Newyddion

Clywch ein newyddion diweddaraf! Cofrestrwch i’n cylchlythyr.

Nid dyna fy enw! Gwall anffodus ar fap pwysig

15/05/2024 45 164

Blog gwadd gan Huw Thomas, Curadur Mapiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru Ar Fai 17 bydd ein symposiwm mapiau blynyddol Carto-Cymru yn cael ei gynnal yn y L ...

Go to article page Nid dyna fy enw! Gwall anffodus ar fap pwysigMwy

Cysylltiad Llanfihangel-yng-Ngwynfa a ‘Chwm Rhondda’

25/04/2024 64 110

Ydych chi’n gwybod am yr ystadegau brawychus bod Cymru mewn perygl o golli traean o’i chapeli ac eglw ...

Go to article page Cysylltiad Llanfihangel-yng-Ngwynfa a ‘Chwm Rhondda’Mwy

Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

22/03/2024 46 164

Mae hwn wedi bod yn fis prysur i’r prosiect. Rydyn ni wedi bod allan yn cysylltu â gwahanol gymunedau, yn mynychu digwyddiadau cymunedol ac yn cofnodi strae ...

Go to article page Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd CymruMwy

Drone photograph of Pendinas South Fort from the north-east showing the areas cleared of bracken and gorse in March 2024. Crown Copyright: RCAHMW

Bryngaer Pendinas wedi’i thrawsnewid ar ôl clirio eithin!

21/03/2024 60 164

Y fryngaer hynafol yn dod i’r golwg unwaith eto er mwyn i’r cyhoedd gael ei mwynhau Ers i Brosiect Archaeoleg Gymunedol Pendinas (sydd wedi’i arwain g ...

Go to article page Bryngaer Pendinas wedi’i thrawsnewid ar ôl clirio eithin!Mwy

Treftadaeth Gyffredin: Ffatri Creision Tatws Smith’s yng Nghymru

13/03/2024 66 108

Yn 1947, dechreuodd y gwaith cynhyrchu yn ffatri creision tatws Smith’s yn Fforest-fach, Abertawe. Ag ...

Go to article page Treftadaeth Gyffredin: Ffatri Creision Tatws Smith’s yng NghymruMwy

Ffotograff du a gwyn yn dangos grŵp teulu tu allan Tŷ Penllergaer, a dynnwyd gan Mary Dillwyn, circa 1860.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Amy Dillwyn (1845 – 1935)

08/03/2024 65 109

Ymgyrchydd, awdur ac un o ddiwydianwyr benywaidd cyntaf Prydain – menyw Gymreig ysbrydoledig! Ar Dd ...

Go to article page Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Amy Dillwyn (1845 – 1935)Mwy

Perminder Dhillon with First Minister Mark Drakeford at the Republic Day celebrations at the India Centre, Cardiff, on 26 January 2024.

Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

04/03/2024 46 164

Mae deufis cyntaf 2024 wedi bod yn rhai prysur i ni. Dyma rannu rhai uchafbwyntiau: Ymunodd Radha Patel a Robin Chaddah-Duke â'r prosiect ar ddiwedd mis I ...

Go to article page Diweddariad Prosiect Treftadaeth Asiaidd CymruMwy

Ground view of the ruins of St. Non's Chapel.

Dydd Gŵyl Dewi hapus – a Dydd Gŵyl Santes Non hapus yfory!

01/03/2024 62 112

Ar Fawrth 1, rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar draws Cymru, ond efallai hefyd y dylem gofio am ddiwrnod Sa ...

Go to article page Dydd Gŵyl Dewi hapus – a Dydd Gŵyl Santes Non hapus yfory!Mwy

A plan of Cae’r Gors drawn by Kate Roberts in her correspondence with Peter Smith, 1972.

Kate Roberts a Chae’r Gors

13/02/2024 28 164

Adnabyddir Kate Roberts fel un o awduron pwysicaf yr iaith Gymraeg yn ystod yr 20fed ganrif a chyfeirir ati yn aml fel ‘Brenhines ein llên’ a ‘Brenhines ...

Go to article page Kate Roberts a Chae’r GorsMwy

Amrit Wilson, author of 'Finding a voice', and Bharti Dhir, author of 'Worth'.

O Ymfudo i Wydnwch

02/02/2024 18 164

Cynhelir ail seminar Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru ar y thema O Ymfudo i Wydnwch ar-lein drwy Zoom ddydd Mercher 21 Chwefror 2024, 5.00yh tan 6.30yh. A ...

Go to article page O Ymfudo i WydnwchMwy

Delwedd o Oleudy Ynys Llanddwyn a dynnwyd gan Douglas Hague, awdur yr e-lyfr, Lighthouses of Wales (1994).

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

25/01/2024 26 164

Ionawr 25 yw Diwrnod Santes Dwynwen sef y diwrnod pan fo pobl yng Nghymru yn dathlu eu cyfeillgarwch a’u cariad i’w gilydd ac yn aml cyfeirir ato fel y San ...

Go to article page Dydd Santes Dwynwen Hapus!Mwy

Blwyddyn Newydd Dda i chi o bawb ym Mhrosiect Pendinas!

24/01/2024 55 164

Mae’r Flwyddyn Newydd wedi dechrau, ac mae gennym nifer o ddigwyddiadau diddorol a chyffrous wedi eu trefnu ar eich cyfer. I ddechrau, rydym wedi trefnu Cyfr ...

Go to article page Blwyddyn Newydd Dda i chi o bawb ym Mhrosiect Pendinas!Mwy

Nashima Begum, Usha Ladwa-Thomas and Ayanna Mathurin, of the Welsh Government’s Anti-racist Wales Plan Policy Team, receive the Civil Service Award for their groundbreaking work on Diversity and Inclusion, October 2023.

Croeso i Seminarau Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

16/01/2024 53 164

Ymunwch gyda'n seminarau misol a fydd yn darparu llwyfanar gyfer trafodaeth ehangach am gydraddoldeb, mudo, cydnerthedd, hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth. ...

Go to article page Croeso i Seminarau Prosiect Treftadaeth Asiaidd CymruMwy

Nadolig Llawen a phob dymuniad gorau am y Flwyddyn Newydd!

19/12/2023 58 164

Mae Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ‘Bryngaer a Chymuned 2023: Prosiect Pendinas’ nawr ar gael mewn fformat cydraniad uchel ac wedi ei isdeitlo’n ll ...

Go to article page Nadolig Llawen a phob dymuniad gorau am y Flwyddyn Newydd!Mwy

Diweddariad ynghylch Prosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru

08/12/2023 55 164

Rydym wedi bod yn brysur yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf yn lansio’r prosiect, yn recriwtio aelodau ychwanegol i dîm y prosiect, yn gwrando ar straeon ...

Go to article page Diweddariad ynghylch Prosiect Treftadaeth Asiaidd CymruMwy

Grym Gwirfoddoli: Hanes Gwirfoddolwr

20/11/2023 36 164

Weithiau, gall gwirfoddoli swnio fel rhywbeth y mae pobl yn ei wneud fel hobi, neu rywbeth a wnaethoch unwaith yn unig efallai. Pan fydd pobl yn argymell bod g ...

Go to article page Grym Gwirfoddoli: Hanes GwirfoddolwrMwy

Bandi Chhor Divas

13/11/2023 17 164

Eleni digwyddodd Bandi Chhor, y dathliad Sicaidd, ar 12 Tachwedd, sef yr un diwrnod â dechrau Diwali, sef gŵyl y goleuni ac un o’r gwyliau mawr a gaiff eu ...

Go to article page Bandi Chhor DivasMwy

Diwali

13/11/2023 6 164

Mae Diwali yn ŵyl sydd gyda’r mwyaf crand a chaiff ei dathlu gan lawer o gymunedau yng Nghymru, gan gynnwys Hindwiaid, Siciaid, Jainiaid a Bwdistiaid Newar. ...

Go to article page DiwaliMwy

Cofebau Rhyfel a Phentrefi Diolchgar

10/11/2023 36 164

Ar yr 11eg awr o’r 11eg diwrnod o’r 11eg mis fe fyddwn yn cofio’r rheiny a roddodd eu bywydau er mwyn gwarchod ein rhyddid. Dechreuwyd y traddodiad hwn y ...

Go to article page Cofebau Rhyfel a Phentrefi DiolchgarMwy

Bedd Dorti: Bedd Gwrach Chwedlonol

27/10/2023 34 164

Os byddwch yn cerdded yng ngogledd Meirionnydd, ar hyd glannau Llyn Tecwyn Uchaf i’r gogledd-orllewin o Landecwyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd gofal ...

Go to article page Bedd Dorti: Bedd Gwrach ChwedlonolMwy

Navratri

25/10/2023 8 164

Gŵyl Hindŵaidd flynyddol yw’r Navratri i anrhydeddu’r dduwies Durga, yr oreudduwies, a elwir hefyd yn Devi Maa sy’n cynrychioli’r fam gosmig ddwyfol. ...

Go to article page NavratriMwy

Diweddariad Gwyl Archeoleg Cymunedol Prosiect Pendinas!

06/10/2023 55 164

Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf yn trefnu nifer o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer Prosiect Pendinas! Fel yr ydych yn ...

Go to article page Diweddariad Gwyl Archeoleg Cymunedol Prosiect Pendinas!Mwy

Gŵyl Archaeoleg Pendinas

31/08/2023 25 164

Dewch i fwynhau Gŵyl Archaeoleg Pendinas ar ddydd Sadwrn 16 Medi, o 10:00-16:00. Gŵyl hwyl a sbri i bob oed, a fydd yn dathlu Prosiect Archaeoleg Gymunedol B ...

Go to article page Gŵyl Archaeoleg PendinasMwy

Map showing the cantrefs of Wales

Diweddariadau Technegol i’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng Nghymru

30/08/2023 75 99

Rydym dal wrthi’n ddyfal yn ymateb i’r hyn a godwyd gan y cyhoedd yn yr holiadur a greusom ...

Go to article page Diweddariadau Technegol i’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yng NghymruMwy

An overhead photo of a large wooden shipwreck preserved on Cefn Sidan Sands, Carmarthenshire, and surveyed by the RCAHMW in February 2023.

Modelu Archaeoleg Arforol

25/07/2023 25 164

Mae gan Gymru gyfres gyfoethog ac amrywiol o olion archaeolegol arforol. Maent yn amrywio o weddillion tiroedd cynhanesyddol sydd dan y dŵr i harbwrs hanesydd ...

Go to article page Modelu Archaeoleg ArforolMwy

CHERISH Team

CHERISH: Etifeddiaeth Treftadaeth Hinsawdd

30/06/2023 42 164

Doedd crynhoi’r prosiect anferth hwn, a siwrnai chwe blynedd a hanner, yn un blog ddim yn dasg hawdd. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn bartner arweinio ...

Go to article page CHERISH: Etifeddiaeth Treftadaeth HinsawddMwy

Extract from a Boundary Remark Book (1871) showing the survey of a township boundary for Buddugre in Llanarmon yn ial, but the red crosses denote it was not used on the final printed map. Image from the Ordnance Survey Collection, National Archives Kew.

Mapio’r Genedl: Uchafbwyntiau Carto-Cymru — Symposiwm Mapiau Cymru 2023

22/06/2023 75 99

Roedd Carto-Cymru—Symposiwm Mapiau Cymru, a gynhaliwyd yn ddiweddar ac a drefnwyd gan y Llyf ...

Go to article page Mapio’r Genedl: Uchafbwyntiau Carto-Cymru — Symposiwm Mapiau Cymru 2023Mwy

Rydym yn ychwanegu gwasanaethau newydd at ein Gwasanaeth Ymholiadau

19/06/2023 67 107

Bob blwyddyn, byddwn yn adolygu’r gwasanaethau a gynigir gennym a’r prisiau a godir gennym, er mwy ...

Go to article page Rydym yn ychwanegu gwasanaethau newydd at ein Gwasanaeth YmholiadauMwy

Sgrinlun o hen fap o Abermaw ac Aber Afon Mawddach gyda dotiau coch yn dynodi data safle. | Screenshot of an old map of Barmouth and the Mawddach Estury with red dots signifying site data.

Rydym yn darparu ein Cronfa Ddata Safleoedd dan Drwydded Llywodraeth Agored

08/06/2023 75 99

Mae treftadaeth ddiwylliannol ac adeiledig Cymru yn eiddo i bawb yng Nghymru. Dyna pam yr ydym ...

Go to article page Rydym yn darparu ein Cronfa Ddata Safleoedd dan Drwydded Llywodraeth AgoredMwy

Archif Cof: Hybu iechyd a llesiant

18/05/2023 34 164

Mae’r Archif Cof yn cynnig deunyddiau archifol digidol wedi’u curadu am ddim at bwrpas hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia. Cynllun o eiddo Ca ...

Go to article page Archif Cof: Hybu iechyd a llesiantMwy

Delwedd gynnar gan Aerofilms (1950) o safle Melin Gotwm yr Wyddgrug, sef Gwaith Tunplat Alun wedyn, a brynwyd yn 1950 gan Synthite Ltd i gynhyrchu fformaldehyd. Mae gan y safle hanes diwydiannol nodedig ac mae mwy o awyrluniau ar gael ar Coflein

Melinau Cotwm a Dyddiau Cynnar Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

28/04/2023 61 113

Mae Gwaith Alun – a elwir yn ‘Synthite’ yn lleol – sydd ar gyrion yr Wyddgrug yn sefyll ar safle mel ...

Go to article page Melinau Cotwm a Dyddiau Cynnar Iechyd a Diogelwch yn y GwaithMwy

John Newman 1936 – 2023

27/04/2023 25 164

Bydd Cyfeillion a staff presennol a blaenorol y Comisiwn Brenhinol yn drist o glywed am farwolaeth John Newman yr wythnos diwethaf. Roedd yn un o haneswyr pens ...

Go to article page John Newman 1936 – 2023Mwy

Coflein: Canllaw i ddelweddau a hawlfraint

23/04/2023 42 164

Coflein Coflein yw’r catalog archifol a’r gronfa ddata ar-lein am safleoedd sy’n perthyn i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef archif y Comisiwn B ...

Go to article page Coflein: Canllaw i ddelweddau a hawlfraintMwy

John Evans’s School, where Cranogwen is thought to have taught navigation, showing the famous tower used for astronomy and with a large sundial- essential aids for navigation. Image from W J Lewis, Born on a Perilous Rock: Aberystwyth Past and Present (1980).

Cranogwen (1839–1916): Yn gapten ar ei llong ei hun

08/03/2023 53 164

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod eleni, rydym yn rhoi sylw i Sarah Jane Rees, sef Cranogwen. Cysegrodd ei bywyd i helpu pobl a oedd yn dioddef tlodi a chamdrini ...

Go to article page Cranogwen (1839–1916): Yn gapten ar ei llong ei hunMwy

The Quadrangle recording studio with an array of speakers, including a Neve mixing console.

Rockfield: Y Stiwdio Recordio yn Nhrefynwy

06/02/2023 42 164

Roedd Rockfield Farm (Amberley Court Farm yn wreiddiol) yn eiddo i Arglwydd Llangatwg (John Rolls). Roedd cartref ei deulu yn yr Hendre, Llangatwg Feibion ...

Go to article page Rockfield: Y Stiwdio Recordio yn NhrefynwyMwy

Castell Nadolig Hillfort. © Crown copyright RCAHMW.

Castell Nadolig a Llwyau Penbryn: Ymchwiliad newydd

31/01/2023 51 164

Anerchiad ar-lein rhad ac am ddim gan Dr Toby Driver a’r Athro Andrew Fitzpatrick: ‘Castell Nadolig a Llwyau Penbryn: Ymchwiliad newydd’. 9 Chwefror 2 ...

Go to article page Castell Nadolig a Llwyau Penbryn: Ymchwiliad newyddMwy

Golygfa o Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC ym Mhlas Crug.

Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau — Welwn ni chi’r wythnos nesaf!

17/01/2023 75 99

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein Hystafell Chwilio, ein Llyfrgell a’n Gwasanaeth Ymholiad ...

Go to article page Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau — Welwn ni chi’r wythnos nesaf!Mwy

Castell Nadolig o’r awyr yng ngolau isel y gaeaf, Rhagfyr 2019

Enwau Lleoedd Nadoligaidd

20/12/2022 25 164

Canys y daeth Cristnogaeth mor gynnar i Gymru, a’r Nadolig o’r herwydd yn cael ei dathlu yma ers bron i 1700 o flynyddoedd, nid syndod mo’r ffaith bod yr ...

Go to article page Enwau Lleoedd NadoligaiddMwy

A visitor to our search room having a closer look at one of our aerial photographs.

#EichArchif – Casgliadau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

06/12/2022 67 107

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn archif gyhoeddus gyfoethog, enfawr sydd wedi’i hadeiladu g ...

Go to article page #EichArchif – Casgliadau o Gofnod Henebion Cenedlaethol CymruMwy

View towards the King’s Gate showing the banded walls of Caernarfon Castle.

Magnus Maximus, ‘Yma o Hyd’, a Chwpan y Byd!

25/11/2022 48 164

Yn Qatar ers dydd Llun, mae tîm a chefnogwyr pêl-droed Cymru wedi bod yn morio canu’r anthem a fabwysiadwyd ganddynt yn ddiweddar, sef ‘Yma o Hyd’ gan ...

Go to article page Magnus Maximus, ‘Yma o Hyd’, a Chwpan y Byd!Mwy

Streipen gynhesu sy’n dangos y newid mewn tymheredd yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru

Trefniadau’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer adrodd ynghylch carbon

22/11/2022 65 109

Mae llawer ohonom yn ymwybodol o gyfraniad nwyon tŷ gwydr megis carbon deuocsid a methan i gynhesu byd- ...

