Newyddion

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cynorthwyydd Cofnodion Digidol

January 22, 2018

Cynorthwyydd Cofnodion Digidol: 37 awr yr wythnos Tymor penodedig am 12 mis Cyflog: £17,200 y flwyddyn (£19,240 o 1 Ebrill 2018) Dyddiad cau: 5pm a ...

Mwy

Usk Golf Couse 29th November 2017 - logo

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2017

January 11, 2018

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 – 12 Ionawr 2018 Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Arch ...

Mwy

Bridgend RFC Brewery Field detail

Golwg berffaith ar gêm rygbi

January 10, 2018

Wrth chwilio’n ddiweddar drwy ein casgliad o awyrluniau Arolwg Ordnans mawr, daethom o hyd i gyfres o luniau fertigol a dynnwyd wrth hedfan dros Ben-y-bont ar ...

Mwy

U-87 Profile

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

December 24, 2017

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cy ...

Mwy

Penshurst

Brwydr yn erbyn llong danfor Almaenig ar Noswyl Nadolig yn arwain at suddo’r llong-Q y PENSHURST

December 22, 2017

Arfogi llongau masnach a’u defnyddio’n abwyd oedd un o strategaethau’r Morlys Prydeinig a ddatblygwyd i ddenu llongau tanfor yr Almaen i’r wyneb ac ymos ...

Mwy

Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd dda

December 22, 2017

A hithau bron yn amser Nadolig, mae meddyliau’n troi tuag at Fethlehem a stori genedigaeth yr Iesu. Ond a wyddoch fod mwy nag un Bethlehem yn bod? Yn wir, mae ...

Mwy

s-Merge

Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof – Hanes y diwrnod

December 20, 2017

Ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017 cynhaliodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, ddigwyddiad i ystyried sut y gall a ...

Mwy

Dinas Dinlle AP_2014_0877 small

Tîm CHERISH yn dechrau astudiaeth gyffrous newydd o Gaer Arfordirol Dinas Dinlle yng Ngwynedd

December 11, 2017

Mae prosiect archaeolegol cyffrous newydd wedi dechrau i astudio caer arfordirol drawiadol Dinas Dinlle ger Caernarfon yng ngogledd Cymru. Mae mapiau cynnar a s ...

Mwy

Tor Glas Trackway I   NPRN 24651   BBE2008_460   C.854491

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2017

December 4, 2017

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 Rhagfyr, 13.00 -16.00 25 Rhagfyr 2017 – 1 Ionawr 2018 8 – 12 Ionawr 2018 Ymddiheurwn am unrhyw an ...

Mwy

image

Asiantaethau Amgylchedd Hanesyddol y DU yn cyhoeddi Datganiad ar Gadwraeth y Cofnod Deallusol Digidol

November 30, 2017

Mae cynghrair o asiantaethau allweddol sy’n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol y DU wedi cyhoeddi Datganiad ar Gadwraeth Ddigidol mewn seremoni yn swyddfeydd Hi ...

Mwy

Apapa close up

Ar y diwrnod hwn 100 mlynedd yn ôl, Cartref Morwyr Stanley yng Nghaergybi a roddai’r croeso gorau yng Nghymru i aelodau o griwiau agerlongau a oedd wedi’u suddo

November 28, 2017

Cafodd Cartref Morwyr ac Ystafell Ddarllen Stanley ei adeiladu ar gais W O Stanley a’i agor gan Esgob Bangor ym 1871 gyda llety i forwyr a oedd wedi’u llong ...

Mwy

Web copy

Swyddi Gwag (3) – Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

November 21, 2017

Rheolwr Prosiect Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18 Rhan-amser 18.5 awr yr wythnos Penodiad ...

Mwy

St Nicolas, Grosmont: DS2011_339_006

Cofnodi amrywiaeth gyfoethog Treftadaeth Ffydd Cymru

November 16, 2017

Cafodd y Comisiwn Brenhinol ei sefydlu ym 1908 i ymchwilio i adeiladau o bwys hanesyddol, pensaernïol a diwylliannol yng Nghymru a’u cofnodi, ac efallai na f ...

Mwy

HLF - SS Damao MBES l

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi’r golau gwyrdd i brosiect partneriaeth am Longau Tanfor yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i gyd-fynd â Blwyddyn y Môr Cymru, 2018

November 15, 2017

Heddiw cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi grant o £409,700 ar gyfer prosiect partneriaeth y Comisiwn Brenhinol: Coffáu’r Rhyfel Anghofied ...

Mwy

DS2014_245_004

Awduron Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf a’u Cartrefi

November 10, 2017

Cafodd erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf ddylanwad ar lawer o awduron yng Nghymru, fel mewn lleoedd eraill. Mae’r blog hwn yn dangos y cartrefi a oedd yn ...

Mwy

tas 18.tif

Morgannwg: Ffermdai, Tai a Phlastai

November 6, 2017

Gall Morgannwg hawlio bod ganddi beth o’r bensaernïaeth ddomestig a brodorol orau yng Nghymru, ac mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar y blaen wrth ei hast ...

Mwy

National Memorial for the Great War, Cathays Park. Cardiff   AP_2008_3452

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2017

October 31, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Helen Rowe - Wales, the U-boat war and west africans

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

October 30, 2017

[caption id="attachment_7925" align="aligncenter" width="850"] Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, Race Council Cymru.[/caption]   Ar ôl gweld ...

Mwy

Sarn 22 May 1948

Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

October 20, 2017

28 Hydref, Ffair Lyfrau Abertawe, 10am – 4pm. Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. C ...

Mwy

1 small P1010066

Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

October 12, 2017

Mae Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU, ac yn manteisio ar y cyfle i ddangos sut y gall llyfrgelloedd gyfoethogi bywydau po ...

