CHERISH: Prosiect wedi’i ariannu UE ar Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir

 

CHERISH Logo (VARIOUS)

Prosiect cyffrous newydd wedi’i ariannu gan Ewrop yw CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd). Mae’n cael ei arwain gan Comisiwn Brenhinol mewn partneriaeth â’r Rhaglen Ddarganfod: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, ac Arolwg Daearegol, Iwerddon.

Dechreuodd y prosiect 5 mlynedd hon ar 1 Ionawr 2017 a bydd yn derbyn mwy na €4m o arian yr UE drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru 2014-2020, Echel Flaenoriaethol 2 – Addasiad Cymunedau Môr Iwerddon ac Arfordirol i Newid Hinsawdd.

Prif amcan CHERISH yw cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid hinsawdd (ddoe, heddiw ac yn y dyfodol) a’r cynnydd mewn stormydd a digwyddiadau tywydd eithafol ar dreftadaeth ddiwylliannol riffiau, ynysoedd a phentiroedd moroedd rhanbarthol Cymru ac Iwerddon. Bydd y prosiect yn targedu bylchau mewn data a gwybodaeth rheoli, gan ddefnyddio technegau arloesol i ddarganfod, asesu, mapio a monitro asedau treftadaeth ar y tir ac o dan y môr. Caiff y canlyniadau eu lledaenu’n eang a datblygir arfer gorau ar gyfer addasu i newidiadau yn yr  hinsawdd yn y dyfodol.

Darllenwch ein Crynodeb Gweithredol i gael gwybod mwy am y prosiect

Cadwch mewn cysylltiad â CHERISH:

Facebook: CHERISH Project
Twitter: @CHERISHproj

Newyddion:

Bydd cyfnod paratoi a chynllunio’r prosiect CHERISH yn parhau hyd fis Mehefin 2017.  Wrth i wybodaeth newydd ddod i law bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru.

23/3/17: Datganiad I’r Wasg: CHERISH: Lansio Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

22/3/17: Caiff y prosiect CHERISH ei lansio’n swyddogol Ddydd Iau 23 March 2017. Byddwn ni’n lansio ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru a Dún Laoghaire yn Iwerddon.

19/1/17: Darllenwch y Llywodraeth Cymru datganiad i’r wasg

18/1/17: Bellach, mae dwy swydd newydd ar gyfer CHERISH, yn swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth, wedi’u hysbysebu ar gyfer Rheolwr(aig) y Prosiect ac Ymchwilydd (Archaeoleg Arfordirol). Cewch chi’r manylion llawn a ffurflenni cais yma: Swyddi Gwag

 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Louise Barker, Uwch Ymchwilydd: Louise.barker@cbhc.gov.uk

Dr Toby Driver, Uwch Ymchwilydd: Toby.driver@cbhc.gov.uk

IW Group

Tweets