Go to article page Trefniadau’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer adrodd ynghylch carbonMwy

Children from Tywyn and the resettlement camp bonded over their love of football.

Wythnos Ryng-ffydd 2022: ‘British Ugandan Asians at 50’

15/11/2022 59 164

Hanner can mlynedd yn ôl, yn 1972, penderfynodd Idi Amin, Arlywydd Uganda, yrru allan yr holl ddinasyddion Asiaidd a oedd yn byw yn y wlad a chymryd eu holl e ...

Go to article page Wythnos Ryng-ffydd 2022: ‘British Ugandan Asians at 50’Mwy

The elegantly simple Welsh National War Memorial, Cardiff, (1924–8 by Sir Ninian Comper) is a focal point for the commemoration of all the Welsh men and women who have lost their lives in the service of their country. The circular Classical colonnade evocatively opens to the sky and encloses a three-side podium with three bronze statues representing the different military services.

Coffáu: Cofebau Rhyfel yng Nghymru

10/11/2022 35 164

Mae cofebau rhyfel yn ein hatgoffa’n gyson am wasanaeth ac aberth y rhai a fu’n amddiffyn ein rhyddid mewn rhyfeloedd a gwrthdaro yn y gorffennol ac yn gwa ...

Go to article page Coffáu: Cofebau Rhyfel yng NghymruMwy

Adeilad mawr gyda ffrynt gwydr a glas / Large building with a glass and blue frontage

O’r Hen I’r Newydd

04/11/2022 22 164

Mae newidiadau mawr yn digwydd i’r ystâd addysgol yng Nghymru dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Dr Meilyr Powel o Gomisiwn Brenhinol He ...

Go to article page O’r Hen I’r NewyddMwy

Treftadaeth Llongddrylliadau gan Dr Hayley Roberts

17/10/2022 50 164

Darlith Ar-Lein y Comisiwn Brenhinol Treftadaeth Llongddrylliadau: Gwerthoedd, Bygythiadau a Thensiynau Cyfreithiol gan Dr Hayley RobertsDyddiad ac amser: 2 ...

Go to article page Treftadaeth Llongddrylliadau gan Dr Hayley RobertsMwy

Dyddiadau i’ch Dyddiadur

13/10/2022 30 164

O’r mynyddoedd i’r Môr: Archwilio Archaeoleg Ceredigion o’r Awyr gan Dr Toby Driver 20/10/2022 7pm Neuadd Bentref Sarnau, Llandysul, C ...

Go to article page Dyddiadau i’ch DyddiadurMwy

The splendid carving of the mermaid with comb and mirror is said to symbolise good luck

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd a San Silyn

10/10/2022 39 164

Roedd San Silyn yn un o seintiau mwyaf poblogaidd yr Oesoedd Canol a chaiff ei ystyried yn nawddsant pobl sy’n wynebu heriau o ran eu hiechyd, gan gynnwys po ...

Go to article page Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd a San SilynMwy

Dysgu Gydol Oes yn y Comisiwn Brenhinol

06/10/2022 39 164

Mae gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru enw da iawn am wybodaeth ac arbenigedd ei staff ac am helaethrwydd ei gasgliadau sy’n gysylltiedig â’r amgylched ...

Go to article page Dysgu Gydol Oes yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Diwrnod Arforol y Byd 2022

29/09/2022 26 164

29 Medi yw ‘Diwrnod Arforol y Byd’ y Sefydliad Arforol Rhyngwladol. Y thema y mae’r Sefydliad wedi’i dewis yn 2022 yw “Technolegau Newydd ar gyfer Ll ...

Go to article page Diwrnod Arforol y Byd 2022Mwy

Congratulations to our Deep-Mapping Experts

Llongyfarchiadau i’n harbenigwyr Mapio Amlhaenog

15/09/2022 50 164

Llongyfarchiadau i’r prosiect Archifau Ystadau: Mapio Amlhaenog ar ennill Gwobr yr Arolwg Ordnans eleni yng Nghynhadledd Cymdeithas Cartograffeg Prydain. Eni ...

Go to article page Llongyfarchiadau i’n harbenigwyr Mapio AmlhaenogMwy

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Gwynedd

Drysau Agored 2022: Archwilio Treftadaeth Adeiledig Cymru

13/09/2022 57 164

Mae’n braf gweld yr ŵyl Drysau Agored yn ei hôl fis Medi eleni, sef cyfraniad blynyddol Cymru i’r fenter Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, sy’n gwahodd ...

Go to article page Drysau Agored 2022: Archwilio Treftadaeth Adeiledig CymruMwy

Darlith Hallstatt – Enwau Lleoedd Dyffryn Dyfi

17/08/2022 52 164

Ar ddydd Mercher, 24 Awst am 1pm, bydd Dr James January-McCann yn cyflwyno Darlith Hallstatt 2022 ar enwau lleoedd Dyffryn Dyfi. Sgolor yn y Gymraeg ac Astudia ...

Go to article page Darlith Hallstatt – Enwau Lleoedd Dyffryn DyfiMwy

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas Fictoraidd

17/08/2022 57 164

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas FictoraiddNeuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND3 Medi, 10am – 3.30pm Yn rhy aml o lawer, ni ...

Go to article page ‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas FictoraiddMwy

This aerial view shows how complex and impressive are the various entrances, ditches and banks of the Pen Dinas hillfort.

Archwilio PEN DINAS: prifddinas canolbarth Cymru yn yr Oes Haearn

16/08/2022 65 109

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi cael ...

Go to article page Archwilio PEN DINAS: prifddinas canolbarth Cymru yn yr Oes HaearnMwy

Adroddiad Pum Mlynedd – Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

25/07/2022 67 107

Mae’r Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol wedi bodoli ers pum mlynedd bellach, ac mae llawer wedi digwyd ...

Go to article page Adroddiad Pum Mlynedd – Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol CymruMwy

O Longau Drylliedig i Dirweddau sydd Dan y Dŵr: Archaeoleg Arforol Cymru

22/07/2022 73 101

Darlith yr Ŵyl Archaeoleg: Dydd Iau 28 Gorffennaf, 5pm Mae moroedd Cymru yn ased mawr a phwy ...

Go to article page O Longau Drylliedig i Dirweddau sydd Dan y Dŵr: Archaeoleg Arforol CymruMwy

Llun du a gwyn o adeilad / Black and white photograph of a building

Ysgol Ganolradd Sirol Arberth

15/07/2022 29 164

Ym mis Awst 1889, pasiwyd deddf drawsnewidiol fyddai’n effeithio addysg yng Nghymru am flynyddoedd i ddod. Dyma oedd Deddf Addysg Ganolradd a Thechnegol Gymr ...

Go to article page Ysgol Ganolradd Sirol ArberthMwy

Awyrlun o dirwedd arfordirol / Aerial photograph of coastal landscape

Dewch i Ddarganfod Castell Bach ar Arfordir Ceredigion!

13/07/2022 55 164

Castell Bach yw un o geiri arfordirol prin Ceredigion o’r Oes Haearn, sydd mewn lleoliad trawiadol ond diarffordd. Nid oes neb yn siŵr o hyd pam y cafodd y ...

Go to article page Dewch i Ddarganfod Castell Bach ar Arfordir Ceredigion!Mwy

Mary Cornelia Vane-Tempest: Cerflun hanesyddol o Gymraes Hanesyddol

08/07/2022 67 107

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi tynnu sylw at arwyddocâd a grym cerfluniau. Yng Nghymru fel mewn mann ...

Go to article page Mary Cornelia Vane-Tempest: Cerflun hanesyddol o Gymraes HanesyddolMwy

Mwnt Church closed after attacks by vandals in December 2021.

Cymru’n Arwain y Ffordd Yn Erbyn Troseddau Treftadaeth

21/06/2022 60 164

Mae’r pedwar heddlu sydd yng Nghymru wedi ymuno â chyrff treftadaeth, gan gynnwys y Comisiwn Brenhinol, i leihau troseddau treftadaeth. Mae ganddynt rybudd ...

Go to article page Cymru’n Arwain y Ffordd Yn Erbyn Troseddau TreftadaethMwy

“Eglwysi Agored”– Gŵyl Treftadaeth Eglwysi gyntaf erioed de Cymru

13/06/2022 72 102

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn falch o ymwneud â’r ŵyl dreftadaeth Eglwysi Agored gyntaf erioe ...

Go to article page “Eglwysi Agored”– Gŵyl Treftadaeth Eglwysi gyntaf erioed de CymruMwy

Gweddillion llongddrylliad y GUIDING STAR /The wreck remains of the GUIDING STAR

Diwrnod Cefnforoedd y Byd

08/06/2022 25 164

Mae cefnforoedd a moroedd yn hollbwysig i iechyd a lles popeth ar y Ddaear. Maent yn cyfrannu llawer o fioamrywiaeth i’r byd naturiol, maent yn gallu darparu ...

Go to article page Diwrnod Cefnforoedd y BydMwy

Diwrnod Amgylchedd y Byd: Dim ond Un Ddaear

05/06/2022 43 164

Mae heddiw’n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd. Dan y thema ‘Dim ond un ddaear’ rydym am rannu â chi’r daith y mae’r Comisiwn Brenhinol yn mynd arni er mwyn ...

Go to article page Diwrnod Amgylchedd y Byd: Dim ond Un DdaearMwy

Interior view of the kitchen at St Fagans Elizabethan mansion.

Diwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd: 18 Mai

18/05/2022 40 164

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd, rydym yn dathlu’r amrywiaeth gwych o amgueddfeydd sydd i’w cael yng Nghymru. Mae gennym dros 90 o amgueddfeyd ...

Go to article page Diwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd: 18 MaiMwy

Mai: Mis Mair

10/05/2022 13 164

Wrth i’r gwarchae ar Mariupol gyrraedd ei derfyn trasig, mae’r tristwch i’w deimlo yn fwy oherwydd bod y datblygiadau erchyll hyn yn digwydd ym mis Mai. ...

Go to article page Mai: Mis MairMwy

Caerfai iron-age promontory fort, Pembrokeshire.

Archwilio Arfordir Cymru: Dathlu 10 Mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru!

05/05/2022 67 107

Caerfai – caer bentir o’r oes haearn, Sir Benfro. Mae arfordir Cymru yn ymestyn am oddeutu 1,68 ...

Go to article page Archwilio Arfordir Cymru: Dathlu 10 Mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru!Mwy

Cerflun o Gyfiawnder yn y portico. / Sculpture of Justice within the portico.

Diwrnod Treftadaeth y Byd: Rhyfel a Heddwch

18/04/2022 43 164

Mae heddiw’n Ddiwrnod Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae hefyd yn wythfed wythnos y gwrthdaro yn Wcráin. Mewn rhyfel, mae treftadaeth yn cael ei difrodi ac weith ...

Go to article page Diwrnod Treftadaeth y Byd: Rhyfel a HeddwchMwy

Dathlu Santes Catrin – Gan Christopher Catling

05/04/2022 52 164

Wrth ddarllen llyfr gwych newydd Richard Suggett am eglwysi’r Oesoedd Canol diweddar – Temlau Peintiedig – dechreuais feddwl pam mae’r Santes Catrin (C ...

Go to article page Dathlu Santes Catrin – Gan Christopher CatlingMwy

Our friendly Library and Enquiries staff are always happy to help point things out!

Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn Ailagor ar 4 Ebrill 2022

22/03/2022 64 110

Pan gaewyd y drysau i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil i wneud gwaith adnewyddu ar 3 Chwefror 2020, ein ...

Go to article page Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn Ailagor ar 4 Ebrill 2022Mwy

Swydd Wag – Swyddog Technoleg Gwybodaeth

22/03/2022 42 164

Swydd yn Uned Busnes Corfforaethol y Comisiwn Brenhinol yw hon. Mae’r Uned yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd/Prif Weithredwr ac mae’n gyfrifol a ...

Go to article page Swydd Wag – Swyddog Technoleg GwybodaethMwy

Rhannwch eich barn ar ein Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol

23/02/2022 59 164

Allwch gymryd pum munud i gwblhau ein holiadur, a ddyfeisiwyd i’n helpu ymateb yn well i anghenion ein defnyddwyr? Rydym ar hyn o bryd yn casglu gwybodaet ...

Go to article page Rhannwch eich barn ar ein Rhestr o Enwau Lleoedd HanesyddolMwy

Powis Castle garden terraces, looking north-east.

Y Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol yng Nghymru

22/02/2022 52 164

Daeth y Gofrestr Statudol o Barciau a Gerddi yng Nghymru sydd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig i rym ar 1 Chwefror 2022. Lluniwyd y gofrestr hon yn sgil pasio ...

Go to article page Y Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol yng NghymruMwy

Dewch i Weithio gyda Ni!

18/02/2022 24 164

Sefydliad uchel ei barch am sawl rheswm yw’r Comisiwn Brenhinol, ac un o’r rhain yw ei allu i gadw a meithrin talent ei weithlu. Yn ddiweddar buom yn dathl ...

Go to article page Dewch i Weithio gyda Ni!Mwy

Divers recording cannon on the seabed during the excavation of the wreck. (© Mike Bowyer)

Darganfod Llongddrylliad y ‘Bronze Bell’

10/02/2022 44 164

Darganfyddwch fwy am y llongddrylliad enigmatig hwn cyn ein sgwrs ar-lein am ddim nesaf, ‘Diving Back on the Bronze Bell Wreck’, gan Alison James o MSDS Ma ...

Go to article page Darganfod Llongddrylliad y ‘Bronze Bell’Mwy

Swydd Wag – Rheolwr Gwasanaethau Ar-lein

09/02/2022 42 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau Ar-lein amser-llawn i reoli ei wasanaethau ar-lein. Sefydlwyd y Comisiwn ym 1908 ac ...

Go to article page Swydd Wag – Rheolwr Gwasanaethau Ar-leinMwy

Swydd Wag – Ymchwilydd Adeiladau

08/02/2022 35 164

Swyddi cyffrous newydd ym maes Arolygu ac Ymchwilio Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908. Mae’n gyfrifol am yr archif genedlaethol o wyboda ...

Go to article page Swydd Wag – Ymchwilydd AdeiladauMwy

Swydd Wag – Swyddog Geomateg

08/02/2022 31 164

Swyddi cyffrous newydd ym maes Arolygu ac Ymchwilio Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908. Mae’n gyfrifol am yr archif genedlaethol o wyboda ...

Go to article page Swydd Wag – Swyddog GeomategMwy

Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau Dynol

27/01/2022 36 164

Ydych chi’n Rheolwr Adnoddau Dynol profiadol sydd â diddordeb mewn treftadaeth? Os ydych, mae’r Comisiwn Brenhinol yn chwilio am Reolwr AD amser-llawn. ...

Go to article page Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau DynolMwy

Cynllunio’r Moroedd

19/01/2022 21 164

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod angen cael caniatâd cynllunio cyn adeiladu pethau ar y tir: tai, swyddfeydd, ffyrdd, ac ati. Llai hysbys yw’r ffaith ...

Go to article page Cynllunio’r MoroeddMwy

Crogaddurn o gyfnod y Dadeni yn nenfwd Eglwys Gadeiriol Tyddewi sydd wedi cael ei dyddio gan y Comisiwn Brenhinol i’r 1530au, ychydig cyn y Diwygiad Protestannaidd

Diwrnod Crefydd y Byd: 16 Ionawr 2022

16/01/2022 37 164

Caiff Diwrnod Crefydd y Byd ei ddathlu ar y trydydd Sul ym mis Ionawr bob blwyddyn ac mae’n ein hatgoffa o’r angen am gytgord a dealltwriaeth rhwng crefydd ...

Go to article page Diwrnod Crefydd y Byd: 16 Ionawr 2022Mwy

Mapio Terfynau Hanesyddol yn yr Oes Ddigidol

05/01/2022 44 164

Roedd Cymru’r Oesoedd Canol wedi’i rhannu’n deyrnasoedd, cantrefi a chymydau, yn ogystal â phlwyfi, trefgorddau a maenorau. Mae’r terfynau hyn wed ...

Go to article page Mapio Terfynau Hanesyddol yn yr Oes DdigidolMwy

Family and friends playing croquet c.1900, probably in northeast Wales. Just one of the over two million images held in the Royal Commission’s archive.

Dathlu 10 Mlynedd o Gyfeillgarwch

02/01/2022 33 164

Aeth 10 mlynedd heibio ers sefydlu ‘Cyfeillion y Comisiwn’. Mae llawer wedi digwydd ers mis Tachwedd 2011, yn enwedig yn ystod y deunaw mis diwethaf. O fis ...

Go to article page Dathlu 10 Mlynedd o GyfeillgarwchMwy

St Mary's Church Dolgellau

Ar Ganiad y Ceiliog: Y Plygain – Gwasanaeth Nadolig Ben Bore yng Nghymru

17/12/2021 74 100

Yng Nghymru, mae gwasanaeth unigryw yn cael ei gynnal mewn eglwysi a chapeli o amgylch y Nadoli ...

Go to article page Ar Ganiad y Ceiliog: Y Plygain – Gwasanaeth Nadolig Ben Bore yng NghymruMwy

Llawlyfr ar Gwmbrân a gyhoeddwyd gan Gorfforaeth Datblygu Cwmbrân

Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd Nawr’

08/12/2021 51 164

Cwmbrân yw’r unig Dref Newydd Marc I yng Nghymru ac, fel y cyfryw, mae hi’n dref hynod ddiddorol sy’n cynrychioli cyfnod pwysig yn hanes cynllunio tref ...

Go to article page Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd Nawr’Mwy

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg 2019

Dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

07/12/2021 34 164

Heddiw, Dydd Mawrth 7 Rhagfyr, yw Diwrnod Hawliau’r Gymraeg, diwrnod ar gyfer codi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gennych i ddefnyddio’r Gymraeg gyda ni ...

Go to article page Dathlu Diwrnod Hawliau’r GymraegMwy

Early day sin Cwmbran. (Cover image) Gwent archives.

Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd yn Awr!’

03/12/2021 54 164

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol eleni: “Cwmbran: ‘Where the Future is Happening Now!’” gan Susan Fielding, Uwch Ymc ...

Go to article page Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd yn Awr!’Mwy

Archwilio eich Archif – Cipluniau Archifol

17/11/2021 44 164

Ymunwch â ni i gael cipolwg difyr ar lyfrgelloedd ac archifau sefydliadau bach a mawr. 22–26 Tachwedd, 13:00–14:15 Eleni ar gyfer wythnos Archwilio ...

Go to article page Archwilio eich Archif – Cipluniau ArchifolMwy

Teml Shri Swaminarayan, Caerdydd

15/11/2021 32 164

Oeddech chi’n gwybod bod Cymru’n gartref i un o demlau Hindŵaidd harddaf y DU? Mae hi yn Merches Place, Caerdydd nid nepell o Stadiwm y Principality. ...

Go to article page Teml Shri Swaminarayan, CaerdyddMwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau

09/11/2021 50 164

A oes gennych ddiddordeb brwd yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os oes, rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Llyfrgell ac Y ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Llyfrgell ac YmholiadauMwy

Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau Dynol

04/11/2021 36 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol amser-llawn parhaol. Sefydlwyd y Comisiwn ym 190 ...

Go to article page Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau DynolMwy

COP26: Ymrwymo i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd

04/11/2021 57 164

Mae gan y Comisiwn Brenhinol rôl allweddol o ran sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn parhau’n gyfoethog, amrywiol a gwerthfawr i bobl Cymru, hedd ...

Go to article page COP26: Ymrwymo i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawddMwy

Y Comisiwn Brenhinol – partner ym mhrosiect newydd Dyfroedd Dilwybr y DU

19/10/2021 74 100

Mae’r Comisiwn Brenhinol ymhlith dau ar hugain o bartneriaid yn y DU sydd wedi derbyn cym ...

Go to article page Y Comisiwn Brenhinol – partner ym mhrosiect newydd Dyfroedd Dilwybr y DUMwy

Hanes Cryno Llyfrgell Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

08/10/2021 55 164

Llyfrgell RCAHMW a’r Ystafell Chwilio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2021 Cyflwyniad Yn 1908, sefydlwyd RCAHMW o dan Warant Brenhinol i g ...

Go to article page Hanes Cryno Llyfrgell Comisiwn Brenhinol Henebion CymruMwy

Yr 20fed Ganrif – Rhoddodd Llyfrgelloedd Rym i Ni!

06/10/2021 52 164

O ganlyniad i haelioni eithriadol Andrew Carnegie, roedd nifer o drefi Cymru erbyn dechrau’r 20fed ganrif yn berchen ar adeiladau trawiadol lle gellid benthy ...

Go to article page Yr 20fed Ganrif – Rhoddodd Llyfrgelloedd Rym i Ni!Mwy

Y Ffordd Hir Droellog i’r Llyfrgell Gyhoeddus Fodern yng Nghymru

04/10/2021 66 108

Mae gan Gymru hanes llenyddol hir a diddorol. Fodd bynnag, cyn dyfodiad y llyfrgell gyhoeddus foder ...

Go to article page Y Ffordd Hir Droellog i’r Llyfrgell Gyhoeddus Fodern yng NghymruMwy

Diwrnod Arforol y Byd 2021

30/09/2021 26 164

Mae dydd Iau 30 Medi yn ‘Ddiwrnod Arforol y Byd’ 2021 y Sefydliad Arforol Rhyngwladol (IMO). Eu thema ar gyfer eleni yw ‘Morwyr: wrth galon dyfodol l ...

Go to article page Diwrnod Arforol y Byd 2021Mwy

Y Sinclair C5 a Merthyr Tudful

24/09/2021 30 164

Yr wythnos ddiwethaf fe ddaeth y newyddion bod Syr Clive Sinclair (1940–2021), y dyfeisydd, wedi marw. Rydym ni i gyd wedi clywed am y Sinclair C5, beic ...

Go to article page Y Sinclair C5 a Merthyr TudfulMwy

Diwrnod Alzheimer’s y Byd: Adnoddau ar gyfer Hel Atgofion

21/09/2021 63 111

Ar Ddiwrnod Alzheimer's y Byd, hoffem ddweud wrthych am yr ychwanegiadau diweddaraf at yr Archif Cof a ...

Go to article page Diwrnod Alzheimer’s y Byd: Adnoddau ar gyfer Hel AtgofionMwy

Anifeiliaid yn yr Archif: Archwilio anghysondebau archifol

14/09/2021 58 164

Rhif Archif: 6430556Cerfiad ar ochr mainc yn Eglwys Sant Marc, Brithdir, Bydd llawer o bobl yn dweud wrthych mai un o bleserau mawr archwili ...

Go to article page Anifeiliaid yn yr Archif: Archwilio anghysondebau archifolMwy

Gwlân Cymreig, Caethwasiaeth a’r Amgylchedd Adeiledig

23/08/2021 56 164

Roedd caethwasiaeth yn rhan greiddiol o’r economi fodern gynnar, a’r cysylltiadau’n ddwfn gyda gweithgareddau economaidd yn lleol, yn genedlaethol ac ...

Go to article page Gwlân Cymreig, Caethwasiaeth a’r Amgylchedd AdeiledigMwy

Ymunwch â ni ar gyfer Eisteddfod Amgen eleni, Gorffennaf 31 – Awst 7

26/07/2021 71 103

Byddwn eto eleni yn ymuno â’n partneriaid yn y sector treftadaeth i gymryd rhan yn yr Eiste ...

Go to article page Ymunwch â ni ar gyfer Eisteddfod Amgen eleni, Gorffennaf 31 – Awst 7Mwy

Tyrfaoedd mawr yn Sioe Frenhinol Cymru yn Abergele, Gorffennaf 1950

19/07/2021 67 107

Eleni, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, fe fydd Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad rhithiol yn hytr ...

Go to article page Tyrfaoedd mawr yn Sioe Frenhinol Cymru yn Abergele, Gorffennaf 1950Mwy

YR OLYGFA ODDI UCHOD: Can mlynedd o awyrluniau o Gymru

13/07/2021 54 164

Thema Gŵyl Archaeoleg Cyngor Archaeoleg Prydain eleni yw ‘Darganfod Mannau Lleol’. Ar Ddydd Iau 22 Gorffennaf am 5pm, fe fydd Medwyn Parry, arbenig ...

Go to article page YR OLYGFA ODDI UCHOD: Can mlynedd o awyrluniau o GymruMwy

Codi Hwyliau gyda’r Comisiwn Brenhinol

08/07/2021 40 164

Dr Julian Whitewright Uwch Ymchwilydd (Arforol) Ar 14 Mehefin 2021 fe ymunais â CBHC i weithio ar yr agweddau arforol a morwrol ar dreftadaeth Cymr ...

Go to article page Codi Hwyliau gyda’r Comisiwn BrenhinolMwy

Gwylfa Hiraethog 1953 (Image DI2009_0892)

Gwylfa Hiraethog – Yr Wylfa Gymreig

08/06/2021 37 164

Saif Bryn Trillyn yng nghanol Mynyddoedd Hiraethog yn sir Ddinbych. Yn ogystal, mae yn enw ar dafarn a godwyd tua 1829 ar y ffordd dyrpeg a adeiladwyd rhwng Pe ...

Go to article page Gwylfa Hiraethog – Yr Wylfa GymreigMwy

Soar Welsh Independent Chapel, Lampeter. A town chapel rebuilt in 1874; photograph showing the congregation leaving the chapel c.1910.

Capeli Anghydffurfiol Cymru: Pensaernïaeth Genedlaethol

29/05/2021 56 164

Gellid dadlau mai capeli Anghydffurfiol yw’r adeiladau mwyaf eiconig yng Nghymru, ond maen nhw hefyd ymhlith y mathau o adeiladau sydd fwyaf mewn perygl o ga ...

Go to article page Capeli Anghydffurfiol Cymru: Pensaernïaeth GenedlaetholMwy

DATGANIAD I’R WASG Penodi dau Gomisiynydd Brenhinol newydd

28/05/2021 60 164

Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi croesawu penodiad dau Gomisiynydd newydd i Gomisiwn Brenhinol Hene ...

Go to article page DATGANIAD I’R WASG Penodi dau Gomisiynydd Brenhinol newyddMwy

Peel Street Mosque, Cardiff taken in 1964

Y mosg cyntaf i gael ei adeiladu yng Nghymru

12/05/2021 44 164

Ar 12 Mai, bydd Moslemiaid ym mhobman yn dathlu Eid al-Fitr, y wledd i nodi diwedd ympryd Ramadan. Gan nad oedd yn gwybod fawr ddim am hanes Islam ym Mhrydain, ...

Go to article page Y mosg cyntaf i gael ei adeiladu yng NghymruMwy

Swydd Wag – Uwch Archifydd

11/05/2021 32 164

Rydym ni’n chwilio am Uwch Archifydd profiadol i arwain y gwaith o reoli a datblygu casgliadau archifol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Am fwy na chanr ...

Go to article page Swydd Wag – Uwch ArchifyddMwy

Cofnodi Synagog Olaf Cymoedd De Cymru

07/05/2021 37 164

Ffasâd y Synagog. Hawlfraint y Goron CBHC 2021 Mae’r synagog hynaf sydd wedi goroesi yng Nghymru bellach wedi’i chofnodi i’r dyfodol o ganlyn ...

Go to article page Cofnodi Synagog Olaf Cymoedd De CymruMwy

Dynion wedi’u hanafu’n cael eu hiechyd yn ôl? – glowyr yn Nhalygarn

28/04/2021 74 100

Ar Ddiwrnod Coffa Cenedlaethol y Gweithwyr #IWMD21 a Diwrnod Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ...

Go to article page Dynion wedi’u hanafu’n cael eu hiechyd yn ôl? – glowyr yn NhalygarnMwy

Treftadaeth Ddisylw – Ddim yn Ddisylw Mwyach!

23/04/2021 47 164

Rydyn ni’n dathlu tair blynedd o ddarganfod, dysgu, hwyl a chyfeillgarwch wrth i’r prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’ ddod i’w derfyn. Yn gynhara ...

Go to article page Treftadaeth Ddisylw – Ddim yn Ddisylw Mwyach!Mwy

Ailddiffinio Treftadaeth? Cofnodi Cymru Fodern

24/03/2021 46 164

Beth sy’n dod i’r meddwl pan feddyliwch am ‘adeilad hanesyddol’? Cestyll, eglwysi’r Oesoedd Canol, tai fframwaith coed? Safleoedd diwydiannol, ca ...

Go to article page Ailddiffinio Treftadaeth? Cofnodi Cymru FodernMwy

Sgwrs gan Daniel Hunt – Living on the brink

19/03/2021 49 164

Ymunwch â ni ar gyfer yr ail sgwrs yng nghyfres newydd y Comisiwn Brenhinol o ddarlithiau ar-lein. Ar Ddydd Iau, 1 Ebrill, am 5pm, fe fydd Daniel Hunt, Ym ...

Go to article page Sgwrs gan Daniel Hunt – Living on the brinkMwy

Sant Padrig a hanes claddfeydd dynol ac erydiad arfordirol

17/03/2021 58 164

‘Capel Badrig i’r gorllewin o Dyddewi ac mor agos at ei famwlad, Iwerddon, ag y gallai fod. Mae wedi mynd â’i ben iddo’n llwyr erbyn hyn.’ G ...

Go to article page Sant Padrig a hanes claddfeydd dynol ac erydiad arfordirolMwy

Ruby, Ruby, Ruby!

08/03/2021 17 164

‘Darlun y Flwyddyn’ 1943 Un o’r gweithiau celf mwyaf enwog ac ysbrydoledig a gynhyrchwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd yw “Ruby Loftus Screwing a Breech ...

Go to article page Ruby, Ruby, Ruby!Mwy

Rhai o lannau anhysbys Dewi

02/03/2021 27 164

Mae pawb yng Nghymru yn gwybod pwy yw’r Dewi yn enw Tyddewi, ac mai wedi cysegru iddo ef y mae Llanddewi Ysgyryd a Llanddewi Brefi, ond mae rhai o la ...

Go to article page Rhai o lannau anhysbys DewiMwy

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi: Llanddewibrefi a Dewi Sant

01/03/2021 50 164

Llanddewibrefi: lluniad pensil o’r eglwys a’r pentref c.1850. Mae llawer o eglwysi yng Nghymru wedi’u cysegru i Ddewi Sant, gan gynnwys, wrth ...

Go to article page Dathlu Dydd Gŵyl Dewi: Llanddewibrefi a Dewi SantMwy

Plas Tan yr Allt – tŷ a’i gyfrinachau

23/02/2021 42 164

Y mis hwn, mwy na dau gan mlynedd yn ôl, bu digwyddiad dramatig a thrawmatig ym Mhlas Tan yr Allt, Tremadog, Gwynedd. Ar 26 Chwefror 1813, ar noson wyllt a st ...

Go to article page Plas Tan yr Allt – tŷ a’i gyfrinachauMwy

Abermagwr Roman cut glass vessel

Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

21/01/2021 58 164

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddango ...

Go to article page Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig PrinMwy

Cynhadledd Gorffennol Digidol Di-dâl, Chwefror 2021

20/01/2021 52 164

Ymunwch â ni fel rhan o gynulleidfa fyd-eang ar gyfer Cynhadledd Gorffennol Digidol Ryngwladol ar-lein ddi-dâl eleni. Gellir gweld y rhaglen yma. Yn o ...

Go to article page Cynhadledd Gorffennol Digidol Di-dâl, Chwefror 2021Mwy

Castell Nadolig from the air in low winter light, December 2019

Castell Nadolig: bryngaer â chyfrinachau lu

16/12/2020 44 164

Ar arfordir Ceredigion, yn edrych dros Fae Ceredigion, y mae bryngaer o’r Oes Haearn a chanddi enw anarferol; mae’n ymddangos mai hon yw’r unig fryngaer ...

Go to article page Castell Nadolig: bryngaer â chyfrinachau luMwy

Gorffennol Digidol yn mynd ar-lein fel digwyddiad di-dâl

15/12/2020 57 164

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021: Cynhadledd8-12 Chwefror 2021: Gweithdai Gorffennol Digidol 2021: Technolegau Newydd ym meysydd Treftadaeth, Dehongli ac ...

Go to article page Gorffennol Digidol yn mynd ar-lein fel digwyddiad di-dâlMwy

Datgelu murluniau: y wal batrymog o Gymru fodern i Gymru’r Oesoedd Canol

01/12/2020 74 100

Bydd y sgwrs ddarluniedig hon yn ymdrin â hanes addurno waliau, o bapur wal modern i furluniau ...

Go to article page Datgelu murluniau: y wal batrymog o Gymru fodern i Gymru’r Oesoedd CanolMwy

‘Avo-Penn-Bid-Pont-gan-Jonah-Jones-gynt-yng-Ngholeg-Harlech.-Llun-llonydd-o-animeiddiad-gan-See3D-Cyf-ar-Comisiwn-Brenhinol-a-ddefnyddiwyd-yn-y-gyfres-deledu

Arolygu a Dehongli Digidol

25/11/2020 26 164

Ers ei sefydlu ym 1908, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi dod yn adnabyddus am ei arbenigedd o ran arolygu, dehongli ac ail-greu adeiladau hanesyddol a safleoedd ...

Go to article page Arolygu a Dehongli DigidolMwy

Casgliad ffotograffig Vernon David Emmanuel ar Gasgliad y Werin Cymru

17/11/2020 69 105

"Oni bai am bobl fel fy nhad oedd wedi rhagweld eu pwysigrwydd, ni fyddai’r eitemau yma wedi c ...

Go to article page Casgliad ffotograffig Vernon David Emmanuel ar Gasgliad y Werin CymruMwy

Bydd staff y Comisiwn yn rhoi dwy sgwrs ar-lein am ddim

05/11/2020 55 164

Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro Mae Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro yn cael ei gynnal ar-lein eleni. Bydd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen lawn o siaradwyr a ...

Go to article page Bydd staff y Comisiwn yn rhoi dwy sgwrs ar-lein am ddimMwy

Harlech Castle supposedly built on or near the site where Pryderi brought back Bendigeidfran's head from Ireland

Ar Drywydd Pryderi, Brenin Dyfed

27/10/2020 32 164

Mae stori bywyd arwrol y cymeriad mytholegol Pryderi yn cael ei chyflwyno yn y Mabinogi, cyfres o chwedlau Cymraeg cynnar a adroddwyd gan feirdd a storïwyr i ...

Go to article page Ar Drywydd Pryderi, Brenin DyfedMwy

Thomas Telford, L.T.C. Rolt. London - Longmans, 1958

Thomas Telford, L.T.C. Rolt. London: Longmans, 1958

08/10/2020 51 164

Roeddwn i’n gyfarwydd â gwaith Thomas Telford o oedran cynnar gan y byddai fy Nhad yn sôn am ei fywyd, ei ffordd o Lundain i Gaergybi, a Phont y Borth pan ...

Go to article page Thomas Telford, L.T.C. Rolt. London: Longmans, 1958Mwy

Pevsner Architectural Guides - Buildings of Wales

Canllawiau Pensaernïol Pevsner: ‘The Buildings of Wales’

06/10/2020 61 113

Efallai bod hwn yn ymddangos yn ddewis braidd yn anfentrus ar gyfer dathlu Wythnos Llyfrgelloedd (o ystyried ...

Go to article page Canllawiau Pensaernïol Pevsner: ‘The Buildings of Wales’Mwy

Glanhau Data yn y Catalog

06/10/2020 25 164

‘Glanhau data yn y catalog’; nid y cyfuniad mwyaf cyffrous o eiriau efallai, ond mae wedi arwain at lawer o ddarganfyddiadau. Ar ôl ymddeol roeddwn i’n ...

Go to article page Glanhau Data yn y CatalogMwy

Thomas Pennant A Tour in Wales, Vol. II. London Henry Hughes (1st Edition, 1783)

Wythnos Llyfrgelloedd 5-10 Hydref 2020

05/10/2020 38 164

Ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd eleni fe wahoddwyd ein staff a’n gwirfoddolwyr i ysgrifennu darn byr am lyfr neu gylchgrawn yn ein Llyfrgell sy’n arbennig o ...

Go to article page Wythnos Llyfrgelloedd 5-10 Hydref 2020Mwy

View of Paviland cliff face at low tide. Goat’s Hole is just right of centre

Ogof Pen-y-fai, Gŵyr

30/09/2020 21 164

Mae clogwyni calchfaen garw Pen-y-fai ar arfordir deheuol Penrhyn Gŵyr, sy’n serth mewn mannau ac yn llawn holltau a cheudodau, yn gartref i un o’r safleo ...

Go to article page Ogof Pen-y-fai, GŵyrMwy

Grantiau Treftadaeth 15-Munud

30/09/2020 29 164

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw wedi dod at ei gilydd i lansio cynllun Grantiau Treftadaeth 15-Munud ar gyfer prosiectau sy’n helpu i gys ...

Go to article page Grantiau Treftadaeth 15-MunudMwy

Archif Cof

Mis Alzheimer’s y Byd: Helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia

23/09/2020 63 111

Yn y Comisiwn Brenhinol rydym yn frwd dros dreftadaeth a defnyddio treftadaeth i gyfoethogi bywydau pobl. ...

Go to article page Mis Alzheimer’s y Byd: Helpu pobl i fyw’n dda gyda dementiaMwy

Job - Senior Investigator (Maritime)

Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)

18/09/2020 43 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ymchwilio. Swydd barhaol yw hon. Byd ...

Go to article page Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)Mwy

Ancient forest revealed at Llanrhystud following Storm Francis

Y Goedwig Hynafol yn Llanrhystud

17/09/2020 32 164

Pan es i am dro gyda’r teulu ar 29 Awst 2020 wedi Storm Francis, fe ddaethom ar draws bonion coed yn codi o’r cerigos ar ran uchaf traeth Llanrhystud. Doed ...

Go to article page Y Goedwig Hynafol yn LlanrhystudMwy

Map showing roughly where the AGILE collided; quite a way away from its Maritime Named Location site and not in Welsh waters! Source gridreferencefinder.com

Lleoli llongddrylliadau yn nyfroedd Cymru

07/09/2020 41 164

Nod y prosiect presennol, ‘Gwneud y Cysylltiad: Cofrestr Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru’, a ariennir gan Sefydliad Cofrestr Lloyds, yw cyf ...

Go to article page Lleoli llongddrylliadau yn nyfroedd CymruMwy

Yr Hen Ardd Nannau, 2005

Nannau

24/08/2020 6 164

Mae gan Nannau – lle llawer o nentydd – le diddorol ym mywyd Cymru oherwydd ei hanes hir. Mae'r tŷ wedi'i leoli tua thair milltir o Ddolgellau rhyw 700 tr ...

Go to article page NannauMwy

Dilyn ôl troed Owain Glyndŵr

17/08/2020 30 164

Roedd un o arwyr cenedlaethol mwyaf adnabyddus Cymru, Owain Glyndŵr, yn byw rhwng c.1359 a c.1415. Roedd yn disgyn o dai brenhinol Powys a Deheubarth, roedd g ...

Go to article page Dilyn ôl troed Owain GlyndŵrMwy

Eisteddfod AmGen 2020

31/07/2020 21 164

Ar ôl ei chynnal bob blwyddyn ers 1861 (heblaw am y flwyddyn 1914 pan dorrodd y rhyfel allan), bydd yr Eisteddfod fodern yng Nghymru’n cael ei chynnal eto e ...

Go to article page Eisteddfod AmGen 2020Mwy

Dangosodd arolwg geoffisegol yn 2009 gan Dave Hopewell fod adeilad adeiniog o gerrig yma.

Y fila Rufeinig a wnaeth hanes: Fila Abermagwr, Ceredigion

24/07/2020 58 164

Darganfyddiad! Y mis hwn, ddeng mlynedd yn ôl, wrth wneud cloddiadau cychwynnol dan gyfarwyddyd Dr Jeffrey Davies a Dr Toby Driver, cadarnhawyd mai Abermag ...

Go to article page Y fila Rufeinig a wnaeth hanes: Fila Abermagwr, CeredigionMwy

Coflein Samtampa

SS Samtampa

21/07/2020 11 164

Efallai eich bod chi’n gwybod bod 180,000 o safleoedd wedi’u cofnodi yng nghasgliad Coflein, cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) ...

Go to article page SS SamtampaMwy

Abermagwr Roman glass image

Efydd, Gwydr ac Aur: Trysorau Cynhanesyddol a Rhufeinig o Geredigion

16/07/2020 68 106

Bydd y sgwrs hon yn rhoi sylw i ddarganfyddiadau cynhanesyddol a Rhufeinig prin ac arbennig o sir Cer ...

Go to article page Efydd, Gwydr ac Aur: Trysorau Cynhanesyddol a Rhufeinig o GeredigionMwy

Gŵyl Archaeoleg 2020 a’r Comisiwn Brenhinol, 11–19 Gorffennaf

13/07/2020 66 108

Fel cymaint o wyliau eraill, mae’r Ŵyl Archaeoleg ar-lein eleni. Mae’n cael ei chynnal o Ddydd Sad ...

Go to article page Gŵyl Archaeoleg 2020 a’r Comisiwn Brenhinol, 11–19 GorffennafMwy

The site entry for Llyn Barfog, Mynydd y Llyn (NPRN 402570) records several interesting folktales. Image AP_2011_0726.TIF, © Crown Copyright RCAHMW

Mae gan Bob Safle ei Stori gan Dr Adam N. Coward, Cynorwyydd Gwella Data

19/06/2020 72 102

Mae’r cofnod safle ar gyfer Llyn Barfog, Mynydd y Llyn (NPRN 402570) yn sôn am sawl stori weri ...

Go to article page Mae gan Bob Safle ei Stori gan Dr Adam N. Coward, Cynorwyydd Gwella DataMwy

Heulfan y Rhyl - Rhyl Sun Centre

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

15/06/2020 46 164

Heulfan y Rhyl, a Phont yr Aber a’r Cei yng Nghaernarfon, dewiswyd gan Dr Hayley Roberts, Comisiynydd CBHC (Treftadaeth Arforol) ac Uwch Ddarlithydd mewn Cyf ...

Go to article page Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r ArchifMwy

Dafydd Elis-Thomas, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism

Y dyfodol i addoldai

09/06/2020 20 164

I’r rheiny ohonom y mae dyfodol addoldai Cymru yn agos at eu calonnau, mae’r awgrym y gallent agor eto ar gyfer ‘gweddïo a myfyrio preifat’ yn newyddi ...

Go to article page Y dyfodol i addoldaiMwy

The Jubilee Tower, Moel Fammau

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

02/06/2020 46 164

Rydyn ni yn ddiweddar wedi bod yn dangos lluniau o’r archif a ddewiswyd gan staff y Comisiwn, a eglurodd hefyd pam yr oedd y delweddau’n bwysig iddynt. Dym ...

Go to article page Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r ArchifMwy

Llangybi primary school

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

27/05/2020 46 164

‘Dewisiadau’r Staff’   Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fyddwn yn dangos nifer o luniau o’r archif a ddewiswyd gan staff y Comisiwn, a fydd hef ...

Go to article page Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r ArchifMwy

Y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol: gwaddol o’r Ail Ryfel Byd

11/05/2020 60 164

Mae’n 75 mlynedd ers Diwrnod VE ac mae llawer ohonom yn meddwl unwaith eto am yr Ail Ryfel Byd. Roedd effeithiau’r Rhyfel ar y byd mor bellgyrhaeddol fel e ...

Go to article page Y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol: gwaddol o’r Ail Ryfel BydMwy

Pennar Point, Pembrokeshire

Diwrnod VE – lluniau arbennig o ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

07/05/2020 58 164

Ar 8 Mai 1945 fe ddaeth yr Ail Ryfel Byd i ben yn Ewrop. Amser ar gyfer dathlu oedd Diwrnod VE. Ers 1939 roedd Prydain wedi bod yn gaer rhag y gelyn. Mewn amse ...

Go to article page Diwrnod VE – lluniau arbennig o ddiwedd yr Ail Ryfel BydMwy

Bara Brith: rysáit ar gyfer y ‘cloi-lawr’

05/05/2020 46 164

Mae arolwg YouGov ar sut mae arferion wedi newid ers dechrau’r argyfwng coronafeirws wedi darganfod bod pobl yn paratoi mwy o brydau bwyd eu hunain ac yn syr ...

Go to article page Bara Brith: rysáit ar gyfer y ‘cloi-lawr’Mwy

HMS Hamadryad: troi llong yn ysbyty

01/05/2020 35 164

Bydd llawer o bobl Caerdydd yn cofio Ysbyty’r Royal Hamadryad, ysbyty i forwyr ar un adeg ac yna ysbyty seiciatrig yn ardal y dociau a gaeodd yn 2002, ond ni ...

Go to article page HMS Hamadryad: troi llong yn ysbytyMwy

Boundaries like these, at the Radnorshire Wildlife Trust's Gilfach Nature Reserve, have been difficult to date in the past: they could be medieval or more recent. The use of data from historic maps overlaid on the Ordnance Survey master map might enable us to pin down the date of the boundary more precisely, though of course the boundary itself could be much older than the stone slabs that have been used for fencing and that now support a host of rare lichens.

Blog teithio mewn amser

28/04/2020 23 164

Os ydych chi wedi bod yn gwrando ar Radio 3 neu Radio 4 yn ddiweddar mae’n siwr eich bod chi’n gwybod bod 7 Ebrill yn nodi dyddiad geni William Wordsworth ...

Go to article page Blog teithio mewn amserMwy

A 1980s Rhyd-y-car terrace house, with Ryan and Ronnie on the television (360-degree video)

‘Archif Cof’: fideos 360-gradd ar gyfer ymgolli a hel

13/04/2020 57 164

Menter o eiddo Casgliad y Werin Cymru sy’n cael ei harwain gan y Comisiwn Brenhinol yw ‘Archif Cof’.  Cyfrif wedi’i guraduro yw hwn, sydd â’r n ...

Go to article page ‘Archif Cof’: fideos 360-gradd ar gyfer ymgolli a helMwy

Graffiti ar risiau’r Hen Goleg. Aberystwyth

Pobl Ifanc a Threftadaeth

03/04/2020 25 164

Byddaf yn clywed yn aml ei bod hi’n anodd cael pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwaith treftadaeth ac nad oes ganddynt ddiddordeb mewn helpu i ddiogelu agweddau ...

Go to article page Pobl Ifanc a ThreftadaethMwy

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg (NPRN 307771)

Parciau a Gerddi

24/03/2020 16 164

Fel rhannau eraill o Ynysoedd Prydain, mae gan Gymru amrywiaeth gyfoethog o barciau a gerddi hanesyddol. Maen nhw’n rhan o hunaniaeth genedlaethol Cymru, mae ...

Go to article page Parciau a GerddiMwy

Angharad Williams, our Public Engagement Manager, who represented the WHSI at the 2020 EUSTORY network meeting, sharing good practice and discussing ideas on how to widen participation and engage with students from different backgrounds with other members

Trawsnewidiadau yn Ewrop

12/03/2020 24 164

Sut y gallwn ni sicrhau ein bod ni’n cyflwyno hanes mewn ffordd ddiduedd? Beth os yw hanes diweddar ein gwlad yn rhy boenus i rai pobl ei drafod? A oes tyndr ...

Go to article page Trawsnewidiadau yn EwropMwy

Castell Nadolig hillfort, Ceredigion

Bryngaer Castell Nadolig, Ceredigion

11/03/2020 36 164

Ar 5 Mawrth, a’r tywydd yn braf, roedd y Comisiwn Brenhinol yn gallu cynnal ei arolwg drôn a gwaith cofnodi ar y ddaear cyntaf ar safle bryngaer Castell Nad ...

Go to article page Bryngaer Castell Nadolig, CeredigionMwy

Nurse Jane Henrietta Adeane

Adeane, yr O.B.E, a’r ysbyty ger y mor

06/03/2020 44 164

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, rydyn ni’n dod â stori’r Nyrs Jane Henrietta Adeane atoch chi. Jane Henrietta Adeane atoch chi. Yn annisgwy ...

Go to article page Adeane, yr O.B.E, a’r ysbyty ger y morMwy

Glantowy Fawr farmhouse and farm on the floodplain of the River Tywi showing the effects of increased rainfall on historic assets

Addasu I Newid Hinsawdd

04/03/2020 23 164

Yn Ebrill 2019, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd genedlaethol er mwyn gweithredu’n gyflymach i’r newid hinsawdd.  Mae hyn yn gofyn ...

Go to article page Addasu I Newid HinsawddMwy

Fy nghyflwyniad i’r gwaith yn y Comisiwn Brenhinol

21/02/2020 52 164

Helo, Marisa ydw i ac ymunais â'r Comisiwn yn ddiweddar fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd ym mis Medi llynedd. Ar ôl cael fy magu yn Aberystwyth roedd ...

Go to article page Fy nghyflwyniad i’r gwaith yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Llanthony Priory, Monmouthshire

Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

11/02/2020 30 164

Priordy Llanthony, Sir Fynwy Bydd Christopher Catling, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi’r anerchiad agoriadol mewn symposiwm ar Dwristiaeth Ysbr ...

Go to article page Symposiwm Twristiaeth YsbrydolMwy

Swydd - Uwch Ymchwilydd (Arforol)

Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)

10/02/2020 39 164

Swydd - Uwch Ymchwilydd (Arforol) Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ym ...

Go to article page Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)Mwy

Job Vacancy – Maritime Research Assistant (Lloyd’s Register Foundation)

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymchwil Arforol

04/02/2020 42 164

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymchwil Arforol (Sefydliad Cofrestr Lloyd’s) Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Cynorthwyydd Ymchwil Arforo ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymchwil ArforolMwy

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CHCC

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC Hysbysiad Cau Dros Dro

21/01/2020 57 164

Byddwch cystal â nodi y bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, a’i Wasanaeth Ymholiadau, ar gau ar yr adegau isod o ganlyniad i waith adei ...

Go to article page Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC Hysbysiad Cau Dros DroMwy

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

23/12/2019 36 164

Eglwys Sant Teilo a ailgodwyd yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Caerdydd. Tynnwyd y llun ar 24 Ionawr 2013. Eglwys Sant Teilo a ailgodwyd yn Amgueddfa ...

Go to article page Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd DdaMwy

NMRW Enquiry Service

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil: Hysbysiad Cau

17/12/2019 44 164

Byddwch cystal â nodi y bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, a’r Gwasanaeth Ymholiadau, yn cael eu cau yn achlysurol yn ystod y misoedd ...

Go to article page Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil: Hysbysiad CauMwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Dwy swydd)

05/12/2019 30 164

Cydnabyddiaeth ariannol: £198 y diwrnod (a chostau Teithio a Chynhaliaeth) am  ymrwymiad amser o ryw 10 diwrnod y flwyddyn. All ...

Go to article page Penodi Comisiynwyr (Dwy swydd)Mwy

Croeso i'n siop newydd

Siop Newydd y Comisiwn Brenhinol

04/12/2019 32 164

Mae ein siop ar-lein newydd yn gwneud prynu llyfrau’r Comisiwn Brenhinol yn haws byth. Mae ein holl lyfrau wedi’u rhestru yn ôl yr wyddor yn ein catalog a ...

Go to article page Siop Newydd y Comisiwn BrenhinolMwy

Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

14/11/2019 52 164

Digwyddiad ‘Archwilio Eich Archif’ am ddim Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng Nghymru Sgwrs gan Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd yn y Comisi ...

Go to article page Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng NghymruMwy

Tair Chwedl Arswydus o’r Archif ar gyfer Nos Galan Gaeaf

31/10/2019 58 164

Fe fuom ni’n edrych drwy ein harchifau’r wythnos hon am rai o’n cofnodion mwyaf iasol ar gyfer Nos Galan Gaeaf. Roedd yn sicr yn iasoer yn ein ...

Go to article page Tair Chwedl Arswydus o’r Archif ar gyfer Nos Galan GaeafMwy

Arolygion LiDAR CHERISH Newydd O’r Ynysoedd Cymraeg

29/10/2019 57 164

Cofnodi safleoedd arfordirol gyda’r tîm CHERISH. Fe enw i yw Amber Andrews. Fe orffennais fy nghwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar a byddaf yn ...