Mwy

Llanrwst Town Hall

Sôn amdan… Ysbyty Ifan, Llanelltud a Llanrwst

October 10, 2017

Rydym wedi dechrau ar y gwaith (enfawr) o drawsysgrifio a lanlwytho’r deunydd sy’n ymwneud ag enwau lleoedd o Parochialia Edward Lhuyd i’r Rhestr. Pan yn ...

Mwy

DS2009_212_019

Morgannwg: Tu mewn Eglwysi

October 9, 2017

Mae gan Forgannwg gyfoeth o adeiladau Cristnogol o’r Oesoedd Canol a’r cyfnod wedi’r Diwygiad Protestannaidd. Mae tu mewn rhai ohonynt, a murluniau’n a ...

Mwy

Bodnant Garden, view from the Rose Terrace DS2005_025_007

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2017

October 3, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Dolforwyn Castle was founded by Llywelyn ap Gruffudd six years after the signing of the treaty, after the peace it created had begun to crumble.

Rydym ni wedi creu oriel ar wefan Coflein i nodi pen-blwydd llofnodi Cytundeb Trefaldwyn saith cant a hanner o flynyddoedd yn ôl

September 29, 2017

[caption id="attachment_7535" align="aligncenter" width="850"] Mae’r rhyd yn Rhydwhiman, lle y llofnodwyd Cytundeb Trefaldwyn ar 29 Medi 1267, ar ddolen yn yr ...

Mwy

GISrepwrecks2

Diwrnod Morwrol y Byd – Adennill Hanes o’r Môr

September 28, 2017

Yn 2007, dechreuodd y Comisiwn Brenhinol raglen fawr newydd o waith ymchwil i estyn Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) i gwmpasu cyfran y DU o’r Sgaf ...

Mwy

IMAGE 36 - P1010284 Plas Crug School Visit

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Comisiwn Brenhinol

September 25, 2017

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb wrth gyflawni ei swyddogaethau a’i wasanaethau, gan ei feithrin mewn amgylchedd o ...

Mwy

P1000799 library (Charles - Open Day 16)

Adroddiad Blynyddol 2016-17

September 22, 2017

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

DI2010_0408

Drysau Agored yn y Comisiwn Brenhinol, Medi 2017 – a mwy!

September 13, 2017

Mae gan y Comisiwn Brenhinol raglen brysur o weithgareddau yn ystod yr Hydref/Gaeaf eleni, gan gynnwys digwyddiadau Drysau Agored a sgyrsiau am hanes a phensaer ...

Mwy

National Dementia Carers Day

Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia ~ 10 Medi 2017

September 10, 2017

Ydych chi’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw? I nodi Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia hoffem eich gwahodd i’n digwydd ...

Mwy

DS2011_507_002

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2017

August 31, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

bw- U-87 final

Defnyddio Technegau Delweddu Newydd i Gofnodi Llong Danfor Almaenig Anghofiedig

August 14, 2017

Ar Ddydd Nadolig 1917, ymosododd yr U-87 ar gonfoi yn Sianel San Siôr (yn fwyaf arbennig ar yr AGBERI, agerlong Brydeinig 4812 o dunelli). Roedd un o’r llong ...

Mwy

sacred wales

Cymru Sanctaidd : Pleidleisiwch dros eich Hoff Eglwys neu Gapel

August 2, 2017

Er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o dreftadaeth grefyddol Cymru mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol (yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig yn ...

Mwy

Royal Welsh Showground, 1998 NPRN: 268049 GTJ22554 C.60362

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2017

July 28, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Accreditation Image web

CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

July 26, 2017

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi ennill Achrediad Gwasanaeth Archifau. Mae Gwasanaethau Archifau achrededig yn sicrhau bod archifau’n cae ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid

July 17, 2017

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Cyfyngedig?’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri Rhan-amser 2.5 diwrnod yr wyt ...

Mwy

Gigapixel recording of the Pobl-y-cwm set

Cofnodi BBC Cymru Wales

July 5, 2017

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i gofnodi Canolfan Ddarlledu BBC Cymru Wales yn Llandaf, gan ddefnyddio ffotogra ...

Mwy

Rheilffordd Eryri, Gorsaf Beddgelert: injan cyn-SAR Dosbarth NGG 16 Beyer-Peacock Garratt rhif 138 yn cymryd dŵr NPRN: 409177 Cyf. DS2014_480_001 C.596424

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2017

June 30, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Map Cy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

June 28, 2017

Ym mis Mai eleni lansiodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wasanaeth newydd ar y we sydd â’r nod o ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru a thynnu sylw a ...

Mwy

CBHC-RCAHMW-G

Mewn lluniau: Casgliad o 28 Lluniad Diddorol o Henebion a Manylion Pensaernïol

June 22, 2017

Cafodd rhai o’r lluniadau hardd hyn eu cynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol yn ystod ei waith cofnodi ac ymchwilio, a chafodd eraill eu rhoi i ni gan y cyhoedd. ...

Mwy

Dr Rita Singer, Professor Carol Tully, Dr Heather Williams, Scott Lloyd and Susan Fielding

Teithwyr Ewropeaidd: Golwg newydd ar dwristiaeth hanesyddol yng Nghymru

June 13, 2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru i greu adnodd d ...

Mwy

Llan y Creu AP_2017_0731 web

Celtiaid, Rhufeinwyr a Mwynwyr: Archaeoleg ac hanes Llanfihangel-y-Creuddyn a’r cyffiniau

June 12, 2017

Sgwrs â darluniau drwy gyfrwng y Saesneg gan Dr Toby Driver a Louise Barker, Ymchwilwyr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. ‘Celtiaid, Rhufeinwyr a ...

