CBHC / RCAHMW > Newyddion > Lansiad cyd-genedl CHERISH, prosiect Iwerddon-Cymru newydd i ymchwilio i newid hinsawdd a threftadaeth yr arfordir

Lansiad cyd-genedl CHERISH, prosiect Iwerddon-Cymru newydd i ymchwilio i newid hinsawdd a threftadaeth yr arfordir

Ar ôl dwy flynedd o gynllunio, cafodd CHERISH, prosiect newydd wedi’i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, ei lansio Ddydd Iau diwethaf. Arweinir y prosiect gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru gyda chefnogaeth Prifysgol Aberystwyth, Arolwg Daearegol Iwerddon, a Phrosiect Darganfod Iwerddon.

Daeth mwy na 100 o bobl i’r lansiad a gynhaliwyd ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon: ym mhencadlys Comisiynwyr Goleuadau Iwerddon yn Dún Laoghaire gyda Seán Kyne , Gweinidog Gwladol, ac ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol, a’r Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Aberystwyth.

Prosiect cyffrous newydd gwerth €5.2 yw’r Prosiect CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd) a fydd yn parhau am 5 mlynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020 yr Undeb Ewropeaidd. Nod y prosiect yw helpu sefydliadau arbenigol yng Nghymru ac Iwerddon i ddefnyddio’r technolegau diweddaraf i ddadansoddi archaeoleg arfordiroedd ac ynysoedd a safleoedd treftadaeth yr effeithir arnynt fwyaf gan newid hinsawdd, erydiad arfordirol, tywydd stormus a chodiadau yn lefel y môr. Caiff hydrograffeg, daeareg, archaeoleg, y dreftadaeth adeiledig ac arforol, synhwyro o bell a gwyddor amgylcheddol eu defnyddio wrth wneud yr ymchwil hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect CHERISH ewch i.

Gallwch hefyd ddilyn hynt y prosiect ar ein tudalen Facebook ‘CHERISH Project’ ac ar Twitter ‘@CHERISHproj’

Y lansiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. (©Prifysgol Aberystwyth)

Y lansiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. (©Prifysgol Aberystwyth)

 

Rhoddodd Seán Kyne, Gweinidog Gwladol, yr anerchiad agoriadol yn Dun Laoghaire. (©Phrosiect Darganfod Iwerddon)

Rhoddodd Seán Kyne, Gweinidog Gwladol, yr anerchiad agoriadol yn Dun Laoghaire. (©Phrosiect Darganfod Iwerddon)

 

O’r chwith i’r dde: Yr Athro John Grattan (PA), Yr Athro Helen Roberts (PA), Scott Lloyd (CBHC), Yr Athro Geoff Duller (PA), Louise Barker (CBHC), Dr Sarah Davies (PA), Christopher Catling (CBHC), Dr Eurwyn Wiliam (CBHC) a’r Athro Henry Lamb (PA). (©Prifysgol Aberystwyth)

O’r chwith i’r dde: Yr Athro John Grattan (PA), Yr Athro Helen Roberts (PA), Scott Lloyd (CBHC), Yr Athro Geoff Duller (PA), Louise Barker (CBHC), Dr Sarah Davies (PA), Christopher Catling (CBHC), Dr Eurwyn Wiliam (CBHC) a’r Athro Henry Lamb (PA). (©Prifysgol Aberystwyth)

 

Eglurwyd hyd a lled y prosiect gan y Tîm CHERISH: Louise Barker, Dr Toby Driver a Dr Sarah Davies. (©Prifysgol Aberystwyth)

Eglurwyd hyd a lled y prosiect gan y Tîm CHERISH: Louise Barker, Dr Toby Driver a Dr Sarah Davies. (©Prifysgol Aberystwyth)

31/03/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x