Go to article page Arolygion LiDAR CHERISH Newydd O’r Ynysoedd CymraegMwy

A still from the VR experience

Ail-greu’r Gorffennol mewn Realiti Rhithwir

11/10/2019 45 164

Mae’r lefel o fanylder a gynigir gan dechnegau arolygu digidol, fel laser-sganio, yn ein galluogi i greu modelau digidol 3D manwl gywir, ond weithiau rydym a ...

Go to article page Ail-greu’r Gorffennol mewn Realiti RhithwirMwy

Left to right: Richard Suggett, Natalie Williams (University of Wales Press), Peter Davies (Chair of Ceredigion County Council), Geraint H. Jenkins and Eryn M. White

Lansio Hanes Sir Aberteifi!

11/10/2019 27 164

Cafodd y gyfrol hirddisgwyliedig ar hanes Sir Aberteifi yn yr Oesoedd Canol ei lansio gerbron cynulleidfa lawn yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar Ddyd ...

Go to article page Lansio Hanes Sir Aberteifi!Mwy

Ystafell Ymchwil a Llyfrgell

Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i Ni

10/10/2019 33 164

Fel rhan o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i Hygyrchedd, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, rydym wedi cynhyrchu canllaw digidol ar-lein gweledol a thestunol ar Sut ...

Go to article page Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i NiMwy

RCAHMW - Library Volunteer

Dewch i Wirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

09/10/2019 62 112

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeo ...

Go to article page Dewch i Wirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn BrenhinolMwy

Job Vacancy – Youth Project Co-ordinator

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

08/10/2019 42 164

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid – Prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’ Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gydlynydd Pr ...

Go to article page Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect IeuenctidMwy

Investigators Digital Photograph Ruined Quarrymans Cottages Betws-y-coed

Darganfod Gorffennol Cymru Ar-lein

07/10/2019 35 164

Gwelwyd mwy o drafodaeth ar bwysigrwydd hanes Cymru yn ddiweddar, pa un ai wrth ystyried rhinweddau’r cwricwlwm newydd neu wrth dynnu sylw at storïau grwpia ...

Go to article page Darganfod Gorffennol Cymru Ar-leinMwy

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Dathlu Dros 10,000 O Flynyddoedd o Hanes y Môr Mewn Llyfr Newydd

25/09/2019 65 109

Datganiad i’r Wasg Mae’r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr erioed o hanes y môr yng Nghymru - a gymro ...

Go to article page Dathlu Dros 10,000 O Flynyddoedd o Hanes y Môr Mewn Llyfr NewyddMwy

O 1847, 16 Pier Street, Aberystwyth, oedd safle gwreiddiol y Cambrian Institution for the Deaf and Dumb, yr ysgol gyntaf yng Nghymru i blant byddar. Symudodd yr ysgol i Abertawe ym 1850. NPRN 35105.

Staff y Comisiwn Brenhinol yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain

23/09/2019 59 164

Fel rhan o’i waith, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i hwyluso mynediad i’w gasgliadau archifol ac i rannu’r hyn mae’n ei wneud â chynulleidfa ...

Go to article page Staff y Comisiwn Brenhinol yn dysgu Iaith Arwyddion PrydainMwy

Ci, Dyddiadur a Dirgelwch sy’n mynd yn ôl 70 mlynedd

06/09/2019 55 164

DATGANIAD NEWYDDION Fis Rhagfyr diwethaf, rhannodd y Prosiect Llongau-U stori ryfeddol daeargi bach o’r enw Lotte a ddaeth i fyw ymhlith criw llong danfor ...

Go to article page Ci, Dyddiadur a Dirgelwch sy’n mynd yn ôl 70 mlyneddMwy

Dinas Dinlle Hillfort and Second World War seagull trench

Bryngaer Dinas Dinlle, Gwynedd

22/08/2019 30 164

Mae bryngaer arfordirol Dinas Dinlle yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae wedi’i lleoli ar fryn o waddodion drifft rhewlifol (marian gwth-floc yn ...

Go to article page Bryngaer Dinas Dinlle, GwyneddMwy

NMRW - Library closure week 12 - 16 August 2019

Wythnos cau’r llyfrgell: 12 – 16 Awst 2019

08/08/2019 46 164

Ystafell serach newydd CHCC Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ymholiadau ei atal, o ddydd Llun 12 Awst tan ddydd Gwener ...

Go to article page Wythnos cau’r llyfrgell: 12 – 16 Awst 2019Mwy

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, arwain gan Comisiwn Brenhinol

05/08/2019 65 109

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, prosiect wedi’i ariannu gan Ewrop, arwain gan Comisiwn Brenhinol m ...

Go to article page Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, arwain gan Comisiwn BrenhinolMwy

Brand-New Map of Historic Places in Llanrwst

Map Newydd Sbon o Leoedd Hanesyddol yn Llanrwst

31/07/2019 47 164

Gyda chroglen o’r bymthegfed ganrif, elusendai o’r oes fodern gynnar, pont enwog ac (yn ôl y sôn) arch Llywelyn Fawr, mae llawer o hanes, a hanes Cymru, ...

Go to article page Map Newydd Sbon o Leoedd Hanesyddol yn LlanrwstMwy

Map o'r Enwau Lleoedd Hanesyddol

Mwy na 660,000 enw yn y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

12/07/2019 63 111

Derbyniodd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ddata Prosiect Cynefin, y prosiect i ddigideiddio map ...

Go to article page Mwy na 660,000 enw yn y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol CymruMwy

Archaeoleg ar y dibyn!

21/06/2019 22 164

Y Prosiect CHERISH yn parhau i ddatgelu cyfrinachau bryngaer Dinas Dinlle Ar ddechrau mis Mehefin, ailgydiodd archaeolegwyr a daearyddwyr CHERISH o’r Comi ...

Go to article page Archaeoleg ar y dibyn!Mwy

Cofio Milwyr D-Day, 6 Mehefin 1944

06/06/2019 34 164

Mae 6 Mehefin 2019 yn nodi 75 mlynedd ers lansio Ymgyrch Overlord, yr ymosodiad cyfunol mwyaf erioed gan luoedd arfog y tir, y môr a’r awyr. Dechreuodd Ymgy ...

Go to article page Cofio Milwyr D-Day, 6 Mehefin 1944Mwy

Llun o Gaer Hubbertson, Aberdaugleddau. Cafodd ei hadeiladu ym 1860 a’i defnyddio i amddiffyn yr ierdydd llongau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2

29/05/2019 38 164

Sut beth oedd bywyd i ddynion y ganolfan lyngesol?  Un agwedd gyffredin ar fywyd y dynion oedd disgyblaeth a rheoliadau’r Llynges. O olchi gwisgoedd ...

Go to article page Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2Mwy

The historic core of surviving Naval buildings within Pembroke Dockyard.

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1

29/05/2019 38 164

Aberdaugleddau, porthladd ar arfordir de-orllewinol Cymru, oedd un o’r canolfannau llyngesol pwysicaf yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn agos ...

Go to article page Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1Mwy

Adroddiad Blynyddol 2017-18

22/05/2019 27 164

Adroddiad Blynyddol 2017-18 gan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lw ...

Go to article page Adroddiad Blynyddol 2017-18Mwy

The Merchant Seaman's Memorial, Cardiff Bay

Wyneb Masnachlongwr a Gollwyd i’r Môr

20/05/2019 40 164

Mae Cofeb y Masnachlongwr ym Mae Caerdydd ar ffurf wyneb ynghwsg wedi’i asio â chorff llong. Cafodd ei gwneud drwy rybedu platiau o fetel wrth ei gilydd, a ...

Go to article page Wyneb Masnachlongwr a Gollwyd i’r MôrMwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

16/05/2019 52 164

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r CyhoeddMwy

Mae’r arolwg seinblymiwr amlbaladr hwn o’r ORONSA yn dangos bod starn y llong wedi torri i ffwrdd a’i bod bellach yn gorwedd ar ei hochr chwith. Ffynhonnell: Prifysgol Bangor

Coffáu colli’r ORONSA

15/05/2019 24 164

Ar 28 Ebrill 1918, roedd yr ORONSA, agerlong gargo Brydeinig, yn teithio ym Môr Iwerddon fel rhan o gonfoi HN62. Roedd 110 o deithwyr, 155 o aelodau criw a ch ...

Go to article page Coffáu colli’r ORONSAMwy

1. Aerofilms Ltd was established by First World War veteran Francis Lewis Wills and daredevil aviator Claude Grahame-White. Francis Lewis Wills is shown here (left) in a DH9B biplane, July 1919, the year Aerofilms was founded. © English Heritage. Aerofilms Collection.

Gan Mlynedd Wedyn! Aerofilms: Hanes Prydain Oddi Fry

09/05/2019 52 164

Gan mlynedd union yn ôl, ar 9 Mai 1919, cafodd Aerofilms Ltd ei eni. Gobaith y fenter fusnes hon – y gyntaf o’i math – oedd cyfuno egin dechnoleg yr awy ...

Go to article page Gan Mlynedd Wedyn! Aerofilms: Hanes Prydain Oddi FryMwy

Professor Emeritus A D Carr

Yr Athro Emeritws A D Carr

02/05/2019 26 164

Mae’n ddrwg iawn gennym glywed am farwolaeth yr Yr Athro Emeritws A D Carr, cyn Gomisiynydd y Comisiwn Brenhinol (2001 - 2011), a hanesydd ac academydd mawr ...

Go to article page Yr Athro Emeritws A D CarrMwy

Cyflwyno treftadaeth Cymru yn arddangosfa Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y cyfarfod rhwydwaith blynyddol.

Cynrychioli Cymru yn Ewrop

30/04/2019 26 164

Fe deithiodd ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Tallinn, Estonia yn ddiweddar i gynrychioli Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod blynyddol ...

Go to article page Cynrychioli Cymru yn EwropMwy

Delyth Jewell AM and Elin Jones AM discuss our work and collections

Ymweliad gan Elin Jones AC a Delyth Jewell AC

12/04/2019 45 164

Daeth yr Aelodau Cynulliad Elin Jones (Llywydd) a Delyth Jewell atom yr wythnos hon i ddysgu am ein gwaith. Rhoddwyd cyflwyniad cyflym i’r sefydliad iddynt y ...

Go to article page Ymweliad gan Elin Jones AC a Delyth Jewell ACMwy

10. Toby and Robert at the National Flight Centre, ready for take-off.

Yn uchel uwchben treftadaeth arfordirol Iwerddon

09/04/2019 48 164

Mae rhagchwilio o’r awyr mewn awyren fach yn parhau’n un o’r ffyrdd gorau o wneud archwiliad cyflym o gyflwr safleoedd treftadaeth arfordirol ar hyd cann ...

Go to article page Yn uchel uwchben treftadaeth arfordirol IwerddonMwy

International Maritime Day

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

03/04/2019 55 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau- ...

Go to article page Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau YsgolMwy

Yr Athro Nancy Edwards

Penodi Cadeirydd a Chomisiynwyr

02/04/2019 31 164

Yr Athro Nancy Edwards Mae’n bleser gan y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi penodiad yr Athro Nancy Edwards yn Gadeirydd y Comisiwn yn sgil ymddeoliad Dr Eurwyn ...

Go to article page Penodi Cadeirydd a ChomisiynwyrMwy

Misericordiau yn Nhyddewi

01/03/2019 25 164

Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro. NPRN: 306 DI2008_1029 Ystyrir mai Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro yw’r safle sancteiddiaf yng Nghymru. M ...

Go to article page Misericordiau yn NhyddewiMwy

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain

22/02/2019 46 164

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain ym 22 Chwefror 1797 pan laniodd milwyr Gweriniaethol o Ffrainc yn Sir Benfro bedair blynedd ar ôl i Brydai ...

Go to article page Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr PrydainMwy

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Diwrnod Archaeolegol

21/02/2019 56 164

Ar Ddydd Sadwrn, 2 Mawrth, bydd Dr Toby Driver a Dr James January-McCann o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgyrsiau yn ystod Diwrnod Archaeolegol Dyfed ar Ga ...

Go to article page Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Diwrnod ArchaeolegolMwy

Popeth yn Dawel ar y Ffrynt Gorllewinol

12/02/2019 39 164

Gweithrediadau milwrol wedi’r Cadoediad oddi ar arfordir Cymru [caption id="attachment_14405" align="aligncenter" width="850"] HMS Audacious yn suddo ar 27 ...

Go to article page Popeth yn Dawel ar y Ffrynt GorllewinolMwy

Ffordd Osgoi Y Drenewydd: cofnodi prosiect isadeiledd mawr o’r awyr

11/02/2019 69 105

Gydag agor Ffordd Osgoi Y Drenewydd ym Mhowys ar 14 Chwefror 2019, ar gost o £80 miliwn, dyma gyfle ...

Go to article page Ffordd Osgoi Y Drenewydd: cofnodi prosiect isadeiledd mawr o’r awyrMwy

Llofnodi y Siarter TUC Dying to Work

07/02/2019 36 164

[caption id="attachment_14366" align="aligncenter" width="850"] O’r chwith i’r dde: Christopher Catling, Charles Green, Sue Billingsley, Stephen Bailey-John ...

Go to article page Llofnodi y Siarter TUC Dying to WorkMwy

Twll Rhent y Brenin: Traddodiad Gwerin o Sir Faesyfed

14/01/2019 53 164

Mae Rhestri cynnar y Comisiwn Brenhinol yn cynnig cipolwg hynod ddifyr ar amgylchedd adeiledig hanesyddol Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac ar ddealltwri ...

Go to article page Twll Rhent y Brenin: Traddodiad Gwerin o Sir FaesyfedMwy

2018: Adolygiad o’r Flwyddyn – ein gwelliannau i Coflein!

08/01/2019 61 113

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn gwella ei gofnodion a’i adnoddau’n barhaus er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am ...

Go to article page 2018: Adolygiad o’r Flwyddyn – ein gwelliannau i Coflein!Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd Dda

21/12/2018 40 164

Golygfa eiraog ar Dramffordd Hill, Blaenafon, yn edrych tua'r gogledd at Ysgyryd Fawr, a adnebyddir fel 'Y Mynydd Sanctaidd'. NPRN: 85860   [but ...

Go to article page Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd DdaMwy

Detholiad o 11 safle hanesyddol yn Aberystwyth

17/12/2018 46 164

Yn gartref i fryngaer o Oes yr Haearn, adfeilion castell o’r Oesoedd Canol, pensaernïaeth Gothig a Neo-Gothig, adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd, Rheilfford ...

Go to article page Detholiad o 11 safle hanesyddol yn AberystwythMwy

Diwedd Cyfnod: Cau Tollbyrth yr M4

14/12/2018 34 164

Bydd tollbyrth adnabyddus yr M4 yn peidio â bodoli o Ddydd Llun 17 Rhagfyr 2018. Mae tollau wedi cael eu codi am 52 o flynyddoedd ar gerbydau modur sy’n defn ...

Go to article page Diwedd Cyfnod: Cau Tollbyrth yr M4Mwy

Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91

12/12/2018 54 164

Yng ngwanwyn 1918, roedd llong-U U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio sianel Iwerddon. Roedd y llong-U wedi gadael ei phorthladd yn Heligoland a ...

Go to article page Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91Mwy

Ogof Pen-y-fai (Paviland) a Helwyr Oes yr lâ

30/11/2018 45 164

[caption id="attachment_13562" align="aligncenter" width="2160"] Ogof Pen-y-fai (Paviland), neu Dwll yr Afr, adeg llanw isel. Mae hollt hir yr ogof yn y canol a ...

Go to article page Ogof Pen-y-fai (Paviland) a Helwyr Oes yr lâMwy

Oriau Agor: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd

23/11/2018 46 164

Oriau Agor y Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ...

Go to article page Oriau Agor: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn NewyddMwy

Cymru a chofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf

16/11/2018 38 164

Er i gan mlynedd fynd heibio ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben, mae effeithiau technolegol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol a d ...

Go to article page Cymru a chofebau’r Rhyfel Byd CyntafMwy

Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y Byd

15/11/2018 55 164

Arddangos Deunydd Archifol yn y Comisiwn Brenhinol, 20 a 21 Tachwedd, 11am–4pm I ddathlu Archwiliwch Eich Archifau 2018, bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ...

Go to article page Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y BydMwy

The Welsh National War Memorial, erected in Cathays Park in 1928

Dydd y Cofio – Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru

11/11/2018 51 164

Heddiw yw Dydd y Cofio, 11 Tachwedd. Mae’n ddiwrnod arbennig a roddwyd o’r neilltu i gofio’r holl ddynion a menywod a laddwyd yn ystod dau Ryfel Byd ac y ...

Go to article page Dydd y Cofio – Cofeb Ryfel Genedlaethol CymruMwy

Cyhoeddi Enwau Angylion Treftadaeth Cymru – DATGANIAD I’R WASG

09/11/2018 70 104

Mae Angylion Treftadaeth – pobl sydd wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gofalu am dreftadaeth Cymru ...

Go to article page Cyhoeddi Enwau Angylion Treftadaeth Cymru – DATGANIAD I’R WASGMwy

Herio’r Dreigiau – DATGANIAD I’R WASG

08/11/2018 51 164

‘Herio’r Dreigiau’ yw enw cynhadledd a fydd yn archwilio’r man anghyfarwydd lle mae celf ac archaeoleg yn cyfarfod. Bydd ymarferwyr blaenllaw yn y ddwy ...

