CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni > Ymchwil a Chofnodi

Ymchwil a Chofnodi

Y Tîm Arolwg ac Ymchwilio yn y Comisiwn Brenhinol sy’n gyfrifol am ddarparu gwybodaeth awdurdodol am dreftadaeth Cymru, sef ar dir Cymru ac o fewn ei dyfroedd.  Bydd ein gwaith yn canolbwyntio’n arbennig ar yr elfennau o’n treftadaeth sydd heb eu cynrychioli a’u cydnabod yn ddigonol, ynghyd â’r nodweddion sydd o bwys cenedlaethol neu ranbarthol.  Lledaenir ffrwyth ein gwaith yn eang drwy amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys y gronfa ddata ar-lein Coflein, llyfrau a chyhoeddiadau, ac arddangosfeydd.

Mae ein gwaith yn cynnwys prosiectau thematig neu brosiectau ardal, rhaglenni i ragchwilio ledled Cymru a chyfoethogi’r gronfa ddata, ac astudiaethau manwl o safleoedd ac adeiladau unigol. Byddwn ni’n rhoi cyngor proffesiynol i eraill yn y sector treftadaeth, a thrwy barhau i ddatblygu technegau megis arolygu digidol, dendrocronoleg, rhagchwilio o’r awyr ac yn y môr, a chynnal digwyddiadau fel cynhadledd Gorffennol Digidol, byddwn ni’n ceisio datblygu ac ehangu ymagweddau at gofnodi, dehongli a chyflwyno treftadaeth.

Byddwn ni’n croesawu’r cyfle i weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, prifysgolion, cyrff cadwraeth a grwpiau gwirfoddol a chymunedol, er enghraifft.

Tweets