Newyddion

Tanysgrifiwch i’n porthiant Newyddion a pheidiwch byth a cholli stori.

A still from the VR experience

Ail-greu’r Gorffennol mewn Realiti Rhithwir

10/11/2019

Mae’r lefel o fanylder a gynigir gan dechnegau arolygu digidol, fel laser-sganio, yn ein galluogi i greu modelau digidol 3D manwl gywir, ond weithiau rydym a ...

Mwy

Left to right: Richard Suggett, Natalie Williams (University of Wales Press), Peter Davies (Chair of Ceredigion County Council), Geraint H. Jenkins and Eryn M. White

Lansio Hanes Sir Aberteifi!

10/11/2019

Cafodd y gyfrol hirddisgwyliedig ar hanes Sir Aberteifi yn yr Oesoedd Canol ei lansio gerbron cynulleidfa lawn yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar Ddyd ...

Mwy

Ystafell Ymchwil a Llyfrgell

Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i Ni

10/10/2019

Fel rhan o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i Hygyrchedd, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, rydym wedi cynhyrchu canllaw digidol ar-lein gweledol a thestunol ar Sut ...

Mwy

RCAHMW - Library Volunteer

Dewch i Wirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

10/09/2019

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeoleg ddiwydiannol? Ydych chi’n hoffi llyfrau? ...

Mwy

Fonmon Castle Library, 1979 Ref. DI2006_1952 C.422949 NPRN: 300300

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2019

10/08/2019

Archifau Llyfrgell Plas Trawsgoed, 1981 Cyfeirnod DI2011_0081 C.540807 NPRN: 35307 Archifau Prosiect Archaeoleg Cymru / Archaeology Wales Archif ...

Mwy

Job Vacancy – Youth Project Co-ordinator

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

10/08/2019

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid – Prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’ Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gydlynydd Pr ...

Mwy

Investigators Digital Photograph Ruined Quarrymans Cottages Betws-y-coed

Darganfod Gorffennol Cymru Ar-lein

10/07/2019

Gwelwyd mwy o drafodaeth ar bwysigrwydd hanes Cymru yn ddiweddar, pa un ai wrth ystyried rhinweddau’r cwricwlwm newydd neu wrth dynnu sylw at storïau grwpia ...

Mwy

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Dathlu Dros 10,000 O Flynyddoedd o Hanes y Môr Mewn Llyfr Newydd

09/25/2019

Datganiad i’r Wasg Mae’r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr erioed o hanes y môr yng Nghymru - a gymrodd dros ddegawd i’w hymchwilio a’i chynhyrchu - yn ...

Mwy

O 1847, 16 Pier Street, Aberystwyth, oedd safle gwreiddiol y Cambrian Institution for the Deaf and Dumb, yr ysgol gyntaf yng Nghymru i blant byddar. Symudodd yr ysgol i Abertawe ym 1850. NPRN 35105.

Staff y Comisiwn Brenhinol yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain

09/23/2019

Fel rhan o’i waith, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i hwyluso mynediad i’w gasgliadau archifol ac i rannu’r hyn mae’n ei wneud â chynulleidfa ...

Mwy

Ci, Dyddiadur a Dirgelwch sy’n mynd yn ôl 70 mlynedd

09/06/2019

DATGANIAD NEWYDDION Fis Rhagfyr diwethaf, rhannodd y Prosiect Llongau-U stori ryfeddol daeargi bach o’r enw Lotte a ddaeth i fyw ymhlith criw llong danfor ...

Mwy

Lake Vrynwy, Llanwddyn, 1995

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2019

09/04/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfr ...

Mwy

Dinas Dinlle Hillfort and Second World War seagull trench

Bryngaer Dinas Dinlle, Gwynedd

08/22/2019

Mae bryngaer arfordirol Dinas Dinlle yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae wedi’i lleoli ar fryn o waddodion drifft rhewlifol (marian gwth-floc yn ...

Mwy

NMRW - Library closure week 12 - 16 August 2019

Wythnos cau’r llyfrgell: 12 – 16 Awst 2019

08/08/2019

Ystafell serach newydd CHCC Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ymholiadau ei atal, o ddydd Llun 12 Awst tan ddydd Gwener ...

Mwy

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, arwain gan Comisiwn Brenhinol

08/05/2019

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, prosiect wedi’i ariannu gan Ewrop, arwain gan Comisiwn Brenhinol mewn partneriaeth â’r Rhaglen Ddarganfod: Canolfan Ar ...

Mwy

Brand-New Map of Historic Places in Llanrwst

Map Newydd Sbon o Leoedd Hanesyddol yn Llanrwst

07/31/2019

Gyda chroglen o’r bymthegfed ganrif, elusendai o’r oes fodern gynnar, pont enwog ac (yn ôl y sôn) arch Llywelyn Fawr, mae llawer o hanes, a hanes Cymru, ...

Mwy

Penmaenmelyn Mine, with sheep, 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2019

07/29/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfr ...

Mwy

These photographs show the whirling machine designed by Professor Oliver Lodge in the early 1890s for experiments with ether. To construct the whirling machine, Lodge secured a grant from the Royal Society to pay for an assistant, Benjamin Davies (seen immediately to the right of whirling machine in his shirt sleeves). Source: Cadbury Research Library OJL5/2, University of Birmingham.

Chwilio am Berthnasau Arwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a fu’n Ymchwilio i Ddyfeisiau ar gyfer Canfod Llongau Tanfor

07/17/2019

Mae tîm Prosiect Llongau-U 1914-18 y Comisiwn Brenhinol yn chwilio am berthnasau’r diweddar Benjamin Davies (1863-1957) yn y gobaith y gallant roi mwy o wyb ...

Mwy

Map o'r Enwau Lleoedd Hanesyddol

Mwy na 660,000 enw yn y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

07/12/2019

Derbyniodd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ddata Prosiect Cynefin, y prosiect i ddigideiddio mapiau degwm 1841, oddi wrth y Llyfrgell Genedlaethol yc ...

Mwy

Llangollen Police Station, 2014 Ref. DS2014_056_001 C.583202 NPRN: 419758

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2019

06/28/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfr ...

Mwy

Archaeoleg ar y dibyn!

06/21/2019

Y Prosiect CHERISH yn parhau i ddatgelu cyfrinachau bryngaer Dinas Dinlle Ar ddechrau mis Mehefin, ailgydiodd archaeolegwyr a daearyddwyr CHERISH o’r Comi ...

Mwy

Delwedd amlbaladr o longddrylliad yr SS DRINA.

Mae Rebecca Carlton yn ysgrifennu am ei gwaith fel myfyrwraig gyda’r Prosiect Llongau-U

06/20/2019

Fy enw i yw Rebecca. Rydw i yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant, Campws Llambed, yn dilyn cwrs treftadaeth. Rydw i wedi bod ar leoliad ...

Mwy

Youth panel members erecting the project group’s exhibition at the Youth Voice Conference 2018 at St Fagans National Museum of History.

Treftadaeth Ddisylw – Darganfod Hanes Anghofiedig Cymru Wrth Ymgysylltu â’r Genhedlaeth Nesaf

06/13/2019

Fe ddes i ar draws ‘Ceredigion Gyfyngedig’, un o’r grwpiau ‘Treftadaeth Ddisylw’, pan oeddwn i hanner ffordd drwy fy ail flwyddyn yn astudio Celfyddy ...

Mwy

Spectators at the Aberystwyth stage of the Milk Race

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2019

06/11/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfr ...

Mwy

Cofio Milwyr D-Day, 6 Mehefin 1944

06/06/2019

Mae 6 Mehefin 2019 yn nodi 75 mlynedd ers lansio Ymgyrch Overlord, yr ymosodiad cyfunol mwyaf erioed gan luoedd arfog y tir, y môr a’r awyr. Dechreuodd Ymgy ...

Mwy

Llun o Gaer Hubbertson, Aberdaugleddau. Cafodd ei hadeiladu ym 1860 a’i defnyddio i amddiffyn yr ierdydd llongau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2

05/29/2019

Sut beth oedd bywyd i ddynion y ganolfan lyngesol?  Un agwedd gyffredin ar fywyd y dynion oedd disgyblaeth a rheoliadau’r Llynges. O olchi gwisgoedd ...

Mwy

The historic core of surviving Naval buildings within Pembroke Dockyard.

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1

05/29/2019

Aberdaugleddau, porthladd ar arfordir de-orllewinol Cymru, oedd un o’r canolfannau llyngesol pwysicaf yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn agos ...

Mwy

Casgliad y Werin Cymru Archif Cof

Wythnos Gweithredu Dementia: Defnyddio adnoddau treftadaeth digidol i ysgogi atgofion

05/23/2019

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn parhau i hyrwyddo ei adnoddau i ysgogi atgofion. Mae’r gwaith hwn wedi datblygu o ddigwyddiad a gynhaliwyd yn 2017 yn y Comisiw ...

Mwy

Adroddiad Blynyddol 2017-18

05/22/2019

Adroddiad Blynyddol 2017-18 gan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lw ...

Mwy

Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr

Dangos Arddangosfa’r Prosiect Llongau-U yn ystod Wythnos Darganfod Aberdaugleddau

05/21/2019

Fel rhan o wythnos o weithgareddau i ddathlu hanes llyngesol a morwrol Aberdaugleddau, bydd arddangosfa’r Prosiect Llongau-U 1914-18 yn cael ei dangos yng Ng ...

Mwy

The Merchant Seaman's Memorial, Cardiff Bay

Wyneb Masnachlongwr a Gollwyd i’r Môr

05/20/2019

Mae Cofeb y Masnachlongwr ym Mae Caerdydd ar ffurf wyneb ynghwsg wedi’i asio â chorff llong. Cafodd ei gwneud drwy rybedu platiau o fetel wrth ei gilydd, a ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

05/16/2019

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r ...

Mwy

Mae’r arolwg seinblymiwr amlbaladr hwn o’r ORONSA yn dangos bod starn y llong wedi torri i ffwrdd a’i bod bellach yn gorwedd ar ei hochr chwith. Ffynhonnell: Prifysgol Bangor

Coffáu colli’r ORONSA

05/15/2019

Ar 28 Ebrill 1918, roedd yr ORONSA, agerlong gargo Brydeinig, yn teithio ym Môr Iwerddon fel rhan o gonfoi HN62. Roedd 110 o deithwyr, 155 o aelodau criw a ch ...

Mwy

1. Aerofilms Ltd was established by First World War veteran Francis Lewis Wills and daredevil aviator Claude Grahame-White. Francis Lewis Wills is shown here (left) in a DH9B biplane, July 1919, the year Aerofilms was founded. © English Heritage. Aerofilms Collection.

Gan Mlynedd Wedyn! Aerofilms: Hanes Prydain Oddi Fry

05/09/2019

Gan mlynedd union yn ôl, ar 9 Mai 1919, cafodd Aerofilms Ltd ei eni. Gobaith y fenter fusnes hon – y gyntaf o’i math – oedd cyfuno egin dechnoleg yr awy ...

Mwy

Techniquest; Gwesty Dewi Sant; Parc Hamadryad a’r Warchodfa Natur Morlynnoedd a Gwyptiroedd, Bae Caerdydd, 2015

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2019

05/07/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau ll ...

Mwy

Professor Emeritus A D Carr

Yr Athro Emeritws A D Carr

05/02/2019

Mae’n ddrwg iawn gennym glywed am farwolaeth yr Yr Athro Emeritws A D Carr, cyn Gomisiynydd y Comisiwn Brenhinol (2001 - 2011), a hanesydd ac academydd mawr ...

Mwy

Cynrychioli Cymru yn Ewrop

04/30/2019

Fe deithiodd ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Tallinn, Estonia yn ddiweddar i gynrychioli Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod blynyddol ...

Mwy

Delyth Jewell AM and Elin Jones AM discuss our work and collections

Ymweliad gan Elin Jones AC a Delyth Jewell AC

04/12/2019

Daeth yr Aelodau Cynulliad Elin Jones (Llywydd) a Delyth Jewell atom yr wythnos hon i ddysgu am ein gwaith. Rhoddwyd cyflwyniad cyflym i’r sefydliad iddynt y ...

Mwy

10. Toby and Robert at the National Flight Centre, ready for take-off.

Yn uchel uwchben treftadaeth arfordirol Iwerddon

04/09/2019

Mae rhagchwilio o’r awyr mewn awyren fach yn parhau’n un o’r ffyrdd gorau o wneud archwiliad cyflym o gyflwr safleoedd treftadaeth arfordirol ar hyd cann ...

Mwy

This photograph of the JANVOLD reveals the measures the owners took to prevent the ship from being attacked – the ship’s name, its country of neutral origin and the Norwegian flags were all painted large on the ship’s sides. Source: Image courtesy of Uboat-Net.

Myfyrwyr o Norwy ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu i ddatgelu hanes y JANVOLD

04/05/2019

Y JANVOLD, llong a gofrestrwyd yn Norwy, yw un o’r llongddrylliadau sydd wedi’i gynnwys yn ein harolygon ar gyfer ‘Prosiect Llongau-U Cymru,1914-18: Coff ...

Mwy

International Maritime Day

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

04/03/2019

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau- ...

Mwy

Yr Athro Nancy Edwards

Penodi Cadeirydd a Chomisiynwyr

04/02/2019

Yr Athro Nancy Edwards Mae’n bleser gan y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi penodiad yr Athro Nancy Edwards yn Gadeirydd y Comisiwn yn sgil ymddeoliad Dr Eurwyn ...

Mwy

Plaza Cinema, Port Talbot, 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2019

04/01/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfr ...

Mwy

UAV image of Castell Bach

Mae gwaith CHERISH wedi bod yn parhau’r wythnos hon yng Nghastell Bach, caer arfordirol yng Ngheredigion

03/29/2019

Mae gwaith CHERISH wedi bod yn parhau’r wythnos hon yng Nghastell Bach, caer arfordirol yng Ngheredigion. Y llynedd fe ymgymerwyd ag arolwg drôn o’r heneb ...

Mwy

Misericordiau yn Nhyddewi

03/01/2019

Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro. NPRN: 306 DI2008_1029 Ystyrir mai Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro yw’r safle sancteiddiaf yng Nghymru. M ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2019

02/28/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain

02/22/2019

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain ym 22 Chwefror 1797 pan laniodd milwyr Gweriniaethol o Ffrainc yn Sir Benfro bedair blynedd ar ôl i Brydai ...

Mwy

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Diwrnod Archaeolegol

02/21/2019

Ar Ddydd Sadwrn, 2 Mawrth, bydd Dr Toby Driver a Dr James January-McCann o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgyrsiau yn ystod Diwrnod Archaeolegol Dyfed ar Ga ...

Mwy

Popeth yn Dawel ar y Ffrynt Gorllewinol

02/12/2019

Gweithrediadau milwrol wedi’r Cadoediad oddi ar arfordir Cymru [caption id="attachment_14405" align="aligncenter" width="850"] HMS Audacious yn suddo ar 27 ...

Mwy

Ffordd Osgoi Y Drenewydd: cofnodi prosiect isadeiledd mawr o’r awyr

02/11/2019

Gydag agor Ffordd Osgoi Y Drenewydd ym Mhowys ar 14 Chwefror 2019, ar gost o £80 miliwn, dyma gyfle i weld rhai lluniau ‘cynt ac wedyn’ a gasglwyd gan y Co ...

Mwy

Llofnodi y Siarter TUC Dying to Work

02/07/2019

[caption id="attachment_14366" align="aligncenter" width="850"] O’r chwith i’r dde: Christopher Catling, Charles Green, Sue Billingsley, Stephen Bailey-John ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2019

02/01/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Twll Rhent y Brenin: Traddodiad Gwerin o Sir Faesyfed

01/14/2019

Mae Rhestri cynnar y Comisiwn Brenhinol yn cynnig cipolwg hynod ddifyr ar amgylchedd adeiledig hanesyddol Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac ar ddealltwri ...

Mwy

2018: Adolygiad o’r Flwyddyn – ein gwelliannau i Coflein!

01/08/2019

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn gwella ei gofnodion a’i adnoddau’n barhaus er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol cyfoethog Cymru mor hygyrch ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2018

01/01/2019

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd Dda

12/21/2018

Golygfa eiraog ar Dramffordd Hill, Blaenafon, yn edrych tua'r gogledd at Ysgyryd Fawr, a adnebyddir fel 'Y Mynydd Sanctaidd'. NPRN: 85860   [but ...

Mwy

Mae Llun Gyfwerth â Mil o Eiriau – y Dechnoleg Newydd sy’n Gwneud ein Harddangosfeydd yn Fwy Hygyrch

12/19/2018

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda Vizgu, datblygwyr appiau o Ddenmarc, i wella profiad pobl â nam ar eu golwg sy’n dod i weld ei arddangosfeydd. ...

Mwy

Detholiad o 11 safle hanesyddol yn Aberystwyth

12/17/2018

Yn gartref i fryngaer o Oes yr Haearn, adfeilion castell o’r Oesoedd Canol, pensaernïaeth Gothig a Neo-Gothig, adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd, Rheilfford ...

Mwy

Diwedd Cyfnod: Cau Tollbyrth yr M4

12/14/2018

Bydd tollbyrth adnabyddus yr M4 yn peidio â bodoli o Ddydd Llun 17 Rhagfyr 2018. Mae tollau wedi cael eu codi am 52 o flynyddoedd ar gerbydau modur sy’n defn ...

Mwy

Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91

12/12/2018

Yng ngwanwyn 1918, roedd llong-U U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio sianel Iwerddon. Roedd y llong-U wedi gadael ei phorthladd yn Heligoland a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2018

12/05/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Ogof Pen-y-fai (Paviland) a Helwyr Oes yr lâ

11/30/2018

[caption id="attachment_13562" align="aligncenter" width="2160"] Ogof Pen-y-fai (Paviland), neu Dwll yr Afr, adeg llanw isel. Mae hollt hir yr ogof yn y canol a ...

Mwy

Ymunwch â’r CHYPs! Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion i’n helpu ni i redeg ‘Ceredigion Gyfyngedig?’

11/23/2018

  Ar hyn o bryd, mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal prosiect ieuenctid yng Ngogledd Ceredigion, ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfy ...

Mwy

Oriau Agor: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd

11/23/2018

Oriau Agor y Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ...

Mwy

Cymru a chofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf

11/16/2018

Er i gan mlynedd fynd heibio ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben, mae effeithiau technolegol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol a d ...

Mwy

Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y Byd

11/15/2018

Arddangos Deunydd Archifol yn y Comisiwn Brenhinol, 20 a 21 Tachwedd, 11am–4pm I ddathlu Archwiliwch Eich Archifau 2018, bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ...

Mwy

Cyhoeddi Enwau Angylion Treftadaeth Cymru – DATGANIAD I’R WASG

11/09/2018

Mae Angylion Treftadaeth – pobl sydd wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gofalu am dreftadaeth Cymru – wedi cael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig, ...

Mwy

Herio’r Dreigiau – DATGANIAD I’R WASG

11/08/2018

‘Herio’r Dreigiau’ yw enw cynhadledd a fydd yn archwilio’r man anghyfarwydd lle mae celf ac archaeoleg yn cyfarfod. Bydd ymarferwyr blaenllaw yn y ddwy ...

Mwy

Arddangosfa deithiol ddi-dâl: Cymru a’r Môr / Wales and the Sea

11/07/2018

Bydd arddangosfa deithiol ddi-dâl sy’n edrych ar y berthynas hanesyddol a chyfoes rhwng Cymru a’r môr ac sydd wedi’i hysbrydoli gan storïau a lluniau o ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2018

11/05/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Llonyddwch wedi’r Storm

10/25/2018

Ar 18 Hydref, aeth Dr Toby Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, ar daith hedfan o Hwlffordd yn Sir Benfro i ogledd Môn a barodd am dair awr. ...

Mwy

Gwrachod Cymru

10/24/2018

Llys ym Miwmares. Mae Nos Calan Gaeaf yn agosáu a bydd meddyliau’n troi, gyda pheth ofn hwyrach, at wrachod, ysbrydion a bodau eraill. Yng Nghymru, efall ...

