Mesur ein Rhyngweithiad ag Apps Treftadaeth Ddigidol ‘yn y Gwyllt’

Enillodd prosiect ‘Cerdded gyda’r Rhufeiniaid’ Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Wobr Darganfod Treftadaeth am ragoriaeth o ran dehongli treftadaeth ddiwylliannol a naturiol yn 2015. Llwyddodd y prosiect i ddenu ymwelwyr newydd i Wersyll Cyrch a Chaeran Rufeinig anghysbell ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd Suzanna Jones, Swyddog Dehongli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a greodd y prosiect, yn edrych ar y data sydd wedi’u cynhyrchu hyd yn hyn, a dulliau newydd o werthuso’r data meintiol o dan y themâu Llywio, Dehongli, Rhyngweithio Cymdeithasol a Dylunio.

 

Walking with Romans 3                      Walking with Romans

Cynhadledd Gorffennol Digidol | Lleoliad | Cofrestru | Sylwadau | Blogs | Arddangosfeydd | Ein Noddwyr

February 13, 2017

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets