Newyddion

Tanysgrifiwch i’n porthiant Newyddion a pheidiwch byth a cholli stori.

Trefrane Cliff Colliery, Pembrokeshire, following wildfire in August 2022.

Ydych chi’n ymwneud â gwaith cysylltiedig â’r Amgylchedd Hanesyddol a Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru?

01/24/2023 109 65

Cymerwch ran yn ein Harolwg Gweithgarwch o’r Amgylchedd Ha ...

Mwy

Photograph of Bosherston Windmill taken in 1986 by Adrian James

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2022

01/17/2023 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Golygfa o Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC ym Mhlas Crug.

Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau — Welwn ni chi’r wythnos nesaf!

01/17/2023 75 99

Efallai eich bod wedi sylwi bod ein Hystafell Chwilio, ein Llyfrgell a’n Gwasanaeth Ymholiad ...

Mwy

Cynllun ar raddfa fawr o lawr gwaelod Castell Margam, sy’n dangos y system ddraenio a luniwyd gan Proger, Peiriannydd Carthffosiaeth o Gaerdydd, yn 1893. Cafodd y cynllun ei roi, gyda chynllun tebyg arall, gan Hugh Bevan Evans yn 2021 a chafodd y ddau ei digido’n ddiweddar. Cyf.: MPD_02

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2022

01/03/2023 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgel ...

Mwy

Castell Nadolig o’r awyr yng ngolau isel y gaeaf, Rhagfyr 2019

Enwau Lleoedd Nadoligaidd

12/20/2022 25 164

Canys y daeth Cristnogaeth mor gynnar i Gymru, a’r Nadolig o’r herwydd yn cael ei dathlu yma ers bron i 1700 o flynyddoedd, nid syndod mo’r ffaith bod yr ...

Mwy

A visitor to our search room having a closer look at one of our aerial photographs.

#EichArchif – Casgliadau o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

12/06/2022 67 107

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn archif gyhoeddus gyfoethog, enfawr sydd wedi’i hadeiladu g ...

Mwy

Empire Picture House, Caernarfon

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2022

12/03/2022 96 78

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell C ...

Mwy

View towards the King’s Gate showing the banded walls of Caernarfon Castle.

Magnus Maximus, ‘Yma o Hyd’, a Chwpan y Byd!

11/25/2022 48 164

Yn Qatar ers dydd Llun, mae tîm a chefnogwyr pêl-droed Cymru wedi bod yn morio canu’r anthem a fabwysiadwyd ganddynt yn ddiweddar, sef ‘Yma o Hyd’ gan ...

Mwy

Streipen gynhesu sy’n dangos y newid mewn tymheredd yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru

Trefniadau’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer adrodd ynghylch carbon

11/22/2022 65 109

Mae llawer ohonom yn ymwybodol o gyfraniad nwyon tŷ gwydr megis carbon deuocsid a methan i gynhesu byd- ...

Mwy

Children from Tywyn and the resettlement camp bonded over their love of football.

Wythnos Ryng-ffydd 2022: ‘British Ugandan Asians at 50’

11/15/2022 59 164

Hanner can mlynedd yn ôl, yn 1972, penderfynodd Idi Amin, Arlywydd Uganda, yrru allan yr holl ddinasyddion Asiaidd a oedd yn byw yn y wlad a chymryd eu holl e ...

Mwy

The elegantly simple Welsh National War Memorial, Cardiff, (1924–8 by Sir Ninian Comper) is a focal point for the commemoration of all the Welsh men and women who have lost their lives in the service of their country. The circular Classical colonnade evocatively opens to the sky and encloses a three-side podium with three bronze statues representing the different military services.

Coffáu: Cofebau Rhyfel yng Nghymru

11/10/2022 35 164

Mae cofebau rhyfel yn ein hatgoffa’n gyson am wasanaeth ac aberth y rhai a fu’n amddiffyn ein rhyddid mewn rhyfeloedd a gwrthdaro yn y gorffennol ac yn gwa ...

Mwy

Adeilad mawr gyda ffrynt gwydr a glas / Large building with a glass and blue frontage

O’r Hen I’r Newydd

11/04/2022 22 164

Mae newidiadau mawr yn digwydd i’r ystâd addysgol yng Nghymru dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Dr Meilyr Powel o Gomisiwn Brenhinol He ...

Mwy

Ysbrydion o’r gorffennol: Hynodion hynafiaethol ac ysbryd ‘Rhufeinig’ yn Sir Benfro yn y ddeunawfed ganrif

10/31/2022 112 62

Yn aml, mae henebion Cymru wedi’u cysylltu â chwedlau ...

Mwy

Dewch i weithio gyda ni ar brosiect cymunedol cyffrous, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

10/27/2022 111 63

Ydych chi wrth eich bodd yn ymwneud ag archaeoleg, hanes a ...

Mwy

Treftadaeth Llongddrylliadau gan Dr Hayley Roberts

10/17/2022 50 164

Darlith Ar-Lein y Comisiwn Brenhinol Treftadaeth Llongddrylliadau: Gwerthoedd, Bygythiadau a Thensiynau Cyfreithiol gan Dr Hayley RobertsDyddiad ac amser: 2 ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2022

10/14/2022 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Co ...

Mwy

Dyddiadau i’ch Dyddiadur

10/13/2022 30 164

O’r mynyddoedd i’r Môr: Archwilio Archaeoleg Ceredigion o’r Awyr gan Dr Toby Driver 20/10/2022 7pm Neuadd Bentref Sarnau, Llandysul, C ...

Mwy

The splendid carving of the mermaid with comb and mirror is said to symbolise good luck

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd a San Silyn

10/10/2022 39 164

Roedd San Silyn yn un o seintiau mwyaf poblogaidd yr Oesoedd Canol a chaiff ei ystyried yn nawddsant pobl sy’n wynebu heriau o ran eu hiechyd, gan gynnwys po ...

Mwy

Dysgu Gydol Oes yn y Comisiwn Brenhinol

10/06/2022 39 164

Mae gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru enw da iawn am wybodaeth ac arbenigedd ei staff ac am helaethrwydd ei gasgliadau sy’n gysylltiedig â’r amgylched ...

Mwy

Wythnos Llyfrgelloedd: Deg math o lyfr y byddwn yn eu defnyddio wrth ymateb i’ch ymholiadau

10/03/2022 93 81

Bob dydd, bydd ein tîm Llyfrgell ac Ymholiadau yn ateb ystod eang o gwestiy ...

Mwy

Diwrnod Arforol y Byd 2022

09/29/2022 26 164

29 Medi yw ‘Diwrnod Arforol y Byd’ y Sefydliad Arforol Rhyngwladol. Y thema y mae’r Sefydliad wedi’i dewis yn 2022 yw “Technolegau Newydd ar gyfer Ll ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2022

09/21/2022 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Co ...

Mwy

Congratulations to our Deep-Mapping Experts

Llongyfarchiadau i’n harbenigwyr Mapio Amlhaenog

09/15/2022 50 164

Llongyfarchiadau i’r prosiect Archifau Ystadau: Mapio Amlhaenog ar ennill Gwobr yr Arolwg Ordnans eleni yng Nghynhadledd Cymdeithas Cartograffeg Prydain. Eni ...

Mwy

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Gwynedd

Drysau Agored 2022: Archwilio Treftadaeth Adeiledig Cymru

09/13/2022 57 164

Mae’n braf gweld yr ŵyl Drysau Agored yn ei hôl fis Medi eleni, sef cyfraniad blynyddol Cymru i’r fenter Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, sy’n gwahodd ...

Mwy

Digital colour photograph showing the last survivor of a group of about twenty seaweed drying huts that used to be located at Freshwater West in the early 20th century. The huts were used for drying seaweed that was harvested by women from the village of Angle. The seaweed was laid out on the floor of a hut for a week, and once dry was sent to Swansea for processing into laver bread. Taken by our Maritime Investigator Julian Whitewright in April 2022.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2022

08/17/2022 101 73

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrg ...

Mwy

Darlith Hallstatt – Enwau Lleoedd Dyffryn Dyfi

08/17/2022 52 164

Ar ddydd Mercher, 24 Awst am 1pm, bydd Dr James January-McCann yn cyflwyno Darlith Hallstatt 2022 ar enwau lleoedd Dyffryn Dyfi. Sgolor yn y Gymraeg ac Astudia ...

Mwy

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas Fictoraidd

08/17/2022 57 164

‘Diwrnod Treftadaeth Gymreig’ y Gymdeithas FictoraiddNeuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND3 Medi, 10am – 3.30pm Yn rhy aml o lawer, ni ...

Mwy

This aerial view shows how complex and impressive are the various entrances, ditches and banks of the Pen Dinas hillfort.

Archwilio PEN DINAS: prifddinas canolbarth Cymru yn yr Oes Haearn

08/16/2022 65 109

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi cael ...

Mwy

Preparing for Eisteddfod 2022, Tregaron. An image captured during recent Commission aerial reconnaissance.

Dewch i ymuno â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, o 30 Gorffennaf i 6 Awst 2022

07/28/2022 93 81

Rydym yn falch iawn o gael bod yn ôl ar y Maes yn yr Eisteddfod yn Nhregaro ...

Mwy

Diver working on survey of the Bronze Bell wreck, Tal-y-Bont. Undertaken by MSDS Marine on behalf of RCAHMW, through the EU Funded CHERISH Project.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2022

07/27/2022 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Adroddiad Pum Mlynedd – Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

07/25/2022 67 107

Mae’r Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol wedi bodoli ers pum mlynedd bellach, ac mae llawer wedi digwyd ...

Mwy

O Longau Drylliedig i Dirweddau sydd Dan y Dŵr: Archaeoleg Arforol Cymru

07/22/2022 73 101

Darlith yr Ŵyl Archaeoleg: Dydd Iau 28 Gorffennaf, 5pm Mae moroedd Cymru yn ased mawr a phwy ...

Mwy

Llun du a gwyn o adeilad / Black and white photograph of a building

Ysgol Ganolradd Sirol Arberth

07/15/2022 29 164

Ym mis Awst 1889, pasiwyd deddf drawsnewidiol fyddai’n effeithio addysg yng Nghymru am flynyddoedd i ddod. Dyma oedd Deddf Addysg Ganolradd a Thechnegol Gymr ...

Mwy

Awyrlun o dirwedd arfordirol / Aerial photograph of coastal landscape

Dewch i Ddarganfod Castell Bach ar Arfordir Ceredigion!

07/13/2022 55 164

Castell Bach yw un o geiri arfordirol prin Ceredigion o’r Oes Haearn, sydd mewn lleoliad trawiadol ond diarffordd. Nid oes neb yn siŵr o hyd pam y cafodd y ...

Mwy

Mary Cornelia Vane-Tempest: Cerflun hanesyddol o Gymraes Hanesyddol

07/08/2022 67 107

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi tynnu sylw at arwyddocâd a grym cerfluniau. Yng Nghymru fel mewn mann ...

Mwy

Digital photograph showing inscriptions on the end paper of a family bible printed in 1727 and associated with Bryngwenallt Hall, Abergele. One of 9 digital items associated with the hall donated by Gillian Swan in 2017.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2022

06/27/2022 94 80

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cof ...

Mwy

Mwnt Church closed after attacks by vandals in December 2021.

Cymru’n Arwain y Ffordd Yn Erbyn Troseddau Treftadaeth

06/21/2022 60 164

Mae’r pedwar heddlu sydd yng Nghymru wedi ymuno â chyrff treftadaeth, gan gynnwys y Comisiwn Brenhinol, i leihau troseddau treftadaeth. Mae ganddynt rybudd ...

Mwy

“Eglwysi Agored”– Gŵyl Treftadaeth Eglwysi gyntaf erioed de Cymru

06/13/2022 72 102

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn falch o ymwneud â’r ŵyl dreftadaeth Eglwysi Agored gyntaf erioe ...

Mwy

Gweddillion llongddrylliad y GUIDING STAR /The wreck remains of the GUIDING STAR

Diwrnod Cefnforoedd y Byd

06/08/2022 25 164

Mae cefnforoedd a moroedd yn hollbwysig i iechyd a lles popeth ar y Ddaear. Maent yn cyfrannu llawer o fioamrywiaeth i’r byd naturiol, maent yn gallu darparu ...

Mwy

Diwrnod Amgylchedd y Byd: Dim ond Un Ddaear

06/05/2022 43 164

Mae heddiw’n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd. Dan y thema ‘Dim ond un ddaear’ rydym am rannu â chi’r daith y mae’r Comisiwn Brenhinol yn mynd arni er mwyn ...

Mwy

Interior view of the kitchen at St Fagans Elizabethan mansion.

Diwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd: 18 Mai

05/18/2022 40 164

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd, rydym yn dathlu’r amrywiaeth gwych o amgueddfeydd sydd i’w cael yng Nghymru. Mae gennym dros 90 o amgueddfeyd ...

Mwy

Esgair Llewelyn, a late medieval cruck-framed hall-house. Photographed in June 2020. 2022-03-02_2277

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2022

05/17/2022 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Mai: Mis Mair

05/10/2022 13 164

Wrth i’r gwarchae ar Mariupol gyrraedd ei derfyn trasig, mae’r tristwch i’w deimlo yn fwy oherwydd bod y datblygiadau erchyll hyn yn digwydd ym mis Mai. ...

Mwy

Caerfai iron-age promontory fort, Pembrokeshire.

Archwilio Arfordir Cymru: Dathlu 10 Mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru!

05/05/2022 67 107

Caerfai – caer bentir o’r oes haearn, Sir Benfro. Mae arfordir Cymru yn ymestyn am oddeutu 1,68 ...

Mwy

Cerflun o Gyfiawnder yn y portico. / Sculpture of Justice within the portico.

Diwrnod Treftadaeth y Byd: Rhyfel a Heddwch

04/18/2022 43 164

Mae heddiw’n Ddiwrnod Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae hefyd yn wythfed wythnos y gwrthdaro yn Wcráin. Mewn rhyfel, mae treftadaeth yn cael ei difrodi ac weith ...

Mwy

Topiary depiction of The Cruxifixion

Y Croeshoelio fel y caiff ei ddarlunio gan docwaith yng Nglyn Aur, Caerfyrddin

04/15/2022 78 96

Heddiw, ar Ddydd Gwener y Groglith, rydym yn coffáu’r Croeshoelio. Mae’r Croeshoelio w ...

Mwy

Dathlu Santes Catrin – Gan Christopher Catling

04/05/2022 52 164

Wrth ddarllen llyfr gwych newydd Richard Suggett am eglwysi’r Oesoedd Canol diweddar – Temlau Peintiedig – dechreuais feddwl pam mae’r Santes Catrin (C ...

Mwy

Hawarden Post Office with post box and telephone box photographed in March 2022. One of a group of photographs showing sites in Hawarden, photographed and don

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2022

03/30/2022 97 77

Archifau Ychwanegwyd eitemau archifol at y casgliadau canlynol yn yst ...

Mwy

Lansiad Llyfr – Temlau Peintiedig: Murluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru, 1200–1800

03/28/2022 89 85

Yn ei gyflwyniad i’r llyfr darluniedig ysblennydd hwn, mae Rowan Williams, cyn ...

Mwy

Dadorchuddio’r Ail Gerflun o Gymraes Enwog: Cerflun Dr Elaine Morgan, Aberpennar

03/25/2022 82 92

Ddydd Gwener diwethaf fe gafodd cerflun efydd o Dr Elaine Morgan OBE ei ddadorchuddio y ...

Mwy

Our friendly Library and Enquiries staff are always happy to help point things out!

Bydd y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil yn Ailagor ar 4 Ebrill 2022

03/22/2022 64 110

Pan gaewyd y drysau i’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil i wneud gwaith adnewyddu ar 3 Chwefror 2020, ein ...

Mwy

Swydd Wag – Swyddog Technoleg Gwybodaeth

03/22/2022 42 164

Swydd yn Uned Busnes Corfforaethol y Comisiwn Brenhinol yw hon. Mae’r Uned yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd/Prif Weithredwr ac mae’n gyfrifol a ...

Mwy

H.M. Prison, Usk, where Margaret Haig Thomas was sentenced for arson in the suffragette cause. Her cell looked into the inner courtyard of the prison. Always positive, he later said, “As cells go, I had nothing against it”

Dathlu Bywyd Cymraes Ysbrydoledig: Margaret Haig Thomas (1883–1958), Yr Arglwyddes Rhondda yn ddiweddarach

03/08/2022 108 66

Heddiw ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched (Mawrth 8) ymunwn â ...

Mwy

The enduring front elevation of Esgair Llywelyn, photographed on a hot June day 2020 just before shearing

Yma o Hyd – Dathlu 500 Mlynedd o Dŷ Cymreig Arbennig Iawn ar Ddydd Gŵyl Dewi

03/01/2022 80 94

Yn ein blog Dydd Gŵyl Dewi rydym yn dathlu hanes tŷ arbennig iawn sydd wedi goroesi er ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2022

02/28/2022 99 75

DD2021_005 – Y Casgliad Rhoddion Digidol Cyffredinol – lluniau o g ...

Mwy

Rhannwch eich barn ar ein Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol

02/23/2022 59 164

Allwch gymryd pum munud i gwblhau ein holiadur, a ddyfeisiwyd i’n helpu ymateb yn well i anghenion ein defnyddwyr? Rydym ar hyn o bryd yn casglu gwybodaet ...

Mwy

Powis Castle garden terraces, looking north-east.

Y Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol yng Nghymru

02/22/2022 52 164

Daeth y Gofrestr Statudol o Barciau a Gerddi yng Nghymru sydd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig i rym ar 1 Chwefror 2022. Lluniwyd y gofrestr hon yn sgil pasio ...

Mwy

Dewch i Weithio gyda Ni!

02/18/2022 24 164

Sefydliad uchel ei barch am sawl rheswm yw’r Comisiwn Brenhinol, ac un o’r rhain yw ei allu i gadw a meithrin talent ei weithlu. Yn ddiweddar buom yn dathl ...

Mwy

Cerrig Arysgrifenedig yr Oesoedd Canol Cynnar yng Nghymru: Cyd-destunau, Cysylltiadau a Hunaniaethau

02/14/2022 100 74

Yn y sgwrs hon fe ganolbwyntir ar gerrig coffa arysgrifenedig o ...

Mwy

Divers recording cannon on the seabed during the excavation of the wreck. (© Mike Bowyer)

Darganfod Llongddrylliad y ‘Bronze Bell’

02/10/2022 44 164

Darganfyddwch fwy am y llongddrylliad enigmatig hwn cyn ein sgwrs ar-lein am ddim nesaf, ‘Diving Back on the Bronze Bell Wreck’, gan Alison James o MSDS Ma ...

Mwy

Swydd Wag – Rheolwr Gwasanaethau Ar-lein

02/09/2022 42 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau Ar-lein amser-llawn i reoli ei wasanaethau ar-lein. Sefydlwyd y Comisiwn ym 1908 ac ...

Mwy

Swydd Wag – Ymchwilydd Adeiladau

02/08/2022 35 164

Swyddi cyffrous newydd ym maes Arolygu ac Ymchwilio Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908. Mae’n gyfrifol am yr archif genedlaethol o wyboda ...

Mwy

Swydd Wag – Swyddog Geomateg

02/08/2022 31 164

Swyddi cyffrous newydd ym maes Arolygu ac Ymchwilio Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908. Mae’n gyfrifol am yr archif genedlaethol o wyboda ...

Mwy

Twmbarlwm Motte, Risca, NPRN 307848, Archive number AP_2014_5020

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2021 – Ionawr 2022

01/31/2022 111 63

Mwnt Cwm Camlais, Powys, NPRN 305059, Rhif Archif 6461969 ...

Mwy

Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau Dynol

01/27/2022 36 164

Ydych chi’n Rheolwr Adnoddau Dynol profiadol sydd â diddordeb mewn treftadaeth? Os ydych, mae’r Comisiwn Brenhinol yn chwilio am Reolwr AD amser-llawn. ...

Mwy

Ydych chi’n ymwneud â gwaith cysylltiedig â’r Amgylchedd Hanesyddol a Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru?

01/25/2022 109 65

Cymerwch ran yn ein Harolwg Gweithgarwch o’r Amgylchedd Ha ...

Mwy

Cynllunio’r Moroedd

01/19/2022 21 164

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod angen cael caniatâd cynllunio cyn adeiladu pethau ar y tir: tai, swyddfeydd, ffyrdd, ac ati. Llai hysbys yw’r ffaith ...

Mwy

Crogaddurn o gyfnod y Dadeni yn nenfwd Eglwys Gadeiriol Tyddewi sydd wedi cael ei dyddio gan y Comisiwn Brenhinol i’r 1530au, ychydig cyn y Diwygiad Protestannaidd

Diwrnod Crefydd y Byd: 16 Ionawr 2022

01/16/2022 37 164

Caiff Diwrnod Crefydd y Byd ei ddathlu ar y trydydd Sul ym mis Ionawr bob blwyddyn ac mae’n ein hatgoffa o’r angen am gytgord a dealltwriaeth rhwng crefydd ...

Mwy

Mapio Terfynau Hanesyddol yn yr Oes Ddigidol

01/05/2022 44 164

Roedd Cymru’r Oesoedd Canol wedi’i rhannu’n deyrnasoedd, cantrefi a chymydau, yn ogystal â phlwyfi, trefgorddau a maenorau. Mae’r terfynau hyn wed ...

Mwy

Family and friends playing croquet c.1900, probably in northeast Wales. Just one of the over two million images held in the Royal Commission’s archive.

Dathlu 10 Mlynedd o Gyfeillgarwch

01/02/2022 33 164

Aeth 10 mlynedd heibio ers sefydlu ‘Cyfeillion y Comisiwn’. Mae llawer wedi digwydd ers mis Tachwedd 2011, yn enwedig yn ystod y deunaw mis diwethaf. O fis ...

Mwy

St Mary's Church Dolgellau

Ar Ganiad y Ceiliog: Y Plygain – Gwasanaeth Nadolig Ben Bore yng Nghymru

12/17/2021 74 100

Yng Nghymru, mae gwasanaeth unigryw yn cael ei gynnal mewn eglwysi a chapeli o amgylch y Nadoli ...

Mwy

Llawlyfr ar Gwmbrân a gyhoeddwyd gan Gorfforaeth Datblygu Cwmbrân

Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd Nawr’

12/08/2021 51 164

Cwmbrân yw’r unig Dref Newydd Marc I yng Nghymru ac, fel y cyfryw, mae hi’n dref hynod ddiddorol sy’n cynrychioli cyfnod pwysig yn hanes cynllunio tref ...

Mwy

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg 2019

Dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

12/07/2021 34 164

Heddiw, Dydd Mawrth 7 Rhagfyr, yw Diwrnod Hawliau’r Gymraeg, diwrnod ar gyfer codi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gennych i ddefnyddio’r Gymraeg gyda ni ...

Mwy

Early day sin Cwmbran. (Cover image) Gwent archives.

Cwmbrân: ‘Lle mae’r Dyfodol yn Digwydd yn Awr!’

12/03/2021 54 164

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol eleni: “Cwmbran: ‘Where the Future is Happening Now!’” gan Susan Fielding, Uwch Ymc ...

Mwy

Archwilio eich Archif – Cipluniau Archifol

11/17/2021 44 164

Ymunwch â ni i gael cipolwg difyr ar lyfrgelloedd ac archifau sefydliadau bach a mawr. 22–26 Tachwedd, 13:00–14:15 Eleni ar gyfer wythnos Archwilio ...

Mwy

Teml Shri Swaminarayan, Caerdydd

11/15/2021 32 164

Oeddech chi’n gwybod bod Cymru’n gartref i un o demlau Hindŵaidd harddaf y DU? Mae hi yn Merches Place, Caerdydd nid nepell o Stadiwm y Principality. ...

Mwy

Temlau Peintiedig: Murluniau a Chroglenni yn Eglwysi Cymru, 1200–1800 gan Richard Suggett

11/12/2021 91 83

“Dyma drysor o arolwg o faes yn hanes diwylliant Cymru sydd wedi’i esgeulu ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Llyfrgell ac Ymholiadau

11/09/2021 50 164

A oes gennych ddiddordeb brwd yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os oes, rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Llyfrgell ac Y ...

Mwy

Swydd Wag – Rheolwr Adnoddau Dynol

11/04/2021 36 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn chwilio am Reolwr Adnoddau Dynol amser-llawn parhaol. Sefydlwyd y Comisiwn ym 190 ...

Mwy

COP26: Ymrwymo i fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd

11/04/2021 57 164

Mae gan y Comisiwn Brenhinol rôl allweddol o ran sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn parhau’n gyfoethog, amrywiol a gwerthfawr i bobl Cymru, hedd ...

Mwy

Ymchwilio i effaith Newid Hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol gyda’r Prosiect CHERISH ar gyfer COP26

11/01/2021 101 73

Yn arwain at 26ain Gynhadledd y Partïon ar Newid Hinsawdd (COP2 ...

Mwy

Y Comisiwn Brenhinol – partner ym mhrosiect newydd Dyfroedd Dilwybr y DU

10/19/2021 74 100

Mae’r Comisiwn Brenhinol ymhlith dau ar hugain o bartneriaid yn y DU sydd wedi derbyn cym ...

Mwy

Hanes Cryno Llyfrgell Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

10/08/2021 55 164

Llyfrgell RCAHMW a’r Ystafell Chwilio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 2021 Cyflwyniad Yn 1908, sefydlwyd RCAHMW o dan Warant Brenhinol i g ...

Mwy

Yr 20fed Ganrif – Rhoddodd Llyfrgelloedd Rym i Ni!

10/06/2021 52 164

O ganlyniad i haelioni eithriadol Andrew Carnegie, roedd nifer o drefi Cymru erbyn dechrau’r 20fed ganrif yn berchen ar adeiladau trawiadol lle gellid benthy ...

Mwy

Y Ffordd Hir Droellog i’r Llyfrgell Gyhoeddus Fodern yng Nghymru

10/04/2021 66 108

Mae gan Gymru hanes llenyddol hir a diddorol. Fodd bynnag, cyn dyfodiad y llyfrgell gyhoeddus foder ...

Mwy

Diwrnod Arforol y Byd 2021

09/30/2021 26 164

Mae dydd Iau 30 Medi yn ‘Ddiwrnod Arforol y Byd’ 2021 y Sefydliad Arforol Rhyngwladol (IMO). Eu thema ar gyfer eleni yw ‘Morwyr: wrth galon dyfodol l ...

Mwy

DARGANFOD TIRWEDD LECHI GOGLEDD-ORLLEWIN CYMRU: Dathlu Safle Treftadaeth y Byd newydd Cymru

09/29/2021 91 83

Sgwrs gan Louise Barker am 5pm, 7 Hydref 2021 Ar 28 Gorffennaf 2021 f ...

Mwy

Y Sinclair C5 a Merthyr Tudful

09/24/2021 30 164

Yr wythnos ddiwethaf fe ddaeth y newyddion bod Syr Clive Sinclair (1940–2021), y dyfeisydd, wedi marw. Rydym ni i gyd wedi clywed am y Sinclair C5, beic ...

Mwy

Diwrnod Alzheimer’s y Byd: Adnoddau ar gyfer Hel Atgofion

09/21/2021 63 111

Ar Ddiwrnod Alzheimer's y Byd, hoffem ddweud wrthych am yr ychwanegiadau diweddaraf at yr Archif Cof a ...

Mwy

Anifeiliaid yn yr Archif: Archwilio anghysondebau archifol

09/14/2021 58 164

Rhif Archif: 6430556Cerfiad ar ochr mainc yn Eglwys Sant Marc, Brithdir, Bydd llawer o bobl yn dweud wrthych mai un o bleserau mawr archwili ...

Mwy

Clustog Ben-glin, Capel Hyssington, Rhif Archif 6532265, NPRN 11296

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf-Awst 2021

09/07/2021 106 68

Croglen, Big Pit gan y Mad Mountain Stitchers, ysbrydolwyd ga ...

Mwy

Dau gyfle cyffrous newydd am swydd gyda Phrosiect CHERISH a Gyllidir gan yr UE

09/01/2021 78 96

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru eisiau recriwtio 2 swydd newydd i ymuno â'r tîm fel ...

Mwy

Gwlân Cymreig, Caethwasiaeth a’r Amgylchedd Adeiledig

08/23/2021 56 164

Roedd caethwasiaeth yn rhan greiddiol o’r economi fodern gynnar, a’r cysylltiadau’n ddwfn gyda gweithgareddau economaidd yn lleol, yn genedlaethol ac ...

Mwy

Cestyll Cymru a Phentrefi Mwyngloddio yn Anime? Ddim mor rhyfedd ag y byddech chi’n meddwl!

07/29/2021 97 77

Mae anime Siapaneaidd yn genre ffilm boblogaidd iawn yn Siapan ac yn ...

Mwy

Ugain Adeilad o’r Ugeinfed Ganrif: rhagflas o sgwrs ar gyfer Eisteddfod AmGen eleni gan Dr Meilyr Powel

07/27/2021 105 69

Pan fyddwn yn meddwl am dreftadaeth Cymru o ran adeiladau, efall ...

Mwy

Ymunwch â ni ar gyfer Eisteddfod Amgen eleni, Gorffennaf 31 – Awst 7

07/26/2021 71 103

Byddwn eto eleni yn ymuno â’n partneriaid yn y sector treftadaeth i gymryd rhan yn yr Eiste ...

Mwy

Tyrfaoedd mawr yn Sioe Frenhinol Cymru yn Abergele, Gorffennaf 1950

07/19/2021 67 107

Eleni, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, fe fydd Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad rhithiol yn hytr ...

Mwy

YR OLYGFA ODDI UCHOD: Can mlynedd o awyrluniau o Gymru

07/13/2021 54 164

Thema Gŵyl Archaeoleg Cyngor Archaeoleg Prydain eleni yw ‘Darganfod Mannau Lleol’. Ar Ddydd Iau 22 Gorffennaf am 5pm, fe fydd Medwyn Parry, arbenig ...

Mwy

Codi Hwyliau gyda’r Comisiwn Brenhinol

07/08/2021 40 164

Dr Julian Whitewright Uwch Ymchwilydd (Arforol) Ar 14 Mehefin 2021 fe ymunais â CBHC i weithio ar yr agweddau arforol a morwrol ar dreftadaeth Cymr ...

Mwy

View of Rhyl showing the new pavillion and bandstand complex. Image Ref: WPW002012, Arc. 6370221

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai-Mehefin 2021

07/02/2021 103 71

Archif O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodi ...

Mwy

Gwylfa Hiraethog 1953 (Image DI2009_0892)

Gwylfa Hiraethog – Yr Wylfa Gymreig

06/08/2021 37 164

Saif Bryn Trillyn yng nghanol Mynyddoedd Hiraethog yn sir Ddinbych. Yn ogystal, mae yn enw ar dafarn a godwyd tua 1829 ar y ffordd dyrpeg a adeiladwyd rhwng Pe ...

Mwy

Soar Welsh Independent Chapel, Lampeter. A town chapel rebuilt in 1874; photograph showing the congregation leaving the chapel c.1910.

Capeli Anghydffurfiol Cymru: Pensaernïaeth Genedlaethol

05/29/2021 56 164

Gellid dadlau mai capeli Anghydffurfiol yw’r adeiladau mwyaf eiconig yng Nghymru, ond maen nhw hefyd ymhlith y mathau o adeiladau sydd fwyaf mewn perygl o ga ...

Mwy

DATGANIAD I’R WASG Penodi dau Gomisiynydd Brenhinol newydd

05/28/2021 60 164

Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi croesawu penodiad dau Gomisiynydd newydd i Gomisiwn Brenhinol Hene ...

Mwy

RCAHMW colour oblique photograph of Carreg Cennen Castle, Catalogue Number: C914911

Fy Hoff Safle: Castell Carreg Cennen gan Meilyr Powel, Cynorthwyydd Gwella Data y Comisiwn Brenhinol

05/25/2021 101 73

Rydw i wedi dewis yr awyrlun hwn gan ei fod, yn fy marn i, yn amlygu ...

Mwy

Welcome New Coflein! – find out how to get the best from our new website

Croeso Coflein Newydd! – darganfyddwch sut i gael y gorau o’n gwefan newydd.

05/16/2021 80 94

Estynnir croeso cynnes i chi fynychu lansiad ar-lein Coflein Newydd, ein cronfa ddata ar- ...

Mwy

Michael Portillo a’r tîm cynhyrchu yn ffilmio ar Ben Dinas gyda’r Comisiwn Brenhinol, Medi 2020 (Hawlfraint y Goron CBHC).

Dyddiau aur bryngaer Pen Dinas, Aberystwyth: ‘Great British Railway Journeys’ ar BBC Two

05/12/2021 92 82

Ar Ddydd Gwener yr wythnos hon, ar BBC Two, fe fydd Michael Portillo, cyflwyn ...

Mwy

Peel Street Mosque, Cardiff taken in 1964

Y mosg cyntaf i gael ei adeiladu yng Nghymru

05/12/2021 44 164

Ar 12 Mai, bydd Moslemiaid ym mhobman yn dathlu Eid al-Fitr, y wledd i nodi diwedd ympryd Ramadan. Gan nad oedd yn gwybod fawr ddim am hanes Islam ym Mhrydain, ...

Mwy

Swydd Wag – Uwch Archifydd

05/11/2021 32 164

Rydym ni’n chwilio am Uwch Archifydd profiadol i arwain y gwaith o reoli a datblygu casgliadau archifol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Am fwy na chanr ...

Mwy

Cofnodi Synagog Olaf Cymoedd De Cymru

05/07/2021 37 164

Ffasâd y Synagog. Hawlfraint y Goron CBHC 2021 Mae’r synagog hynaf sydd wedi goroesi yng Nghymru bellach wedi’i chofnodi i’r dyfodol o ganlyn ...

Mwy

Hebron Calvinistic Methodist Chapel, Gwaen Cwm Brwynog, NPRN 6888, CD2003-255-304, Arch 6308613

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2021

04/30/2021 97 77

Moryd Afonydd Cleddau, AP_2004_0845, Arch 6191900 Archifau O ganly ...

Mwy

Dynion wedi’u hanafu’n cael eu hiechyd yn ôl? – glowyr yn Nhalygarn

04/28/2021 74 100

Ar Ddiwrnod Coffa Cenedlaethol y Gweithwyr #IWMD21 a Diwrnod Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ...

Mwy

Treftadaeth Ddisylw – Ddim yn Ddisylw Mwyach!

04/23/2021 47 164

Rydyn ni’n dathlu tair blynedd o ddarganfod, dysgu, hwyl a chyfeillgarwch wrth i’r prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw?’ ddod i’w derfyn. Yn gynhara ...

Mwy

Borrows Bridge with Pont Taihirion Bridge beyond, Llanycil by P.R. Davis, 2019, 6527701, NPRN 24157

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror – Ebrill 2021

04/13/2021 114 60

Archifau O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symu ...

Mwy

The decorated fragment of a 3700-year-old Early Bronze Age Vase Urn is the first Bronze Age pottery from the western Pembrokeshire islands (Richard Brown and Giselle Eagle, WTSWW).

Darganfyddiadau lwcus o dwll cwningen yn ailysgrifennu cynhanes un o ynysoedd Cymru

03/25/2021 83 91

Mae darganfyddiadau ar hap sy’n mynd yn ôl  ...

Mwy

Ailddiffinio Treftadaeth? Cofnodi Cymru Fodern

03/24/2021 46 164

Beth sy’n dod i’r meddwl pan feddyliwch am ‘adeilad hanesyddol’? Cestyll, eglwysi’r Oesoedd Canol, tai fframwaith coed? Safleoedd diwydiannol, ca ...

Mwy

Sgwrs gan Daniel Hunt – Living on the brink

03/19/2021 49 164

Ymunwch â ni ar gyfer yr ail sgwrs yng nghyfres newydd y Comisiwn Brenhinol o ddarlithiau ar-lein. Ar Ddydd Iau, 1 Ebrill, am 5pm, fe fydd Daniel Hunt, Ym ...

Mwy

Sant Padrig a hanes claddfeydd dynol ac erydiad arfordirol

03/17/2021 58 164

‘Capel Badrig i’r gorllewin o Dyddewi ac mor agos at ei famwlad, Iwerddon, ag y gallai fod. Mae wedi mynd â’i ben iddo’n llwyr erbyn hyn.’ G ...

Mwy

Ruby, Ruby, Ruby!

03/08/2021 17 164

‘Darlun y Flwyddyn’ 1943 Un o’r gweithiau celf mwyaf enwog ac ysbrydoledig a gynhyrchwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd yw “Ruby Loftus Screwing a Breech ...

Mwy

Rhai o lannau anhysbys Dewi

03/02/2021 27 164

Mae pawb yng Nghymru yn gwybod pwy yw’r Dewi yn enw Tyddewi, ac mai wedi cysegru iddo ef y mae Llanddewi Ysgyryd a Llanddewi Brefi, ond mae rhai o la ...

Mwy

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi: Llanddewibrefi a Dewi Sant

03/01/2021 50 164

Llanddewibrefi: lluniad pensil o’r eglwys a’r pentref c.1850. Mae llawer o eglwysi yng Nghymru wedi’u cysegru i Ddewi Sant, gan gynnwys, wrth ...

Mwy

Plas Tan yr Allt – tŷ a’i gyfrinachau

02/23/2021 42 164

Y mis hwn, mwy na dau gan mlynedd yn ôl, bu digwyddiad dramatig a thrawmatig ym Mhlas Tan yr Allt, Tremadog, Gwynedd. Ar 26 Chwefror 1813, ar noson wyllt a st ...

Mwy

Archif & Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio

01/28/2021 83 91

Tachwedd - Ionawr 2020/2021 Archifau O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a ...

Mwy

Abermagwr Roman cut glass vessel

Amgueddfa Ceredigion i arddangos Gwydr Nadd Rhufeinig Prin

01/21/2021 58 164

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddango ...

Mwy

Cynhadledd Gorffennol Digidol Di-dâl, Chwefror 2021

01/20/2021 52 164

Ymunwch â ni fel rhan o gynulleidfa fyd-eang ar gyfer Cynhadledd Gorffennol Digidol Ryngwladol ar-lein ddi-dâl eleni. Gellir gweld y rhaglen yma. Yn o ...

Mwy

Castell Nadolig from the air in low winter light, December 2019

Castell Nadolig: bryngaer â chyfrinachau lu

12/16/2020 44 164

Ar arfordir Ceredigion, yn edrych dros Fae Ceredigion, y mae bryngaer o’r Oes Haearn a chanddi enw anarferol; mae’n ymddangos mai hon yw’r unig fryngaer ...

Mwy

Gorffennol Digidol yn mynd ar-lein fel digwyddiad di-dâl

12/15/2020 57 164

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021: Cynhadledd8-12 Chwefror 2021: Gweithdai Gorffennol Digidol 2021: Technolegau Newydd ym meysydd Treftadaeth, Dehongli ac ...

Mwy

Soar y Mynydd Chapel, Llanddewi Brefi, November 1996

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst – Hydref 2020

12/07/2020 110 64

Archifau O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ei ...

Mwy

Datgelu murluniau: y wal batrymog o Gymru fodern i Gymru’r Oesoedd Canol

12/01/2020 74 100

Bydd y sgwrs ddarluniedig hon yn ymdrin â hanes addurno waliau, o bapur wal modern i furluniau ...

Mwy

Archwilio Eich Archif - Explore Your Archive - logo

Lluniadau wedi’u digido a ffotograffau anhygoel: Enghreifftiau gwych o’n Casgliadau Ar-lein

11/26/2020 117 57

Fel yn y rhan fwyaf o archifau, mae nifer o gasgliad ...

Mwy

‘Avo-Penn-Bid-Pont-gan-Jonah-Jones-gynt-yng-Ngholeg-Harlech.-Llun-llonydd-o-animeiddiad-gan-See3D-Cyf-ar-Comisiwn-Brenhinol-a-ddefnyddiwyd-yn-y-gyfres-deledu

Arolygu a Dehongli Digidol

11/25/2020 26 164

Ers ei sefydlu ym 1908, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi dod yn adnabyddus am ei arbenigedd o ran arolygu, dehongli ac ail-greu adeiladau hanesyddol a safleoedd ...

Mwy

Laser scan survey image of Parys Mountain Windmill: 2000

Archwiliwch Eich Archifau 2020 – Technolegau Digidol ym maes Treftadaeth

11/19/2020 78 96

Delwedd arolwg laser-sganio o Felin Wynt Mynydd Parys: 2000 NPRN 306041 C.444624 Cyfe ...

Mwy

Casgliad ffotograffig Vernon David Emmanuel ar Gasgliad y Werin Cymru

11/17/2020 69 105

"Oni bai am bobl fel fy nhad oedd wedi rhagweld eu pwysigrwydd, ni fyddai’r eitemau yma wedi c ...

Mwy

O ‘Dde Cymru Newydd’ i hen Ogledd Cymru: I’m a Celebrity yn symud i Gastell Gwrych

11/13/2020 88 86

Enghraifft odidog o gastell Gothig pictiwrésg o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar ...

Mwy

Bydd staff y Comisiwn yn rhoi dwy sgwrs ar-lein am ddim

11/05/2020 55 164

Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro Mae Diwrnod Archaeoleg Sir Benfro yn cael ei gynnal ar-lein eleni. Bydd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen lawn o siaradwyr a ...

Mwy

Clawr y llyfr – Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr

Llyfr Morwrol Darluniedig Gorau’r Flwyddyn: Cymru a’r Môr: 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Môr

11/03/2020 99 75

Yng Ngwobrau Llenyddol Mountbatten y Sefydliad Morwrol rhoddwyd Tystys ...

Mwy

Harlech Castle supposedly built on or near the site where Pryderi brought back Bendigeidfran's head from Ireland

Ar Drywydd Pryderi, Brenin Dyfed

10/27/2020 32 164

Mae stori bywyd arwrol y cymeriad mytholegol Pryderi yn cael ei chyflwyno yn y Mabinogi, cyfres o chwedlau Cymraeg cynnar a adroddwyd gan feirdd a storïwyr i ...

Mwy

Dod o hyd i fedd John Myers, llongwr o Orllewin Affrica, 105 mlynedd ar ôl ei farwolaeth

10/21/2020 89 85

Dod o hyd i fedd John Myers, llongwr o Orllewin Affrica, 105 mlynedd ar ôl ei f ...