Mwy

Brian Malaws 2

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan Brian Malaws

June 9, 2017

Brian Malaws, cyn gydweithiwr yn y Comisiwn, yw ein hail wirfoddolwr i wneud cyfraniad. Mae wedi bod yn gwella grŵp poblogaidd iawn o safleoedd ar Coflein: ...

Mwy

GIS mapping by John Crompton

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan John Crompton

June 7, 2017

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr rydym ni wedi gofyn i’n gwirfoddolwyr beth y buont yn ei wneud yn ddiweddar. Daw ein cyfraniad cyntaf gan ...

Mwy

office comm4 web

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

June 6, 2017

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell Amser-llawn Parthaol Cyflog: £17,200 y flwyddyn yn codi i £21,500 Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2017 Rydym yn chw ...

Mwy

Lido, Ynysangharad Park, Pontypridd NPRN 415104 Reference AP_2007_1665

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2017

June 5, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Alex Murphy, Rhys Rapado Place Names Project

Prosiect Enwau Lleoedd 2017

May 25, 2017

Ymgymerwyd â’r prosiect hwn fel rhan o’r modiwl lleoliad gwaith a oedd yn elfen bwysig o’n cwrs Meistr Hanes a Threftadaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ...

Mwy

The Newport Chartist Uprising of 1839 as depicted by Kenneth Budd in a mural in John Frost Square, Newport

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

May 23, 2017

Adnodd deongliadol, addysgol ac ymchwil dwyieithog yw’r Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru. Nod y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth, cynyddu gwybodaet ...

Mwy

Hay Castle - Wide-angle view from the town showing Hay Castle and Castle House

Castell y Gelli: Hanes Cythryblus

May 22, 2017

Un o nifer mawr o gestyll ar hyd y Gororau yw Castell y Gelli, ond yr hyn sy’n ei wneud yn arbennig yw bod rhywun wedi bod yn byw ynddo’n ddi-dor ers 800 o ...

Mwy

This map gives an approximate indication of the boundaries of the larger cantrefs (cantrefi ) of Wales, as listed by Gruffudd Hiraethog (d.1564) in NLW Peniarth MS.147.

Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi

May 18, 2017

Mae deall ffi niau gweinyddol hanesyddol Cymru a sut maen nhw wedi newid ar hyd y canrifoedd yn hanfodol i’n dealltwriaeth o dirwedd Cymru. Mae’r Comisiwn B ...

Mwy

The group gathered in one of the settlements on the island, Hut 20 at the Wick.

Taith Gerdded Archaeolegol ar Ynys Sgomer

May 11, 2017

Yn dilyn 6 blynedd o waith ar Ynys Sgomer gan y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Caerdydd, roedd yn wych gweld y canlyniadau ar daith ddiwed ...

Mwy

Site Detail1a CY

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

May 8, 2017

Gwefan arloesol sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol sy’n cael ei lansio h ...

Mwy

DS2012_032_001

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2017

April 30, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Anglia sinking © National Railway Museum and SSPL 1997-7409_LMS_3327

Llong ysbyty gyda chysylltiadau cryf â Chaergybi yn cael ei diogelu dan y gyfraith

April 27, 2017

  Cafodd y llong ysbyty HMHS Anglia o’r Rhyfel Byd Cyntaf ei dynodi’n fedd rhyfel yn ddiweddar o dan Ddeddf Diogelu Olion Milwrol 1986. Mae hyn yn r ...

Mwy

Circular_pigsty_at_Maen_Offeiriad_Crymych

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2017

April 1, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

The_CHERISH_Team_of_Louise_Barker,_Dr_Toby_Driver_and_Dr_Sarah_Davies_gave_an_overview_of_the_project

Lansiad cyd-genedl CHERISH, prosiect Iwerddon-Cymru newydd i ymchwilio i newid hinsawdd a threftadaeth yr arfordir

March 31, 2017

Ar ôl dwy flynedd o gynllunio, cafodd CHERISH, prosiect newydd wedi’i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, ei lansio Ddydd Iau diwethaf. Arweinir y prosiect gan ...

Mwy

Cherish logo

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

March 22, 2017

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerdd ...

Mwy

Snowdonia Rowen field system aerial photograph

Caeluniau Cynnar Eryri

March 17, 2017

Ail-greu a diogelu tirweddau cynhanesyddol a Rhufeinig gogledd-orllewin Cymru Astudiaeth newydd sy’n cael ei gwneud gan Emily La Trobe-Bateman PhD. Mae ca ...

Mwy

Carto Cymru v6 Insert - lr

Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2017

March 8, 2017

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Carto-Cymru Symposiwm Mapia ...

Mwy

Royal Commission Archive Collections

Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

March 2, 2017

Helo, Ywain Tomos ydw i ac rwyf wedi bod yn gweithio yn Llyfrgell y Comisiwn ers pedwar mis bellach - dyma rai syniadau cychwynnol am fy mhrofiadau wrth setlo i ...

Mwy

Daffodils on St Davids day

Cymru drwy lygaid Paul R Davis

March 1, 2017

[caption id="attachment_5734" align="aligncenter" width="901"] Eglwys y Santes Fair, Y Fenni, gyda Cennin Pedr c.2011PRD_02_0157[/caption] Rydym yn ddiolchga ...

Mwy

DCIM100MEDIADJI_0442.JPG

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2017

February 28, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

February 27, 2017

  A allwch ein helpu i ddarparu'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?   Gwasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol ...