Mwy

Gwasanaeth Coffa Arbennig yn Nhref Dundalk i Goffáu’r Llong o’r Un Enw

10/18/2018

Ar Ddydd Sul 14 Hydref, bu tref Dundalk, Swydd Louth, Iwerddon, yn coffáu colli llong yr oedd bron y cyfan o’i chriw yn dod o’r dref – heblaw am ddau yr ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2018

10/12/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Ysgoloriaeth MSc drwy ymchwil wedi’i Hariannu’n Llawn gan KESS II: Dyddio adeiladau hanesyddol ledled Cymru drwy dechneg isotopau sefydlog

10/11/2018

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cychwyn ar bartneriaeth gyffrous gyda Phrifysgol Abertawe i roi prawf ar dechneg newydd ar gyfer dyddio pren hanesyddol: dyddi ...

Mwy

Cofio’r RMS LEINSTER (a’r MEXICO CITY) – 10 Hydref 1918

10/10/2018

Mae hanes suddo’r LEINSTER gan dorpido yn adnabyddus iawn gan i’r weithred honno arwain at y golled fwyaf o ran bywydau ym Môr Iwerddon yn ystod y Rhyfel M ...

Mwy

Addasu i newydd yr hinsawdd – Grwp arbenigol yn cynnig agwedd newydd tuag at reoli’r amgylchedd hanesyddol

10/09/2018

Mae grŵp o arbenigwyr a alwyd ynghyd i roi cyngor ar sut i reoli rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf eiconig Cymru yng ngoleuni newid yr hinsawdd, yn cynnig syni ...

Mwy

Abermagwr: Y fila Rufeinig anghysbell yng Nghymru lle darganfuwyd bowlen unigryw o wydr nadd a thystiolaeth gynnar o grefft y töwr

10/08/2018

Cyflwyniad Mae’r adroddiad cloddio terfynol ar gyfer un o’r filâu mwyaf anghysbell yng Nghymru, yn Abermagwr yng Ngheredigion, newydd gael ei gyhoeddi y ...

Mwy

Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros Angel

10/05/2018

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber. ...

Mwy

Japan a Sir Benfro – yr HIRANO MARU

10/04/2018

[caption id="attachment_12687" align="aligncenter" width="850"] HIRANO MARU - Ffynhonnell: David James, Cymdeithas Treftadaeth Forol Gorllewin Cymru.[/caption] ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amser

10/03/2018

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgel ...

Mwy

Prosiect Ynys Sgomer, 2018

10/02/2018

Roedd ymchwilwyr y Comisiwn Brenhinol yn ôl ar Ynys Sgomer yr wythnos ddiwethaf, yn cloddio ffos fach yn Well Meadow ger Island Farm yng nghanol yr ynys. Mae ...

Mwy

Cofio’r USS TAMPA a suddwyd ar 26 Medi 1918

09/26/2018

[caption id="attachment_12398" align="aligncenter" width="850"] Staff Gwylwyr y Glannau’r UD gyda chynrychiolwyr yr eglwys, David James o Gymdeithas Treftadae ...

Mwy

Houses of the Welsh Countryside

09/21/2018

Clawr yr argraffiad cyntaf, a ddangosai Hen Ficerdy Aberriw, 1975. Dros ran helaeth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, bu hynafiae ...

Mwy

Y Tŷ Hynaf yng Nghymru

09/19/2018

Hafodygarreg, Powys, y tŷ hynaf yng Nghymru. Hafodygarreg yw’r tŷ dyddiedig hynaf yng Nghymru. Mae samplau craidd a gymerwyd o’r cwpl nenfforch sydd w ...

Mwy

Cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr

09/18/2018

  [caption id="attachment_12159" align="aligncenter" width="850"] Lleoliad: Neuadd Pater, Noc Penfro.[/caption]   Mae’n bleser gan dîm y P ...

Mwy

Wynebu’r Stormydd

09/13/2018

Dewch i ddysgu am effaith stormydd ar archaeoleg arfordirol ac arforol Cymru ac Iwerddon. Ystafelloedd Medrus, Prifysgol Aberystwyth, 6 Hydref 2018 Digwyd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2018

09/12/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Pymtheg prosiect treftadaeth yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

09/09/2018

Mae pymtheg enghraifft o waith treftadaeth penigamp wedi’u dewis ar gyfer Gwobr Angel Treftadaeth gan banel o feirniaid dan arweiniad y Farwnes Kay Andrews. N ...

Mwy

Hidden Britain by Drone – Darganfyddiadau Olion-cnydau gyda Dr Toby Driver a Syr Tony Robinson

09/06/2018

Yn dilyn yr haf hynod o boeth, gallwch weld Dr Toby Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, yn trafod darganfyddiadau olion cnydau gyda Syr Tony ...

Mwy

Gwirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

08/31/2018

Ydych chi’n hoffi llyfrau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeoleg ddiwydiannol? Hoffech ...

Mwy

Cyfweliad Chwe Deg Eiliad

08/24/2018

Cyfwelasom Catherine Harding ein Comisiynydd am ei gwaith.     Teitl od yw Comisiynydd Brenhinol. Beth yn union ydych yn ei wneud? Mae b ...

Mwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan II

08/10/2018

  Mewn postiad blog yn gynharach yr wythnos hon, buom yn trafod sut mae hanes y Bae yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cael ei ddatgelu gan y newidiada ...

Mwy

Darganfyddwch Fryngaer Dinas Dinlle ger Caernarfon: taith gerdded wedi’i harwain gan archaeolegwyr a daearyddwyr CHERISH

08/09/2018

  Dysgwch am hanes, chwedloniaeth a thirwedd y lle arbennig yma, ac am yr ymchwil diweddaraf sy’n cael ei wneud i effaith newid hinsawdd ar yr heneb e ...

Mwy

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

08/08/2018

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008. Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftada ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)

08/08/2018

[row] [column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]                  [/column]           Cydnabyddiaeth ari ...

Mwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan I

08/06/2018

Gellir adnabod glannau Bae Caerdydd ar unwaith: mae Adeilad y Pierhead gyda’i frics coch tywyll, wedi’i amgylchynu gan linellau crwm ac onglau miniog ei g ...

Mwy

Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018

07/31/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Hedfan yn uchel – olion cnydau newydd a ddarganfuwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn cael sylw ar The One Show

07/23/2018

Ddydd Mawrth diwethaf, ar ôl wythnosau o dynnu lluniau nifer anhygoel o olion cnydau newydd sy’n tystio i fodolaeth llu o safleoedd archaeolegol anghofiedig ...

Mwy

Olion Cnydau Cymru – Archwiliwch Ar-lein!

07/17/2018

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae’r Comisiwn Brenhinol wedi derbyn llu o ymholiadau gan y cyfryngau am y darganfyddiadau newydd sydd wedi dod i’r golwg yn s ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2018

07/13/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Sychder ledled Cymru yn datgelu mwy o henebion archaeolegol coll

07/11/2018

Wrth i’r sychder ar draws Cymru barhau, mae mwy a mwy o safleoedd archaeolegol newydd sydd wedi hen ddiflannu yn dod i’r golwg mewn caeau o gnydau sy’n ae ...

Mwy

Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol

07/10/2018

PRYNHAWN AGORED yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,12 Gorffennaf, 4:00 – 6:00yh Os ydych chi rhwng 18 – 24 oed, ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddi ...

Mwy

Ôl-Cnwd 2018

07/06/2018

Mae’r cyfnod anarferol o hir o dywydd poeth a sych ar draws Cymru wedi creu amodau perffaith ar gyfer tynnu awyrluniau archaeolegol. Wrth i’r sychder barhau ...

Mwy

Mis Hanes y Sipsiwn, Roma a Theithwyr: Y Gofeb Romani ar Foel y Golfa

06/26/2018

[caption id="attachment_10963" align="aligncenter" width="850"] Y Gofeb Romani i Ernest Burton, yn edrych tua’r gogledd, gyda Chwarel Crugion a Chofgolofn Rod ...

Mwy

Rydyn ni’n Gwneud Gwelliannau: Gwella Disgrifiadau o Safleoedd, Gwanwyn 2018

06/22/2018

[caption id="attachment_10930" align="aligncenter" width="850"] Cofeb Lambton, Eglwys Flimston, Castellmartin, Sir Benfro.[/caption]   Mae’r Comisi ...

Mwy

Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

06/13/2018

Yn ystod y penwythnos 22 – 24 Mehefin, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn cynnal ysgol faes arforol yng Nghlwb Hwylio a Chwaraeon Dŵr Traeth Coch, Traet ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2018

06/12/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

‘Yn haeddu’r Groes Haearn’ – Teyrnged i gyn-Gapten y VANDALIA gan Danforwyr Almaenig

06/09/2018

Cafodd y VANDALIA ei tharo gan dorpido a’i suddo gan y llong danfor Almaenig U-96 ar 9 Mehefin 1918 tua 18 milltir i’r gorllewin-ogledd-orllewin o’r Small ...

Mwy

Network stock image

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

06/04/2018

  Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym yn y DU. Mae hwn yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gwarchod data persono ...

Mwy

Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion

05/25/2018

  I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cyhoeddi “Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion”, tudalen ...

Mwy

Taith i’r Gorffennol: mae gwefan newydd yn gwahodd twristiaid o Ewrop i ddarganfod treftadaeth Cymru drwy lygaid eu rhagflaenwyr

05/24/2018

Mae’n bleser gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru gyhoeddi bod gwefan amlgyfrwng gyffrous newydd sy’n hyrwyddo twristiaeth treftadaeth yng Nghymru yn cael ...

Mwy

Deng mlynedd yn y Comisiwn Brenhinol: Myfyrdodau ein gwirfoddolwr hwyaf ei wasanaeth

05/23/2018

Rhaid i mi gyfaddef i mi gael fy synnu braidd pan ges i fy atgoffa fy mod i bellach wedi bod yn gweithio fel gwirfoddolwr i’r Comisiwn Brenhinol am ddeng mlyn ...

Mwy

Fferi a Gelyn – Fferïau ac agerlongau post Môr Iwerddon yn ystod y Rhyfel Mawr

05/22/2018

Mae llongddrylliad y CORK yn ein hatgoffa o’r gwasanaethau fferi, cargo a phost hanfodol a oedd yn rhedeg rhwng Cymru ac Iwerddon drwy gydol y rhyfel. Y ddau ...

Mwy

“Dambusters” yng Nghwm Elan: stori Argae Nant-y-Gro!

05/17/2018

Mae neithiwr, noson 16-17 Mai 2018, yn nodi pen-blwydd y “Cyrch Dambusters” enwog a gynhaliwyd 75 mlynedd yn ôl. Gyda Guy Gibson yn eu harwain, esgynnodd ...

Mwy

Coffáu Profiad Cymru O’r Rhyfel Mawr Ar Y Môr

05/09/2018

3-4 Tachwedd 2018 Neuadd Pater, Lewis Street, Doc Penfro, SA72 6DD Bydd y gynhadledd ddau ddiwrnod hon yn edrych ar brofiad y llongwyr a chymunedau Cymr ...

Mwy

Carmen Mills, Arlunydd Preswyl yn y Comisiwn Brenhinol

05/02/2018

Mae David Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, yn  holi Carmen Mills am ei hangerdd dros gelf ac archaeoleg yn y ddegfed gynhadledd Gorffennol Digidol a gy ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2018

05/01/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd: 26 Ebrill 2018

04/26/2018

Natur Amlweddog Hawliau Eiddo Deallusol yn y Comisiwn Brenhinol Gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw creu, defnyddio a lledaenu gwybodaeth am dreftadaet ...

Mwy

100 mlynedd yn ôl – suddwyd yr agerlong yr SS Boscastle ar 7 Ebrill 1918 gan yr U-111

04/24/2018

Adeiladwyd yr SS Boscastle yn West Hartlepool i E. Jenkins a’i Gwmni, Caerdydd. Dyma’r disgrifiad ohoni adeg ei lansio ym 1912: "Length over all, 309ft. ...

Mwy

DATGANIAD I’R WASG – Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

04/18/2018

Mae’r chwilio wedi dechrau am Angylion Treftadaeth Cymru Bydd pobl sy’n achub adeiladau hanesyddol o esgeulustod yn cael eu cydnabod gan gynllun gwobrau ...

Mwy

Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!

04/05/2018

[caption id="attachment_9715" align="aligncenter" width="850"] Dan yn yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2017.[/caption]   Hoffem longyfarch Dan Hunt, e ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2018

04/03/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Seminar Proffesiynol Cherish 2018

03/28/2018

Ar Ddydd Iau 17 Mai 2018 bydd CHERISH yn cynnal Seminar Proffesiynol rhad ac am ddim ar Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir yn Venue Cymru, Llandudno, ...

Mwy

Datgelu Tirwedd Gudd: darganfyddiadau archaeolegol newydd ar Ynys Dewi, Sir Benfro

03/23/2018

[caption id="attachment_9644" align="aligncenter" width="850"] Ynys Dewi (Crown Copyright RCAHMW: AP_2011_4374)[/caption]   Mae arolwg laser newydd o ...

Mwy

Llongddrylliadau adnabyddus ar gyfer Blwyddyn y Môr: Elfin anlwcus, Resurgam anlwcus

03/14/2018

Cant tri deg saith o flynyddoedd yn ôl, byddai tywydd garw yn rhoi terfyn ar freuddwydion y Parch. George William Garrett i adeiladu llong danfor i’r Llynges ...

Mwy

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018: Cyfarfod â’n Comisiynwyr benyw

03/08/2018

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni, hoffem eich cyflwyno i’n Comisiynwyr benyw. Penodir y Comisiynwyr i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru gan Ei ...

Mwy

Mae’n ddrwg gennyf adrodd nad yw Llong Danfor H5 wedi dychwelyd o’i phatrôl …

03/07/2018

Felly dechreuodd yr adroddiad a anfonwyd ar 7 Mawrth 1918 gan Gapten Naismith i’r Is-Lyngesydd Syr Lewis Bayley, Llyngesydd â Rheolaeth dros y Dynesfeydd Gor ...

Mwy

Prosiect ieuenctid newydd yn y Comisiwn Brenhinol, ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’

03/05/2018

Mae Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion (y CHIPs) wedi dechrau gweithio ar brosiect newydd yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n edrych ar dreftadaeth ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2018

03/01/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Cyflwyno’ch enwau lleoedd

02/27/2018

Rhan o’n gwaith gyda’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yw annog pobl o bob cwr o Gymru i anfon eu henwau lleoedd i mewn atom. Bydd yr enwau hyn nid yn uni ...

Mwy

Mis Hanes LGBT: Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr, 1984-85

02/26/2018

Fel y dangosodd y ffilm Pride, a ryddhawyd yn 2014, roedd pentref glofaol Onllwyn yng Nghastell-nedd Port Talbot yn lleoliad cydweithredu anarferol rhwng grŵp ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2018

02/02/2018

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cynorthwyydd Cofnodion Digidol

01/22/2018

Cynorthwyydd Cofnodion Digidol: 37 awr yr wythnos Tymor penodedig am 12 mis Cyflog: £17,200 y flwyddyn (£19,240 o 1 Ebrill 2018) Dyddiad cau: 5pm a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2017

01/11/2018

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 – 12 Ionawr 2018 Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Arch ...

Mwy

Golwg berffaith ar gêm rygbi

01/10/2018

Wrth chwilio’n ddiweddar drwy ein casgliad o awyrluniau Arolwg Ordnans mawr, daethom o hyd i gyfres o luniau fertigol a dynnwyd wrth hedfan dros Ben-y-bont ar ...

Mwy

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

12/24/2017

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cy ...

Mwy

Brwydr yn erbyn llong danfor Almaenig ar Noswyl Nadolig yn arwain at suddo’r llong-Q y PENSHURST

12/22/2017

Arfogi llongau masnach a’u defnyddio’n abwyd oedd un o strategaethau’r Morlys Prydeinig a ddatblygwyd i ddenu llongau tanfor yr Almaen i’r wyneb ac ymo ...

Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd dda

12/22/2017

A hithau bron yn amser Nadolig, mae meddyliau’n troi tuag at Fethlehem a stori genedigaeth yr Iesu. Ond a wyddoch fod mwy nag un Bethlehem yn bod? Yn wir, mae ...

Mwy

Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof – Hanes y diwrnod

12/20/2017

Ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017 cynhaliodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, ddigwyddiad i ystyried sut y gall a ...

Mwy

Tîm CHERISH yn dechrau astudiaeth gyffrous newydd o Gaer Arfordirol Dinas Dinlle yng Ngwynedd

12/11/2017

Mae prosiect archaeolegol cyffrous newydd wedi dechrau i astudio caer arfordirol drawiadol Dinas Dinlle ger Caernarfon yng ngogledd Cymru. Mae mapiau cynnar a s ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2017

12/04/2017

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 Rhagfyr, 13.00 -16.00 25 Rhagfyr 2017 – 1 Ionawr 2018 8 – 12 Ionawr 2018 Ymddiheurwn am unrhyw an ...

Mwy

Asiantaethau Amgylchedd Hanesyddol y DU yn cyhoeddi Datganiad ar Gadwraeth y Cofnod Deallusol Digidol

11/30/2017

Mae cynghrair o asiantaethau allweddol sy’n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol y DU wedi cyhoeddi Datganiad ar Gadwraeth Ddigidol mewn seremoni yn swyddfeydd Hi ...

Mwy

Ar y diwrnod hwn 100 mlynedd yn ôl, Cartref Morwyr Stanley yng Nghaergybi a roddai’r croeso gorau yng Nghymru i aelodau o griwiau agerlongau a oedd wedi’u suddo

11/28/2017

Cafodd Cartref Morwyr ac Ystafell Ddarllen Stanley ei adeiladu ar gais W O Stanley a’i agor gan Esgob Bangor ym 1871 gyda llety i forwyr a oedd wedi’u llong ...

Mwy

Swyddi Gwag (3) – Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

11/21/2017

Rheolwr Prosiect Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18 Rhan-amser 18.5 awr yr wythnos Penodiad ...

Mwy

St Nicolas, Grosmont: DS2011_339_006

Cofnodi amrywiaeth gyfoethog Treftadaeth Ffydd Cymru

11/16/2017

Cafodd y Comisiwn Brenhinol ei sefydlu ym 1908 i ymchwilio i adeiladau o bwys hanesyddol, pensaernïol a diwylliannol yng Nghymru a’u cofnodi, ac efallai na f ...

Mwy

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi’r golau gwyrdd i brosiect partneriaeth am Longau Tanfor yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i gyd-fynd â Blwyddyn y Môr Cymru, 2018

11/15/2017

Heddiw cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi grant o £409,700 ar gyfer prosiect partneriaeth y Comisiwn Brenhinol: Coffáu’r Rhyfel Angho ...

Mwy

Awduron Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf a’u Cartrefi

11/10/2017

Cafodd erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf ddylanwad ar lawer o awduron yng Nghymru, fel mewn lleoedd eraill. Mae’r blog hwn yn dangos y cartrefi a oedd yn ...

Mwy

Morgannwg: Ffermdai, Tai a Phlastai

11/06/2017

Gall Morgannwg hawlio bod ganddi beth o’r bensaernïaeth ddomestig a brodorol orau yng Nghymru, ac mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar y blaen wrth ei hast ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2017

10/31/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

10/30/2017

[caption id="attachment_7925" align="aligncenter" width="850"] Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, Race Council Cymru.[/caption]   Ar ôl gweld ...

Mwy

Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

10/20/2017

28 Hydref, Ffair Lyfrau Abertawe, 10am – 4pm. Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. Cy ...

Mwy

Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

10/12/2017

Mae Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU, ac yn manteisio ar y cyfle i ddangos sut y gall llyfrgelloedd gyfoethogi bywydau po ...

Mwy

Sôn amdan… Ysbyty Ifan, Llanelltud a Llanrwst

10/10/2017

Rydym wedi dechrau ar y gwaith (enfawr) o drawsysgrifio a lanlwytho’r deunydd sy’n ymwneud ag enwau lleoedd o Parochialia Edward Lhuyd i’r Rhestr. Pan yn ...

Mwy

Morgannwg: Tu mewn Eglwysi

10/09/2017

Mae gan Forgannwg gyfoeth o adeiladau Cristnogol o’r Oesoedd Canol a’r cyfnod wedi’r Diwygiad Protestannaidd. Mae tu mewn rhai ohonynt, a murluniau’n a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2017

10/03/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Rydym ni wedi creu oriel ar wefan Coflein i nodi pen-blwydd llofnodi Cytundeb Trefaldwyn saith cant a hanner o flynyddoedd yn ôl

09/29/2017

[caption id="attachment_7535" align="aligncenter" width="850"] Mae’r rhyd yn Rhydwhiman, lle y llofnodwyd Cytundeb Trefaldwyn ar 29 Medi 1267, ar ddolen yn yr ...