Mwy

Welsh slate - archaeology and history of an industry, David Gwyn. Aberystwyth - Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, 2015

Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, David Gwyn. Aberystwyth: Comiswn Brenhinol Henebion Cymru, 2015

10/09/2020 97 77

Os ydych chi’n chwilio am lyfr swmpus ar chwareli llechi Gogledd Cymru ...

Mwy

Aftermath - remembering the Great War in Wales, Angela Gaffney. Cardiff - University of Wales Press, 1998

Aftermath: remembering the Great War in Wales, Angela Gaffney. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1998

10/09/2020 100 74

Mae llawer o lyfrau ardderchog sy’n ymdrin â chofebau a choffáu ...

Mwy

Thomas Telford, L.T.C. Rolt. London - Longmans, 1958

Thomas Telford, L.T.C. Rolt. London: Longmans, 1958

10/08/2020 51 164

Roeddwn i’n gyfarwydd â gwaith Thomas Telford o oedran cynnar gan y byddai fy Nhad yn sôn am ei fywyd, ei ffordd o Lundain i Gaergybi, a Phont y Borth pan ...

Mwy

The Most Glorious Prospect, garden visiting in Wales 1639-1900, Bettina Harden

The Most Glorious Prospect: garden visiting in Wales 1639-1900, Bettina Harden. Llanelli: Graffeg, 2017

10/06/2020 103 71

Fe gyflwynir y gyfrol hyfryd hon gan Bettina Harden i rai o erddi ...

Mwy

Copyright for Archivists and Records Managers, Tim Padfield. London

Copyright for Archivists and Records Managers, Tim Padfield. London: Facet Publishing, 2019

10/06/2020 91 83

Deuthum ar draws y llyfr hwn yn gynnar iawn yn fy ngyrfa yn y Comisiwn Brenhin ...

Mwy

Pevsner Architectural Guides - Buildings of Wales

Canllawiau Pensaernïol Pevsner: ‘The Buildings of Wales’

10/06/2020 61 113

Efallai bod hwn yn ymddangos yn ddewis braidd yn anfentrus ar gyfer dathlu Wythnos Llyfrgelloedd (o ystyried ...

Mwy

Glanhau Data yn y Catalog

10/06/2020 25 164

‘Glanhau data yn y catalog’; nid y cyfuniad mwyaf cyffrous o eiriau efallai, ond mae wedi arwain at lawer o ddarganfyddiadau. Ar ôl ymddeol roeddwn i’n ...

Mwy

Thomas Pennant A Tour in Wales, Vol. II. London Henry Hughes (1st Edition, 1783)

Wythnos Llyfrgelloedd 5-10 Hydref 2020

10/05/2020 38 164

Ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd eleni fe wahoddwyd ein staff a’n gwirfoddolwyr i ysgrifennu darn byr am lyfr neu gylchgrawn yn ein Llyfrgell sy’n arbennig o ...

Mwy

View of Paviland cliff face at low tide. Goat’s Hole is just right of centre

Ogof Pen-y-fai, Gŵyr

09/30/2020 21 164

Mae clogwyni calchfaen garw Pen-y-fai ar arfordir deheuol Penrhyn Gŵyr, sy’n serth mewn mannau ac yn llawn holltau a cheudodau, yn gartref i un o’r safleo ...

Mwy

Grantiau Treftadaeth 15-Munud

09/30/2020 29 164

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw wedi dod at ei gilydd i lansio cynllun Grantiau Treftadaeth 15-Munud ar gyfer prosiectau sy’n helpu i gys ...

Mwy

Archif Cof

Mis Alzheimer’s y Byd: Helpu pobl i fyw’n dda gyda dementia

09/23/2020 63 111

Yn y Comisiwn Brenhinol rydym yn frwd dros dreftadaeth a defnyddio treftadaeth i gyfoethogi bywydau pobl. ...

Mwy

Job - Senior Investigator (Maritime)

Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)

09/18/2020 43 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ymchwilio. Swydd barhaol yw hon. Byd ...

Mwy

Ancient forest revealed at Llanrhystud following Storm Francis

Y Goedwig Hynafol yn Llanrhystud

09/17/2020 32 164

Pan es i am dro gyda’r teulu ar 29 Awst 2020 wedi Storm Francis, fe ddaethom ar draws bonion coed yn codi o’r cerigos ar ran uchaf traeth Llanrhystud. Doed ...

Mwy

Gwneud y Cysylltiad: Cofnodion Colledion Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

09/11/2020 88 86

Ar 17 Medi, am 1pm, fe fydd Dr Meilyr Powel yn rhoi sgwrs ar ‘Gwneud y Cysyllti ...

Mwy

Map showing roughly where the AGILE collided; quite a way away from its Maritime Named Location site and not in Welsh waters! Source gridreferencefinder.com

Lleoli llongddrylliadau yn nyfroedd Cymru

09/07/2020 41 164

Nod y prosiect presennol, ‘Gwneud y Cysylltiad: Cofrestr Lloyd’s a Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru’, a ariennir gan Sefydliad Cofrestr Lloyds, yw cyf ...

Mwy

Yr Hen Ardd Nannau, 2005

Nannau

08/24/2020 6 164

Mae gan Nannau – lle llawer o nentydd – le diddorol ym mywyd Cymru oherwydd ei hanes hir. Mae'r tŷ wedi'i leoli tua thair milltir o Ddolgellau rhyw 700 tr ...

Mwy

Dilyn ôl troed Owain Glyndŵr

08/17/2020 30 164

Roedd un o arwyr cenedlaethol mwyaf adnabyddus Cymru, Owain Glyndŵr, yn byw rhwng c.1359 a c.1415. Roedd yn disgyn o dai brenhinol Powys a Deheubarth, roedd g ...

Mwy

View of coastal landscape along cliff line towards Wormshead, 1997

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill-Gorffennaf 2020

08/10/2020 108 66

Archifau O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein ...

Mwy

Eisteddfod AmGen 2020

07/31/2020 21 164

Ar ôl ei chynnal bob blwyddyn ers 1861 (heblaw am y flwyddyn 1914 pan dorrodd y rhyfel allan), bydd yr Eisteddfod fodern yng Nghymru’n cael ei chynnal eto e ...

Mwy

Dangosodd arolwg geoffisegol yn 2009 gan Dave Hopewell fod adeilad adeiniog o gerrig yma.

Y fila Rufeinig a wnaeth hanes: Fila Abermagwr, Ceredigion

07/24/2020 58 164

Darganfyddiad! Y mis hwn, ddeng mlynedd yn ôl, wrth wneud cloddiadau cychwynnol dan gyfarwyddyd Dr Jeffrey Davies a Dr Toby Driver, cadarnhawyd mai Abermag ...

Mwy

Coflein Samtampa

SS Samtampa

07/21/2020 11 164

Efallai eich bod chi’n gwybod bod 180,000 o safleoedd wedi’u cofnodi yng nghasgliad Coflein, cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) ...

Mwy

Abermagwr Roman glass image

Efydd, Gwydr ac Aur: Trysorau Cynhanesyddol a Rhufeinig o Geredigion

07/16/2020 68 106

Bydd y sgwrs hon yn rhoi sylw i ddarganfyddiadau cynhanesyddol a Rhufeinig prin ac arbennig o sir Cer ...

Mwy

Gŵyl Archaeoleg 2020 a’r Comisiwn Brenhinol, 11–19 Gorffennaf

07/13/2020 66 108

Fel cymaint o wyliau eraill, mae’r Ŵyl Archaeoleg ar-lein eleni. Mae’n cael ei chynnal o Ddydd Sad ...

Mwy

Black-and-white photograph of the interior of Aberystwyth Railway station, from our Rokeby Collection

Gorsaf Reilffordd Aberystwyth: Atgofion a Chasgliad Rokeby gan Reina van der Wiel

07/07/2020 81 93

Ffotograff du a gwyn o du mewn Gorsaf Reilffordd Aberystwyth, o Gasgliad Rokeby y Comisi ...

Mwy

The completed timber-framed log store with stone plinth

Sut y gwnaeth lluniadu adeiladau fframwaith coed fy ysbrydoli! gan Charles Green, Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd

07/03/2020 115 59

Pan ddechreuais weithio gyntaf, cefais y pleser mawr o ...

Mwy

This photo of Hendre Uchaf was taken in 1953 by G. B. Mason, but the garden remained largely unchanged in the 70s and 80s

Hendre Uchaf, Abergele, gan Nicola Roberts, Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd

06/30/2020 77 97

Mae fy hoff luniau’n ymwneud â safle sydd o ddiddordeb mawr i mi’n bersonol – sef y t ...

Mwy

Glofa Taf Merthyr, Bedlinog, dewiswyd gan Brian Malaws, cyn Ymchwilydd gyda CBHC a bellach yn wirfoddolwr

06/24/2020 105 69

Glofa Taf Merthyr, ger Bedlinog Dyma’r tŵr weindio dros y ...

Mwy

The site entry for Llyn Barfog, Mynydd y Llyn (NPRN 402570) records several interesting folktales. Image AP_2011_0726.TIF, © Crown Copyright RCAHMW

Mae gan Bob Safle ei Stori gan Dr Adam N. Coward, Cynorwyydd Gwella Data

06/19/2020 72 102

Mae’r cofnod safle ar gyfer Llyn Barfog, Mynydd y Llyn (NPRN 402570) yn sôn am sawl stori weri ...

Mwy

Heulfan y Rhyl - Rhyl Sun Centre

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

06/15/2020 46 164

Heulfan y Rhyl, a Phont yr Aber a’r Cei yng Nghaernarfon, dewiswyd gan Dr Hayley Roberts, Comisiynydd CBHC (Treftadaeth Arforol) ac Uwch Ddarlithydd mewn Cyf ...

Mwy

Plan of the cropmarks of a new Roman marching camp (right) near Caerwent in south-east Wales (Crown Copyright RCAHMW)

Astudiaeth bwysig newydd sy’n datgelu darganfyddiadau o’r awyr o Gymru Rufeinig, yn dilyn sychder 2018

06/12/2020 106 68

Mae astudiaeth newydd o ddarganfyddiadau o’r awyr a wnaed gan ...

Mwy

Dafydd Elis-Thomas, Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism

Y dyfodol i addoldai

06/09/2020 20 164

I’r rheiny ohonom y mae dyfodol addoldai Cymru yn agos at eu calonnau, mae’r awgrym y gallent agor eto ar gyfer ‘gweddïo a myfyrio preifat’ yn newyddi ...

Mwy

Roman marching camp at Killcrow Hill near Caerwent, Monmouthshire

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif: gwersyll cyrch Rhufeinig Killcrow

06/05/2020 81 93

Gwersyll cyrch Rhufeinig yn Killcrow Hill ger Caer-went yn Sir Fynwy Dyma’r gwersyl ...

Mwy

The Jubilee Tower, Moel Fammau

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

06/02/2020 46 164

Rydyn ni yn ddiweddar wedi bod yn dangos lluniau o’r archif a ddewiswyd gan staff y Comisiwn, a eglurodd hefyd pam yr oedd y delweddau’n bwysig iddynt. Dym ...

Mwy

Llangybi primary school

Dewisiadau’r Staff: Hoff Luniau o’r Archif

05/27/2020 46 164

‘Dewisiadau’r Staff’   Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fyddwn yn dangos nifer o luniau o’r archif a ddewiswyd gan staff y Comisiwn, a fydd hef ...

Mwy

Family photo connected to Bethania Baptist Chapel, Maesteg C639546. Donated to and digitised by the Royal Commission’s Digital Dissent project

Defnyddio Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru: Lleoedd yng Nghymru a hanes eich teulu

05/14/2020 85 89

Mae’r sefyllfa anodd bresennol wedi amharu ar fywydau dyddiol llawer ohonom. Ond m ...

Mwy

Y Cofnod Adeiladau Cenedlaethol: gwaddol o’r Ail Ryfel Byd

05/11/2020 60 164

Mae’n 75 mlynedd ers Diwrnod VE ac mae llawer ohonom yn meddwl unwaith eto am yr Ail Ryfel Byd. Roedd effeithiau’r Rhyfel ar y byd mor bellgyrhaeddol fel e ...

Mwy

Pennar Point, Pembrokeshire

Diwrnod VE – lluniau arbennig o ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

05/07/2020 58 164

Ar 8 Mai 1945 fe ddaeth yr Ail Ryfel Byd i ben yn Ewrop. Amser ar gyfer dathlu oedd Diwrnod VE. Ers 1939 roedd Prydain wedi bod yn gaer rhag y gelyn. Mewn amse ...

Mwy

Bara Brith: rysáit ar gyfer y ‘cloi-lawr’

05/05/2020 46 164

Mae arolwg YouGov ar sut mae arferion wedi newid ers dechrau’r argyfwng coronafeirws wedi darganfod bod pobl yn paratoi mwy o brydau bwyd eu hunain ac yn syr ...

Mwy

HMS Hamadryad: troi llong yn ysbyty

05/01/2020 35 164

Bydd llawer o bobl Caerdydd yn cofio Ysbyty’r Royal Hamadryad, ysbyty i forwyr ar un adeg ac yna ysbyty seiciatrig yn ardal y dociau a gaeodd yn 2002, ond ni ...

Mwy

Boundaries like these, at the Radnorshire Wildlife Trust's Gilfach Nature Reserve, have been difficult to date in the past: they could be medieval or more recent. The use of data from historic maps overlaid on the Ordnance Survey master map might enable us to pin down the date of the boundary more precisely, though of course the boundary itself could be much older than the stone slabs that have been used for fencing and that now support a host of rare lichens.

Blog teithio mewn amser

04/28/2020 23 164

Os ydych chi wedi bod yn gwrando ar Radio 3 neu Radio 4 yn ddiweddar mae’n siwr eich bod chi’n gwybod bod 7 Ebrill yn nodi dyddiad geni William Wordsworth ...

Mwy

Coflein

Defnyddio Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru: hanes lleol o’ch cadair freichiau

04/23/2020 82 92

Mae’r sefyllfa anodd bresennol wedi amharu ar fywydau dyddiol llawer ohonom. Ond mae ...

Mwy

Point cloud of Tintern Abbey after laser scanning by Luminous. Survey of the site was carried out as part of the European Travellers to Wales project in 2018

Animeiddiadau, Ailgreadau a Theithiau’r Comisiwn Brenhinol #DarganfodGartref

04/22/2020 78 96

Am 10 mlynedd a mwy bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio’n agos â’i bartneriaid a chw ...

