Llyfrgell Comisiwn Brenhinol

Llyfrgell gyfeiriol fynediad agored sy’n ategu’n uniongyrchol ein casgliadau archifol yw Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.

Mae’n cwmpasu pob agwedd ar archaeoleg, pensaernïaeth, hanes, archaeoleg arforol, topograffeg, cartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a strategaeth amgylchedd hanesyddol Cymru ac mae testunau sy’n ymdrin ag ardaloedd daearyddol ehangach yn darparu cyd-destun. Mae’r llyfrgell yn gartref i gasgliadau arbennig o dda o lyfrau’n ymwneud â chynhanes, Prydain Rufeinig, anghydffurfiaeth Gymreig, topograffeg Gymreig, pensaernïaeth werinol ac archaeoleg ddiwydiannol.

Bydd y llyfrgell yn casglu cylchgronau cyfredol cymdeithasau hanes sirol Cymru, yn ogystal â chyfnodolion archaeolegol, pensaernïol a hanesyddol arbenigol perthnasol.

Oriau Agor

Rydym ni ar agor ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau rhwng 9:30 a 16:00, ac ar Ddydd Mercher rhwng 10:30 a 16:30.


Library catalogue screenshot - welsh

Cliciwch yma i weld catalog llyfrgell Y Comisiwn Brenhinol


Tweets