Mwy

DI2013_0592

100 mlynedd yn ôl i’r mis hwn – ymosodiadau gan longau tanfor yn nyfroedd Cymru

February 10, 2017

Ar 1 Chwefror 1917 datganodd yr Almaen ei bod hi’n cychwyn o’r newydd ‘ryfel heb gyfyngiad gan longau tanfor’ mewn ymgais ffyrnig olaf i ddod â’r Rhy ...

Mwy

Carregwastad Point memorial DS2012_361_006 resized

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

February 3, 2017

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd, Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’. Mae Comisiwn Brenhinol He ...

Mwy

DS2014_238_005

Swydd Wag – Swyddog Enwau Lleoedd

February 1, 2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am aelod staff amser-llawn parhaol newydd i weithio ar restr newydd o Enwau Lleoedd Cymru. Mae Gweinidogion Cym ...

Mwy

Cefn-Brynich-Roman-Fort-detailed-view-of-cropmarks-of-Roman-fort-ditches-from-the-south-1st-August-2013AP_2013_5345

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2017

February 1, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

3”-ground-to-air-rocket-launcher

Darganfod Hanes Datblygu Rocedi yn y Cliff Hotel, Y Ferwig

January 26, 2017

Yn ddiweddar, wrth i mi aros i ddechrau cyflwyniad ar ffotograffiaeth o’r awyr mewn gwesty ger Aberteifi, gwelais wrthrych ar stand ddillad yn y cyntedd a syl ...

Mwy

DP 17 Header - 850

Un Mis Ar Ôl: Cofrestrwch Eich Lle Yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017 Nawr…

January 19, 2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu: Gorffennol Digidol 2017: Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-all ...

Mwy

Grassholm - Royal Commission fieldwork 2016

Swyddi gwag – Dwy Swydd Amser Llawn

January 18, 2017

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn bwriadu recriwtio i 2 swydd ar gyfer prosiect newydd a chyffrous a ariannir gan Ewrop, sef CHERISH – Newid yn yr ...

Mwy

Ramsey WEB BANNER IMAGE AP_2006_2398

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr UE

January 12, 2017

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr UE sy’n cefnogi cydweithredu ar safleoedd arfordirol a threftadaeth yng N ...

Mwy

Bethania Christmas Card, by Falcon Hildred, 1998

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2016

January 3, 2017

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

AP_2009_0839

Deled yr eira – Tirwedd ac Archaeoleg y Gaeaf

December 19, 2016

Mae eira’n cynnig cyfle arbennig i weld a chofnodi safleoedd yn nhirwedd Cymru. Mae’r gorchudd gwyn yn creu’r amodau perffaith ar gyfer cofnodi gwrthglodd ...

Mwy

RCAHMW aerial photograph of Grassholm Island, viewed from the east, NPRN 404206

Islands of Wales: Discovering the Archaeology of Skomer and Grassholm Bellach ar gael ar Periscope

December 9, 2016

Yn FYW ar #Periscope: Islands of Wales: Discovering the Archaeology of Skomer and Grassholm @NLWales https://t.co/dOrc2YFI2v — CBHC / RCAHMW (@RCAHMWales) ...

Mwy

Fragmentary walls survive from an early settlement excavated in 1972, now surrounded by gannet nests

Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ─ Ynysoedd Cymru: Darganfod archaeoleg Sgomer a Gwales, gan Louise Barker

December 2, 2016

Tirweddau wedi’u gwarchod yn ofalus yw Sgomer a Gwales. Fe’u rheolir yn bennaf er lles eu poblogaethau byd-enwog o adar môr, fel palod, adar drycin Manaw a ...

Mwy

Flint scraper, Find 19 Skomer Island Hut Group 8, 2014 DI2015_0014

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2016

December 1, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Sut y deuthum yn wirfoddolwr gyda CBHC ar ôl taith i ‘Archwilio Eich Archif’

November 25, 2016

Ar ôl ceisio darganfod hanes y tŷ roeddem wedi symud iddo yng Nghorris Uchaf drwy fynd ar gwrs ar hanes tai, fe benderfynais fynd i ddigwyddiad ‘Archwil ...

Mwy

Black and white image dating from c.1910 showing a busy beach scene at Aberystwyth with the Pier in the background.

Bod yn wirfoddolwr gyda CBHC

November 24, 2016

Mae unrhyw beth yn ymwneud ag archaeoleg yn llawn rhyfeddodau, ac nid yw bod yn wirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol yn eithriad. Gall tasgau syml, fel dod o ...

Mwy

Plas Gwynfryns Section and Plans P1000894

Y Comisiwn Brenhinol yn derbyn cynlluniau hanesyddol yn rhodd

November 23, 2016

Yn sgil symudiad llwyddiannus y Comisiwn Brenhinol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru mae wedi derbyn rhodd hael o gynlluniau hanesyddol gan gefnogwyr Caru Fy Nghymr ...

Mwy

Ordnance Survey Scribblings

Sgriblan ar Fapiau Arolwg Ordnans – Archwiliwch eich Archifau

November 22, 2016

Ers dyddiau cynnar cartograffeg, mae’r rheiny a fu’n gweithio ar y mapiau yn aml wedi gadael llofnodion neu symbolau cudd o fewn y llinellau a llythrennau c ...

Mwy

Nantclwyd House Ruthin

Archwiliwch eich Archifau – Hanes Eich Tŷ

November 8, 2016

23 Tachwedd, Archwiliwch eich Archifau: diwrnod llawn digwyddiadau a chyfle i ddysgu mwy am hanes eich tŷ gyda’rComisiwn Brenhinol a Llyfrgell Genedlaethol C ...