Go to article page Herio’r Dreigiau – DATGANIAD I’R WASGMwy

Arddangosfa deithiol ddi-dâl: Cymru a’r Môr / Wales and the Sea

07/11/2018 67 107

Bydd arddangosfa deithiol ddi-dâl sy’n edrych ar y berthynas hanesyddol a chyfoes rhwng Cymru a’r ...

Go to article page Arddangosfa deithiol ddi-dâl: Cymru a’r Môr / Wales and the SeaMwy

Llonyddwch wedi’r Storm

25/10/2018 25 164

Ar 18 Hydref, aeth Dr Toby Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, ar daith hedfan o Hwlffordd yn Sir Benfro i ogledd Môn a barodd am dair awr. ...

Go to article page Llonyddwch wedi’r StormMwy

Gwrachod Cymru

24/10/2018 14 164

Llys ym Miwmares. Mae Nos Calan Gaeaf yn agosáu a bydd meddyliau’n troi, gyda pheth ofn hwyrach, at wrachod, ysbrydion a bodau eraill. Yng Nghymru, efall ...

Go to article page Gwrachod CymruMwy

Gwasanaeth Coffa Arbennig yn Nhref Dundalk i Goffáu’r Llong o’r Un Enw

18/10/2018 75 99

Ar Ddydd Sul 14 Hydref, bu tref Dundalk, Swydd Louth, Iwerddon, yn coffáu colli llong yr oedd ...

Go to article page Gwasanaeth Coffa Arbennig yn Nhref Dundalk i Goffáu’r Llong o’r Un EnwMwy

Cofio’r RMS LEINSTER (a’r MEXICO CITY) – 10 Hydref 1918

10/10/2018 61 113

Mae hanes suddo’r LEINSTER gan dorpido yn adnabyddus iawn gan i’r weithred honno arwain at y golled fwyaf ...

Go to article page Cofio’r RMS LEINSTER (a’r MEXICO CITY) – 10 Hydref 1918Mwy

Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros Angel

05/10/2018 57 164

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber. ...

Go to article page Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros AngelMwy

Japan a Sir Benfro – yr HIRANO MARU

04/10/2018 37 164

[caption id="attachment_12687" align="aligncenter" width="850"] HIRANO MARU - Ffynhonnell: David James, Cymdeithas Treftadaeth Forol Gorllewin Cymru.[/caption] ...

Go to article page Japan a Sir Benfro – yr HIRANO MARUMwy

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amser

03/10/2018 61 113

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydy ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amserMwy

Prosiect Ynys Sgomer, 2018

02/10/2018 26 164

Roedd ymchwilwyr y Comisiwn Brenhinol yn ôl ar Ynys Sgomer yr wythnos ddiwethaf, yn cloddio ffos fach yn Well Meadow ger Island Farm yng nghanol yr ynys. Mae ...

Go to article page Prosiect Ynys Sgomer, 2018Mwy

Cofio’r USS TAMPA a suddwyd ar 26 Medi 1918

26/09/2018 45 164

[caption id="attachment_12398" align="aligncenter" width="850"] Staff Gwylwyr y Glannau’r UD gyda chynrychiolwyr yr eglwys, David James o Gymdeithas Treftadae ...

Go to article page Cofio’r USS TAMPA a suddwyd ar 26 Medi 1918Mwy

Houses of the Welsh Countryside

21/09/2018 31 164

Clawr yr argraffiad cyntaf, a ddangosai Hen Ficerdy Aberriw, 1975. Dros ran helaeth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, bu hynafiae ...

Go to article page Houses of the Welsh CountrysideMwy

Y Tŷ Hynaf yng Nghymru

19/09/2018 23 164

Hafodygarreg, Powys, y tŷ hynaf yng Nghymru. Hafodygarreg yw’r tŷ dyddiedig hynaf yng Nghymru. Mae samplau craidd a gymerwyd o’r cwpl nenfforch sydd w ...

Go to article page Y Tŷ Hynaf yng NghymruMwy

Wynebu’r Stormydd

13/09/2018 19 164

Dewch i ddysgu am effaith stormydd ar archaeoleg arfordirol ac arforol Cymru ac Iwerddon. Ystafelloedd Medrus, Prifysgol Aberystwyth, 6 Hydref 2018 Digwyd ...

Go to article page Wynebu’r StormyddMwy

Gwirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

31/08/2018 55 164

Ydych chi’n hoffi llyfrau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeoleg ddiwydiannol? Hoffech ...

Go to article page Gwirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn BrenhinolMwy

Cyfweliad Chwe Deg Eiliad

24/08/2018 25 164

Cyfwelasom Catherine Harding ein Comisiynydd am ei gwaith.     Teitl od yw Comisiynydd Brenhinol. Beth yn union ydych yn ei wneud? Mae b ...

Go to article page Cyfweliad Chwe Deg EiliadMwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan II

10/08/2018 57 164

  Mewn postiad blog yn gynharach yr wythnos hon, buom yn trafod sut mae hanes y Bae yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cael ei ddatgelu gan y newidiada ...

Go to article page Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan IIMwy

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

08/08/2018 42 164

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008. Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftada ...

Go to article page Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth CymruMwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)

08/08/2018 65 109

[row] [column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]                  [/column]   &nb ...

Go to article page Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)Mwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan I

06/08/2018 56 164

Gellir adnabod glannau Bae Caerdydd ar unwaith: mae Adeilad y Pierhead gyda’i frics coch tywyll, wedi’i amgylchynu gan linellau crwm ac onglau miniog ei g ...

Go to article page Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan IMwy

Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018

31/07/2018 58 164

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Go to article page Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018Mwy

Olion Cnydau Cymru – Archwiliwch Ar-lein!

17/07/2018 43 164

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae’r Comisiwn Brenhinol wedi derbyn llu o ymholiadau gan y cyfryngau am y darganfyddiadau newydd sydd wedi dod i’r golwg yn s ...

Go to article page Olion Cnydau Cymru – Archwiliwch Ar-lein!Mwy

Sychder ledled Cymru yn datgelu mwy o henebion archaeolegol coll

11/07/2018 64 110

Wrth i’r sychder ar draws Cymru barhau, mae mwy a mwy o safleoedd archaeolegol newydd sydd wedi hen ddif ...

Go to article page Sychder ledled Cymru yn datgelu mwy o henebion archaeolegol collMwy

Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol

10/07/2018 49 164

PRYNHAWN AGORED yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,12 Gorffennaf, 4:00 – 6:00yh Os ydych chi rhwng 18 – 24 oed, ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddi ...

Go to article page Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth DdiwylliannolMwy

Ôl-Cnwd 2018

06/07/2018 13 164

Mae’r cyfnod anarferol o hir o dywydd poeth a sych ar draws Cymru wedi creu amodau perffaith ar gyfer tynnu awyrluniau archaeolegol. Wrth i’r sychder barha ...

Go to article page Ôl-Cnwd 2018Mwy

Mis Hanes y Sipsiwn, Roma a Theithwyr: Y Gofeb Romani ar Foel y Golfa

26/06/2018 69 105

[caption id="attachment_10963" align="aligncenter" width="850"] Y Gofeb Romani i Ernest Burton, yn ed ...

Go to article page Mis Hanes y Sipsiwn, Roma a Theithwyr: Y Gofeb Romani ar Foel y GolfaMwy

Network stock image

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

04/06/2018 43 164

  Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym yn y DU. Mae hwn yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gwarchod data persono ...

Go to article page Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)Mwy

Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion

25/05/2018 53 164

  I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cyhoeddi “Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion”, tudalen ...

Go to article page Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofionMwy

“Dambusters” yng Nghwm Elan: stori Argae Nant-y-Gro!

17/05/2018 56 164

Mae neithiwr, noson 16-17 Mai 2018, yn nodi pen-blwydd y “Cyrch Dambusters” enwog a gynhaliwyd 75 mlynedd yn ôl. Gyda Guy Gibson yn eu harwain, esgynnodd ...

Go to article page “Dambusters” yng Nghwm Elan: stori Argae Nant-y-Gro!Mwy

Coffáu Profiad Cymru O’r Rhyfel Mawr Ar Y Môr

09/05/2018 53 164

3-4 Tachwedd 2018 Neuadd Pater, Lewis Street, Doc Penfro, SA72 6DD Bydd y gynhadledd ddau ddiwrnod hon yn edrych ar brofiad y llongwyr a chymunedau Cymr ...

Go to article page Coffáu Profiad Cymru O’r Rhyfel Mawr Ar Y MôrMwy

Carmen Mills, Arlunydd Preswyl yn y Comisiwn Brenhinol

02/05/2018 54 164

Mae David Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, yn  holi Carmen Mills am ei hangerdd dros gelf ac archaeoleg yn y ddegfed gynhadledd Gorffennol Digidol a gy ...

Go to article page Carmen Mills, Arlunydd Preswyl yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd: 26 Ebrill 2018

26/04/2018 45 164

Natur Amlweddog Hawliau Eiddo Deallusol yn y Comisiwn Brenhinol Gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw creu, defnyddio a lledaenu gwybodaeth am dreftadaet ...

Go to article page Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd: 26 Ebrill 2018Mwy

DATGANIAD I’R WASG – Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

18/04/2018 56 164

Mae’r chwilio wedi dechrau am Angylion Treftadaeth Cymru Bydd pobl sy’n achub adeiladau hanesyddol o esgeulustod yn cael eu cydnabod gan gynllun gwobrau ...

Go to article page DATGANIAD I’R WASG – Gwobrau Angel Treftadaeth CymruMwy

Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!

05/04/2018 51 164

[caption id="attachment_9715" align="aligncenter" width="850"] Dan yn yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2017.[/caption]   Hoffem longyfarch Dan Hunt, e ...

Go to article page Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!Mwy

Seminar Proffesiynol Cherish 2018

28/03/2018 33 164

Ar Ddydd Iau 17 Mai 2018 bydd CHERISH yn cynnal Seminar Proffesiynol rhad ac am ddim ar Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir yn Venue Cymru, Llandudno, ...

Go to article page Seminar Proffesiynol Cherish 2018Mwy

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018: Cyfarfod â’n Comisiynwyr benyw

08/03/2018 69 105

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni, hoffem eich cyflwyno i’n Comisiynwyr benyw. Penod ...

Go to article page Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018: Cyfarfod â’n Comisiynwyr benywMwy

Cyflwyno’ch enwau lleoedd

27/02/2018 27 164

Rhan o’n gwaith gyda’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yw annog pobl o bob cwr o Gymru i anfon eu henwau lleoedd i mewn atom. Bydd yr enwau hyn nid yn uni ...

Go to article page Cyflwyno’ch enwau lleoeddMwy

Mis Hanes LGBT: Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr, 1984-85

26/02/2018 64 110

Fel y dangosodd y ffilm Pride, a ryddhawyd yn 2014, roedd pentref glofaol Onllwyn yng Nghastell-nedd Port ...

Go to article page Mis Hanes LGBT: Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr, 1984-85Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cynorthwyydd Cofnodion Digidol

22/01/2018 44 164

Cynorthwyydd Cofnodion Digidol: 37 awr yr wythnos Tymor penodedig am 12 mis Cyflog: £17,200 y flwyddyn (£19,240 o 1 Ebrill 2018) Dyddiad cau: 5pm a ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Cofnodion DigidolMwy

Golwg berffaith ar gêm rygbi

10/01/2018 29 164

Wrth chwilio’n ddiweddar drwy ein casgliad o awyrluniau Arolwg Ordnans mawr, daethom o hyd i gyfres o luniau fertigol a dynnwyd wrth hedfan dros Ben-y-bont ar ...

Go to article page Golwg berffaith ar gêm rygbiMwy

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

24/12/2017 29 164

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cy ...

Go to article page Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd dda

22/12/2017 40 164

A hithau bron yn amser Nadolig, mae meddyliau’n troi tuag at Fethlehem a stori genedigaeth yr Iesu. Ond a wyddoch fod mwy nag un Bethlehem yn bod? Yn wir, mae ...

Go to article page Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd ddaMwy

Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof – Hanes y diwrnod

20/12/2017 55 164

Ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017 cynhaliodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, ddigwyddiad i ystyried sut y gall a ...

Go to article page Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof – Hanes y diwrnodMwy

St Nicolas, Grosmont: DS2011_339_006

Cofnodi amrywiaeth gyfoethog Treftadaeth Ffydd Cymru

16/11/2017 52 164

Cafodd y Comisiwn Brenhinol ei sefydlu ym 1908 i ymchwilio i adeiladau o bwys hanesyddol, pensaernïol a diwylliannol yng Nghymru a’u cofnodi, ac efallai na f ...

Go to article page Cofnodi amrywiaeth gyfoethog Treftadaeth Ffydd CymruMwy

Awduron Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf a’u Cartrefi

10/11/2017 50 164

Cafodd erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf ddylanwad ar lawer o awduron yng Nghymru, fel mewn lleoedd eraill. Mae’r blog hwn yn dangos y cartrefi a oedd yn ...

Go to article page Awduron Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf a’u CartrefiMwy

Morgannwg: Ffermdai, Tai a Phlastai

06/11/2017 35 164

Gall Morgannwg hawlio bod ganddi beth o’r bensaernïaeth ddomestig a brodorol orau yng Nghymru, ac mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar y blaen wrth ei has ...

Go to article page Morgannwg: Ffermdai, Tai a PhlastaiMwy

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

30/10/2017 65 109

[caption id="attachment_7925" align="aligncenter" width="850"] Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, R ...

Go to article page #MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin AffricaMwy

Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

20/10/2017 48 164

28 Hydref, Ffair Lyfrau Abertawe, 10am – 4pm. Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. Cy ...

Go to article page Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i BawbMwy

Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

12/10/2017 38 164

Mae Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU, ac yn manteisio ar y cyfle i ddangos sut y gall llyfrgelloedd gyfoethogi bywydau po ...

Go to article page Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!Mwy

Sôn amdan… Ysbyty Ifan, Llanelltud a Llanrwst

10/10/2017 48 164

Rydym wedi dechrau ar y gwaith (enfawr) o drawsysgrifio a lanlwytho’r deunydd sy’n ymwneud ag enwau lleoedd o Parochialia Edward Lhuyd i’r Rhestr. Pan yn ...

Go to article page Sôn amdan… Ysbyty Ifan, Llanelltud a LlanrwstMwy

Morgannwg: Tu mewn Eglwysi

09/10/2017 26 164

Mae gan Forgannwg gyfoeth o adeiladau Cristnogol o’r Oesoedd Canol a’r cyfnod wedi’r Diwygiad Protestannaidd. Mae tu mewn rhai ohonynt, a murluniau’n a ...

Go to article page Morgannwg: Tu mewn EglwysiMwy

Diwrnod Morwrol y Byd – Adennill Hanes o’r Môr

28/09/2017 55 164

Yn 2007, dechreuodd y Comisiwn Brenhinol raglen fawr newydd o waith ymchwil i estyn Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) i gwmpasu cyfran y DU o’r Sgaf ...

Go to article page Diwrnod Morwrol y Byd – Adennill Hanes o’r MôrMwy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Comisiwn Brenhinol

25/09/2017 50 164

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb wrth gyflawni ei swyddogaethau a’i wasanaethau, gan ei feithrin mewn amgylchedd o ...

Go to article page Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Adroddiad Blynyddol 2016-17

22/09/2017 27 113

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Go to article page Adroddiad Blynyddol 2016-17Mwy

Drysau Agored yn y Comisiwn Brenhinol, Medi 2017 – a mwy!

13/09/2017 59 164

Mae gan y Comisiwn Brenhinol raglen brysur o weithgareddau yn ystod yr Hydref/Gaeaf eleni, gan gynnwys digwyddiadau Drysau Agored a sgyrsiau am hanes a phensaer ...

Go to article page Drysau Agored yn y Comisiwn Brenhinol, Medi 2017 – a mwy!Mwy

Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia ~ 10 Medi 2017

10/09/2017 53 164

Ydych chi’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw? I nodi Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia hoffem eich gwahodd i’n digwydd ...

Go to article page Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia ~ 10 Medi 2017Mwy

Cymru Sanctaidd : Pleidleisiwch dros eich Hoff Eglwys neu Gapel

02/08/2017 63 111

Er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o dreftadaeth grefyddol Cymru mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlae ...

Go to article page Cymru Sanctaidd : Pleidleisiwch dros eich Hoff Eglwys neu GapelMwy

CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

26/07/2017 37 164

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi ennill Achrediad Gwasanaeth Archifau. Mae Gwasanaethau Archifau achrededig yn sicrhau bod archifau’n cae ...

Go to article page CBHC Yn Ennill Achrediad CenedlaetholMwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid

17/07/2017 42 164

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Cyfyngedig?’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri Rhan-amser 2.5 diwrnod yr wyt ...

Go to article page Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect LeuenctidMwy

Gigapixel recording of the Pobl-y-cwm set

Cofnodi BBC Cymru Wales

05/07/2017 23 164

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i gofnodi Canolfan Ddarlledu BBC Cymru Wales yn Llandaf, gan ddefnyddio ffotogra ...

Go to article page Cofnodi BBC Cymru WalesMwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

28/06/2017 41 164

Ym mis Mai eleni lansiodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wasanaeth newydd ar y we sydd â’r nod o ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru a thynnu sylw a ...

Go to article page Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol CymruMwy

Dr Rita Singer, Professor Carol Tully, Dr Heather Williams, Scott Lloyd and Susan Fielding

Teithwyr Ewropeaidd: Golwg newydd ar dwristiaeth hanesyddol yng Nghymru

13/06/2017 71 103

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwc ...

