This map gives an approximate indication of the boundaries of the larger cantrefs (cantrefi ) of Wales, as listed by Gruffudd Hiraethog (d.1564) in NLW Peniarth MS.147.

Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi

Mae deall ffi niau gweinyddol hanesyddol Cymru a sut maen nhw wedi newid ar hyd y canrifoedd yn hanfodol i’n dealltwriaeth o dirwedd Cymru. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi datblygu dwy haen geo-ofodol ddigidol, gan ddefnyddio ffynonellau o’r Oesoedd Canol Diweddar a ffi niau plwyf hanesyddol i ail-greu ffi niau cymydau a chantrefi Cymru yn yr Oesoedd Canol.

Mae datblygiadau pellach ar y gweill i ddarganfod sut mae’r ffi niau hyn wedi newid dros amser ac i’w mapio’n fwy manwl. Bydd yr adnoddau digidol hyn ar gael am ddim i’r cyhoedd fel cymorth i annog ymchwil.

Bydd y data hwn yn ychwanegiad pwysig at ein gwasanaethau ar-lein, yn enwedig y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol a Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru.

Mae’r map hwn yn rhoi amcan bras o ffi niau cymydau Cymru, yn ôl rhestr Gruffudd Hiraethog (bu farw 1564) yn llawysgrif Peniarth 147 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r map hwn yn rhoi amcan bras o ffi niau cymydau Cymru, yn ôl rhestr Gruffudd Hiraethog (bu farw 1564) yn llawysgrif Peniarth 147 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Mae’r map hwn yn rhoi amcan bras o ffi niau cantrefi Cymru, yn ôl rhestr Gruffudd Hiraethog (bu farw 1564) yn llawysgrif Peniarth 147 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r map hwn yn rhoi amcan bras o ffi niau cantrefi Cymru, yn ôl rhestr Gruffudd Hiraethog (bu farw 1564) yn llawysgrif Peniarth 147 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

May 18, 2017

Leave a Reply

1 Comment on "Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi"

avatar
newest oldest most voted
Robin Owain
Guest

Map y Cantrefi hyn afool ar Comin Wicimedia ers 2009, ond gydag ychydig o wahaniaethau; wedi’i sefydlu ar ‘Hanes Cymru’ Cyfrol 1 a ‘Celtic Culture’ Koch:
https://cy.wikipedia.org/wiki/Cantref
Angen trafod y gwahaniaethau rhynddynt.

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets