CBHC / RCAHMW > Newyddion > Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i Ni
Ystafell Ymchwil a Llyfrgell

Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i Ni

Fel rhan o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i Hygyrchedd, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, rydym wedi cynhyrchu canllaw digidol ar-lein gweledol a thestunol ar Sut i Ddod o Hyd i Ni.

Gellir gweld y canllaw yma https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/

Mae hefyd ar gael fel dogfen pdf y gellir ei lawrlwytho https://rcahmw.gov.uk/wp-content/uploads/2019/03/Sut-i-Ddod-o-Hyd-i-Ni-1.pdf

Gan gymryd i ystyriaeth yr holl ffyrdd y gall pobl ddod i’n Swyddfeydd a’n Hystafell Ymchwil a Llyfrgell gyhoeddus – ar y trên neu’r bws, mewn car, neu ar droed – mae’r canllaw yn rhoi disgrifiadau manwl a chlir, ynghyd â lluniau, o’r llwybrau, y mannau parcio, a’r cyfleusterau sydd ar gael i ddefnyddwyr:

Ar y bws  https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/#link2

Mewn car  https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/#link1

Ar droed (yn berthnasol hefyd i bobl sy’n cyrraedd y dref ar y trên)   https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/#link3

Parcio, Hygyrchedd, a Chyfleusterau i Ddefnyddwyr  https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/hygyrchedd-a-chyfleusterau-defnyddwyr/

Mae hefyd yn cynnwys lluniau a thestun i ddangos i ymwelwyr sut i ddod o hyd i’n Hystafell Ymchwil a Llyfrgell ar ôl iddynt ddod i mewn i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

Yn y lifft https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/#link5

I fyny’r grisiau  https://cbhc.gov.uk/gwasanaethau/sut-i-ddod-o-hyd-i-ni/#link6

Drwy ddarparu gwybodaeth weledol ac ysgrifenedig ymlaen llaw, gobeithiwn y bydd ein hymwelwyr yn teimlo’n fwy hyderus pan fyddant yn ymweld â ni am y tro cyntaf. Gall pobl nad ydynt yn gyfarwydd ag archifau deimlo ychydig yn ansicr ar eu hymweliad cyntaf, felly gobeithiwn y bydd ein canllaw yn lleddfu unrhyw bryderon.

Rydym hefyd wedi creu sgan 3D o’r Ystafell Ymchwil a Llyfrgell er mwyn gwneud eu hymweliad yn brofiad mwy cyfeillgar.

Mae cynlluniau llawr ar gael hefyd:

Edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr, hen a newydd: rydych chi’n siŵr o gael croeso mawr!

Ystafell Ymchwil a Llyfrgell
Ystafell Ymchwil a Llyfrgell

10/10/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x