CBHC / RCAHMW > Newyddion > Nadolig Llawen a phob dymuniad gorau am y Flwyddyn Newydd!

Nadolig Llawen a phob dymuniad gorau am y Flwyddyn Newydd!

Mae Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ‘Bryngaer a Chymuned 2023: Prosiect Pendinas’ nawr ar gael mewn fformat cydraniad uchel ac wedi ei isdeitlo’n llawn ar ein sianel YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EBEsS0PpsJg. Mae lansiad ein Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymreig, ‘Dathlu ac Archifio Profiadau Asiaid Uganda’, a ddarlledwyd yn wreiddiol ar y 5 Hydref 2023, hefyd ar gael ar YouYube: https://www.youtube.com/watch?v=cmvcqTCfC9U.

Llun wedi ei dynnu o’r awyr o Fryngaer Pendinas wedi ei orchuddio gan flanced ysgafn o eira ar yr 2 o Ragfyr 2010. Gallwch weld y gaer hynaf, sef y gaer ogleddol a hefyd y gaer ddeheuol, yn ogystal â chofeb Wellington a phentref Penparcau islaw. Mae Prosiect Pendinas sydd yn bartneriaeth rhwng y Comisiwn Brenhinol ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, ag ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn gyda dau gloddiad â chymorth gwirfoddolwyr a rhaglen allgymorth cymunedol lawn. Bydd y prosiect yma yn parhau tan fis Medi 2024.

Digwyddiadau sydd ar ddod yn 2024:

  • 25/01/24:Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol – paratoi’r ffordd ar gyfer cymdeithas fwy cynhwysol o safbwynt hil erbyn 2030’. Siaradwyr: Usha Ladwa-Thomas, Nashima Begum a Rajvi Glasbrook. Darlith ar-lein Prosiect Asiaid Cymreig y Comisiwn Brenhinol, 5yh: https://ti.to/digital-past/cynllun-gweithredu-cymru-wrth-hiliol
  • 01/02/24: Sgwrs Prosiect PendinasPenparcau in the Archives’ gan Helen Palmer, Archifau Ceredigion, sgwrs byw yn yr Hwb ym Mhenparcau, Aberystwyth, 6:30-8yh. Nid oes angen archebu o flaen llaw ar gyfer y sgwrs hon.
  • 15/02/24: Sgwrs Prosiect PendinasPrehistoric Landscape Changes in Cardigan Bay’ gan Martin Bates, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sgwrs byw yn yr Hwb ym Mhenparcau, Aberystwyth,  6:30-8yh. Nid oes angen archebu o flaen llaw ar gyfer y sgwrs hon.
  • 21/02/24:O Fudo i Feithrin Cydnerthedd’ gan Awduron Amrit Wilson (Finding a Voice) a Bharti Dhir (Worth). Darlith ar-lein Prosiect Asiaid Cymreig y Comisiwn Brenhinol, 5yh (Bydd dolen docynnau ar gael yn y Flwyddyn Newydd).
  • 29/02/24: Sgwrs Prosiect PendinasMapping the Maps’ gan Jon Doller, CBHC, yn fyw yn yr Hwb ym Mhenparcau, Aberystwyth, 6:30-8yh. Nid oes angen archebu o flaen llaw ar gyfer y sgwrs hon.
  • 14/03/24: Sgwrs Prosiect PendinasThe Hidden Archaeology of Ceredigion’ gan Toby Driver, CBHC, yn fyw yn yr Hwb ym Mhenparcau, 6:30-8yh. Nid oes angen archebu o flaen llaw ar gyfer y sgwrs hon.
  • 21 & 22/03/24:Adeiladu Cymru Fodern: Cyflwyniad i Bensaerniaeth a Dyluniai’r 20fed Ganrif’, cynhadledd ddeuddydd a gynhaliwyd mewn partneriaeth a’r Comisiwn Brenhinol, Cymdeirhad yr Ugeinfed Ganrif, a C20 Cymru yng Nghanolfan y Celfeddydau, Aberystwyth. Mae cofrestru nawr ar agor ar: https://secure.c20society.org.uk/Default.aspx?tabid=62&EventId=1033
Pendinas – Cyfres o Ddarlithoedd y Gaeaf

Lyfrau ar-lein

Ewch i’n siop lyfrau ar-lein i weld beth y gallech fod yn ei ddarllen dros y Nadolig. Mae ein cyhoeddiad print diweddaraf am hanes Camlas Abertawe ar gael yn awr a byddai’n anrheg berffaith i bawb sy’n dwlu ar gamlesi a rheilffyrdd! Mae teitlau newydd wedi’u hychwanegu at y rhai y gellir eu lawrlwytho’n ddigidol, sy’n cynnwys The Welsh Cottage am £9.99 yn unig. Cofiwch fod pob un o Gyfeillion y Comisiwn Brenhinol yn cael disgownt o 10% a gwasanaeth postio am ddim.

Ac yn olaf, mae ein Hadroddiad Blynyddol bellach ar gael ar ein gwefan: https://rcahmw.gov.uk/about-us/corporate-information/annual-report/ . Os hoffech gael fersiwn argraffedig o’r adroddiad hwn, cysylltwch â nicola.roberts@cbhc.gov.uk

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth bawb yn y Comisiwn! Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r wyl a dymunwn y gorau i chi ar gyfer y Flwyddyn Newydd.

19/12/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x