Mwy

Diwrnod Morwrol y Byd – Adennill Hanes o’r Môr

09/28/2017

Yn 2007, dechreuodd y Comisiwn Brenhinol raglen fawr newydd o waith ymchwil i estyn Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) i gwmpasu cyfran y DU o’r Sgaf ...

Mwy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Comisiwn Brenhinol

09/25/2017

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb wrth gyflawni ei swyddogaethau a’i wasanaethau, gan ei feithrin mewn amgylchedd o ...

Mwy

Adroddiad Blynyddol 2016-17

09/22/2017

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

Drysau Agored yn y Comisiwn Brenhinol, Medi 2017 – a mwy!

09/13/2017

Mae gan y Comisiwn Brenhinol raglen brysur o weithgareddau yn ystod yr Hydref/Gaeaf eleni, gan gynnwys digwyddiadau Drysau Agored a sgyrsiau am hanes a phensaer ...

Mwy

Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia ~ 10 Medi 2017

09/10/2017

Ydych chi’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw? I nodi Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia hoffem eich gwahodd i’n digwydd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2017

08/31/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Defnyddio Technegau Delweddu Newydd i Gofnodi Llong Danfor Almaenig Anghofiedig

08/14/2017

Ar Ddydd Nadolig 1917, ymosododd yr U-87 ar gonfoi yn Sianel San Siôr (yn fwyaf arbennig ar yr AGBERI, agerlong Brydeinig 4812 o dunelli). Roedd un o’r llong ...

Mwy

Cymru Sanctaidd : Pleidleisiwch dros eich Hoff Eglwys neu Gapel

08/02/2017

Er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o dreftadaeth grefyddol Cymru mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol (yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig yn ...

Mwy

Royal Welsh Showground, 1998 NPRN: 268049 GTJ22554 C.60362

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2017

07/28/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

07/26/2017

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi ennill Achrediad Gwasanaeth Archifau. Mae Gwasanaethau Archifau achrededig yn sicrhau bod archifau’n cae ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid

07/17/2017

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Cyfyngedig?’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri Rhan-amser 2.5 diwrnod yr wyt ...

Mwy

Gigapixel recording of the Pobl-y-cwm set

Cofnodi BBC Cymru Wales

07/05/2017

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i gofnodi Canolfan Ddarlledu BBC Cymru Wales yn Llandaf, gan ddefnyddio ffotogra ...

Mwy

Rheilffordd Eryri, Gorsaf Beddgelert: injan cyn-SAR Dosbarth NGG 16 Beyer-Peacock Garratt rhif 138 yn cymryd dŵr NPRN: 409177 Cyf. DS2014_480_001 C.596424

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2017

06/30/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

06/28/2017

Ym mis Mai eleni lansiodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wasanaeth newydd ar y we sydd â’r nod o ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru a thynnu sylw a ...

Mwy

Mewn lluniau: Casgliad o 28 Lluniad Diddorol o Henebion a Manylion Pensaernïol

06/22/2017

Cafodd rhai o’r lluniadau hardd hyn eu cynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol yn ystod ei waith cofnodi ac ymchwilio, a chafodd eraill eu rhoi i ni gan y cyhoedd. ...

Mwy

Dr Rita Singer, Professor Carol Tully, Dr Heather Williams, Scott Lloyd and Susan Fielding

Teithwyr Ewropeaidd: Golwg newydd ar dwristiaeth hanesyddol yng Nghymru

06/13/2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru i greu adnodd d ...

Mwy

Celtiaid, Rhufeinwyr a Mwynwyr: Archaeoleg ac hanes Llanfihangel-y-Creuddyn a’r cyffiniau

06/12/2017

Sgwrs â darluniau drwy gyfrwng y Saesneg gan Dr Toby Driver a Louise Barker, Ymchwilwyr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. ‘Celtiaid, Rhufeinwyr a ...

Mwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan Brian Malaws

06/09/2017

Brian Malaws, cyn gydweithiwr yn y Comisiwn, yw ein hail wirfoddolwr i wneud cyfraniad. Mae wedi bod yn gwella grŵp poblogaidd iawn o safleoedd ar Coflein: ...

Mwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan John Crompton

06/07/2017

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr rydym ni wedi gofyn i’n gwirfoddolwyr beth y buont yn ei wneud yn ddiweddar. Daw ein cyfraniad cyntaf gan ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

06/06/2017

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell Amser-llawn Parthaol Cyflog: £17,200 y flwyddyn yn codi i £21,500 Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2017 Rydym yn chw ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2017

06/05/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Prosiect Enwau Lleoedd 2017

05/25/2017

Ymgymerwyd â’r prosiect hwn fel rhan o’r modiwl lleoliad gwaith a oedd yn elfen bwysig o’n cwrs Meistr Hanes a Threftadaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ...

Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

05/23/2017

Adnodd deongliadol, addysgol ac ymchwil dwyieithog yw’r Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru. Nod y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth, cynyddu gwybodaet ...

Mwy

Castell y Gelli: Hanes Cythryblus

05/22/2017

Un o nifer mawr o gestyll ar hyd y Gororau yw Castell y Gelli, ond yr hyn sy’n ei wneud yn arbennig yw bod rhywun wedi bod yn byw ynddo’n ddi-dor ers 800 o ...

Mwy

This map gives an approximate indication of the boundaries of the larger cantrefs (cantrefi ) of Wales, as listed by Gruffudd Hiraethog (d.1564) in NLW Peniarth MS.147.

Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi

05/18/2017

Mae deall ffi niau gweinyddol hanesyddol Cymru a sut maen nhw wedi newid ar hyd y canrifoedd yn hanfodol i’n dealltwriaeth o dirwedd Cymru. Mae’r Comisiwn ...

Mwy

The group gathered in one of the settlements on the island, Hut 20 at the Wick.

Taith Gerdded Archaeolegol ar Ynys Sgomer

05/11/2017

Yn dilyn 6 blynedd o waith ar Ynys Sgomer gan y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Caerdydd, roedd yn wych gweld y canlyniadau ar daith ddiwed ...

Mwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

05/08/2017

Gwefan arloesol sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol sy’n cael ei lansio h ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2017

04/30/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Llong ysbyty gyda chysylltiadau cryf â Chaergybi yn cael ei diogelu dan y gyfraith

04/27/2017

  Cafodd y llong ysbyty HMHS Anglia o’r Rhyfel Byd Cyntaf ei dynodi’n fedd rhyfel yn ddiweddar o dan Ddeddf Diogelu Olion Milwrol 1986. Mae hyn yn r ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2017

04/01/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Lansiad cyd-genedl CHERISH, prosiect Iwerddon-Cymru newydd i ymchwilio i newid hinsawdd a threftadaeth yr arfordir

03/31/2017

Ar ôl dwy flynedd o gynllunio, cafodd CHERISH, prosiect newydd wedi’i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, ei lansio Ddydd Iau diwethaf. Arweinir y prosiect gan ...

Mwy

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

03/22/2017

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerdd ...

Mwy

Caeluniau Cynnar Eryri

03/17/2017

Ail-greu a diogelu tirweddau cynhanesyddol a Rhufeinig gogledd-orllewin Cymru Astudiaeth newydd sy’n cael ei gwneud gan Emily La Trobe-Bateman PhD. Mae ca ...

Mwy

Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2017

03/08/2017

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Carto-Cymru Symposiwm Mapia ...

Mwy

Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

03/02/2017

Helo, Ywain Tomos ydw i ac rwyf wedi bod yn gweithio yn Llyfrgell y Comisiwn ers pedwar mis bellach - dyma rai syniadau cychwynnol am fy mhrofiadau wrth setlo i ...

Mwy

Cymru drwy lygaid Paul R Davis

03/01/2017

[caption id="attachment_5734" align="aligncenter" width="901"] Eglwys y Santes Fair, Y Fenni, gyda Cennin Pedr c.2011PRD_02_0157[/caption] Rydym yn ddiolchga ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2017

02/28/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

02/27/2017

  A allwch ein helpu i ddarparu'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?   Gwasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol ...

Mwy

100 mlynedd yn ôl i’r mis hwn – ymosodiadau gan longau tanfor yn nyfroedd Cymru

02/10/2017

Ar 1 Chwefror 1917 datganodd yr Almaen ei bod hi’n cychwyn o’r newydd ‘ryfel heb gyfyngiad gan longau tanfor’ mewn ymgais ffyrnig olaf i ddod â’r Rhy ...

Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

02/03/2017

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd, Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’. Mae Comisiwn Brenhinol He ...

Mwy

Swydd Wag – Swyddog Enwau Lleoedd

02/01/2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am aelod staff amser-llawn parhaol newydd i weithio ar restr newydd o Enwau Lleoedd Cymru. Mae Gweinidogion Cym ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2017

02/01/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Darganfod Hanes Datblygu Rocedi yn y Cliff Hotel, Y Ferwig

01/26/2017

Yn ddiweddar, wrth i mi aros i ddechrau cyflwyniad ar ffotograffiaeth o’r awyr mewn gwesty ger Aberteifi, gwelais wrthrych ar stand ddillad yn y cyntedd a syl ...

Mwy

Un Mis Ar Ôl: Cofrestrwch Eich Lle Yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017 Nawr…

01/19/2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu: Gorffennol Digidol 2017: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-all ...

Mwy

Swyddi gwag – Dwy Swydd Amser Llawn

01/18/2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn bwriadu recriwtio i 2 swydd ar gyfer prosiect newydd a chyffrous a ariannir gan Ewrop, sef CHERISH – Newid yn yr ...

Mwy

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr UE

01/12/2017

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr UE sy’n cefnogi cydweithredu ar safleoedd arfordirol a threftadaeth yng N ...

Mwy

Bethania Christmas Card, by Falcon Hildred, 1998

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2016

01/03/2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Deled yr eira – Tirwedd ac Archaeoleg y Gaeaf

12/19/2016

Mae eira’n cynnig cyfle arbennig i weld a chofnodi safleoedd yn nhirwedd Cymru. Mae’r gorchudd gwyn yn creu’r amodau perffaith ar gyfer cofnodi gwrthglodd ...