Mwy

DP Web Header Image

Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017

November 7, 2016

Mae cofrestru ar agor! Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, a chan fod nifer cyfyngedig o leoedd fe’ch cynghorir i gofre ...

Mwy

Melingriffith Water Pump, Whitchurch, Glamorgan.

Model 3D o Bwmp Dŵr Melingriffith: cynhyrchwyd gan Roger John

November 3, 2016

Cafodd y model prydferth hwn o Bwmp Dŵr Melingriffith ei ddylunio, a’i gynhyrchu ar argraffydd 3D, gan Roger John. Cafodd y model ei arddangos yn y Gynhadled ...

Mwy

RCAHMW Colour transparency of Carreghofa Locks on Montgomeryshire Canal.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2016

November 1, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

1 - Grassholm blog image

Bywyd ar Ynysoedd pell Cymru: Archaeoleg Gwales

October 25, 2016

Mae ynys greigiog anghyfannedd Gwales yn gorwedd 15 cilometr i’r gorllewin o benrhyn Marloes yn ne Sir Benfro. Ynys anghysbell ac agored ydyw, wedi’i hamgyl ...

Mwy

Aberfan RAF vertical aerial photograph from the Royal Commission’s archive

Cofio Aberfan: Tynged Greulon

October 17, 2016

Mae yna gofgolofn ryfel mewn cwm yn Ne Cymru y mae arni bron 150 o enwau pobl a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r colledion hyn yn eithriadol o uchel ar g ...

Mwy

John Thomas grave report Bangor

Mis Hanes Pobl Dduon: Coffáu Llongwyr Masnach o Orllewin Affrica a fu farw yn y Rhyfel Mawr

October 11, 2016

Roedd aelodau criw o Orllewin Affrica ymhlith y rhai a gollwyd pan drawyd y llongau Falaba ac Apapa gan dorpidos oddi ar arfordir Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cy ...

Mwy

DP Web Header Image

Gorffennol Digidol 2017: Galwad am Gyfraniadau

October 7, 2016

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan. 15 a 16 Chwefror 2017, Glan yr Afon, Casnewydd Galwad am gyfraniadau Rydym yn ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, Dydd Iau 20 Hydref 2016

October 5, 2016

Bydd y Comisiynwyr a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar Ddydd Iau 20 Hydref 2016 yn swyd ...

Mwy

7 & 8. Snowdon range in winter

Miloedd o awyrluniau newydd o safleoedd treftadaeth yng Nghymru yn mynd ar-lein

October 4, 2016

Mae gan Gymru dreftadaeth arbennig ac amrywiol, yn dyddio o’r cyfnodau cynharaf hyd at yr oes fodern. Bob blwyddyn bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn y ...

Mwy

13.02. 23.tif

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2016

September 30, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

International Maritime Day

Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!

September 29, 2016

Mae’n Ddiwrnod Morwrol y Byd heddiw – diwrnod a roddwyd o’r neilltu i ddathlu’r diwydiant sydd, yn ddistaw ac effeithlon, ddydd a nos, yn sicrhau bod p ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Adroddiad Blynyddol 2015-16

September 26, 2016

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

Mae’r llythrennau CRVE i’w gweld yn glir ymysg coed Coedwig Brechfa.

Llythrennau yn y goedwig

September 19, 2016

Mae ein casgliadau o awyrluniau fertigol Arolwg Ordnans yn cynnwys printiau 9 modfedd x 9 modfedd, a helaethiadau 20 modfedd x 20 modfedd. Mae’r lefel o fanyl ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

September 15, 2016

         Allwch chi ein helpu i gyflawni'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru? Archif a gwasanaeth ymchwilio ce ...

Mwy

Gwent Cover

Archaeoleg Ucheldir Gwent

September 5, 2016

  Medi 14, 2016 Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 13:15 p.m. Frank Olding Swyddog Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent C ...

Mwy

Royal Commission Open Day 2016

Comisiwn Brenhinol – Diwrnod Agored

September 2, 2016

  Diwrnod Agored Dydd Iau 8 Medi, 2016 10:00 - 17:00 yn Comisiwn Brenhinol, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU. Bydd y Comisiwn ...

Mwy

montage of small passport sized photographs of ship’s crew

Wyneb yn wyneb â llongwyr o Gymru a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel Mawr

September 1, 2016

Yn ddiweddar, cafodd Deanna Groom, Swyddog Arforol y Comisiwn Brenhinol, y fraint o astudio sampl o’r cardiau cofnod cynnar yng Nghofrestr Fynegeiedig Ganolog ...

Mwy

Aberystwyth Harbour, 1985  DI2007_1895,  C.417198,  NPRN: 34174

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2016

August 31, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Medwyn yn egluro manylion awyrlun fertigol o Aberystwyth i’w gydweithwyr yn ein swyddfeydd blaenorol ym Mhlas Crug.

Awyrluniau gyda Medwyn

August 30, 2016

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaethau i gwsmeriaid mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Medwyn Parry, ein harbenigwr awyrluniau, ar gael y ...

Mwy

May family, Raglan Castle gatehouse, by Francis Frith 1855

Hen Hen Rieni mewn 3D!

August 16, 2016

Ychydig iawn o bobl all ddweud eu bod nhw wedi gweld delwedd dri-dimensiwn o’u hen hen daid a’u hen hen nain, ond gall Rod Primrose o Melbourne, Awstralia h ...

Mwy

Gyrn Sheepfold, Caernarfonshire NPRN 401619

Maes a Fferm

August 12, 2016

Cylch y flwyddyn ffermio sy'n rheol i cefn gwlad Cymru: o'r hau yn y gaeaf a'r wyna yn y gwanwyn i dorri silwair a medi'r cynhaeaf yn yr haf. Hwnt ac yma cewch ...