Go to article page Teithwyr Ewropeaidd: Golwg newydd ar dwristiaeth hanesyddol yng NghymruMwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan Brian Malaws

09/06/2017 70 104

Brian Malaws, cyn gydweithiwr yn y Comisiwn, yw ein hail wirfoddolwr i wneud cyfraniad. Mae wedi ...

Go to article page Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan Brian MalawsMwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan John Crompton

07/06/2017 71 103

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr rydym ni wedi gofyn i’n gwirfoddolwyr beth y ...

Go to article page Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan John CromptonMwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

06/06/2017 53 164

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell Amser-llawn Parthaol Cyflog: £17,200 y flwyddyn yn codi i £21,500 Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2017 Rydym yn chw ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholiadau a LlyfrgellMwy

Prosiect Enwau Lleoedd 2017

25/05/2017 27 164

Ymgymerwyd â’r prosiect hwn fel rhan o’r modiwl lleoliad gwaith a oedd yn elfen bwysig o’n cwrs Meistr Hanes a Threftadaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ...

Go to article page Prosiect Enwau Lleoedd 2017Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

23/05/2017 47 164

Adnodd deongliadol, addysgol ac ymchwil dwyieithog yw’r Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru. Nod y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth, cynyddu gwybodaet ...

Go to article page Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng NghymruMwy

Castell y Gelli: Hanes Cythryblus

22/05/2017 33 164

Un o nifer mawr o gestyll ar hyd y Gororau yw Castell y Gelli, ond yr hyn sy’n ei wneud yn arbennig yw bod rhywun wedi bod yn byw ynddo’n ddi-dor ers 800 o ...

Go to article page Castell y Gelli: Hanes CythryblusMwy

This map gives an approximate indication of the boundaries of the larger cantrefs (cantrefi ) of Wales, as listed by Gruffudd Hiraethog (d.1564) in NLW Peniarth MS.147.

Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi

18/05/2017 51 164

Mae deall ffi niau gweinyddol hanesyddol Cymru a sut maen nhw wedi newid ar hyd y canrifoedd yn hanfodol i’n dealltwriaeth o dirwedd Cymru. Mae’r Comisiwn ...

Go to article page Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a ChantrefiMwy

The group gathered in one of the settlements on the island, Hut 20 at the Wick.

Taith Gerdded Archaeolegol ar Ynys Sgomer

11/05/2017 41 164

Yn dilyn 6 blynedd o waith ar Ynys Sgomer gan y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Caerdydd, roedd yn wych gweld y canlyniadau ar daith ddiwed ...

Go to article page Taith Gerdded Archaeolegol ar Ynys SgomerMwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

08/05/2017 59 164

Gwefan arloesol sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol sy’n cael ei lansio h ...

Go to article page Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fywMwy

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

22/03/2017 61 113

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsa ...

Go to article page Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawddMwy

Caeluniau Cynnar Eryri

17/03/2017 22 164

Ail-greu a diogelu tirweddau cynhanesyddol a Rhufeinig gogledd-orllewin Cymru Astudiaeth newydd sy’n cael ei gwneud gan Emily La Trobe-Bateman PhD. Mae ca ...

Go to article page Caeluniau Cynnar EryriMwy

Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2017

08/03/2017 39 164

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Carto-Cymru Symposiwm Mapia ...

Go to article page Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2017Mwy

Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

02/03/2017 60 164

Helo, Ywain Tomos ydw i ac rwyf wedi bod yn gweithio yn Llyfrgell y Comisiwn ers pedwar mis bellach - dyma rai syniadau cychwynnol am fy mhrofiadau wrth setlo i ...

Go to article page Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Cymru drwy lygaid Paul R Davis

01/03/2017 30 164

[caption id="attachment_5734" align="aligncenter" width="901"] Eglwys y Santes Fair, Y Fenni, gyda Cennin Pedr c.2011PRD_02_0157[/caption] Rydym yn ddiolchga ...

Go to article page Cymru drwy lygaid Paul R DavisMwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

27/02/2017 31 164

  A allwch ein helpu i ddarparu'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?   Gwasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol ...

Go to article page Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

03/02/2017 47 164

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd, Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’. Mae Comisiwn Brenhinol He ...

Go to article page Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng NghymruMwy

Swydd Wag – Swyddog Enwau Lleoedd

01/02/2017 39 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am aelod staff amser-llawn parhaol newydd i weithio ar restr newydd o Enwau Lleoedd Cymru. Mae Gweinidogion Cym ...

Go to article page Swydd Wag – Swyddog Enwau LleoeddMwy

Darganfod Hanes Datblygu Rocedi yn y Cliff Hotel, Y Ferwig

26/01/2017 58 164

Yn ddiweddar, wrth i mi aros i ddechrau cyflwyniad ar ffotograffiaeth o’r awyr mewn gwesty ger Aberteifi, gwelais wrthrych ar stand ddillad yn y cyntedd a syl ...

Go to article page Darganfod Hanes Datblygu Rocedi yn y Cliff Hotel, Y FerwigMwy

Swyddi gwag – Dwy Swydd Amser Llawn

18/01/2017 41 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn bwriadu recriwtio i 2 swydd ar gyfer prosiect newydd a chyffrous a ariannir gan Ewrop, sef CHERISH – Newid yn yr ...

Go to article page Swyddi gwag – Dwy Swydd Amser LlawnMwy

Deled yr eira – Tirwedd ac Archaeoleg y Gaeaf

19/12/2016 47 164

Mae eira’n cynnig cyfle arbennig i weld a chofnodi safleoedd yn nhirwedd Cymru. Mae’r gorchudd gwyn yn creu’r amodau perffaith ar gyfer cofnodi gwrthglodd ...

Go to article page Deled yr eira – Tirwedd ac Archaeoleg y GaeafMwy

Black and white image dating from c.1910 showing a busy beach scene at Aberystwyth with the Pier in the background.

Bod yn wirfoddolwr gyda CBHC

24/11/2016 28 164

Mae unrhyw beth yn ymwneud ag archaeoleg yn llawn rhyfeddodau, ac nid yw bod yn wirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol yn eithriad. Gall tasgau syml, fel dod o ...

Go to article page Bod yn wirfoddolwr gyda CBHCMwy

Plas Gwynfryns Section and Plans P1000894

Y Comisiwn Brenhinol yn derbyn cynlluniau hanesyddol yn rhodd

23/11/2016 61 113

Yn sgil symudiad llwyddiannus y Comisiwn Brenhinol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru mae wedi derbyn rhodd hael o ...

Go to article page Y Comisiwn Brenhinol yn derbyn cynlluniau hanesyddol yn rhoddMwy

Ordnance Survey Scribblings

Sgriblan ar Fapiau Arolwg Ordnans – Archwiliwch eich Archifau

22/11/2016 67 107

Ers dyddiau cynnar cartograffeg, mae’r rheiny a fu’n gweithio ar y mapiau yn aml wedi gadael llofno ...

Go to article page Sgriblan ar Fapiau Arolwg Ordnans – Archwiliwch eich ArchifauMwy

Nantclwyd House Ruthin

Archwiliwch eich Archifau – Hanes Eich Tŷ

08/11/2016 44 164

23 Tachwedd, Archwiliwch eich Archifau: diwrnod llawn digwyddiadau a chyfle i ddysgu mwy am hanes eich tŷ gyda’rComisiwn Brenhinol a Llyfrgell Genedlaethol C ...

Go to article page Archwiliwch eich Archifau – Hanes Eich TŷMwy

Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017

07/11/2016 66 108

Mae cofrestru ar agor! Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, a chan ...

Go to article page Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017Mwy

Melingriffith Water Pump, Whitchurch, Glamorgan.

Model 3D o Bwmp Dŵr Melingriffith: cynhyrchwyd gan Roger John

03/11/2016 62 112

Cafodd y model prydferth hwn o Bwmp Dŵr Melingriffith ei ddylunio, a’i gynhyrchu ar argraffydd 3D, gan Ro ...

Go to article page Model 3D o Bwmp Dŵr Melingriffith: cynhyrchwyd gan Roger JohnMwy

Bywyd ar Ynysoedd pell Cymru: Archaeoleg Gwales

25/10/2016 47 164

Mae ynys greigiog anghyfannedd Gwales yn gorwedd 15 cilometr i’r gorllewin o benrhyn Marloes yn ne Sir Benfro. Ynys anghysbell ac agored ydyw, wedi’i hamgyl ...

Go to article page Bywyd ar Ynysoedd pell Cymru: Archaeoleg GwalesMwy

Cofio Aberfan: Tynged Greulon

17/10/2016 29 164

Mae yna gofgolofn ryfel mewn cwm yn Ne Cymru y mae arni bron 150 o enwau pobl a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r colledion hyn yn eithriadol o uchel ar g ...

Go to article page Cofio Aberfan: Tynged GreulonMwy

Gorffennol Digidol 2017: Galwad am Gyfraniadau

07/10/2016 46 164

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan. 15 a 16 Chwefror 2017, Glan yr Afon, Casnewydd Galwad am gyfraniadau Rydym yn ...

Go to article page Gorffennol Digidol 2017: Galwad am GyfraniadauMwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, Dydd Iau 20 Hydref 2016

05/10/2016 61 113

Bydd y Comisiynwyr a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal cyf ...

Go to article page Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, Dydd Iau 20 Hydref 2016Mwy

International Maritime Day

Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!

29/09/2016 37 164

Mae’n Ddiwrnod Morwrol y Byd heddiw – diwrnod a roddwyd o’r neilltu i ddathlu’r diwydiant sydd, yn ddistaw ac effeithlon, ddydd a nos, yn sicrhau bod p ...

Go to article page Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Adroddiad Blynyddol 2015-16

26/09/2016 27 113

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Go to article page Adroddiad Blynyddol 2015-16Mwy

Mae’r llythrennau CRVE i’w gweld yn glir ymysg coed Coedwig Brechfa.

Llythrennau yn y goedwig

19/09/2016 24 164

Mae ein casgliadau o awyrluniau fertigol Arolwg Ordnans yn cynnwys printiau 9 modfedd x 9 modfedd, a helaethiadau 20 modfedd x 20 modfedd. Mae’r lefel o fanyl ...

Go to article page Llythrennau yn y goedwigMwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

15/09/2016 31 164

         Allwch chi ein helpu i gyflawni'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru? Archif a gwasanaeth ymchwilio ce ...

Go to article page Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)Mwy

Archaeoleg Ucheldir Gwent

05/09/2016 25 164

  Medi 14, 2016 Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 13:15 p.m. Frank Olding Swyddog Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent C ...

Go to article page Archaeoleg Ucheldir GwentMwy

Comisiwn Brenhinol – Diwrnod Agored

02/09/2016 41 164

  Diwrnod Agored Dydd Iau 8 Medi, 2016 10:00 - 17:00 yn Comisiwn Brenhinol, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU. Bydd y Comisiwn ...

Go to article page Comisiwn Brenhinol – Diwrnod AgoredMwy

Wyneb yn wyneb â llongwyr o Gymru a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel Mawr

01/09/2016 72 102

Yn ddiweddar, cafodd Deanna Groom, Swyddog Arforol y Comisiwn Brenhinol, y fraint o astudio sampl ...

Go to article page Wyneb yn wyneb â llongwyr o Gymru a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel MawrMwy

Awyrluniau gyda Medwyn

30/08/2016 22 164

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaethau i gwsmeriaid mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Medwyn Parry, ein harbenigwr awyrluniau, ar gael y ...

Go to article page Awyrluniau gyda MedwynMwy

Hen Hen Rieni mewn 3D!

16/08/2016 22 164

Ychydig iawn o bobl all ddweud eu bod nhw wedi gweld delwedd dri-dimensiwn o’u hen hen daid a’u hen hen nain, ond gall Rod Primrose o Melbourne, Awstralia h ...

Go to article page Hen Hen Rieni mewn 3D!Mwy

Maes a Fferm

12/08/2016 12 164

Cylch y flwyddyn ffermio sy'n rheol i cefn gwlad Cymru: o'r hau yn y gaeaf a'r wyna yn y gwanwyn i dorri silwair a medi'r cynhaeaf yn yr haf. Hwnt ac yma cewch ...

Go to article page Maes a FfermMwy

Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw

26/07/2016 55 164

Ar Ddydd Mawrth, 2 Awst, bydd Medwyn Parry o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgwrs ar Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw ym Mhabell y Cymde ...

Go to article page Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiwMwy

Lansio ein Gwefan Newydd

07/07/2016 24 164

Ar ôl symud i’n swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn gwella ei wasanaethau ar-lein. Ail-lansiwyd Cof ...

Go to article page Lansio ein Gwefan NewyddMwy

Ystafell Ymchwil / Search Room

Ailagor ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

05/07/2016 41 164

Ar ôl i’r Comisiwn Brenhinol adleoli’n llwyddiannus i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’n dda gennym gyhoeddi y bydd y Llyfrgell ac ...

Go to article page Ailagor ein Llyfrgell ac Ystafell YmchwilMwy

Mae’r Coflein Newydd ar Waith Heddiw

05/07/2016 38 164

Ochr yn ochr â’r symud i’n cartref newydd, mae’r Comisiwn Brenhinol wrthi’n gwella’n gwasanaethau ar-lein, ac mae’r cyntaf o’r gwelliannau hy ...

Go to article page Mae’r Coflein Newydd ar Waith HeddiwMwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholidau a Llyfrgell

28/06/2016 52 164

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig me ...

Go to article page Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholidau a LlyfrgellMwy

Dehongli ac ymweld ag archaeoleg Ynys Sgomer

14/06/2016 44 164

Mae archaeoleg Ynys Sgomer, Sir Benfro, wedi’i chadw’n arbennig o dda. Ar draws yr ynys gellir gweld olion ffiniau wedi’u creu â chlogfeini, waliau cerri ...

Go to article page Dehongli ac ymweld ag archaeoleg Ynys SgomerMwy

Canmlwyddiant y Cwt Nissen

08/06/2016 26 164

Un o adeiladweithiau milwrol mwyaf adnabyddus y byd yw’r Cwt Nissen. Cafodd y dyluniad syml ar siâp hanner silindr ei ddatblygu gan ŵr o dras Ganadaidd-Amer ...

Go to article page Canmlwyddiant y Cwt NissenMwy

Llechi Cymru yng Ngŵyl y Gelli

06/06/2016 31 164

Cafodd cyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gryn sylw yng Ngŵyl y Gelli eleni. Traddododd David Gwyn, yr awdur, ddarli ...

Go to article page Llechi Cymru yng Ngŵyl y GelliMwy

Awyren ar y traeth! Ynys-las, Mehefin 1940

01/06/2016 42 164

Yn ystod haf 2012, recordiodd staff CBHC gyfres o gyfweliadau â phobl yr oedd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r hen safle datblygu rocedi yn Ynys-las, Ce ...

Go to article page Awyren ar y traeth! Ynys-las, Mehefin 1940Mwy

Gwobr am Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes

10/05/2016 41 164

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Dr David Gwyn, awdur Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol, wedi derbyn Gwobr Peter Neaverso ...

Go to article page Gwobr am Llechi Cymru: Archaeoleg a HanesMwy

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

28/04/2016 75 99

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed e ...

Go to article page Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016Mwy

Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

22/03/2016 43 164

Dyma’n blog cyntaf eleni yn gofyn am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau Arolwg Ordnans mawr. Mae’r ffotograff yn dangos ardal wledig, gyda nife ...

Go to article page Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg OrdnansMwy

Casgliad Crawford

17/03/2016 17 164

Mae gan un o’n casgliadau bach ond pwysig o awyrluniau y geiriau “CRAWFORD A.P.” ar gefn y printiau. Osbert Guy Stanhope Crawford (1896 – 1957) oedd ...

Go to article page Casgliad CrawfordMwy

Prentis Sylfaen: Gweinyddiaeth Swyddfa

14/03/2016 38 164

Dyddiad Ago: 14 Mawrth 2016 Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2016 Lleoliad: Aberystwyth Disgrifiad o'r Swydd: Cynllun Prentisiaeth 2016 Corff a Noddir gan Lywodra ...

Go to article page Prentis Sylfaen: Gweinyddiaeth SwyddfaMwy

Awyrluniau o Ardal Tyddewi a Dynnwyd Cyn yr Ail Ryfel Byd

01/03/2016 57 164

Fel rhan o’i archif o awyrluniau ffotograffig hanesyddol mae gan y Comisiwn Brenhinol gasgliad bach o 63 o awyrluniau arosgo lefel-isel o ardal Tyddewi yn Si ...

Go to article page Awyrluniau o Ardal Tyddewi a Dynnwyd Cyn yr Ail Ryfel BydMwy

Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth Newydd I Ddiogelu Hanes Cymru

10/02/2016 61 113

Heddiw, mae’r ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ar gyfer gwella sut y caiff amgylchedd hanesyddol unigryw ...

Go to article page Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth Newydd I Ddiogelu Hanes CymruMwy

Gorffennol Digidol 2016: Gigapixel Photography

08/02/2016 46 164

A Gigapixel image is one comprising of billions of pixels, enabling you to view detail without the degradation you would see in a normal photograph. Current tec ...

Go to article page Gorffennol Digidol 2016: Gigapixel PhotographyMwy

Castell Coch Yn Dathlu 125 O Flynyddoedd Mewn Lluniau

03/02/2016 53 164

Mae 2016 yn nodi pen blwydd Castell Coch yn 125 oed ac i ddathlu’r achlysur, mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi rhyddhau archi ...

Go to article page Castell Coch Yn Dathlu 125 O Flynyddoedd Mewn LluniauMwy

One Hundred Years Ago This Christmas Day…

23/12/2015 43 164

… four crewmen belonging to a Royal Naval Auxiliary Fleet trawler were fighting their way through heavy seas in a small boat to reach the stricken VAN STIRUM ...