Mwy

Islands of Wales: Discovering the Archaeology of Skomer and Grassholm Bellach ar gael ar Periscope

12/09/2016

Yn FYW ar #Periscope: Islands of Wales: Discovering the Archaeology of Skomer and Grassholm @NLWales https://t.co/dOrc2YFI2v — CBHC / RCAHMW (@RCAHMWales) ...

Mwy

Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ─ Ynysoedd Cymru: Darganfod archaeoleg Sgomer a Gwales, gan Louise Barker

12/02/2016

Tirweddau wedi’u gwarchod yn ofalus yw Sgomer a Gwales. Fe’u rheolir yn bennaf er lles eu poblogaethau byd-enwog o adar môr, fel palod, adar drycin Manaw a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2016

12/01/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Sut y deuthum yn wirfoddolwr gyda CBHC ar ôl taith i ‘Archwilio Eich Archif’

11/25/2016

Ar ôl ceisio darganfod hanes y tŷ roeddem wedi symud iddo yng Nghorris Uchaf drwy fynd ar gwrs ar hanes tai, fe benderfynais fynd i ddigwyddiad ‘Archwil ...

Mwy

Black and white image dating from c.1910 showing a busy beach scene at Aberystwyth with the Pier in the background.

Bod yn wirfoddolwr gyda CBHC

11/24/2016

Mae unrhyw beth yn ymwneud ag archaeoleg yn llawn rhyfeddodau, ac nid yw bod yn wirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol yn eithriad. Gall tasgau syml, fel dod o ...

Mwy

Plas Gwynfryns Section and Plans P1000894

Y Comisiwn Brenhinol yn derbyn cynlluniau hanesyddol yn rhodd

11/23/2016

Yn sgil symudiad llwyddiannus y Comisiwn Brenhinol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru mae wedi derbyn rhodd hael o gynlluniau hanesyddol gan gefnogwyr Caru Fy Nghymr ...

Mwy

Ordnance Survey Scribblings

Sgriblan ar Fapiau Arolwg Ordnans – Archwiliwch eich Archifau

11/22/2016

Ers dyddiau cynnar cartograffeg, mae’r rheiny a fu’n gweithio ar y mapiau yn aml wedi gadael llofnodion neu symbolau cudd o fewn y llinellau a llythrennau c ...

Mwy

Nantclwyd House Ruthin

Archwiliwch eich Archifau – Hanes Eich Tŷ

11/08/2016

23 Tachwedd, Archwiliwch eich Archifau: diwrnod llawn digwyddiadau a chyfle i ddysgu mwy am hanes eich tŷ gyda’rComisiwn Brenhinol a Llyfrgell Genedlaethol C ...

Mwy

Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017

11/07/2016

Mae cofrestru ar agor! Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, a chan fod nifer cyfyngedig o leoedd fe’ch cynghorir i gofre ...

Mwy

Melingriffith Water Pump, Whitchurch, Glamorgan.

Model 3D o Bwmp Dŵr Melingriffith: cynhyrchwyd gan Roger John

11/03/2016

Cafodd y model prydferth hwn o Bwmp Dŵr Melingriffith ei ddylunio, a’i gynhyrchu ar argraffydd 3D, gan Roger John. Cafodd y model ei arddangos yn y Gynhadled ...

Mwy

RCAHMW Colour transparency of Carreghofa Locks on Montgomeryshire Canal.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2016

11/01/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Bywyd ar Ynysoedd pell Cymru: Archaeoleg Gwales

10/25/2016

Mae ynys greigiog anghyfannedd Gwales yn gorwedd 15 cilometr i’r gorllewin o benrhyn Marloes yn ne Sir Benfro. Ynys anghysbell ac agored ydyw, wedi’i hamgyl ...

Mwy

Cofio Aberfan: Tynged Greulon

10/17/2016

Mae yna gofgolofn ryfel mewn cwm yn Ne Cymru y mae arni bron 150 o enwau pobl a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r colledion hyn yn eithriadol o uchel ar g ...

Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: Coffáu Llongwyr Masnach o Orllewin Affrica a fu farw yn y Rhyfel Mawr

10/11/2016

Roedd aelodau criw o Orllewin Affrica ymhlith y rhai a gollwyd pan drawyd y llongau Falaba ac Apapa gan dorpidos oddi ar arfordir Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cy ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2017: Galwad am Gyfraniadau

10/07/2016

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan. 15 a 16 Chwefror 2017, Glan yr Afon, Casnewydd Galwad am gyfraniadau Rydym yn ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, Dydd Iau 20 Hydref 2016

10/05/2016

Bydd y Comisiynwyr a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar Ddydd Iau 20 Hydref 2016 yn swyd ...

Mwy

7 & 8. Snowdon range in winter

Miloedd o awyrluniau newydd o safleoedd treftadaeth yng Nghymru yn mynd ar-lein

10/04/2016

Mae gan Gymru dreftadaeth arbennig ac amrywiol, yn dyddio o’r cyfnodau cynharaf hyd at yr oes fodern. Bob blwyddyn bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn y ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2016

09/30/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

International Maritime Day

Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!

09/29/2016

Mae’n Ddiwrnod Morwrol y Byd heddiw – diwrnod a roddwyd o’r neilltu i ddathlu’r diwydiant sydd, yn ddistaw ac effeithlon, ddydd a nos, yn sicrhau bod p ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Adroddiad Blynyddol 2015-16

09/26/2016

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

Mae’r llythrennau CRVE i’w gweld yn glir ymysg coed Coedwig Brechfa.

Llythrennau yn y goedwig

09/19/2016

Mae ein casgliadau o awyrluniau fertigol Arolwg Ordnans yn cynnwys printiau 9 modfedd x 9 modfedd, a helaethiadau 20 modfedd x 20 modfedd. Mae’r lefel o fanyl ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

09/15/2016

         Allwch chi ein helpu i gyflawni'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru? Archif a gwasanaeth ymchwilio ce ...

Mwy

Archaeoleg Ucheldir Gwent

09/05/2016

  Medi 14, 2016 Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 13:15 p.m. Frank Olding Swyddog Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent C ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol – Diwrnod Agored

09/02/2016

  Diwrnod Agored Dydd Iau 8 Medi, 2016 10:00 - 17:00 yn Comisiwn Brenhinol, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU. Bydd y Comisiwn ...

Mwy

Wyneb yn wyneb â llongwyr o Gymru a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel Mawr

09/01/2016

Yn ddiweddar, cafodd Deanna Groom, Swyddog Arforol y Comisiwn Brenhinol, y fraint o astudio sampl o’r cardiau cofnod cynnar yng Nghofrestr Fynegeiedig Ganolog ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2016

08/31/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Awyrluniau gyda Medwyn

08/30/2016

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaethau i gwsmeriaid mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Medwyn Parry, ein harbenigwr awyrluniau, ar gael y ...

Mwy

Hen Hen Rieni mewn 3D!

08/16/2016

Ychydig iawn o bobl all ddweud eu bod nhw wedi gweld delwedd dri-dimensiwn o’u hen hen daid a’u hen hen nain, ond gall Rod Primrose o Melbourne, Awstralia h ...

Mwy

Maes a Fferm

08/12/2016

Cylch y flwyddyn ffermio sy'n rheol i cefn gwlad Cymru: o'r hau yn y gaeaf a'r wyna yn y gwanwyn i dorri silwair a medi'r cynhaeaf yn yr haf. Hwnt ac yma cewch ...

Mwy

DATGANIAD I’R WASG – Cyhoeddi llyfr deniadol newydd ar archaeoleg a hanes Gwent

08/03/2016

Bydd Archaeoleg Ucheldir Gwent gan Frank Olding, Cadeirydd yr Eisteddfod eleni, yn cael ei lansio yn Y Lle Hanes ar Ddydd Iau, 4 Awst, am 2 o’r gloch y prynha ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2016

08/01/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw

07/26/2016

Ar Ddydd Mawrth, 2 Awst, bydd Medwyn Parry o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgwrs ar Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw ym Mhabell y Cymde ...

Mwy

Llechi Cymru yn ennill y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016

07/19/2016

Mae archaeolegwyr wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Archaeolegol Prydain 2016 a roddir am ddarganfyddiadau archaeolegol ar hyd a lled Prydain sy’n datg ...

Mwy

Welsh Slate wins Best Archaeological Book at the British Archaeological Awards 2016

07/15/2016

Further celebrations for Wales this week as Royal Commission publication Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry wins the British Archaeological ...

Mwy

Lansio ein Gwefan Newydd

07/07/2016

Ar ôl symud i’n swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn gwella ei wasanaethau ar-lein. Ail-lansiwyd Cof ...

Mwy

Ystafell Ymchwil / Search Room

Ailagor ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

07/05/2016

Ar ôl i’r Comisiwn Brenhinol adleoli’n llwyddiannus i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’n dda gennym gyhoeddi y bydd y Llyfrgell ac ...

Mwy

Mae’r Coflein Newydd ar Waith Heddiw

07/05/2016

Ochr yn ochr â’r symud i’n cartref newydd, mae’r Comisiwn Brenhinol wrthi’n gwella’n gwasanaethau ar-lein, ac mae’r cyntaf o’r gwelliannau hy ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mehefin 2016

07/05/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cof ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholidau a Llyfrgell

06/28/2016

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig me ...

Mwy

Dehongli ac ymweld ag archaeoleg Ynys Sgomer

06/14/2016

Mae archaeoleg Ynys Sgomer, Sir Benfro, wedi’i chadw’n arbennig o dda. Ar draws yr ynys gellir gweld olion ffiniau wedi’u creu â chlogfeini, waliau cerri ...

Mwy

Canmlwyddiant y Cwt Nissen

06/08/2016

Un o adeiladweithiau milwrol mwyaf adnabyddus y byd yw’r Cwt Nissen. Cafodd y dyluniad syml ar siâp hanner silindr ei ddatblygu gan ŵr o dras Ganadaidd-Amer ...

Mwy

Llechi Cymru yng Ngŵyl y Gelli

06/06/2016

Cafodd cyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gryn sylw yng Ngŵyl y Gelli eleni. Traddododd David Gwyn, yr awdur, ddarli ...

