Byd – Pob iaith                Hanner tudalen £75       Tudalen lawn £100        Clawr blaen £150

Os bydd mwy na 5000 yn cael eu hargraffu, ychwanegwch 25%.

Taflenni neu lyfrynnau (am bob delwedd)

Rhai a gylchredir am ddim                                                                                                                £10
Masnachol                                                                                                                                             £35

Cyflwyniadau’n cynnwys PowerPoint, darlithiau, ac ati (am bob delwedd)

Anfasnachol                                                                                                                                          Di-dâl
Masnachol                                                                                                                                             £20

Gwefannau (am bob delwedd)

Anfasnachol                                                                                                                                          Di-dâl
Masnachol                                                                                                                                             £45

Arddangosfeydd a phaneli arddangos (am bob delwedd)

Anfasnachol                                                                                                                                          £15
Masnachol (gyda thâl mynediad)                                                                                                     £45

Cardiau post, calendrau, CD neu DVD (am bob delwedd)

Nifer a argreffir 1-1000                                                                                                                       £35
Nifer a argreffir 1000-5000                                                                                                               £40
Nifer a argreffir 5000+                                                                                                                       £50

Setiau data

Setiau data digidol                                                                                                                               £50

Teledu

Darllediad Cymreig neu ranbarthol: pob delwedd, defnyddio unwaith, un cynhyrchiad              £40
Darllediad ar Rwydwaith yn y DU: pob delwedd, defnyddio unwaith, un cynhyrchiad                 £50
Darllediad byd-eang: pob delwedd, defnyddio unwaith, un cynhyrchiad                                         £60
10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (Cymru/rhanbarthol) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo £100
10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (yn y DU) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo                      £110
10 mlynedd o ddarlledu a ffrydio (y Byd) a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo                           £120
Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (Cymru/rhanbarthol)              £170
Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (yn y DU)                                    £180
Darlledu, ffrydio a defnyddio ar gyfer DVD a hyrwyddo am byth (y Byd)                                        £200

Mae’n bosibl y bydd cyfraddau arbennig ar gael i gwmnïau sy’n defnyddio mwy na 5 delwedd.

Os bydd angen dyfynbris arnoch ar gyfer unrhyw ddefnydd arall, cysylltwch â’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau yn y cyfeiriad uchod. Bydd anfoneb yn cael ei hanfon ar ôl cadarnhau ffi’r drwydded. Dylid talu’r swm sy’n ddyledus o fewn 28 diwrnod ar ôl derbyn yr anfoneb. Gellir talu drwy BACS, drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu drwy siec yn daladwy i ‘Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’.

Codir prisiau yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.


Tweets