Mwy

Gwent Cover

DATGANIAD I’R WASG – Cyhoeddi llyfr deniadol newydd ar archaeoleg a hanes Gwent

August 3, 2016

Bydd Archaeoleg Ucheldir Gwent gan Frank Olding, Cadeirydd yr Eisteddfod eleni, yn cael ei lansio yn Y Lle Hanes ar Ddydd Iau, 4 Awst, am 2 o’r gloch y prynha ...

Mwy

William Turner Figurehead: Cat. Ref. DS2016_055_001

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2016

August 1, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Eisteddfod Talk Poster

Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw

July 26, 2016

Ar Ddydd Mawrth, 2 Awst, bydd Medwyn Parry o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgwrs ar Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw ym Mhabell y Cymde ...

Mwy

Yr Enillwyr! Y Comisiwn Brenhinol a David Gwyn gyda chyflwynwyr y gwobrau, Julian Richards (ochr chwith pellaf) a Bettany Hughes (ochr dde bellaf).

Llechi Cymru yn ennill y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016

July 19, 2016

Mae archaeolegwyr wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Archaeolegol Prydain 2016 a roddir am ddarganfyddiadau archaeolegol ar hyd a lled Prydain sy’n datg ...

Mwy

British Archaeological Award Winners 2016

Welsh Slate wins Best Archaeological Book at the British Archaeological Awards 2016

July 15, 2016

Further celebrations for Wales this week as Royal Commission publication Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry wins the British Archaeological ...

Mwy

Website 850pixels RCAHMW Logo RED - RGB

Lansio ein Gwefan Newydd

July 7, 2016

Ar ôl symud i’n swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn gwella ei wasanaethau ar-lein. Ail-lansiwyd Cof ...

Mwy

Ystafell Ymchwil / Search Room

Ailagor ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

July 5, 2016

Ar ôl i’r Comisiwn Brenhinol adleoli’n llwyddiannus i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’n dda gennym gyhoeddi y bydd y Llyfrgell ac ...

Mwy

Website 850pixels RCAHMW Logo RED - RGB

Mae’r Coflein Newydd ar Waith Heddiw

July 5, 2016

Ochr yn ochr â’r symud i’n cartref newydd, mae’r Comisiwn Brenhinol wrthi’n gwella’n gwasanaethau ar-lein, ac mae’r cyntaf o’r gwelliannau hy ...

Mwy

New NMRW serachroom

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mehefin 2016

July 5, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cof ...

Mwy

Website 850pixels RCAHMW Logo RED - RGB

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholidau a Llyfrgell

June 28, 2016

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig me ...

Mwy

Louise Barker (pointing) working with the Skomer Visitor Officer and volunteers from the Wildlife Trust for South and West Wales on a recent visit to Skomer Island

Dehongli ac ymweld ag archaeoleg Ynys Sgomer

June 14, 2016

Mae archaeoleg Ynys Sgomer, Sir Benfro, wedi’i chadw’n arbennig o dda. Ar draws yr ynys gellir gweld olion ffiniau wedi’u creu â chlogfeini, waliau cerri ...

Mwy

Two Nissen Huts at RNAD Trecwn, Pembrokeshire, NPRN 96059 - IMG0003

Canmlwyddiant y Cwt Nissen

June 8, 2016

Un o adeiladweithiau milwrol mwyaf adnabyddus y byd yw’r Cwt Nissen. Cafodd y dyluniad syml ar siâp hanner silindr ei ddatblygu gan ŵr o dras Ganadaidd-Amer ...

Mwy

Welsh Slate at the Hay Festival 2016

Llechi Cymru yng Ngŵyl y Gelli

June 6, 2016

Cafodd cyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gryn sylw yng Ngŵyl y Gelli eleni. Traddododd David Gwyn, yr awdur, ddarli ...

Mwy

Website 850pixels RCAHMW Logo RED - RGB

Llyfr y Comisiwn Brenhinol ar y Diwydiant Llechi yng Nghymru yn Cyrraedd y Rhestr Fer ar Gyfer Gwobrau Archeolegol Prydain 2016

June 3, 2016

Mae’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Archeolegol Prydain, a roddir am y darganfyddiadau a datblygiadau arloesol diweddaraf ym maes archeoleg ar draws y DU, w ...

Mwy

D21.tif

Awyren ar y traeth! Ynys-las, Mehefin 1940

June 1, 2016

Yn ystod haf 2012, recordiodd staff CBHC gyfres o gyfweliadau â phobl yr oedd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r hen safle datblygu rocedi yn Ynys-las, Ce ...

Mwy

Welsh Slate Launch Christopher Catling Dafydd Gwyn Eurwyn Wiliam

Gwobr am Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes

May 10, 2016

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Dr David Gwyn, awdur Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol, wedi derbyn Gwobr Peter Neaverso ...

Mwy

SEACAMS Bangor University APAPA

Royal Commission gains Heritage Lottery Fund approval for the development of ‘The Forgotten U-boat War around the Welsh Coast’ Project

May 9, 2016

The Royal Commission, in partnership with Bangor University and the Nautical Archaeology Society, have been given a grant to pursue the development of a new Gre ...

Mwy

Royal Commission Wales end of an era

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ebrill 2016

May 1, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC)http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofno ...

Mwy

DS2013_514_002

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

April 28, 2016

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed eu hun a champweithiau cerfluniol i lechi syml mewn capeli, eglwys ...