Mwy

A 1980s Rhyd-y-car terrace house, with Ryan and Ronnie on the television (360-degree video)

‘Archif Cof’: fideos 360-gradd ar gyfer ymgolli a hel

04/13/2020 57 164

Menter o eiddo Casgliad y Werin Cymru sy’n cael ei harwain gan y Comisiwn Brenhinol yw ‘Archif Cof’.  Cyfrif wedi’i guraduro yw hwn, sydd â’r n ...

Mwy

Graffiti ar risiau’r Hen Goleg. Aberystwyth

Pobl Ifanc a Threftadaeth

04/03/2020 25 164

Byddaf yn clywed yn aml ei bod hi’n anodd cael pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwaith treftadaeth ac nad oes ganddynt ddiddordeb mewn helpu i ddiogelu agweddau ...

Mwy

RCAHMW colour oblique aerial photograph of Allt Goch Crannog, Rhayader, 13-10-1992, Ref. DI2013_0735 NPRN 261838

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2020

03/31/2020 97 77

Archifau O ganlyniad i’r haint Coronafeirws a symud ein cofnodion i ...

Mwy

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg (NPRN 307771)

Parciau a Gerddi

03/24/2020 16 164

Fel rhannau eraill o Ynysoedd Prydain, mae gan Gymru amrywiaeth gyfoethog o barciau a gerddi hanesyddol. Maen nhw’n rhan o hunaniaeth genedlaethol Cymru, mae ...

Mwy

Angharad Williams, our Public Engagement Manager, who represented the WHSI at the 2020 EUSTORY network meeting, sharing good practice and discussing ideas on how to widen participation and engage with students from different backgrounds with other members

Trawsnewidiadau yn Ewrop

03/12/2020 24 164

Sut y gallwn ni sicrhau ein bod ni’n cyflwyno hanes mewn ffordd ddiduedd? Beth os yw hanes diweddar ein gwlad yn rhy boenus i rai pobl ei drafod? A oes tyndr ...

Mwy

Castell Nadolig hillfort, Ceredigion

Bryngaer Castell Nadolig, Ceredigion

03/11/2020 36 164

Ar 5 Mawrth, a’r tywydd yn braf, roedd y Comisiwn Brenhinol yn gallu cynnal ei arolwg drôn a gwaith cofnodi ar y ddaear cyntaf ar safle bryngaer Castell Nad ...

Mwy

Nurse Jane Henrietta Adeane

Adeane, yr O.B.E, a’r ysbyty ger y mor

03/06/2020 44 164

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, rydyn ni’n dod â stori’r Nyrs Jane Henrietta Adeane atoch chi. Jane Henrietta Adeane atoch chi. Yn annisgwy ...

Mwy

Glantowy Fawr farmhouse and farm on the floodplain of the River Tywi showing the effects of increased rainfall on historic assets

Addasu I Newid Hinsawdd

03/04/2020 23 164

Yn Ebrill 2019, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd genedlaethol er mwyn gweithredu’n gyflymach i’r newid hinsawdd.  Mae hyn yn gofyn ...

Mwy

Computer animation still from a reconstruction of Ystrad Einion Metal Mine Ref. RCANI_18_01 C.641005 NPRN: 33908

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2020

03/02/2020 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgel ...

Mwy

Fy nghyflwyniad i’r gwaith yn y Comisiwn Brenhinol

02/21/2020 52 164

Helo, Marisa ydw i ac ymunais â'r Comisiwn yn ddiweddar fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd ym mis Medi llynedd. Ar ôl cael fy magu yn Aberystwyth roedd ...

Mwy

Pont Waterloo, Betws-y-coed, 2005 C.523687 Cyfeirnod DS2005_131_005 NPRN: 23839

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2020

02/12/2020 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Llanthony Priory, Monmouthshire

Symposiwm Twristiaeth Ysbrydol

02/11/2020 30 164

Priordy Llanthony, Sir Fynwy Bydd Christopher Catling, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi’r anerchiad agoriadol mewn symposiwm ar Dwristiaeth Ysbr ...

Mwy

Swydd - Uwch Ymchwilydd (Arforol)

Swydd Wag – Uwch Ymchwilydd (Arforol)

02/10/2020 39 164

Swydd - Uwch Ymchwilydd (Arforol) Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ym ...

Mwy

Ein Gorffennol Digidol: arddangosfa ar dechnolegau newydd ym meysydd treftadaeth a dehongli

02/05/2020 91 83

Bydd arddangosfa gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n rhoi sylw i ffyr ...

Mwy

Job Vacancy – Maritime Research Assistant (Lloyd’s Register Foundation)

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymchwil Arforol

02/04/2020 42 164

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymchwil Arforol (Sefydliad Cofrestr Lloyd’s) Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Cynorthwyydd Ymchwil Arforo ...

Mwy

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CHCC

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC Hysbysiad Cau Dros Dro

01/21/2020 57 164

Byddwch cystal â nodi y bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, a’i Wasanaeth Ymholiadau, ar gau ar yr adegau isod o ganlyniad i waith adei ...

Mwy

Holly Cottage, Marford, 1952 C.60098 Cyfeirnod rcn02789 NPRN: 35927

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2019

01/09/2020 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

12/23/2019 36 164

Eglwys Sant Teilo a ailgodwyd yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Caerdydd. Tynnwyd y llun ar 24 Ionawr 2013. Eglwys Sant Teilo a ailgodwyd yn Amgueddfa ...

Mwy

U87

Llongddrylliad llong danfor a suddwyd ar Ddiwrnod Nadolig 1917 – wedi’i warchod bellach

12/20/2019 91 83

Mae delwedd o arolwg sonar amlbaladr o ardal tua deng milltir i’r gogledd-or ...

Mwy

NMRW Enquiry Service

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil: Hysbysiad Cau

12/17/2019 44 164

Byddwch cystal â nodi y bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol, a’r Gwasanaeth Ymholiadau, yn cael eu cau yn achlysurol yn ystod y misoedd ...

Mwy

Henllan Falls Carved Tree Graffiti, 2015 Ref. DS2019_0048_0001 C.674012 NPRN: 421279

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2019

12/06/2019 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgel ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Dwy swydd)

12/05/2019 30 164

Cydnabyddiaeth ariannol: £198 y diwrnod (a chostau Teithio a Chynhaliaeth) am  ymrwymiad amser o ryw 10 diwrnod y flwyddyn. All ...

Mwy

Croeso i'n siop newydd

Siop Newydd y Comisiwn Brenhinol

12/04/2019 32 164

Mae ein siop ar-lein newydd yn gwneud prynu llyfrau’r Comisiwn Brenhinol yn haws byth. Mae ein holl lyfrau wedi’u rhestru yn ôl yr wyddor yn ein catalog a ...

Mwy

A Story of Sand, Sea and Storms: Uncovering the Secrets of Dinas Dinlle Hillfort in Gwynedd

11/18/2019 91 83

Mae caer arfordirol Dinas Dinlle yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. ...

Mwy

Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

11/14/2019 52 164

Digwyddiad ‘Archwilio Eich Archif’ am ddim Darganfod Treftadaeth yr Ugeinfed Ganrif yng Nghymru Sgwrs gan Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd yn y Comisi ...

Mwy

Y Sospan, Llys Owain, Dolgellau, plastered gable above the fireplace, 2019 Ref. EASPA04_005_54 C.664050 NPRN: 28738

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2019

11/04/2019 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Tair Chwedl Arswydus o’r Archif ar gyfer Nos Galan Gaeaf

10/31/2019 58 164

Fe fuom ni’n edrych drwy ein harchifau’r wythnos hon am rai o’n cofnodion mwyaf iasol ar gyfer Nos Galan Gaeaf. Roedd yn sicr yn iasoer yn ein ...

Mwy

Arolygion LiDAR CHERISH Newydd O’r Ynysoedd Cymraeg

10/29/2019 57 164

Cofnodi safleoedd arfordirol gyda’r tîm CHERISH. Fe enw i yw Amber Andrews. Fe orffennais fy nghwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar a byddaf yn ...

Mwy

A still from the VR experience

Ail-greu’r Gorffennol mewn Realiti Rhithwir

10/11/2019 45 164

Mae’r lefel o fanylder a gynigir gan dechnegau arolygu digidol, fel laser-sganio, yn ein galluogi i greu modelau digidol 3D manwl gywir, ond weithiau rydym a ...

Mwy

Left to right: Richard Suggett, Natalie Williams (University of Wales Press), Peter Davies (Chair of Ceredigion County Council), Geraint H. Jenkins and Eryn M. White

Lansio Hanes Sir Aberteifi!

10/11/2019 27 164

Cafodd y gyfrol hirddisgwyliedig ar hanes Sir Aberteifi yn yr Oesoedd Canol ei lansio gerbron cynulleidfa lawn yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar Ddyd ...

Mwy

Ystafell Ymchwil a Llyfrgell

Hygyrchedd: Sut i Ddod o Hyd i Ni

10/10/2019 33 164

Fel rhan o ymrwymiad y Comisiwn Brenhinol i Hygyrchedd, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, rydym wedi cynhyrchu canllaw digidol ar-lein gweledol a thestunol ar Sut ...

Mwy

RCAHMW - Library Volunteer

Dewch i Wirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

10/09/2019 62 112

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeo ...

Mwy

Fonmon Castle Library, 1979 Ref. DI2006_1952 C.422949 NPRN: 300300

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2019

10/08/2019 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Co ...

Mwy

Job Vacancy – Youth Project Co-ordinator

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

10/08/2019 42 164

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid – Prosiect ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’ Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gydlynydd Pr ...

Mwy

Investigators Digital Photograph Ruined Quarrymans Cottages Betws-y-coed

Darganfod Gorffennol Cymru Ar-lein

10/07/2019 35 164

Gwelwyd mwy o drafodaeth ar bwysigrwydd hanes Cymru yn ddiweddar, pa un ai wrth ystyried rhinweddau’r cwricwlwm newydd neu wrth dynnu sylw at storïau grwpia ...

Mwy

Cymru a’r Môr: 10,000 o flynyddoedd o Hanes y Môr

Dathlu Dros 10,000 O Flynyddoedd o Hanes y Môr Mewn Llyfr Newydd

09/25/2019 65 109

Datganiad i’r Wasg Mae’r astudiaeth fwyaf cynhwysfawr erioed o hanes y môr yng Nghymru - a gymro ...

Mwy

O 1847, 16 Pier Street, Aberystwyth, oedd safle gwreiddiol y Cambrian Institution for the Deaf and Dumb, yr ysgol gyntaf yng Nghymru i blant byddar. Symudodd yr ysgol i Abertawe ym 1850. NPRN 35105.

Staff y Comisiwn Brenhinol yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain

09/23/2019 59 164

Fel rhan o’i waith, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i hwyluso mynediad i’w gasgliadau archifol ac i rannu’r hyn mae’n ei wneud â chynulleidfa ...

Mwy

Ci, Dyddiadur a Dirgelwch sy’n mynd yn ôl 70 mlynedd

09/06/2019 55 164

DATGANIAD NEWYDDION Fis Rhagfyr diwethaf, rhannodd y Prosiect Llongau-U stori ryfeddol daeargi bach o’r enw Lotte a ddaeth i fyw ymhlith criw llong danfor ...

Mwy

Lake Vrynwy, Llanwddyn, 1995

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2019

09/04/2019 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Co ...

Mwy

Dinas Dinlle Hillfort and Second World War seagull trench

Bryngaer Dinas Dinlle, Gwynedd

08/22/2019 30 164

Mae bryngaer arfordirol Dinas Dinlle yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae wedi’i lleoli ar fryn o waddodion drifft rhewlifol (marian gwth-floc yn ...

Mwy

NMRW - Library closure week 12 - 16 August 2019

Wythnos cau’r llyfrgell: 12 – 16 Awst 2019

08/08/2019 46 164

Ystafell serach newydd CHCC Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ymholiadau ei atal, o ddydd Llun 12 Awst tan ddydd Gwener ...

Mwy

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, arwain gan Comisiwn Brenhinol

08/05/2019 65 109

Croeso i Rifyn 4 newyddion CHERISH, prosiect wedi’i ariannu gan Ewrop, arwain gan Comisiwn Brenhinol m ...

Mwy

Brand-New Map of Historic Places in Llanrwst

Map Newydd Sbon o Leoedd Hanesyddol yn Llanrwst

07/31/2019 47 164

Gyda chroglen o’r bymthegfed ganrif, elusendai o’r oes fodern gynnar, pont enwog ac (yn ôl y sôn) arch Llywelyn Fawr, mae llawer o hanes, a hanes Cymru, ...

Mwy

Penmaenmelyn Mine, with sheep, 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2019

07/29/2019 101 73

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrg ...

Mwy

These photographs show the whirling machine designed by Professor Oliver Lodge in the early 1890s for experiments with ether. To construct the whirling machine, Lodge secured a grant from the Royal Society to pay for an assistant, Benjamin Davies (seen immediately to the right of whirling machine in his shirt sleeves). Source: Cadbury Research Library OJL5/2, University of Birmingham.

Chwilio am Berthnasau Arwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a fu’n Ymchwilio i Ddyfeisiau ar gyfer Canfod Llongau Tanfor

07/17/2019 113 61

Mae tîm Prosiect Llongau-U 1914-18 y Comisiwn Brenhinol ...

Mwy

Map o'r Enwau Lleoedd Hanesyddol

Mwy na 660,000 enw yn y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

07/12/2019 63 111

Derbyniodd y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ddata Prosiect Cynefin, y prosiect i ddigideiddio map ...

Mwy

Llangollen Police Station, 2014 Ref. DS2014_056_001 C.583202 NPRN: 419758

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2019

06/28/2019 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

Archaeoleg ar y dibyn!

06/21/2019 22 164

Y Prosiect CHERISH yn parhau i ddatgelu cyfrinachau bryngaer Dinas Dinlle Ar ddechrau mis Mehefin, ailgydiodd archaeolegwyr a daearyddwyr CHERISH o’r Comi ...

Mwy

Delwedd amlbaladr o longddrylliad yr SS DRINA.

Mae Rebecca Carlton yn ysgrifennu am ei gwaith fel myfyrwraig gyda’r Prosiect Llongau-U

06/20/2019 89 85

Fy enw i yw Rebecca. Rydw i yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dew ...

Mwy

Youth panel members erecting the project group’s exhibition at the Youth Voice Conference 2018 at St Fagans National Museum of History.

