CBHC / RCAHMW > Newyddion > Mis Alzheimer’s y Byd: Helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia
Archif Cof

Mis Alzheimer’s y Byd: Helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia

Yn y Comisiwn Brenhinol rydym yn frwd dros dreftadaeth a defnyddio treftadaeth i gyfoethogi bywydau pobl. Un ffordd o wneud hyn yw defnyddio ein hadnoddau gweledol i ysgogi atgofion ymhlith pobl sy’n byw gyda dementia.* Mae gennym dudalen we sy’n darparu mynediad i rai o’n casgliadau arbennig ac sy’n egluro sut i chwilio ein cofnodion neu ddarganfod cardiau post hanesyddol.

Archif Cof - Defnyddio ein hadnoddau i ysgol atgofion

Archif Cof

Mae’r oriel ‘Atgof Cof’ yn rhoi blas ar y math o ddelweddau sy’n cael eu cadw yn ein harchif, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), y gellir cyrchu ei chynnwys drwy ein cronfa ddata ar-lein, Coflein.

Ond mae ein gwaith yn y maes hwn yn cael ei gyflawni’n bennaf drwy Gasgliad y Werin Cymru, sef partneriaeth rhyngom ni, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru. Gall gwefan Casgliad y Werin ddarparu ar gyfer gwaith hel atgofion syml – ar ffurf ymgysylltu thematig â’i chynnwys – ac ar gyfer gwaith ar hanesion bywyd unigolion – drwy lawrlwytho ffotograffau perthnasol o’r wefan neu, mewn cyferbyniad, drwy uwchlwytho ffotograffau personol i’r wefan a chreu eich Casgliad neu’ch Stori eich hun. I hybu’r math cyntaf o waith, rydym wedi datblygu Atgof Cof, cyfrif wedi’i guraduro sydd â’r nod o hwyluso hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia.

Archif Cof

Ar gyfer Mis Alzheimer’s y Byd, rydym ni wedi creu cyflwyniad fideo byr sy’n egluro pwrpas yr Archif Cof:

Cerddoriaeth a Neuaddau Dawns

Yn olaf, hoffem dynnu sylw at un o’r ychwanegiadau diweddaraf at yr Archif Cof, Cerddoriaeth a Neuaddau Dawns, casgliad o ddelweddau yn amrywio o fandiau jazz y 1930au i grwpiau pop y 1960au, o ddawnsfeydd yn neuadd y dref i jitterbugging, yn ogystal â dau fideo 360-gradd sy’n eich gwahodd i ymuno â’r gynulleidfa i ganu caneuon poblogaidd fel ‘Moliannwn’ a ‘Hen Ferchetan’.

Archif Cof - Cerddoriaeth a Neuaddau dawns

Byddwn yn parhau i ychwanegu deunydd at y casgliadau ac mae croeso i chi gynnig awgrymiadau

Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn tanio atgofion ac yn ysgogi trafodaethau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydynt – gadewch eich sylwadau isod!

Reina van der Wiel, Rheolwr Llywodraethu a Risg

* Fe gymeron ni ran yn ddiweddar mewn ymchwil gan Isabel Deards o Goleg Prifysgol Llundain ar “Ysgogi cymdeithasol a photensial archifau ar gyfer cyfoethogi profiadau pobl sy’n byw gyda dementia”.

23/09/2020

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x