Mwy

View of the Cefn Gelligaer Inscribed Stone from the south east - National Monuments Record of Wales

Y Daith Gerdded Fawr Gymreig – Comin Gelligaer: Trysordy Archaeolegol 14 Mai, 11am–3pm

April 13, 2016

Comin Gelligaer yw un o’r tirweddau archaeolegol mwyaf hynod yng Nghymru a rhoddir sylw iddo yn Archaeoleg Ucheldir Gwent/Archaeology of the Gwent Uplands ga ...

Mwy

RCAHMW, Crown Buildings, Plas Crug, Aberyswyth, DS2011_327_002 - National Monuments Record of Wales

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mawrth 2016

March 31, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cof ...

Mwy

Ordnance+Survey+Large+Print+Collection+detail+-+Nationa+Monuments+Record+of+Wales+-+Aerial+Photography

Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

March 22, 2016

Dyma’n blog cyntaf eleni yn gofyn am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau Arolwg Ordnans mawr. Mae’r ffotograff yn dangos ardal wledig, gyda nife ...

Mwy

The+Crawford+Collection+-+Osbert+Guy+Stanhope+Crawford+%281896+%E2%80%93+1957%29+aerial+photographs+of+Wales

Casgliad Crawford

March 17, 2016

Mae gan un o’n casgliadau bach ond pwysig o awyrluniau y geiriau “CRAWFORD A.P.” ar gefn y printiau. Osbert Guy Stanhope Crawford (1896 – 1957) oedd ...

Mwy

Opportunities

Prentis Sylfaen: Gweinyddiaeth Swyddfa

March 14, 2016

Dyddiad Ago: 14 Mawrth 2016 Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2016 Lleoliad: Aberystwyth Disgrifiad o'r Swydd: Cynllun Prentisiaeth 2016 Corff a Noddir gan Lywodra ...

Mwy

Carto-Cymru The Wales Map Symposium 2016 Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2016 lr

Llunio’r Genedl – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 27.05.16, 10:00 am – 4:30 pm

March 9, 2016

Symposiwm ddydd i archwilio rôl mapiau i greu cenhedloedd a hunaniaeth genedlaethol. Siaradwyr yn cynrychioli Prifysgol y Frenhines, Belfast, Y Casgliad Brenhi ...

Mwy

Fishing News

Cadarnhau hunaniaeth o golli Admiralty Trawler

March 8, 2016

This will have to be translated into welsh. ...

Mwy

St Davids 395 - Aerial Phots from the Collections of the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Awyrluniau o Ardal Tyddewi a Dynnwyd Cyn yr Ail Ryfel Byd

March 1, 2016

Fel rhan o’i archif o awyrluniau ffotograffig hanesyddol mae gan y Comisiwn Brenhinol gasgliad bach o 63 o awyrluniau arosgo lefel-isel o ardal Tyddewi yn Si ...

Mwy

Tower Colliery - Images from Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales - DS2008_001_065

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Chwefror 2016

February 29, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC)http://www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Ein+Gwasanaethau/Rhoi+Cofno ...

Mwy

Website 850pixels RCAHMW Logo RED - RGB

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru i adleoli i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

February 22, 2016

Cyhoeddodd un o sefydliadau treftadaeth blaenllaw Cymru heddiw y bydd yn symud i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LLGC) yn 2016. Mae gwaith ...

Mwy

National Assembly for Wales - Cardiff - Senedd entrance steps from the west - Natinal Monuments Record of Wales DS2006_099_002

Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth Newydd I Ddiogelu Hanes Cymru

February 10, 2016

Heddiw, mae’r ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ar gyfer gwella sut y caiff amgylchedd hanesyddol unigryw’r genedl ei ddiogelu wedi cael ei basio gan y Cyn ...

Mwy

Gigapixel Photography Aberystwyth - Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments Record of Wales

Gorffennol Digidol 2016: Gigapixel Photography

February 8, 2016

A Gigapixel image is one comprising of billions of pixels, enabling you to view detail without the degradation you would see in a normal photograph. Current tec ...

Mwy

Introductory guide to photography, the creation of panoramas and interactive virtual tours

Gigapixel Photography – An Introductory Guide To The Photography, The Creation Of Panoramas And Interactive Virtual Tours

February 8, 2016

The Royal Commission has been trialing the use of Gigapixel photography to present and virtually interact with sites and landscapes across Wales. Our biggest pr ...

Mwy

Cynefin digitise all the tithe maps of Wales

Gorffennol Digidol 2016: Prosiect Arloesol I Ddigido Holl Fapiau Degwm Cymru Yw Cynefin

February 5, 2016

Prosiect arloesol i ddigido holl fapiau degwm Cymru yw Cynefin. Caiff ei ariannu’n bennaf gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i weinyddu gan Archifau Cymru. G ...

Mwy

View of Castell Coch photographed in 1952.

Castell Coch Yn Dathlu 125 O Flynyddoedd Mewn Lluniau

February 3, 2016

Mae 2016 yn nodi pen blwydd Castell Coch yn 125 oed ac i ddathlu’r achlysur, mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi rhyddhau archi ...

Mwy

Digital archive guidelines by RCAHMW

Canllawiau CBHC ar gyfer Archifau Archaeolegol Digidol – Ymagwedd Gynaliadwy at Gadwraeth Ddigidol

February 2, 2016

Cofnod Henebion Cenedlaethol (CHC) CBHC yw archif cyhoeddus Cymru o gofnodion yn ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol, a dyma’r cartref cenedlaethol ar gyfer ...

