CBHC / RCAHMW > Newyddion > Mapio’r Mapiau a Therfynu’r Terfynau: Ymagwedd newydd at ddigido ffynonellau cartograffig hanesyddol o’r 17eg ganrif i’r 19eg ganrif

Mapio’r Mapiau a Therfynu’r Terfynau: Ymagwedd newydd at ddigido ffynonellau cartograffig hanesyddol o’r 17eg ganrif i’r 19eg ganrif

Ymunwch â Jon Dollery, ein harbenigwr mapiau, ar gyfer ein sgwrs ar-lein am ddim nesaf ‘Mapio’r Mapiau a Therfynu’r Terfynau: Ymagwedd newydd at ddigido ffynonellau cartograffig hanesyddol o’r 17eg ganrif i’r 19eg ganrif’ ar 2 Medi am 5pm.

Mae yna gyfoeth o fapiau hanesyddol o Gymru. Maen nhw’n amrywio o’r arolygon manwl a wnaed gan yr Arolwg Ordnans ar ddiwedd y 19eg ganrif i fapiau ystâd yr 17eg ganrif a’r 18fed ganrif. Ceir ym mhob ffynhonnell wybodaeth werthfawr am ddefnydd tir, perchenogaeth a nifer yr erwau: darlun manwl o natur y dirwedd ar yr adeg benodol honno. Felly mae astudio’r mapiau amrywiol hyn yn ein helpu i ddeall sut mae’r dirwedd a adnabyddwn heddiw wedi datblygu. Sut bynnag, yr her rydym wedi’i hwynebu erioed mewn perthynas â’r ffynonellau hyn yw sut i’w harchwilio, eu croesgyfeirio a’u holi’n llawn.

Yn y sgwrs hon byddwn yn edrych ar y fethodoleg sy’n cael ei datblygu gan CBHC mewn partneriaeth o fewn prosiect cydweithredol a ariennir gan Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau. Nod y prosiect ei hun yw llwyr ddigido amrywiaeth o ffynonellau cartograffig hanesyddol ar gyfer chwe phlwyf ar hyd y ffin rhwng Sir y Fflint a Sir Ddinbych. Dangosir yn y sgwrs sut y gellir dod â’r holl ffynonellau hyn ynghyd a rhoi bywyd newydd iddynt mewn un amgylchedd GIS cydlynol. Byddwn hefyd yn trafod potensial ac arwyddocâd ehangach posibl y dull hwn ar gyfer y sector treftadaeth a sectorau eraill.

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw YMA.

26/08/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x