Treftadaeth Ddisylw – Darganfod Hanes Anghofiedig Cymru Wrth Ymgysylltu â’r Genhedlaeth Nesaf

06/13/2019 99 75

Fe ddes i ar draws ‘Ceredigion Gyfyngedig’, un o’r grwpiau ‘Tr ...

Mwy

Spectators at the Aberystwyth stage of the Milk Race

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2019

06/11/2019 94 80

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cof ...

Mwy

Cofio Milwyr D-Day, 6 Mehefin 1944

06/06/2019 34 164

Mae 6 Mehefin 2019 yn nodi 75 mlynedd ers lansio Ymgyrch Overlord, yr ymosodiad cyfunol mwyaf erioed gan luoedd arfog y tir, y môr a’r awyr. Dechreuodd Ymgy ...

Mwy

Llun o Gaer Hubbertson, Aberdaugleddau. Cafodd ei hadeiladu ym 1860 a’i defnyddio i amddiffyn yr ierdydd llongau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 2

05/29/2019 38 164

Sut beth oedd bywyd i ddynion y ganolfan lyngesol?  Un agwedd gyffredin ar fywyd y dynion oedd disgyblaeth a rheoliadau’r Llynges. O olchi gwisgoedd ...

Mwy

The historic core of surviving Naval buildings within Pembroke Dockyard.

Darganfod Arwyr Aberdaugleddau: Rhan 1

05/29/2019 38 164

Aberdaugleddau, porthladd ar arfordir de-orllewinol Cymru, oedd un o’r canolfannau llyngesol pwysicaf yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn agos ...

Mwy

Casgliad y Werin Cymru Archif Cof

Wythnos Gweithredu Dementia: Defnyddio adnoddau treftadaeth digidol i ysgogi atgofion

05/23/2019 85 89

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn parhau i hyrwyddo ei adnoddau i ysgogi atgofion. Mae ...

Mwy

Adroddiad Blynyddol 2017-18

05/22/2019 27 164

Adroddiad Blynyddol 2017-18 gan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lw ...

Mwy

Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr

Dangos Arddangosfa’r Prosiect Llongau-U yn ystod Wythnos Darganfod Aberdaugleddau

05/21/2019 83 91

Fel rhan o wythnos o weithgareddau i ddathlu hanes llyngesol a morwrol Aberdaugleddau, ...

Mwy

The Merchant Seaman's Memorial, Cardiff Bay

Wyneb Masnachlongwr a Gollwyd i’r Môr

05/20/2019 40 164

Mae Cofeb y Masnachlongwr ym Mae Caerdydd ar ffurf wyneb ynghwsg wedi’i asio â chorff llong. Cafodd ei gwneud drwy rybedu platiau o fetel wrth ei gilydd, a ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd

05/16/2019 52 164

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gynorthwyydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd i helpu’r ...

Mwy

Mae’r arolwg seinblymiwr amlbaladr hwn o’r ORONSA yn dangos bod starn y llong wedi torri i ffwrdd a’i bod bellach yn gorwedd ar ei hochr chwith. Ffynhonnell: Prifysgol Bangor

Coffáu colli’r ORONSA

05/15/2019 24 164

Ar 28 Ebrill 1918, roedd yr ORONSA, agerlong gargo Brydeinig, yn teithio ym Môr Iwerddon fel rhan o gonfoi HN62. Roedd 110 o deithwyr, 155 o aelodau criw a ch ...

Mwy

1. Aerofilms Ltd was established by First World War veteran Francis Lewis Wills and daredevil aviator Claude Grahame-White. Francis Lewis Wills is shown here (left) in a DH9B biplane, July 1919, the year Aerofilms was founded. © English Heritage. Aerofilms Collection.

Gan Mlynedd Wedyn! Aerofilms: Hanes Prydain Oddi Fry

05/09/2019 52 164

Gan mlynedd union yn ôl, ar 9 Mai 1919, cafodd Aerofilms Ltd ei eni. Gobaith y fenter fusnes hon – y gyntaf o’i math – oedd cyfuno egin dechnoleg yr awy ...

Mwy

Techniquest; Gwesty Dewi Sant; Parc Hamadryad a’r Warchodfa Natur Morlynnoedd a Gwyptiroedd, Bae Caerdydd, 2015

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2019

05/07/2019 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofno ...

Mwy

Professor Emeritus A D Carr

Yr Athro Emeritws A D Carr

05/02/2019 26 164

Mae’n ddrwg iawn gennym glywed am farwolaeth yr Yr Athro Emeritws A D Carr, cyn Gomisiynydd y Comisiwn Brenhinol (2001 - 2011), a hanesydd ac academydd mawr ...

Mwy

Cyflwyno treftadaeth Cymru yn arddangosfa Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y cyfarfod rhwydwaith blynyddol.

Cynrychioli Cymru yn Ewrop

04/30/2019 26 164

Fe deithiodd ein Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Tallinn, Estonia yn ddiweddar i gynrychioli Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng nghyfarfod blynyddol ...

Mwy

Delyth Jewell AM and Elin Jones AM discuss our work and collections

Ymweliad gan Elin Jones AC a Delyth Jewell AC

04/12/2019 45 164

Daeth yr Aelodau Cynulliad Elin Jones (Llywydd) a Delyth Jewell atom yr wythnos hon i ddysgu am ein gwaith. Rhoddwyd cyflwyniad cyflym i’r sefydliad iddynt y ...

Mwy

10. Toby and Robert at the National Flight Centre, ready for take-off.

Yn uchel uwchben treftadaeth arfordirol Iwerddon

04/09/2019 48 164

Mae rhagchwilio o’r awyr mewn awyren fach yn parhau’n un o’r ffyrdd gorau o wneud archwiliad cyflym o gyflwr safleoedd treftadaeth arfordirol ar hyd cann ...

Mwy

This photograph of the JANVOLD reveals the measures the owners took to prevent the ship from being attacked – the ship’s name, its country of neutral origin and the Norwegian flags were all painted large on the ship’s sides. Source: Image courtesy of Uboat-Net.

Myfyrwyr o Norwy ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu i ddatgelu hanes y JANVOLD

04/05/2019 78 96

Y JANVOLD, llong a gofrestrwyd yn Norwy, yw un o’r llongddrylliadau sydd wedi’i gynnwys ...

Mwy

International Maritime Day

Lleoliad Cefnogi Prosiect – Datblygu Deunyddiau Ysgol

04/03/2019 55 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth yn dymuno penodi rhywun i leoliad gwaith â phwyslais addysgol i’w gynorthwyo gyda’i brosiect llongau- ...

Mwy

Yr Athro Nancy Edwards

Penodi Cadeirydd a Chomisiynwyr

04/02/2019 31 164

Yr Athro Nancy Edwards Mae’n bleser gan y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi penodiad yr Athro Nancy Edwards yn Gadeirydd y Comisiwn yn sgil ymddeoliad Dr Eurwyn ...

Mwy

Plaza Cinema, Port Talbot, 2019

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2019

04/01/2019 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell ...

Mwy

UAV image of Castell Bach

Mae gwaith CHERISH wedi bod yn parhau’r wythnos hon yng Nghastell Bach, caer arfordirol yng Ngheredigion

03/29/2019 106 68

Mae gwaith CHERISH wedi bod yn parhau’r wythnos hon yng Nghas ...

Mwy

Misericordiau yn Nhyddewi

03/01/2019 25 164

Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro. NPRN: 306 DI2008_1029 Ystyrir mai Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro yw’r safle sancteiddiaf yng Nghymru. M ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2019

02/28/2019 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod ...

Mwy

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain

02/22/2019 46 164

Y goresgyniad milwrol olaf ar dir mawr Prydain ym 22 Chwefror 1797 pan laniodd milwyr Gweriniaethol o Ffrainc yn Sir Benfro bedair blynedd ar ôl i Brydai ...

Mwy

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed: Diwrnod Archaeolegol

02/21/2019 56 164

Ar Ddydd Sadwrn, 2 Mawrth, bydd Dr Toby Driver a Dr James January-McCann o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgyrsiau yn ystod Diwrnod Archaeolegol Dyfed ar Ga ...

Mwy

Popeth yn Dawel ar y Ffrynt Gorllewinol

02/12/2019 39 164

Gweithrediadau milwrol wedi’r Cadoediad oddi ar arfordir Cymru [caption id="attachment_14405" align="aligncenter" width="850"] HMS Audacious yn suddo ar 27 ...

Mwy

Ffordd Osgoi Y Drenewydd: cofnodi prosiect isadeiledd mawr o’r awyr

02/11/2019 69 105

Gydag agor Ffordd Osgoi Y Drenewydd ym Mhowys ar 14 Chwefror 2019, ar gost o £80 miliwn, dyma gyfle ...

Mwy

Llofnodi y Siarter TUC Dying to Work

02/07/2019 36 164

[caption id="attachment_14366" align="aligncenter" width="850"] O’r chwith i’r dde: Christopher Catling, Charles Green, Sue Billingsley, Stephen Bailey-John ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2019

02/01/2019 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod He ...

Mwy

Twll Rhent y Brenin: Traddodiad Gwerin o Sir Faesyfed

01/14/2019 53 164

Mae Rhestri cynnar y Comisiwn Brenhinol yn cynnig cipolwg hynod ddifyr ar amgylchedd adeiledig hanesyddol Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac ar ddealltwri ...

Mwy

2018: Adolygiad o’r Flwyddyn – ein gwelliannau i Coflein!

01/08/2019 61 113

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn gwella ei gofnodion a’i adnoddau’n barhaus er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2018

01/01/2019 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod H ...

Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd Dda

12/21/2018 40 164

Golygfa eiraog ar Dramffordd Hill, Blaenafon, yn edrych tua'r gogledd at Ysgyryd Fawr, a adnebyddir fel 'Y Mynydd Sanctaidd'. NPRN: 85860   [but ...

Mwy

Mae Llun Gyfwerth â Mil o Eiriau – y Dechnoleg Newydd sy’n Gwneud ein Harddangosfeydd yn Fwy Hygyrch

12/19/2018 105 69

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda Vizgu, datblygwyr app ...

Mwy

Detholiad o 11 safle hanesyddol yn Aberystwyth

12/17/2018 46 164

Yn gartref i fryngaer o Oes yr Haearn, adfeilion castell o’r Oesoedd Canol, pensaernïaeth Gothig a Neo-Gothig, adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd, Rheilfford ...

Mwy

Diwedd Cyfnod: Cau Tollbyrth yr M4

12/14/2018 34 164

Bydd tollbyrth adnabyddus yr M4 yn peidio â bodoli o Ddydd Llun 17 Rhagfyr 2018. Mae tollau wedi cael eu codi am 52 o flynyddoedd ar gerbydau modur sy’n defn ...

Mwy

Achub ci bach – Y rhyfel ar y môr, Lotte a’r U 91

12/12/2018 54 164

Yng ngwanwyn 1918, roedd llong-U U 91, dan reolaeth Alfred von Glasenapp, yn patrolio sianel Iwerddon. Roedd y llong-U wedi gadael ei phorthladd yn Heligoland a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2018

12/05/2018 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod ...

Mwy

Ogof Pen-y-fai (Paviland) a Helwyr Oes yr lâ

11/30/2018 45 164

[caption id="attachment_13562" align="aligncenter" width="2160"] Ogof Pen-y-fai (Paviland), neu Dwll yr Afr, adeg llanw isel. Mae hollt hir yr ogof yn y canol a ...

Mwy

Ymunwch â’r CHYPs! Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion i’n helpu ni i redeg ‘Ceredigion Gyfyngedig?’

11/23/2018 109 65

  Ar hyn o bryd, mae Comisiwn Brenhinol Henebion ...

Mwy

Oriau Agor: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd

11/23/2018 46 164

Oriau Agor y Llyfrgell a’r Ystafell Chwilio: Nadolig 2018 a’r Flwyddyn Newydd Bydd y llyfrgell a’r ystafell chwilio ar gau, a chaiff y gwasanaeth ...

Mwy

Cymru a chofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf

11/16/2018 38 164

Er i gan mlynedd fynd heibio ers i’r Rhyfel Byd Cyntaf ddod i ben, mae effeithiau technolegol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol a d ...

Mwy

Archwiliwch Eich Archifau 2018: Cymru Treftadaeth y Byd

11/15/2018 55 164

Arddangos Deunydd Archifol yn y Comisiwn Brenhinol, 20 a 21 Tachwedd, 11am–4pm I ddathlu Archwiliwch Eich Archifau 2018, bydd Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil ...

Mwy

The Welsh National War Memorial, erected in Cathays Park in 1928

Dydd y Cofio – Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru

11/11/2018 51 164

Heddiw yw Dydd y Cofio, 11 Tachwedd. Mae’n ddiwrnod arbennig a roddwyd o’r neilltu i gofio’r holl ddynion a menywod a laddwyd yn ystod dau Ryfel Byd ac y ...

Mwy

Cyhoeddi Enwau Angylion Treftadaeth Cymru – DATGANIAD I’R WASG

11/09/2018 70 104

Mae Angylion Treftadaeth – pobl sydd wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gofalu am dreftadaeth Cymru ...

Mwy

Herio’r Dreigiau – DATGANIAD I’R WASG

11/08/2018 51 164

‘Herio’r Dreigiau’ yw enw cynhadledd a fydd yn archwilio’r man anghyfarwydd lle mae celf ac archaeoleg yn cyfarfod. Bydd ymarferwyr blaenllaw yn y ddwy ...

Mwy

Arddangosfa deithiol ddi-dâl: Cymru a’r Môr / Wales and the Sea

11/07/2018 67 107

Bydd arddangosfa deithiol ddi-dâl sy’n edrych ar y berthynas hanesyddol a chyfoes rhwng Cymru a’r ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2018

11/05/2018 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod He ...

Mwy

Llonyddwch wedi’r Storm

10/25/2018 25 164

Ar 18 Hydref, aeth Dr Toby Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, ar daith hedfan o Hwlffordd yn Sir Benfro i ogledd Môn a barodd am dair awr. ...

Mwy

Gwrachod Cymru

10/24/2018 14 164

Llys ym Miwmares. Mae Nos Calan Gaeaf yn agosáu a bydd meddyliau’n troi, gyda pheth ofn hwyrach, at wrachod, ysbrydion a bodau eraill. Yng Nghymru, efall ...