Mwy

Submission for Inspirational Archives: Rachel Auckland, ‘Where The Story Begins’

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ionawr 2016

February 1, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Winter sunset over Blaenau, Cat.Ref. FHA0101702, C.553145, NPRN305760

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Rhagfyr 2015

January 4, 2016

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Local Borth seaman, Richard Davies, of the Royal Naval Reserve, was one of the trawler crewmen who crossed to the VAN STIRUM

One Hundred Years Ago This Christmas Day…

December 23, 2015

… four crewmen belonging to a Royal Naval Auxiliary Fleet trawler were fighting their way through heavy seas in a small boat to reach the stricken VAN STIRUM ...

Mwy

Detail of Sir John Rhŷs from Commissioners group, 1913. NPRN: 54624.

Syr John Rhŷs a’r Comisiwn Brenhinol (1840—1915): ysgolhaig Cymreig mwyaf ei oes

December 17, 2015

Gan mlynedd i heddiw, 17 Rhagfyr 2015, bu farw Syr John Rhŷs, yr ysgolheig ac ieithegwr Celtaidd mawr. Cafodd ei eni ar 21 Mehefin 1840 yn Aberceiro-fach, Pont ...

Mwy

Graffiti at Prince Charles Court, Billy Banks Estate, Penarth. 
NPRN: 410775; DS2010_213_034; C.534319

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Tachwedd 2015

December 2, 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

House in Tan y grisiau

Models Inspired by Local North Wales Scenes

November 4, 2015

Whilst we were researching material for our Explore Your Archives Open Day on the 18 November, we were sent these lovely images, very kindly donated to us by Da ...

Mwy

Horeb Sunday School, Carmarthenshire. NPRN: 12650 DS2015_208_002 (C.611197)

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Hydref 2015

October 30, 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Contemporary engraving of the ROYAL CHARTER

Exploring the Wreck of the ROYAL CHARTER with Cotswold Archaeology

October 26, 2015

Recent accessions to the Royal Commission’s Digital Collections include a series of short video clips of the 2014 exploration of the famous Anglesey wreck by ...

Mwy

Inspirational Archives - National Monuments Record of Wales

Archifau sy’n Ysbrydoli: Dewch i gael eich ysbrydoli gan archifau’r Comisiwn Brenhinol 18 Tachwedd, 12pm–7pm

October 22, 2015

Fel rhan o ymgyrch Archwiliwch eich Archifau eleni, bydd y Comisiwn Brenhinol yn cynnal Archifau sy’n Ysbrydoli: rhaglen o ddigwyddiadau i annog pobl i ddefny ...

Mwy

Pant Waungorrwg Barrow. NPRN: 225514 DD2015_009_093 C.610088

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Medi 2015

October 1, 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Still taken from the animation of the Denbigh Town Hall model – phase II, refDCH45, C608743

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015

September 1, 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Cilgant Maesderwen, Pontypool (2010).
DS2010_286_001 NPRN 410898

Ymchwilio i Hanes eich Tŷ

August 26, 2015

Hanes Tai Mae cyfoeth o wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) am adeiladau domestig a all helpu i ddatgelu ac egluro hanes eich tŷ ddoe a ...

Mwy

Llanidloes area in 1887. 1st ed. OS 25’’ map, Montgomeryshire sheet XLVII.4. 
DI2011_1094

Mapiau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

August 19, 2015

Defnydd Gall ymchwilwyr astudio’r mapiau sy’n cael eu cadw yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Yn ogystal, gallant weld mapiau Arolwg Ordnans 25 modf ...

Mwy

During his first cruise in homes water, April–August 1915, Max Valentiner and U38 accounted for five trawlers, three sailing vessel and 22 merchant ships. Valentiner would go on to become the third most successful u-boat commander of the Great War (144 vessels sunk, six damaged and three taken as prizes).

One Hundred Years Ago Today…

August 17, 2015

… Max Valentiner, one of the ablest and most ruthless commanders in the German submarine service, brought U38 to the narrowing of the shipping lanes in St Geo ...

Mwy

Corbalengi Stone, Penbryn. 
DI2008_0439 NPRN 304135

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

August 12, 2015

Archif treftadaeth adeiledig Cymru Mae mwy na chanrif o arolygu, cofnodi a chasglu wedi arwain at greu archif unigryw sy’n adrodd hanes y newidiadau mawr yn ...

Mwy

Guided walk of the trees stumps and peat exposed at Borth

Wonders of Borth Submerged Forest Explained by Dr Martin Bates of University of Wales Trinity Saint David

August 6, 2015

On Sunday 2 August, Natural Resources Wales and University of Wales Trinity Saint David organised a guided walk of the trees stumps and peat exposed by low ...

Mwy

View of Polish War Memorial outside Cardiff City Hall, 
Ref: DS2015_170_001, C608409

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Gorffennaf 2015

August 3, 2015

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrge ...

Mwy

Kapitänleutnant Waldemar Kophamel, commander of U-35 from 3 November 1914 to 12 November 1915.
 http://www.uboat.net/wwi/men/commanders/150.html

One Hundred Years Ago This Week …

July 22, 2015

… the most successful German U-boat of the Great War had stealthily left Welsh waters and returned to base, leaving behind it a trail of sunken and damaged ve ...

Mwy

Hen Gapel, Rhydowen, Llandysul 
NPRN: 11594, DS2014_288_001

Huw Edwards Reopens Historic Ceredigion Chapel

July 9, 2015

This Friday, 10 July, Hen Gapel, Rhydowen, will re-open its doors to the public after undergoing a £153,000 restoration programme under the care of Addoldai Cy ...

Mwy

n Castle House DS2012_280_001

Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr Uchelgeisiol

August 22, 2012

[caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="850"] Mae Tŷ’r Castell yn dal i sefyll er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif. DS2012_280_009 NP ...

Mwy

Mwy