CBHC / RCAHMW > Newyddion > Hen Hen Rieni mewn 3D!

Hen Hen Rieni mewn 3D!

Ychydig iawn o bobl all ddweud eu bod nhw wedi gweld delwedd dri-dimensiwn o’u hen hen daid a’u hen hen nain, ond gall Rod Primrose o Melbourne, Awstralia hawlio’r fraint hon. Darganfu Rod brint stereosgopig o’i hynafiaid a gynhyrchwyd yng nghanol y 19eg ganrif gan Francis Frith, un o arloeswyr cynnar ffotograffiaeth ym Mhrydain. Mae’r delweddau dwbl hyn, o edrych arnynt drwy stereosgop, yn creu’r argraff o ddyfnder tri-dimensiwn, a daethant yn boblogaidd iawn o ganol y 19eg ganrif ar ôl i ddelwedd o’r fath o’r Frenhines Victoria gael ei dangos yn Arddangosfa Fawr 1851.

Peth prin iawn yw dod o hyd i lun stereosgopig o’ch teulu eich hun o’r cyfnod hwn fodd bynnag, ac mae’r ffotograff dan sylw yn dangos George a Harriet May, gyda’u plant George, Blanche, Rose a Fanny, ym mhrif borth Castell Rhaglan yn Sir Fynwy. Y dyddiad ar y print yw 1855, ac mae wedi’i lofnodi gan Frith. Mae’r tad yn cael ei ddangos yn dilyn ei broffesiwn fel arlunydd tirluniau, ac mae gosod y teulu fel hyn yng nghanol adfeilion mawreddog Rhaglan yn creu cyfansoddiad Rhamantaidd sy’n nodweddiadol o’r 19eg ganrif. Agwedd hynod arall yw bod y llun yn dangos arlunydd wrth ei waith ac yn rhoi’r argraff ei fod yn cofnodi’r olygfa y tu hwnt i’r olygfa sy’n cael ei chofnodi gan y camera – sylw diddorol ar y ddwy ffurf ar gelf. Yn ogystal, mae’n dangos mor anodd yw cadw plentyn bach yn llonydd ar gyfer tynnu llun, hyd yn oed 160 o flynyddoedd yn ôl!

Yr hyn sydd o ddiddordeb i CBHC yw’r ffaith mai aelodau’r teulu hwn oedd y bobl olaf i fyw yng Nghastell Rhaglan. Cafodd Harriet May ei phenodi’n giper yno tua 1850. Yn y man fe ymfudodd dwy o’i merched, Rose a Blanche, i Awstralia, ac mae Rod Primrose yn orwyr. Yn garedig iawn, mae Rod wedi rhoi sgan ansawdd uchel o’r ddelwedd i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac mae’n bleser mawr gennym ei gynnwys yn ein casgliadau fel cofnod o Gastell Rhaglan yng nghanol y 19eg ganrif, ac fel delwedd hyfryd o breswylwyr olaf y castell.

 

The May family, Raglan Castle gatehouse, 1855, Francis Frith

Y teulu May, porthdy Castell Rhaglan, 1855, Francis Frith. Cyf. DD2016_006, NA/MM/2016/005e

raglan_gif

16/08/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x