Mwy

Gwasanaeth Coffa Arbennig yn Nhref Dundalk i Goffáu’r Llong o’r Un Enw

10/18/2018 75 99

Ar Ddydd Sul 14 Hydref, bu tref Dundalk, Swydd Louth, Iwerddon, yn coffáu colli llong yr oedd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2018

10/12/2018 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

Cofio’r RMS LEINSTER (a’r MEXICO CITY) – 10 Hydref 1918

10/10/2018 61 113

Mae hanes suddo’r LEINSTER gan dorpido yn adnabyddus iawn gan i’r weithred honno arwain at y golled fwyaf ...

Mwy

Addasu i newydd yr hinsawdd – Grwp arbenigol yn cynnig agwedd newydd tuag at reoli’r amgylchedd hanesyddol

10/09/2018 110 64

Mae grŵp o arbenigwyr a alwyd ynghyd i roi cyngor ar sut i ...

Mwy

Datganiad i’r Wasg – Pleidleisiwch dros Angel

10/05/2018 57 164

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros eu hoff Angel Treftadaeth fel rhan o gynllun gwobrau wedi’i noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber. ...

Mwy

Japan a Sir Benfro – yr HIRANO MARU

10/04/2018 37 164

[caption id="attachment_12687" align="aligncenter" width="850"] HIRANO MARU - Ffynhonnell: David James, Cymdeithas Treftadaeth Forol Gorllewin Cymru.[/caption] ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amser

10/03/2018 61 113

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol? Os felly, rydy ...

Mwy

Prosiect Ynys Sgomer, 2018

10/02/2018 26 164

Roedd ymchwilwyr y Comisiwn Brenhinol yn ôl ar Ynys Sgomer yr wythnos ddiwethaf, yn cloddio ffos fach yn Well Meadow ger Island Farm yng nghanol yr ynys. Mae ...

Mwy

Cofio’r USS TAMPA a suddwyd ar 26 Medi 1918

09/26/2018 45 164

[caption id="attachment_12398" align="aligncenter" width="850"] Staff Gwylwyr y Glannau’r UD gyda chynrychiolwyr yr eglwys, David James o Gymdeithas Treftadae ...

Mwy

Houses of the Welsh Countryside

09/21/2018 31 164

Clawr yr argraffiad cyntaf, a ddangosai Hen Ficerdy Aberriw, 1975. Dros ran helaeth o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, bu hynafiae ...

Mwy

Y Tŷ Hynaf yng Nghymru

09/19/2018 23 164

Hafodygarreg, Powys, y tŷ hynaf yng Nghymru. Hafodygarreg yw’r tŷ dyddiedig hynaf yng Nghymru. Mae samplau craidd a gymerwyd o’r cwpl nenfforch sydd w ...

Mwy

Cynhadledd MOROL / Prosiect Llongau-U 1914-18: Coffáu profiad Cymru o’r Rhyfel Mawr ar y môr

09/18/2018 98 76

  [caption id="attachment_12159" align="aligncenter" width="850" ...

Mwy

Wynebu’r Stormydd

09/13/2018 19 164

Dewch i ddysgu am effaith stormydd ar archaeoleg arfordirol ac arforol Cymru ac Iwerddon. Ystafelloedd Medrus, Prifysgol Aberystwyth, 6 Hydref 2018 Digwyd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2018

09/12/2018 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

Pymtheg prosiect treftadaeth yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

09/09/2018 87 87

Mae pymtheg enghraifft o waith treftadaeth penigamp wedi’u dewis ar gyfer Gwobr A ...

Mwy

Hidden Britain by Drone – Darganfyddiadau Olion-cnydau gyda Dr Toby Driver a Syr Tony Robinson

09/06/2018 100 74

Yn dilyn yr haf hynod o boeth, gallwch weld Dr Toby Driver, archaeoleg ...

Mwy

Gwirfoddoli yn Llyfrgell Arbenigol y Comisiwn Brenhinol

08/31/2018 55 164

Ydych chi’n hoffi llyfrau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, archaeoleg arforol, hanes Cymru neu archaeoleg ddiwydiannol? Hoffech ...

Mwy

Cyfweliad Chwe Deg Eiliad

08/24/2018 25 164

Cyfwelasom Catherine Harding ein Comisiynydd am ei gwaith.     Teitl od yw Comisiynydd Brenhinol. Beth yn union ydych yn ei wneud? Mae b ...

Mwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan II

08/10/2018 57 164

  Mewn postiad blog yn gynharach yr wythnos hon, buom yn trafod sut mae hanes y Bae yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cael ei ddatgelu gan y newidiada ...

Mwy

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

08/08/2018 42 164

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008. Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftada ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Cadeirydd (Cymraeg yn hanfodol) a Chomisiynwyr (Dwy swydd)

08/08/2018 65 109

[row] [column lg="6" md="12" sm="12" xs="12" ]                  [/column]   &nb ...

Mwy

Bae Caerdydd: Amgylchedd sy’n Newid yn Barhaus, Rhan I

08/06/2018 56 164

Gellir adnabod glannau Bae Caerdydd ar unwaith: mae Adeilad y Pierhead gyda’i frics coch tywyll, wedi’i amgylchynu gan linellau crwm ac onglau miniog ei g ...

Mwy

Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2018

07/31/2018 58 164

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Gellir gweld yr eitemau archifol a’r llyfrau llyfrgel ...

Mwy

Hedfan yn uchel – olion cnydau newydd a ddarganfuwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn cael sylw ar The One Show

07/23/2018 108 66

Ddydd Mawrth diwethaf, ar ôl wythnosau o dynnu lluniau nifer ...

Mwy

Olion Cnydau Cymru – Archwiliwch Ar-lein!

07/17/2018 43 164

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae’r Comisiwn Brenhinol wedi derbyn llu o ymholiadau gan y cyfryngau am y darganfyddiadau newydd sydd wedi dod i’r golwg yn s ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2018

07/13/2018 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hen ...

Mwy

Sychder ledled Cymru yn datgelu mwy o henebion archaeolegol coll

07/11/2018 64 110

Wrth i’r sychder ar draws Cymru barhau, mae mwy a mwy o safleoedd archaeolegol newydd sydd wedi hen ddif ...

Mwy

Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol

07/10/2018 49 164

PRYNHAWN AGORED yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,12 Gorffennaf, 4:00 – 6:00yh Os ydych chi rhwng 18 – 24 oed, ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddi ...

Mwy

Ôl-Cnwd 2018

07/06/2018 13 164

Mae’r cyfnod anarferol o hir o dywydd poeth a sych ar draws Cymru wedi creu amodau perffaith ar gyfer tynnu awyrluniau archaeolegol. Wrth i’r sychder barha ...

Mwy

Mis Hanes y Sipsiwn, Roma a Theithwyr: Y Gofeb Romani ar Foel y Golfa

06/26/2018 69 105

[caption id="attachment_10963" align="aligncenter" width="850"] Y Gofeb Romani i Ernest Burton, yn ed ...

Mwy

Rydyn ni’n Gwneud Gwelliannau: Gwella Disgrifiadau o Safleoedd, Gwanwyn 2018

06/22/2018 78 96

[caption id="attachment_10930" align="aligncenter" width="850"] Cofeb Lambton, Eglwys Flimst ...

Mwy

Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

06/13/2018 81 93

Yn ystod y penwythnos 22 – 24 Mehefin, bydd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol yn cynnal y ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2018

06/12/2018 94 80

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebio ...

Mwy

‘Yn haeddu’r Groes Haearn’ – Teyrnged i gyn-Gapten y VANDALIA gan Danforwyr Almaenig

06/09/2018 97 77

Cafodd y VANDALIA ei tharo gan dorpido a’i suddo gan y llong danfor Alm ...

Mwy

Network stock image

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

06/04/2018 43 164

  Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym yn y DU. Mae hwn yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gwarchod data persono ...

Mwy

Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion

05/25/2018 53 164

  I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi cyhoeddi “Archif Cof: Defnyddio ein hadnoddau i ysgogi atgofion”, tudalen ...

Mwy

Deng mlynedd yn y Comisiwn Brenhinol: Myfyrdodau ein gwirfoddolwr hwyaf ei wasanaeth

05/23/2018 84 90

Rhaid i mi gyfaddef i mi gael fy synnu braidd pan ges i fy atgoffa fy mod i bellach we ...

Mwy

Fferi a Gelyn – Fferïau ac agerlongau post Môr Iwerddon yn ystod y Rhyfel Mawr

05/22/2018 82 92

Mae llongddrylliad y CORK yn ein hatgoffa o’r gwasanaethau fferi, cargo a phost hanfod ...

Mwy

“Dambusters” yng Nghwm Elan: stori Argae Nant-y-Gro!

05/17/2018 56 164

Mae neithiwr, noson 16-17 Mai 2018, yn nodi pen-blwydd y “Cyrch Dambusters” enwog a gynhaliwyd 75 mlynedd yn ôl. Gyda Guy Gibson yn eu harwain, esgynnodd ...

Mwy

Coffáu Profiad Cymru O’r Rhyfel Mawr Ar Y Môr

05/09/2018 53 164

3-4 Tachwedd 2018 Neuadd Pater, Lewis Street, Doc Penfro, SA72 6DD Bydd y gynhadledd ddau ddiwrnod hon yn edrych ar brofiad y llongwyr a chymunedau Cymr ...

Mwy

Carmen Mills, Arlunydd Preswyl yn y Comisiwn Brenhinol

05/02/2018 54 164

Mae David Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus, yn  holi Carmen Mills am ei hangerdd dros gelf ac archaeoleg yn y ddegfed gynhadledd Gorffennol Digidol a gy ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2018

05/01/2018 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd: 26 Ebrill 2018

04/26/2018 45 164

Natur Amlweddog Hawliau Eiddo Deallusol yn y Comisiwn Brenhinol Gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw creu, defnyddio a lledaenu gwybodaeth am dreftadaet ...

Mwy

100 mlynedd yn ôl – suddwyd yr agerlong yr SS Boscastle ar 7 Ebrill 1918 gan yr U-111

04/24/2018 88 86

Adeiladwyd yr SS Boscastle yn West Hartlepool i E. Jenkins a’i Gwmni, Caerdydd. ...

Mwy

DATGANIAD I’R WASG – Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru

04/18/2018 56 164

Mae’r chwilio wedi dechrau am Angylion Treftadaeth Cymru Bydd pobl sy’n achub adeiladau hanesyddol o esgeulustod yn cael eu cydnabod gan gynllun gwobrau ...

Mwy

Drôn y Prosiect CHERISH yn esgyn i’r entrychion!

04/05/2018 51 164

[caption id="attachment_9715" align="aligncenter" width="850"] Dan yn yr Academi Awyrennau Di-beilot, 2017.[/caption]   Hoffem longyfarch Dan Hunt, e ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2018

04/03/2018 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Seminar Proffesiynol Cherish 2018

03/28/2018 33 164

Ar Ddydd Iau 17 Mai 2018 bydd CHERISH yn cynnal Seminar Proffesiynol rhad ac am ddim ar Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir yn Venue Cymru, Llandudno, ...

Mwy

Datgelu Tirwedd Gudd: darganfyddiadau archaeolegol newydd ar Ynys Dewi, Sir Benfro

03/23/2018 82 92

[caption id="attachment_9644" align="aligncenter" width="850"] Ynys Dewi (Crown Copyrigh ...

Mwy

Llongddrylliadau adnabyddus ar gyfer Blwyddyn y Môr: Elfin anlwcus, Resurgam anlwcus

03/14/2018 85 89

Cant tri deg saith o flynyddoedd yn ôl, byddai tywydd garw yn rhoi terfyn ar freuddw ...

Mwy

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2018: Cyfarfod â’n Comisiynwyr benyw

03/08/2018 69 105

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni, hoffem eich cyflwyno i’n Comisiynwyr benyw. Penod ...

Mwy

Mae’n ddrwg gennyf adrodd nad yw Llong Danfor H5 wedi dychwelyd o’i phatrôl …

03/07/2018 88 86

Felly dechreuodd yr adroddiad a anfonwyd ar 7 Mawrth 1918 gan Gapten Naismith i’ ...

Mwy

Prosiect ieuenctid newydd yn y Comisiwn Brenhinol, ‘Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?’

03/05/2018 100 74

Mae Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion (y CHIPs) wedi dechrau gweithi ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2018

03/01/2018 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod He ...

Mwy

Cyflwyno’ch enwau lleoedd

02/27/2018 27 164

Rhan o’n gwaith gyda’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yw annog pobl o bob cwr o Gymru i anfon eu henwau lleoedd i mewn atom. Bydd yr enwau hyn nid yn uni ...

Mwy

Mis Hanes LGBT: Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr, 1984-85

02/26/2018 64 110

Fel y dangosodd y ffilm Pride, a ryddhawyd yn 2014, roedd pentref glofaol Onllwyn yng Nghastell-nedd Port ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2018

02/02/2018 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cynorthwyydd Cofnodion Digidol

01/22/2018 44 164

Cynorthwyydd Cofnodion Digidol: 37 awr yr wythnos Tymor penodedig am 12 mis Cyflog: £17,200 y flwyddyn (£19,240 o 1 Ebrill 2018) Dyddiad cau: 5pm a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2017

01/11/2018 98 76

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 – 12 Ionawr ...

Mwy

Golwg berffaith ar gêm rygbi

01/10/2018 29 164

Wrth chwilio’n ddiweddar drwy ein casgliad o awyrluniau Arolwg Ordnans mawr, daethom o hyd i gyfres o luniau fertigol a dynnwyd wrth hedfan dros Ben-y-bont ar ...

Mwy

Y Rhyfel y Môr: Nadolig 1917

12/24/2017 29 164

SS AGBERI: Y negesydd distaw Ar yr olwg gyntaf, mae’n ymddangos nad yw suddo’r SS AGBERI yn ddigwyddiad sydd wedi cael llawer o sylw gan ysgolheigion, y cy ...

Mwy

Brwydr yn erbyn llong danfor Almaenig ar Noswyl Nadolig yn arwain at suddo’r llong-Q y PENSHURST

12/22/2017 98 76

Arfogi llongau masnach a’u defnyddio’n abwyd oedd un o strategaetha ...

