CBHC / RCAHMW > Newyddion > Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

Helo, Ywain Tomos ydw i ac rwyf wedi bod yn gweithio yn Llyfrgell y Comisiwn ers pedwar mis bellach – dyma rai syniadau cychwynnol am fy mhrofiadau wrth setlo i mewn i fy swydd newydd. Credaf fod gan y Comisiwn rôl unigryw ac un o’r pethau a ddenodd fi i wneud cais am y swydd oedd pwysigrwydd gwaith y Comisiwn wrth gofnodi, a dehongli newidiadau yn yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Am dros ganrif, mae gwaith y Comisiwn wedi sicrhau bod gennym gofnod o safleoedd ac adeiladau arwyddocaol a phwysig drwy’r Cyfrolau Arolwg a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, er gall fod y safleoedd gwreiddiol wedi hen ddiflannu.

Mae bywyd wastad yn ddifyr yn yr ystafell ddarllen!

Mae bywyd wastad yn ddifyr yn yr ystafell ddarllen!

Mae gen i gefndir ym maes ymchwil a gwaith llyfrgell, felly, i mi, mae’r gwaith yn darparu cyfleoedd i ateb ymholiadau a rheoli casgliadau archifol. Mae’r ymholiadau yn eang ac yn ddieithriad mae angen rhywfaint o waith ditectif sy’n golygu twrio yn ein casgliadau. Mae hi wedi bod yn bleser mawr i archwilio casgliadau megis Casgliad Rokeby o luniau o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru. Ficer o Thetford gyda’r enw anghyffredin Hubert Denys Eddowes Rokeby ydoedd a fu’n casglu cardiau post o orsafoedd rheilffordd i gychwyn, cyn dechrau tynnu lluniau ei hun lle na allai ddod o hyd i luniau perthnasol. Fel un sy’n dod o Feirionnydd, mae lluniau dyfrlliw rhyfeddol o’r diwydiant llechi yng Nghasgliad Hildred Falcon hefyd wedi creu argraff arnaf.

Mae adnabod safleoedd yn aml yn dasg heriol ond wastad yn hynod ddiddorol

Mae adnabod safleoedd yn aml yn dasg heriol ond wastad yn hynod ddiddorol.

Mae’n amlwg i mi ein bod yn darparu gwasanaeth nad yw ar gael yn unman arall ac y gallwn gysylltu ein defnyddwyr i ffynonellau eraill trwy ein rhwydweithiau. Trwy fod yn seiliedig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gellir darparu mynediad ar unwaith i’n defnyddwyr a staff i dreftadaeth ddogfennol Cymru ac yn barod  gallaf weld y synergedd wrth i ddefnyddwyr ein hystafell ymchwil allu defnyddio casgliadau LlGC yn ystod yr un ymweliad.

Mae’r cyfleoedd a ddarperir gan y rheolwyr cofnodion digidol i ddarparu mynediad i eitemau gwreiddiol o wir ddiddordeb i mi a hoffwn gymryd rhan yng ngwaith y Comisiwn i ddatblygu Coflein a gwefannau Hanesyddol Cymru er mwyn darparu ffyrdd ychwanegol i ddefnyddwyr gael mynediad i’n casgliadau o bell. Mae rheoli materion hawlfraint hefyd yn rhan hanfodol o waith ymholiadau’r Comisiwn a gall fod yn her wirioneddol i egluro perchnogaeth eitemau unigol.

Mae fy nghydweithwyr yn y Comisiwn yn frwdfrydig dros eu gwaith ac rwy’n falch iawn fy mod yn cael y cyfle i gyfrannu fy sgiliau er mwyn annog mwy o ddealltwriaeth a defnydd o’n casgliadau archifol a llyfrgell.

02/03/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x