Mwy

Llyfr y Comisiwn Brenhinol ar y Diwydiant Llechi yng Nghymru yn Cyrraedd y Rhestr Fer ar Gyfer Gwobrau Archeolegol Prydain 2016

06/03/2016

Mae’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Archeolegol Prydain, a roddir am y darganfyddiadau a datblygiadau arloesol diweddaraf ym maes archeoleg ar draws y DU, w ...

Mwy

Awyren ar y traeth! Ynys-las, Mehefin 1940

06/01/2016

Yn ystod haf 2012, recordiodd staff CBHC gyfres o gyfweliadau â phobl yr oedd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r hen safle datblygu rocedi yn Ynys-las, Ce ...

Mwy

Gwobr am Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes

05/10/2016

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Dr David Gwyn, awdur Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol, wedi derbyn Gwobr Peter Neaverso ...

Mwy

Royal Commission gains Heritage Lottery Fund approval for the development of ‘The Forgotten U-boat War around the Welsh Coast’ Project

05/09/2016

The Royal Commission, in partnership with Bangor University and the Nautical Archaeology Society, have been given a grant to pursue the development of a new Gre ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ebrill 2016

05/01/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC)http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofno ...

Mwy

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

04/28/2016

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed eu hun a champweithiau cerfluniol i lechi syml mewn capeli, eglwys ...

Mwy

Y Daith Gerdded Fawr Gymreig – Comin Gelligaer: Trysordy Archaeolegol 14 Mai, 11am–3pm

04/13/2016

Comin Gelligaer yw un o’r tirweddau archaeolegol mwyaf hynod yng Nghymru a rhoddir sylw iddo yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands ga ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mawrth 2016

03/31/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cof ...

Mwy

Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

03/22/2016

Dyma’n blog cyntaf eleni yn gofyn am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau Arolwg Ordnans mawr. Mae’r ffotograff yn dangos ardal wledig, gyda nife ...

Mwy

Casgliad Crawford

03/17/2016

Mae gan un o’n casgliadau bach ond pwysig o awyrluniau y geiriau “CRAWFORD A.P.” ar gefn y printiau. Osbert Guy Stanhope Crawford (1896 – 1957) oedd ...

Mwy

Prentis Sylfaen: Gweinyddiaeth Swyddfa

03/14/2016

Dyddiad Ago: 14 Mawrth 2016 Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2016 Lleoliad: Aberystwyth Disgrifiad o'r Swydd: Cynllun Prentisiaeth 2016 Corff a Noddir gan Lywodra ...

Mwy

Llunio’r Genedl – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 27.05.16, 10:00 am – 4:30 pm

03/09/2016

Symposiwm ddydd i archwilio rôl mapiau i greu cenhedloedd a hunaniaeth genedlaethol. Siaradwyr yn cynrychioli Prifysgol y Frenhines, Belfast, Y Casgliad Brenhi ...

Mwy

Awyrluniau o Ardal Tyddewi a Dynnwyd Cyn yr Ail Ryfel Byd

03/01/2016

Fel rhan o’i archif o awyrluniau ffotograffig hanesyddol mae gan y Comisiwn Brenhinol gasgliad bach o 63 o awyrluniau arosgo lefel-isel o ardal Tyddewi yn Si ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Chwefror 2016

02/29/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC)http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofno ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru i adleoli i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

02/22/2016

Cyhoeddodd un o sefydliadau treftadaeth blaenllaw Cymru heddiw y bydd yn symud i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LLGC) yn 2016. Mae gwaith ...

Mwy

Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth Newydd I Ddiogelu Hanes Cymru

02/10/2016

Heddiw, mae’r ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ar gyfer gwella sut y caiff amgylchedd hanesyddol unigryw’r genedl ei ddiogelu wedi cael ei basio gan y Cyn ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2016: Gigapixel Photography

02/08/2016

A Gigapixel image is one comprising of billions of pixels, enabling you to view detail without the degradation you would see in a normal photograph. Current tec ...

Mwy

Gigapixel Photography – An Introductory Guide To The Photography, The Creation Of Panoramas And Interactive Virtual Tours

02/08/2016

The Royal Commission has been trialing the use of Gigapixel photography to present and virtually interact with sites and landscapes across Wales. Our biggest pr ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2016: Prosiect Arloesol I Ddigido Holl Fapiau Degwm Cymru Yw Cynefin

02/05/2016

Prosiect arloesol i ddigido holl fapiau degwm Cymru yw Cynefin. Caiff ei ariannu’n bennaf gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i weinyddu gan Archifau Cymru. G ...

Mwy

Castell Coch Yn Dathlu 125 O Flynyddoedd Mewn Lluniau

02/03/2016

Mae 2016 yn nodi pen blwydd Castell Coch yn 125 oed ac i ddathlu’r achlysur, mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi rhyddhau archi ...

Mwy

Canllawiau CBHC ar gyfer Archifau Archaeolegol Digidol – Ymagwedd Gynaliadwy at Gadwraeth Ddigidol

02/02/2016

Cofnod Henebion Cenedlaethol (CHC) CBHC yw archif cyhoeddus Cymru o gofnodion yn ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol, a dyma’r cartref cenedlaethol ar gyfer ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ionawr 2016

02/01/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Rhagfyr 2015

01/04/2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

One Hundred Years Ago This Christmas Day…

12/23/2015

… four crewmen belonging to a Royal Naval Auxiliary Fleet trawler were fighting their way through heavy seas in a small boat to reach the stricken VAN STIRUM ...

Mwy

Syr John Rhŷs a’r Comisiwn Brenhinol (1840—1915): ysgolhaig Cymreig mwyaf ei oes

12/17/2015

Gan mlynedd i heddiw, 17 Rhagfyr 2015, bu farw Syr John Rhŷs, yr ysgolheig ac ieithegwr Celtaidd mawr. Cafodd ei eni ar 21 Mehefin 1840 yn Aberceiro-fach, Pont ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Tachwedd 2015

12/02/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Models Inspired by Local North Wales Scenes

11/04/2015

Whilst we were researching material for our Explore Your Archives Open Day on the 18 November, we were sent these lovely images, very kindly donated to us by Da ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Hydref 2015

10/30/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Exploring the Wreck of the ROYAL CHARTER with Cotswold Archaeology

10/26/2015

Recent accessions to the Royal Commission’s Digital Collections include a series of short video clips of the 2014 exploration of the famous Anglesey wreck by ...

Mwy

Archifau sy’n Ysbrydoli: Dewch i gael eich ysbrydoli gan archifau’r Comisiwn Brenhinol 18 Tachwedd, 12pm–7pm

10/22/2015

Fel rhan o ymgyrch Archwiliwch eich Archifau eleni, bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal Archifau sy’n Ysbrydoli: rhaglen o ddigwyddiadau i annog pobl i ddefny ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Medi 2015

10/01/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015

09/01/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Ymchwilio i Hanes eich Tŷ

08/26/2015

Hanes Tai Mae cyfoeth o wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) am adeiladau domestig a all helpu i ddatgelu ac egluro ha ...

Mwy

Mapiau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

08/19/2015

Defnydd Gall ymchwilwyr astudio’r mapiau sy’n cael eu cadw yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Yn ogystal, gallant weld mapiau Arolwg Ordnans 25 modf ...

Mwy

One Hundred Years Ago Today…

08/17/2015

… Max Valentiner, one of the ablest and most ruthless commanders in the German submarine service, brought U38 to the narrowing of the shipping lanes in St Geo ...

Mwy

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

08/12/2015

Archif treftadaeth adeiledig Cymru Mae mwy na chanrif o arolygu, cofnodi a chasglu wedi arwain at greu archif unigryw sy’n adrodd hanes y newidiadau mawr yn ...

Mwy

Wonders of Borth Submerged Forest Explained by Dr Martin Bates of University of Wales Trinity Saint David

08/06/2015

On Sunday 2 August, Natural Resources Wales and University of Wales Trinity Saint David organised a guided walk of the trees stumps and peat exposed by low ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Gorffennaf 2015

08/03/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

One Hundred Years Ago This Week …

07/22/2015

… the most successful German U-boat of the Great War had stealthily left Welsh waters and returned to base, leaving behind it a trail of sunken and damaged ve ...

Mwy

Huw Edwards Reopens Historic Ceredigion Chapel

07/09/2015

This Friday, 10 July, Hen Gapel, Rhydowen, will re-open its doors to the public after undergoing a £153,000 restoration programme under the care of Addoldai Cy ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mehefin 2015

06/30/2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrg ...

Mwy

Partneriaid Treftadaeth Yn Datrys Dirgelwch Y Dyddiad!

10/11/2013

Mae un o ddirgelion pensaernïol mwyaf Cymru wedi’i ddatrys o’r diwedd o ganlyniad i bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Comisiwn Brenhino ...

Mwy

Gwaith Cyfnerthu ar un o Dai Hynaf Ceredigion

05/23/2013

[caption id="attachment_12313" align="aligncenter" width="850"] Y Neuadd, Tŷ Tuduraidd Diweddar yn Llan-non, Ceredigion.[/caption]   Yn ystod yr wyt ...

Mwy

Dyddio Hen Dai Cymreig

05/02/2013

[caption id="attachment_12293" align="aligncenter" width="850"] Uwchlaw’r-coed, NPRN: 28881, y tŷ hynaf yn Eryri sydd wedi’i ddyddio yn ôl arysgrif.[/capt ...

Mwy

Ladis Llangollen

02/01/2013

Drwy gydol mis Chwefror bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y DU i gydnabod cyfraniad pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (pobl LHDdT ...

Mwy

Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan – Gorffennol Digidol 2013

01/21/2013

Bydd Dr Cheryl Morgan o Archifau Lleol Rhaglan yn rhoi sgwrs yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013 am brosiectau digidol diweddaraf Grŵp Hanes Lleol Rh ...

Mwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

01/16/2013

Mae ein harddangosfa boblogaidd ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn symud ymlaen unwaith eto, y tro hwn i Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor, gogledd Cymru. ...

Mwy

Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013

01/03/2013

Bydd Dr Ted Jones o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhoi cyflwyniad ar y Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Nod y rhaglen Theatr y Co ...

Mwy

Addoliad y Doethion

12/18/2012

[caption id="attachment_13867" align="aligncenter" width="850"] Y ffenestr orllewinol yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, yn dangos Addoliad y Doet ...

