CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Sut i Ddod o Hyd i Ni

Sut i Ddod o Hyd i Ni


Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi’i leoli yn adeiladau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Y cyfeiriad llawn yw Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU. Ein rhif ffôn yw 01970 621 200.

(I lawrlwytho’r ddogfen hon fel ffeil PDF, cliciwch yma: Dod o Hyd i Ni.)

Mae cyfleusterau llyfrgell ac ymholiadau’r Comisiwn Brenhinol wedi’u lleoli ar y llawr cyntaf (lefel 0), ychydig cyn cyrraedd Ystafell Ddarllen y Gogledd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’r Comisiwn Brenhinol.


Mae’r ddogfen ‘dod o hyd i’ch ffordd’ hon wedi’i rhannu’n bedair adran:

1. Mewn car
2. Ar fws
3. Ar droed
4. Yn yr adeilad
    a. Yn y lifft
    b. I fyny’r grisiau

I lawrlwytho’r ddogfen ‘dod o hyd i’ch ffordd’ hon fel ffeil PDF, cliciwch yma: Sut i Ddod o Hyd i Ni


1. Mewn car

Os ydych chi’n gyrru i fyny allt Penglais (A487, o’r dref), mae’r tro i’r Llyfrgell ar y dde ar ôl Ysbyty Bronglais.

h

h

Os ydych chi’n gyrru i lawr allt Penglais (A487), mae’r tro i’r Llyfrgell Genedlaethol ar yr ail chwith ar ôl Campws Prifysgol Aberystwyth.

h

Dilynwch y ffordd…

…a throwch tuag at ochr dde adeilad y Llyfrgell.

Mae’r maes parcio ar y dde.

Ar ôl parcio, cerddwch yn ôl yr un ffordd ag y daethoch i du blaen yr adeilad.
Fe welwch arwydd glas gyda chyfarwyddiadau yno.

Mae llwybr troed yn arwain at du blaen yr adeilad.

Ar ôl cyrraedd y tu blaen, fe welwch arwydd y Comisiwn Brenhinol, potiau planhigion a’r drws ffrynt.
Gallwch fynd at y fynedfa drwy fynd i fyny’r grisiau (ar y chwith) neu’r ramp (ar y dde).

Mae arwydd ‘Mynedfa | Entrance’ uwchben y drws ffrynt.

Nôl i ben y dudalen

2. Ar fws

Os cymerwch y bws (gwasanaeth 03) i’r Llyfrgell, byddwch chi’n mynd i lawr (ac yn ei ddal) ger y maes parcio.
Dilynwch y cyfarwyddiadau o’r maes parcio uchod.

Nôl i ben y dudalen

3. Ar droed

Os na allwch fynd i fyny grisiau, dilynwch y lôn yr holl ffordd o gwmpas i ochr dde adeilad y Llyfrgell a dilynwch y cyfarwyddiadau o’r maes parcio uchod.

Os cyrhaeddwch y Llyfrgell ar droed, ewch i fyny’r grisiau o’r briffordd.

Mae’r brif fynedfa ar ochr dde tu blaen yr adeilad.

Wrth yr ail set o risiau, ewch i fyny a dilynwch y grisiau i’r dde.

Fe welwch ‘garreg’ y Llyfrgell Genedlaethol ar y chwith, yna’r drws ffrynt.

Gallwch gyrraedd y fynedfa drwy fynd i fyny’r grisiau (ar y chwith) neu’r ramp (ar y dde).

Mae arwydd ‘Mynedfa | Entrance’ uwchben y drws ffrynt.

Nôl i ben y dudalen

4. Yn yr adeilad

Y tu mewn i’r adeilad, trowch i’r chwith ac ewch drwy’r drysau cylchdroi.
Fe welwch dderbynfa’r Llyfrgell Genedlaethol ar y chwith.

hh

a. Yn y lifft

Os na allwch fynd i fyny’r grisiau, mae’r lifft ar y dde, wrth ymyl y coridor i Café Pen Dinas.

hh

Rydych chi ar Lefel -1 neu’r Llawr Gwaelod Isaf (LG).
Mae’r Ystafelloedd Darllen ar Lefel 0 neu ar y Llawr Gwaelod (G). Yn y lifft, pwyswch ‘G’.

Wrth ddod allan o’r lifft, fe welwch goridor hir a silffoedd llyfrau ar y ddwy ochr.

Cymerwch y tro cyntaf i’r dde. Fe fydd arwydd i’r Ystafelloedd Darllen.

Dilynwch y carped coch nes cyrraedd y grisiau, yna trowch i’r chwith.

Dilynwch y carped coch eto. Fe welwch ddwy set o arwyddion uwch eich pen: 1) ‘Yr Ystafell Ddarllen’…

…a 2) ‘Ystafell Ddarllen y Gogledd’ a ‘Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’.

Ewch drwy’r drws ac fe welwch Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol ar y dde.

Nôl i ben y dudalen

hh

b. I fyny’r grisiau

Cerddwch heibio i siop y Llyfrgell Genedlaethol…

…nes i chi weld arwyddion i’r Ystafelloedd Darllen.

Dilynwch yr arwyddion a chymerwch y tro cyntaf i’r dde, drwy’r drysau, i ‘Ystafell Peniarth’.

Ym mhen Ystafell Peniarth, ewch i fyny’r grisiau.

Ar ben y grisiau, dilynwch yr arwyddion i’r Ystafelloedd Darllen a throwch i’r dde.

Trowch i’r dde eto wrth ddesg y porthor.

Dilynwch y carped coch. Fe welwch ddwy set o arwyddion uwch eich pen: 1) ‘Yr Ystafell Ddarllen’…

…a 2) ‘Ystafell Ddarllen y Gogledd’ a ‘Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’.

Ewch drwy’r drws ac fe welwch Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol ar y dde.

Nôl i ben y dudalen

Tweets