CBHC / RCAHMW > Newyddion > Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol
International Maritime Day

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau-U cyffrous sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Yn ystod y prosiect fe ddefnyddir technoleg canfod sain i greu delweddau o longddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf sy’n gorwedd ar wely’r môr ar hyd arfordir Cymru, a manteisir ar ymchwil hanesyddol i adrodd storïau’r bobl yr effeithiodd y rhyfel arnynt.

Crëwyd y lleoliad fel cyfle datblygu i athro/athrawes newydd gymhwyso, neu ar fin cymhwyso, i helpu i wireddu elfennau gwaddol addysgol y prosiect.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn siarad Cymraeg a bydd ganddo/ganddi radd addysgu/TAR. Bydd yn gallu helpu tîm y prosiect i ddatblygu adnoddau gwyddoniaeth, mathemateg a hanes ar gyfer ysgolion (cyfnodau allweddol 3 a 4), yn gysylltiedig â ffrwyth gwaith y prosiect a’r cwricwlwm Cymreig newydd.

Bydd y lleoliad ar gyfer 8 wythnos yn ystod yr haf. Mae’n swydd amser-llawn, 37 awr yr wythnos, a gellir ymgymryd â hi ar sail hyblyg a/neu ran-amser.

Rydym yn cynnig cyflog o £19,240 pro rata y flwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth am waith y prosiect ac am y lleoliad,  gan gynnwys pecyn gwneud cais, ewch i’n gwefan yn
https://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gweithio-ir-comisiwn/swyddi-syn-wag-ar-hyn-o-bryd/

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Ebrill 2019.

03/04/2019

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x