Mwy

Delweddu Arforol: Prosiect Scapa Flow

12/14/2012

  Gallwn gadarnhau mai Mike Postons, cyfarwyddwr 3Deep Media, fydd un o’r prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Bydd Mike yn ...

Mwy

Ffonau Clyfar – Ai Dyma Ddyfodol Dehongli Treftadaeth?

12/11/2012

Bydd Andrew Kerry-Bedell o KB consultants ac IT's in Conservation yn dod i gynhadledd Gorffennol Digidol 2013 i siarad am ddefnyddio technoleg y ffôn cly ...

Mwy

Cael y Gorau o Brydain oddi Fry

11/29/2012

PEILOTA’R RHYNGRWYD ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’   Dydd Gwener 7, Rhagfyr, 2012 Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau, Aberystwyth, SY ...

Mwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes

11/27/2012

[caption id="attachment_13852" align="aligncenter" width="850"] Clawr llyfr: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes.[/caption]   Ar Ddydd Mer ...

Mwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc Bedwellte

11/22/2012

[caption id="attachment_13845" align="aligncenter" width="850"] Yng Nghymru, caiff y llestri ‘gorau’ eu harddangos fel rheol, wedi’u trefnu yn eu holl ysb ...

Mwy

Olion Milwrol o’r Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

11/19/2012

[caption id="attachment_13838" align="aligncenter" width="850"] Tank diswydd yn cael defnydd fel targed ymarfer, Castlemartin, Sir Benfro.[/caption]   ...

Mwy

Chwilio’r Rhyngrwyd ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’

11/13/2012

  1-3pm Dydd Mawrth, 20 Tachwedd, 2012 Sesiwn ddi-dâl i feithrin hyder a sgiliau wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a fydd yn canolbwyntio ar y prosi ...

Mwy

Diwrnod Atgofion – Rhowch Eich Hanesion I Ni!

10/24/2012

[caption id="attachment_13825" align="aligncenter" width="850"] Porth Amlwch, Ynys Môn.[/caption]   Rhowch eich hanesion i ni! Dewch â’ch hen ll ...

Mwy

The Story of Wales: Wales and Britain

10/11/2012

[caption id="attachment_13819" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun yn dangos y difrod yng nghanol Abertawe adeg y rhyfel. AFR10857 NPRN 33145[/caption] ...

Mwy

The Story of Wales: A New Beginning

10/10/2012

[caption id="attachment_13812" align="aligncenter" width="850"] Pwll Glo Big Pit, Sir Fynwy DI2006_0875 NPRN 433[/caption]   Bydd y bumed raglen yng ...

Mwy

The Story of Wales: The Furnace of Change

10/10/2012

[caption id="attachment_13806" align="aligncenter" width="850"] RCAHMW 3D model of the engine house at Hafod Copperworks, HMC805, nprn:- 33710[/caption] &nbs ...

Mwy

Ble’r Oeddynt yn Byw, yn Gweithio, yn Addoli? Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg Ffair Hanes Teuluol, 13 Hydref

10/05/2012

[caption id="attachment_13800" align="aligncenter" width="850"] Y Comisiwn Brenhinol yn Ffair Hanes Teuluol Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg 2011.[/caption] ...

Mwy

The Story of Wales: England and Wales

10/04/2012

[caption id="attachment_13794" align="aligncenter" width="850"] Castell Gwydir, Sir Gaernarfon DS2007_340_012 NPRN 26555[/caption]   Bydd trydedd rag ...

Mwy

The Story of Wales: Power Struggles

10/03/2012

[caption id="attachment_13788" align="aligncenter" width="850"] Crannog Llyn Syfaddan, Brecknockshire AP_2005_1162 NPRN 32997[/caption]   Ar ôl darl ...

Mwy

The Story of Wales: The Making of Wales

10/03/2012

[caption id="attachment_13782" align="aligncenter" width="850"] Tre'r Ceiri hillfort, Sir Gaernarfon, AP_2007_0226 NPRN 95292[/caption]   Bydd “The ...

Mwy

Y Tu Mewn i’ch Cartref Cymreig

09/25/2012

  Er eu bod yn llawn o wybodaeth ddifyr am newidiadau mewn amodau byw, ffasiynau, mynegiant unigol a bywydau pobl yn gyffredinol, nid tu mewn cartre ...

Mwy

Y Tu Ôl i’r Llenni yn Arddangosfa ‘Worktown’

09/20/2012

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae ein tîm wedi bod yn paratoi rhai o luniadau gwreiddiol Falcon Hildred i’w harddangos yn Amgueddfa Ceunant Ironbridge ym ...

Mwy

TG a The a Bisgedi – Cael y gorau o Brydain oddi Fry

09/13/2012

  Dyddiad y digwyddiad: 2-4pm, Dydd Gwener 21, Medi 2012 Lleoliad: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ Sesiwn d ...

Mwy

Worktown: the Drawings of Falcon Hildred

09/12/2012

[caption id="attachment_13741" align="aligncenter" width="850"] Hollt yr Oakeley, 1974 Panorama o derasau chwareli llechi’r Oakeley o’u gweld wrth gyrraedd ...

Mwy

Pobl Ceredigion yn Adrodd Eu Hanesion

09/02/2012

Yn ystod ein digwyddiadau sganio yn yr haf roedd pobl yn ddigon caredig i ddod â’u ffotograffau a deunyddiau archifol eraill atom i gael eu sganio a’u llwy ...

Mwy

Ar Eich Marciau! Parod! EWCH! ― Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

08/30/2012

[caption id="attachment_13729" align="aligncenter" width="850"] Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales (ISBN 978-1-87118-445-7)[/caption]   B ...

Mwy

Enillydd Gwobr Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol

08/30/2012

[caption id="attachment_13722" align="aligncenter" width="850"] Mr Mike Buzzard yn derbyn ei wobr yn llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.[/caption]   Yn d ...

Mwy

Bythynnod: Cartrefi o Waith Cartref

08/29/2012

[caption id="attachment_13716" align="aligncenter" width="850"] Anheddiad mwynwyr yn Hen Barc, Cwmystwyth, Sir Aberteifi. DS2009_104_006 NPRN 409281[/caption] ...

Mwy

Carn Goch o’r Awyr

08/28/2012

[caption id="attachment_13708" align="aligncenter" width="850"] Y Gaer Fawr, Sir Gaerfyrddin. AP_2007_0753 NPRN 100866[/caption]   Dangosa Awyrluniau ...

Mwy

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

08/24/2012

[caption id="attachment_13700" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun y Llu Awyr yn dangos olion Neuadd Middleton ym mis Awst 1948; fe’i dinistriwyd gan dâ ...

Mwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ym Maenor Scolton

08/24/2012

[caption id="attachment_13691" align="aligncenter" width="850"] Ystyrir yn aml fod ein cartrefi yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ein credoau a’n hagweddau. Roedd ...

Mwy

Ceredigion: Bryngaerau’r Oes Haearn

08/23/2012

Yn y 500 mlynedd cyn i’r Rhufeiniaid orchfygu Cymru, câi poblogaeth ffermio Ceredigion yn yr Oes Haearn eu rheoli gan hierarchaeth o benaethiaid a mân a ...

Mwy

2012 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

08/23/2012

[caption id="attachment_13674" align="aligncenter" width="850"] Yr Athro Chris Williams, Comisiynydd a Chadeirydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, yn baro ...

Mwy

Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr Uchelgeisiol

08/22/2012

[caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="850"] Mae Tŷ’r Castell yn dal i sefyll er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif. DS2012_280_009 NP ...

Mwy

Dewch i gyfarfod â’r Comisiwn Brenhinol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Wythnos Nesaf

08/01/2012

[caption id="attachment_13664" align="aligncenter" width="850"] Eisteddfod Genedlaethol, 2012[/caption]   Dewch i gyfarfod â’r Comisiwn Brenhinol ...

Mwy

Dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain yng Nghastell Aberystwyth ac Amgueddfa Ceredigion: 28-29 Gorffennaf, 2012

07/26/2012

[caption id="attachment_13657" align="aligncenter" width="850"] Castell Aberystwyth[/caption]   Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gor ...

Mwy

Gwobr Pensaernïaeth i’r Comisiwn Brenhinol

06/28/2012

[caption id="attachment_13650" align="aligncenter" width="850"] Dr Peter Wakelin, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn derbyn ei wobr yn seremoni Cymdeithas Fr ...

Mwy

Prydain o’r Awyr – Awyrluniau Prin a Bregus o Gasgliad Aerofilms Wedi’u Diogelu

06/25/2012

[caption id="attachment_13640" align="aligncenter" width="850"] Traeth y Gogledd, Aberystwyth ar ddydd Sul poeth ym mis Gorffennaf 1947, NPRN: 33035, AFL03_R876 ...

Mwy

Parhâd Traddodiadau Adeiladu Gwerinol

02/02/2011

[caption id="attachment_13074" align="aligncenter" width="850"] Wig-wen-fach: golwg o’r tu mewn a’r nenfforch sgarff. Llun: DS2010_116_003 / NPRN: 35396[/ca ...

Mwy

Unig Gwrt Llawbel pwrpasol y DU

01/27/2011

[caption id="attachment_14305" align="aligncenter" width="850"] Llun o Gwrt Pêl-law Nelson a dynnwyd ym 1965. Llun: DI2009_0719[/caption]   Cwrt Pêl- ...

Mwy

Crefftwaith a Chynllunio’r Hen Dŷ

01/26/2011

[caption id="attachment_13062" align="aligncenter" width="850"] Pantyrhwch ar ôl ei adfer. Llun: DS2011_056_001[/caption]   Pantyrhwch, Llanwnnen, C ...

Mwy

Traphont Ddŵr y Waun

08/23/2010

[caption id="attachment_13179" align="aligncenter" width="850"] Traphont Ddŵr y Waun[/caption] Bwriad gwreiddiol Thomas Telford a William Jessop oedd i’r ...

Mwy

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air

08/06/2010

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air Gan T.G. Driver, 2007. Mae tirweddau hanesyddol Sir Benfro gyda’r mwyaf amrywiol a diddorol ym Mhryd ...

Mwy

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

04/20/2010

Y Bwthyn Cymreig Gan Eurwyn Wiliam, 2010 Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin ...

Mwy

Mwy