Go to article page One Hundred Years Ago This Christmas Day…Mwy

Models Inspired by Local North Wales Scenes

04/11/2015 43 164

Whilst we were researching material for our Explore Your Archives Open Day on the 18 November, we were sent these lovely images, very kindly donated to us by Da ...

Go to article page Models Inspired by Local North Wales ScenesMwy

Exploring the Wreck of the ROYAL CHARTER with Cotswold Archaeology

26/10/2015 66 108

Recent accessions to the Royal Commission’s Digital Collections include a series of short video clips ...

Go to article page Exploring the Wreck of the ROYAL CHARTER with Cotswold ArchaeologyMwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Medi 2015

01/10/2015 77 97

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cy ...

Go to article page Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Medi 2015Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015

01/09/2015 77 97

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cy ...

Go to article page Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015Mwy

Ymchwilio i Hanes eich Tŷ

26/08/2015 26 164

Hanes Tai Mae cyfoeth o wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) am adeiladau domestig a all helpu i ddatgelu ac egluro ha ...

Go to article page Ymchwilio i Hanes eich TŷMwy

Mapiau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

19/08/2015 47 164

Defnydd Gall ymchwilwyr astudio’r mapiau sy’n cael eu cadw yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Yn ogystal, gallant weld mapiau Arolwg Ordnans 25 modf ...

Go to article page Mapiau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol CymruMwy

One Hundred Years Ago Today…

17/08/2015 30 164

… Max Valentiner, one of the ablest and most ruthless commanders in the German submarine service, brought U38 to the narrowing of the shipping lanes in St Geo ...

Go to article page One Hundred Years Ago Today…Mwy

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

12/08/2015 34 164

Archif treftadaeth adeiledig Cymru Mae mwy na chanrif o arolygu, cofnodi a chasglu wedi arwain at greu archif unigryw sy’n adrodd hanes y newidiadau mawr yn ...

Go to article page Cofnod Henebion Cenedlaethol CymruMwy

One Hundred Years Ago This Week …

22/07/2015 35 164

… the most successful German U-boat of the Great War had stealthily left Welsh waters and returned to base, leaving behind it a trail of sunken and damaged ve ...

Go to article page One Hundred Years Ago This Week …Mwy

Huw Edwards Reopens Historic Ceredigion Chapel

09/07/2015 46 164

This Friday, 10 July, Hen Gapel, Rhydowen, will re-open its doors to the public after undergoing a £153,000 restoration programme under the care of Addoldai Cy ...

Go to article page Huw Edwards Reopens Historic Ceredigion ChapelMwy

Tŷ-mawr, Wybrnant, home of the translator of the Bible into Welsh, Bishop William Morgan. © Crown copyright: RCAHMW

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri

20/11/2014 30 164

Un o’r cwestiynau a ofynnir amlaf am dai hanesyddol yw; ‘Pa bryd yn union y cafodd ei adeiladu?’ Rydym ni bellach yn gallu ateb y cwestiwn hwn yn Eryri. ...

Go to article page Darganfod Tai Hanesyddol EryriMwy

Dod â’r gorffennol yn fyw â sbectol 3D.

Diwrnod Gyrfaoedd Treftadaeth yn y Comisiwn Brenhinol

17/03/2014 53 164

Ar Ddydd Iau, 12 Mawrth, daeth myfyrwyr archaeoleg, hanes, daearyddiaeth a threftadaeth yn gyffredinol o bob rhan o Gymru i Ddiwrnod Gyrfaoedd Treftadaeth ...

Go to article page Diwrnod Gyrfaoedd Treftadaeth yn y Comisiwn BrenhinolMwy

Sarahjayne talking with community members about pictures in our archive.

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol y Borth – Llwyddiant Ysgubol

28/02/2014 64 110

Codwyd y llenni ar fywyd yn y gorffennol yn ystod diwrnod treftadaeth cymunedol y Borth yr wythnos ddiw ...

Go to article page Diwrnod Treftadaeth Cymunedol y Borth – Llwyddiant YsgubolMwy

Partneriaid Treftadaeth Yn Datrys Dirgelwch Y Dyddiad!

11/10/2013 54 164

Mae un o ddirgelion pensaernïol mwyaf Cymru wedi’i ddatrys o’r diwedd o ganlyniad i bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Comisiwn Brenhino ...

Go to article page Partneriaid Treftadaeth Yn Datrys Dirgelwch Y Dyddiad!Mwy

Gwaith Cyfnerthu ar un o Dai Hynaf Ceredigion

23/05/2013 45 164

[caption id="attachment_12313" align="aligncenter" width="850"] Y Neuadd, Tŷ Tuduraidd Diweddar yn Llan-non, Ceredigion.[/caption]   Yn ystod yr wyt ...

Go to article page Gwaith Cyfnerthu ar un o Dai Hynaf CeredigionMwy

Dyddio Hen Dai Cymreig

02/05/2013 22 164

[caption id="attachment_12293" align="aligncenter" width="850"] Uwchlaw’r-coed, NPRN: 28881, y tŷ hynaf yn Eryri sydd wedi’i ddyddio yn ôl arysgrif.[/capt ...

Go to article page Dyddio Hen Dai CymreigMwy

Ladis Llangollen

01/02/2013 16 164

Drwy gydol mis Chwefror bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y DU i gydnabod cyfraniad pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (pobl LHDdT ...

Go to article page Ladis LlangollenMwy

Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan – Gorffennol Digidol 2013

21/01/2013 61 113

Bydd Dr Cheryl Morgan o Archifau Lleol Rhaglan yn rhoi sgwrs yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013 am ...

Go to article page Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan – Gorffennol Digidol 2013Mwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

16/01/2013 76 98

Mae ein harddangosfa boblogaidd ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn symud ymlaen unwaith eto, ...

Go to article page Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, BangorMwy

Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013

03/01/2013 56 164

Bydd Dr Ted Jones o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhoi cyflwyniad ar y Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Nod y rhaglen Theatr y Co ...

Go to article page Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013Mwy

Addoliad y Doethion

18/12/2012 19 164

[caption id="attachment_13867" align="aligncenter" width="850"] Y ffenestr orllewinol yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, yn dangos Addoliad y Doet ...

Go to article page Addoliad y DoethionMwy

Delweddu Arforol: Prosiect Scapa Flow

14/12/2012 37 164

  Gallwn gadarnhau mai Mike Postons, cyfarwyddwr 3Deep Media, fydd un o’r prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Bydd Mike yn ...

Go to article page Delweddu Arforol: Prosiect Scapa FlowMwy

Ffonau Clyfar – Ai Dyma Ddyfodol Dehongli Treftadaeth?

11/12/2012 56 164

Bydd Andrew Kerry-Bedell o KB consultants ac IT's in Conservation yn dod i gynhadledd Gorffennol Digidol 2013 i siarad am ddefnyddio technoleg y ffôn cly ...

Go to article page Ffonau Clyfar – Ai Dyma Ddyfodol Dehongli Treftadaeth?Mwy

Visitors to the Royal Commission enjoying talks by authors Richard Suggett and Rachael Barnwell.

Llwyddiant Lansiad y Llyfr Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru

06/12/2012 53 164

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru Neithiwr, 5 Rhagfyr 2012, er gwaethaf y tywydd oer, daeth llawer o bobl ynghyd ar gyfer lansiad llyfr diweddaraf y Comisiwn Brenh ...

Go to article page Llwyddiant Lansiad y Llyfr Y Tu Mewn i Gartrefi CymruMwy

Cael y Gorau o Brydain oddi Fry

29/11/2012 31 164

PEILOTA’R RHYNGRWYD ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’   Dydd Gwener 7, Rhagfyr, 2012 Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau, Aberystwyth, SY ...

Go to article page Cael y Gorau o Brydain oddi FryMwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes

27/11/2012 46 164

[caption id="attachment_13852" align="aligncenter" width="850"] Clawr llyfr: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes.[/caption]   Ar Ddydd Mer ...

Go to article page Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh HomesMwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc Bedwellte

22/11/2012 64 110

[caption id="attachment_13845" align="aligncenter" width="850"] Yng Nghymru, caiff y llestri ‘gorau’ e ...

Go to article page Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc BedwellteMwy

Olion Milwrol o’r Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

19/11/2012 47 164

[caption id="attachment_13838" align="aligncenter" width="850"] Tank diswydd yn cael defnydd fel targed ymarfer, Castlemartin, Sir Benfro.[/caption]   ...

Go to article page Olion Milwrol o’r Ugeinfed Ganrif yng NghymruMwy

Chwilio’r Rhyngrwyd ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’

13/11/2012 59 164

  1-3pm Dydd Mawrth, 20 Tachwedd, 2012 Sesiwn ddi-dâl i feithrin hyder a sgiliau wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a fydd yn canolbwyntio ar y prosi ...

Go to article page Chwilio’r Rhyngrwyd ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’Mwy

Diwrnod Atgofion – Rhowch Eich Hanesion I Ni!

24/10/2012 51 164

[caption id="attachment_13825" align="aligncenter" width="850"] Porth Amlwch, Ynys Môn.[/caption]   Rhowch eich hanesion i ni! Dewch â’ch hen ll ...

Go to article page Diwrnod Atgofion – Rhowch Eich Hanesion I Ni!Mwy

The Story of Wales: Wales and Britain

11/10/2012 37 164

[caption id="attachment_13819" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun yn dangos y difrod yng nghanol Abertawe adeg y rhyfel. AFR10857 NPRN 33145[/caption] ...

Go to article page The Story of Wales: Wales and BritainMwy

The Story of Wales: A New Beginning

10/10/2012 35 164

[caption id="attachment_13812" align="aligncenter" width="850"] Pwll Glo Big Pit, Sir Fynwy DI2006_0875 NPRN 433[/caption]   Bydd y bumed raglen yng ...

Go to article page The Story of Wales: A New BeginningMwy

The Story of Wales: The Furnace of Change

10/10/2012 41 164

[caption id="attachment_13806" align="aligncenter" width="850"] RCAHMW 3D model of the engine house at Hafod Copperworks, HMC805, nprn:- 33710[/caption] &nbs ...

Go to article page The Story of Wales: The Furnace of ChangeMwy

The Story of Wales: England and Wales

04/10/2012 37 164

[caption id="attachment_13794" align="aligncenter" width="850"] Castell Gwydir, Sir Gaernarfon DS2007_340_012 NPRN 26555[/caption]   Bydd trydedd rag ...

Go to article page The Story of Wales: England and WalesMwy

The Story of Wales: Power Struggles

03/10/2012 35 164

[caption id="attachment_13788" align="aligncenter" width="850"] Crannog Llyn Syfaddan, Brecknockshire AP_2005_1162 NPRN 32997[/caption]   Ar ôl darl ...

Go to article page The Story of Wales: Power StrugglesMwy

The Story of Wales: The Making of Wales

03/10/2012 39 164

[caption id="attachment_13782" align="aligncenter" width="850"] Tre'r Ceiri hillfort, Sir Gaernarfon, AP_2007_0226 NPRN 95292[/caption]   Bydd “The ...

Go to article page The Story of Wales: The Making of WalesMwy

Y Tu Mewn i’ch Cartref Cymreig

25/09/2012 32 164

  Er eu bod yn llawn o wybodaeth ddifyr am newidiadau mewn amodau byw, ffasiynau, mynegiant unigol a bywydau pobl yn gyffredinol, nid tu mewn cartre ...

Go to article page Y Tu Mewn i’ch Cartref CymreigMwy

Y Tu Ôl i’r Llenni yn Arddangosfa ‘Worktown’

20/09/2012 51 164

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae ein tîm wedi bod yn paratoi rhai o luniadau gwreiddiol Falcon Hildred i’w harddangos yn Amgueddfa Ceunant Ironbridge ym ...

Go to article page Y Tu Ôl i’r Llenni yn Arddangosfa ‘Worktown’Mwy

TG a The a Bisgedi – Cael y gorau o Brydain oddi Fry

13/09/2012 58 164

  Dyddiad y digwyddiad: 2-4pm, Dydd Gwener 21, Medi 2012 Lleoliad: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ Sesiwn d ...

Go to article page TG a The a Bisgedi – Cael y gorau o Brydain oddi FryMwy

Worktown: the Drawings of Falcon Hildred

12/09/2012 40 164

[caption id="attachment_13741" align="aligncenter" width="850"] Hollt yr Oakeley, 1974 Panorama o derasau chwareli llechi’r Oakeley o’u gweld wrth gyrraedd ...

Go to article page Worktown: the Drawings of Falcon HildredMwy

Pobl Ceredigion yn Adrodd Eu Hanesion

02/09/2012 37 164

Yn ystod ein digwyddiadau sganio yn yr haf roedd pobl yn ddigon caredig i ddod â’u ffotograffau a deunyddiau archifol eraill atom i gael eu sganio a’u llwy ...

Go to article page Pobl Ceredigion yn Adrodd Eu HanesionMwy

Enillydd Gwobr Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol

30/08/2012 50 164

[caption id="attachment_13722" align="aligncenter" width="850"] Mr Mike Buzzard yn derbyn ei wobr yn llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.[/caption]   Yn d ...

Go to article page Enillydd Gwobr Diwrnod Agored y Comisiwn BrenhinolMwy

Bythynnod: Cartrefi o Waith Cartref

29/08/2012 35 164

[caption id="attachment_13716" align="aligncenter" width="850"] Anheddiad mwynwyr yn Hen Barc, Cwmystwyth, Sir Aberteifi. DS2009_104_006 NPRN 409281[/caption] ...

Go to article page Bythynnod: Cartrefi o Waith CartrefMwy

Carn Goch o’r Awyr

28/08/2012 20 164

[caption id="attachment_13708" align="aligncenter" width="850"] Y Gaer Fawr, Sir Gaerfyrddin. AP_2007_0753 NPRN 100866[/caption]   Dangosa Awyrluniau ...

Go to article page Carn Goch o’r AwyrMwy

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24/08/2012 32 164

[caption id="attachment_13700" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun y Llu Awyr yn dangos olion Neuadd Middleton ym mis Awst 1948; fe’i dinistriwyd gan dâ ...

Go to article page Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruMwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ym Maenor Scolton

24/08/2012 44 164

[caption id="attachment_13691" align="aligncenter" width="850"] Ystyrir yn aml fod ein cartrefi yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ein credoau a’n hagweddau. Roedd ...

Go to article page Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ym Maenor ScoltonMwy

Ceredigion: Bryngaerau’r Oes Haearn

23/08/2012 37 164

Yn y 500 mlynedd cyn i’r Rhufeiniaid orchfygu Cymru, câi poblogaeth ffermio Ceredigion yn yr Oes Haearn eu rheoli gan hierarchaeth o benaethiaid a mân a ...

Go to article page Ceredigion: Bryngaerau’r Oes HaearnMwy

2012 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

23/08/2012 42 164

[caption id="attachment_13674" align="aligncenter" width="850"] Yr Athro Chris Williams, Comisiynydd a Chadeirydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, yn baro ...

Go to article page 2012 Menter Ysgolion y Dreftadaeth GymreigMwy

Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr Uchelgeisiol

22/08/2012 38 164

[caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="850"] Mae Tŷ’r Castell yn dal i sefyll er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif. DS2012_280_009 NP ...

Go to article page Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr UchelgeisiolMwy

Gwobr Pensaernïaeth i’r Comisiwn Brenhinol

28/06/2012 45 164

[caption id="attachment_13650" align="aligncenter" width="850"] Dr Peter Wakelin, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn derbyn ei wobr yn seremoni Cymdeithas Fr ...

Go to article page Gwobr Pensaernïaeth i’r Comisiwn BrenhinolMwy

Parhâd Traddodiadau Adeiladu Gwerinol

02/02/2011 38 164

[caption id="attachment_13074" align="aligncenter" width="850"] Wig-wen-fach: golwg o’r tu mewn a’r nenfforch sgarff. Llun: DS2010_116_003 / NPRN: 35396[/ca ...

Go to article page Parhâd Traddodiadau Adeiladu GwerinolMwy

Unig Gwrt Llawbel pwrpasol y DU

27/01/2011 31 164

[caption id="attachment_14305" align="aligncenter" width="850"] Llun o Gwrt Pêl-law Nelson a dynnwyd ym 1965. Llun: DI2009_0719[/caption]   Cwrt Pêl- ...

Go to article page Unig Gwrt Llawbel pwrpasol y DUMwy

Crefftwaith a Chynllunio’r Hen Dŷ

26/01/2011 40 164

[caption id="attachment_13062" align="aligncenter" width="850"] Pantyrhwch ar ôl ei adfer. Llun: DS2011_056_001[/caption]   Pantyrhwch, Llanwnnen, C ...

Go to article page Crefftwaith a Chynllunio’r Hen DŷMwy

Traphont Ddŵr y Waun

23/08/2010 21 164

[caption id="attachment_13179" align="aligncenter" width="850"] Traphont Ddŵr y Waun[/caption] Bwriad gwreiddiol Thomas Telford a William Jessop oedd i’r ...

Go to article page Traphont Ddŵr y WaunMwy

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air

06/08/2010 47 164

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air Gan T.G. Driver, 2007. Mae tirweddau hanesyddol Sir Benfro gyda’r mwyaf amrywiol a diddorol ym Mhryd ...

Go to article page Pembrokeshire: Historic Landscapes from the AirMwy

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

20/04/2010 68 106

Y Bwthyn Cymreig Gan Eurwyn Wiliam, 2010 Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arb ...

Go to article page Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900Mwy

Mwy