CBHC / RCAHMW > Newyddion > Navratri

Navratri

Gŵyl Hindŵaidd flynyddol yw’r Navratri i anrhydeddu’r dduwies Durga, yr oreudduwies, a elwir hefyd yn Devi Maa sy’n cynrychioli’r fam gosmig ddwyfol. Mae’r ŵyl yn para naw nos; dechreuodd ar 15 Hydref a bydd yn gorffen ar 24 Hydref.

Ystyr ‘Navratri’ yw ‘naw nos’. Ystyr ‘nav’ yw ‘naw,’ ac ystyr ‘ratri’ yw ‘nos’. Mae ‘nav’ hefyd yn cyfeirio at y naw ffurf ar y fam gosmig ddwyfol.

Navratri yw’r adeg o’r flwyddyn i orffwys yn llwyr, ymlacio a phrofi creadigrwydd a rhyddid rhag pob gofid a phroblem. Mae ymprydio, myfyrio, gweddïo ac arferion ysbrydol eraill a gyflawnir yn ystod y cyfnod yn helpu gyda’r adfywio hwn.

Llunian gan Skanda Vale, 2023 https://www.skandavale.org

Mae dathliadau’r Navratri yn llawn o liwiau llachar sy’n amlwg yn yr addurniadau, y ffrogiau a’r dyluniadau. Bob dydd, bydd cymunedau’n dod ynghyd i berfformio’r Garba, sef dawns werin Gwjarataidd yn draddodiadol, sy’n dathlu benywod ac sy’n anrhydeddu pob un o’r naw ffurf ar y famdduwies. Bydd plant, oedolion a phobl hŷn i gyd yn perfformio’r Garba, yn aml gan ddefnyddio ffyn a elwir yn ‘dandiya’. Ceir dwy ddawns draddodiadol. Yr un gyntaf yw ‘Raas’, pan fydd pobl yn dawnsio mewn cylch sy’n symud. Gall y gerddoriaeth gychwyn yn araf ac yna cyflymu, sy’n golygu bod y ddawns Raas yn cyflymu hefyd. Dawns sgwâr yw’r ail ddawns, sy’n defnyddio’r ffyn dandiya. Rydych yn dawnsio gyferbyn â phartner ac yn taro dandiya eich partner â’ch dandiya chi. Yna, mae pob aelod o’r grŵp yn newid partner ac mae’r cylch yn symud o gwmpas. Weithiau, caiff y ddwy ddawns eu cymysgu, sy’n arwain at ddawnsio araf a chyflym.

Bydd llawer o bobl yn mynd i berlewyg llwyr yn ystod y dawnsiau, ac weithiau bydd ysbryd ‘Mata’ yn meddiannu rhai pobl.

Mae’n bosibl y bydd cymunedau’n rhannu pryd o fwyd cymunedol ar ddiwedd y Garba bob dydd, yn dibynnu ar ba mor fforddiadwy yw hynny.

Ar y nawfed diwrnod, caiff Puja ei gynnig i’r famdduwies a chaiff gwledd ei pharatoi wedyn i gloi’r ŵyl Navratri.

Mae naw o liwiau’n gysylltiedig â’r Navratri, sy’n symboleiddio un o rinweddau amlwg y famdduwies.

Yr un yw’r lliwiau bob blwyddyn, ond mae eu trefn yn amrywio’n dibynnu ar ba ddiwrnod y bydd y Navratri yn cychwyn. Dyma restr o liwiau’r Navratri ar gyfer 2023:

  • Y diwrnod cyntaf (15 Hydref) – Pratipada – Gwyn – yn cynrychioli heddwch, purdeb a diniweidrwydd.
  • Yr ail ddiwrnod (16 Hydref) – Dwitiya – Coch – yn symboleiddio gweithredu, angerdd a dyfalbarhad.
  • Y trydydd diwrnod (17 Hydref) – Tritiya – Glas Brenhinol – yn cynrychioli grym ac awdurdod.
  • Y pedwerydd diwrnod (18 Hydref) – Chaturthi – Melyn – yn cynrychioli egni, sirioldeb a disgleirdeb.
  • Y pumed diwrnod (19 Hydref) – Panchami – Gwyrdd – yn symboleiddio ymlacio.
  • Y chweched diwrnod (20 Hydref) – Shashti – Oren / Melyn – yn symboleiddio gweithredu, angerdd a chreadigrwydd.
  • Y seithfed diwrnod (21 Hydref) – Saptami – Gwyrdd / Glas / Porffor – yn symboleiddio gorffwys, tawelwch a doethineb.
  • Yr wythfed diwrnod (22 Hydref) – Ashtami – Coch / Marŵn – sef lliw aberth, sy’n arwain at wir foddhad.
  • Y nawfed diwrnod (23 Hydref) – Navami – Gwyn / Aur – yn symboleiddio purdeb, perffeithrwydd a ffyniant.

Bydd llawer o bobl yn dewis gwisgo’r lliwiau cysylltiedig hyn, ac mae iachawyr yn cadarnhau bod y lliwiau’n effeithio ar yr amryw Chakras – y canolbwyntiau egni sydd yn y corff – a’u bod yn arwain at wellhad dwfn.

Llun gan Sanatan Dharma Mandal a’r Ganolfan Gymunedol Hindŵaidd yng Nghaerdydd.
Roedd Dussehra ar 24 Hydref.

25/10/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x