Mwy

Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd dda

12/22/2017 40 164

A hithau bron yn amser Nadolig, mae meddyliau’n troi tuag at Fethlehem a stori genedigaeth yr Iesu. Ond a wyddoch fod mwy nag un Bethlehem yn bod? Yn wir, mae ...

Mwy

Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof – Hanes y diwrnod

12/20/2017 55 164

Ar Ddydd Mercher 22 Tachwedd 2017 cynhaliodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, ddigwyddiad i ystyried sut y gall a ...

Mwy

Tîm CHERISH yn dechrau astudiaeth gyffrous newydd o Gaer Arfordirol Dinas Dinlle yng Ngwynedd

12/11/2017 94 80

Mae prosiect archaeolegol cyffrous newydd wedi dechrau i astudio caer arford ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2017

12/04/2017 99 75

Bydd y Llyfrgell & Gwasanaeth Ymholiadau ar gau: 8 Rhagfyr, 13.00 ...

Mwy

Asiantaethau Amgylchedd Hanesyddol y DU yn cyhoeddi Datganiad ar Gadwraeth y Cofnod Deallusol Digidol

11/30/2017 101 73

Mae cynghrair o asiantaethau allweddol sy’n ymwneud ag amgylchedd h ...

Mwy

Swyddi Gwag (3) – Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn Llongau Tanfor yr Almaen ar hyd Arfordir Cymru 1914-18

11/21/2017 114 60

Rheolwr Prosiect Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erby ...

Mwy

St Nicolas, Grosmont: DS2011_339_006

Cofnodi amrywiaeth gyfoethog Treftadaeth Ffydd Cymru

11/16/2017 52 164

Cafodd y Comisiwn Brenhinol ei sefydlu ym 1908 i ymchwilio i adeiladau o bwys hanesyddol, pensaernïol a diwylliannol yng Nghymru a’u cofnodi, ac efallai na f ...

Mwy

Awduron Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf a’u Cartrefi

11/10/2017 50 164

Cafodd erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf ddylanwad ar lawer o awduron yng Nghymru, fel mewn lleoedd eraill. Mae’r blog hwn yn dangos y cartrefi a oedd yn ...

Mwy

Morgannwg: Ffermdai, Tai a Phlastai

11/06/2017 35 164

Gall Morgannwg hawlio bod ganddi beth o’r bensaernïaeth ddomestig a brodorol orau yng Nghymru, ac mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar y blaen wrth ei has ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2017

10/31/2017 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

#MHPD – Llongau tanfor, Cymru a llongwyr o Orllewin Affrica

10/30/2017 65 109

[caption id="attachment_7925" align="aligncenter" width="850"] Ffotograffiaeth gan Iolanda Banu Viegas, R ...

Mwy

Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Croeso Cynnes i Bawb

10/20/2017 48 164

28 Hydref, Ffair Lyfrau Abertawe, 10am – 4pm. Bydd gan y Comisiwn Brenhinol stondin eto yn y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhelir yn Amgueddfa Abertawe. Cy ...

Mwy

Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

10/12/2017 38 164

Mae Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU, ac yn manteisio ar y cyfle i ddangos sut y gall llyfrgelloedd gyfoethogi bywydau po ...

Mwy

Sôn amdan… Ysbyty Ifan, Llanelltud a Llanrwst

10/10/2017 48 164

Rydym wedi dechrau ar y gwaith (enfawr) o drawsysgrifio a lanlwytho’r deunydd sy’n ymwneud ag enwau lleoedd o Parochialia Edward Lhuyd i’r Rhestr. Pan yn ...

Mwy

Morgannwg: Tu mewn Eglwysi

10/09/2017 26 164

Mae gan Forgannwg gyfoeth o adeiladau Cristnogol o’r Oesoedd Canol a’r cyfnod wedi’r Diwygiad Protestannaidd. Mae tu mewn rhai ohonynt, a murluniau’n a ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2017

10/03/2017 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

Diwrnod Morwrol y Byd – Adennill Hanes o’r Môr

09/28/2017 55 164

Yn 2007, dechreuodd y Comisiwn Brenhinol raglen fawr newydd o waith ymchwil i estyn Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) i gwmpasu cyfran y DU o’r Sgaf ...

Mwy

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y Comisiwn Brenhinol

09/25/2017 50 164

Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb wrth gyflawni ei swyddogaethau a’i wasanaethau, gan ei feithrin mewn amgylchedd o ...

Mwy

Adroddiad Blynyddol 2016-17

09/22/2017 27 113

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

Drysau Agored yn y Comisiwn Brenhinol, Medi 2017 – a mwy!

09/13/2017 59 164

Mae gan y Comisiwn Brenhinol raglen brysur o weithgareddau yn ystod yr Hydref/Gaeaf eleni, gan gynnwys digwyddiadau Drysau Agored a sgyrsiau am hanes a phensaer ...

Mwy

Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia ~ 10 Medi 2017

09/10/2017 53 164

Ydych chi’n gofalu am bobl sy’n byw gyda dementia neu’n gweithio gyda nhw? I nodi Diwrnod Cenedlaethol Gofalwyr Dementia hoffem eich gwahodd i’n digwydd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2017

08/31/2017 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

Defnyddio Technegau Delweddu Newydd i Gofnodi Llong Danfor Almaenig Anghofiedig

08/14/2017 79 95

Ar Ddydd Nadolig 1917, ymosododd yr U-87 ar gonfoi yn Sianel San Siôr (yn fwyaf arbennig a ...

Mwy

Cymru Sanctaidd : Pleidleisiwch dros eich Hoff Eglwys neu Gapel

08/02/2017 63 111

Er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o dreftadaeth grefyddol Cymru mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlae ...

Mwy

Royal Welsh Showground, 1998 NPRN: 268049 GTJ22554 C.60362

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2017

07/28/2017 101 73

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod ...

Mwy

CBHC Yn Ennill Achrediad Cenedlaethol

07/26/2017 37 164

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) wedi ennill Achrediad Gwasanaeth Archifau. Mae Gwasanaethau Archifau achrededig yn sicrhau bod archifau’n cae ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid

07/17/2017 42 164

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Cyfyngedig?’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri Rhan-amser 2.5 diwrnod yr wyt ...

Mwy

Gigapixel recording of the Pobl-y-cwm set

Cofnodi BBC Cymru Wales

07/05/2017 23 164

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r BBC i gofnodi Canolfan Ddarlledu BBC Cymru Wales yn Llandaf, gan ddefnyddio ffotogra ...

Mwy

Rheilffordd Eryri, Gorsaf Beddgelert: injan cyn-SAR Dosbarth NGG 16 Beyer-Peacock Garratt rhif 138 yn cymryd dŵr NPRN: 409177 Cyf. DS2014_480_001 C.596424

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mehefin 2017

06/30/2017 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hen ...

Mwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

06/28/2017 41 164

Ym mis Mai eleni lansiodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wasanaeth newydd ar y we sydd â’r nod o ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru a thynnu sylw a ...

Mwy

Mewn lluniau: Casgliad o 28 Lluniad Diddorol o Henebion a Manylion Pensaernïol

06/22/2017 79 95

Cafodd rhai o’r lluniadau hardd hyn eu cynhyrchu gan y Comisiwn Brenhinol yn ystod ei wai ...

Mwy

Dr Rita Singer, Professor Carol Tully, Dr Heather Williams, Scott Lloyd and Susan Fielding

Teithwyr Ewropeaidd: Golwg newydd ar dwristiaeth hanesyddol yng Nghymru

06/13/2017 71 103

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwc ...

Mwy

Celtiaid, Rhufeinwyr a Mwynwyr: Archaeoleg ac hanes Llanfihangel-y-Creuddyn a’r cyffiniau

06/12/2017 91 83

Sgwrs â darluniau drwy gyfrwng y Saesneg gan Dr Toby Driver a Louise Bark ...

Mwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan Brian Malaws

06/09/2017 70 104

Brian Malaws, cyn gydweithiwr yn y Comisiwn, yw ein hail wirfoddolwr i wneud cyfraniad. Mae wedi ...

Mwy

Gwirfoddoli yn y Comisiwn Brenhinol: profiad personol gan John Crompton

06/07/2017 71 103

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr rydym ni wedi gofyn i’n gwirfoddolwyr beth y ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell

06/06/2017 53 164

Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell Amser-llawn Parthaol Cyflog: £17,200 y flwyddyn yn codi i £21,500 Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2017 Rydym yn chw ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mai 2017

06/05/2017 94 80

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebio ...

Mwy

Prosiect Enwau Lleoedd 2017

05/25/2017 27 164

Ymgymerwyd â’r prosiect hwn fel rhan o’r modiwl lleoliad gwaith a oedd yn elfen bwysig o’n cwrs Meistr Hanes a Threftadaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ...

Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

05/23/2017 47 164

Adnodd deongliadol, addysgol ac ymchwil dwyieithog yw’r Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru. Nod y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth, cynyddu gwybodaet ...

Mwy

Castell y Gelli: Hanes Cythryblus

05/22/2017 33 164

Un o nifer mawr o gestyll ar hyd y Gororau yw Castell y Gelli, ond yr hyn sy’n ei wneud yn arbennig yw bod rhywun wedi bod yn byw ynddo’n ddi-dor ers 800 o ...

Mwy

This map gives an approximate indication of the boundaries of the larger cantrefs (cantrefi ) of Wales, as listed by Gruffudd Hiraethog (d.1564) in NLW Peniarth MS.147.

Mapio Ffiniau Hanesyddol Cymru: Cymydau a Chantrefi

05/18/2017 51 164

Mae deall ffi niau gweinyddol hanesyddol Cymru a sut maen nhw wedi newid ar hyd y canrifoedd yn hanfodol i’n dealltwriaeth o dirwedd Cymru. Mae’r Comisiwn ...

Mwy

The group gathered in one of the settlements on the island, Hut 20 at the Wick.

Taith Gerdded Archaeolegol ar Ynys Sgomer

05/11/2017 41 164

Yn dilyn 6 blynedd o waith ar Ynys Sgomer gan y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Caerdydd, roedd yn wych gweld y canlyniadau ar daith ddiwed ...

Mwy

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

05/08/2017 59 164

Gwefan arloesol sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol sy’n cael ei lansio h ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ebrill 2017

04/30/2017 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Llong ysbyty gyda chysylltiadau cryf â Chaergybi yn cael ei diogelu dan y gyfraith

04/27/2017 83 91

  Cafodd y llong ysbyty HMHS Anglia o’r Rhyfel Byd Cyntaf ei dynodi’n fedd ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Mawrth 2017

04/01/2017 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Lansiad cyd-genedl CHERISH, prosiect Iwerddon-Cymru newydd i ymchwilio i newid hinsawdd a threftadaeth yr arfordir

03/31/2017 114 60

Ar ôl dwy flynedd o gynllunio, cafodd CHERISH, prosiect ...

Mwy

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

03/22/2017 61 113

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsa ...

Mwy

Caeluniau Cynnar Eryri

03/17/2017 22 164

Ail-greu a diogelu tirweddau cynhanesyddol a Rhufeinig gogledd-orllewin Cymru Astudiaeth newydd sy’n cael ei gwneud gan Emily La Trobe-Bateman PhD. Mae ca ...

Mwy

Carto-Cymru Symposiwm Mapiau Cymru 2017

03/08/2017 39 164

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Carto-Cymru Symposiwm Mapia ...

Mwy

Meddyliau cychwynnol fy swydd newydd yn y Comisiwn Brenhinol

03/02/2017 60 164

Helo, Ywain Tomos ydw i ac rwyf wedi bod yn gweithio yn Llyfrgell y Comisiwn ers pedwar mis bellach - dyma rai syniadau cychwynnol am fy mhrofiadau wrth setlo i ...

Mwy

Cymru drwy lygaid Paul R Davis

03/01/2017 30 164

[caption id="attachment_5734" align="aligncenter" width="901"] Eglwys y Santes Fair, Y Fenni, gyda Cennin Pedr c.2011PRD_02_0157[/caption] Rydym yn ddiolchga ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Chwefror 2017

02/28/2017 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod He ...

Mwy

The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

02/27/2017 31 164

  A allwch ein helpu i ddarparu'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?   Gwasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol ...

Mwy

100 mlynedd yn ôl i’r mis hwn – ymosodiadau gan longau tanfor yn nyfroedd Cymru

02/10/2017 84 90

Ar 1 Chwefror 1917 datganodd yr Almaen ei bod hi’n cychwyn o’r newydd ‘ryfel heb ...

Mwy

Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru

02/03/2017 47 164

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: sgwrs amser cinio gan Scott Lloyd, Introducing ‘The Inventory of Historic Battlefields in Wales’. Mae Comisiwn Brenhinol He ...

Mwy

Swydd Wag – Swyddog Enwau Lleoedd

02/01/2017 39 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am aelod staff amser-llawn parhaol newydd i weithio ar restr newydd o Enwau Lleoedd Cymru. Mae Gweinidogion Cym ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Ionawr 2017

02/01/2017 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Darganfod Hanes Datblygu Rocedi yn y Cliff Hotel, Y Ferwig

01/26/2017 58 164

Yn ddiweddar, wrth i mi aros i ddechrau cyflwyniad ar ffotograffiaeth o’r awyr mewn gwesty ger Aberteifi, gwelais wrthrych ar stand ddillad yn y cyntedd a syl ...

Mwy

Un Mis Ar Ôl: Cofrestrwch Eich Lle Yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017 Nawr…

01/19/2017 88 86

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu: Gorffennol D ...

Mwy

Swyddi gwag – Dwy Swydd Amser Llawn

01/18/2017 41 164

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn bwriadu recriwtio i 2 swydd ar gyfer prosiect newydd a chyffrous a ariannir gan Ewrop, sef CHERISH – Newid yn yr ...

Mwy

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr UE

01/12/2017 85 89

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn arwain prosiect €4m newydd wedi’i ariannu gan yr ...

Mwy

Bethania Christmas Card, by Falcon Hildred, 1998

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Rhagfyr 2016

01/03/2017 98 76

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hen ...

Mwy

Deled yr eira – Tirwedd ac Archaeoleg y Gaeaf

12/19/2016 47 164

Mae eira’n cynnig cyfle arbennig i weld a chofnodi safleoedd yn nhirwedd Cymru. Mae’r gorchudd gwyn yn creu’r amodau perffaith ar gyfer cofnodi gwrthglodd ...

Mwy

Islands of Wales: Discovering the Archaeology of Skomer and Grassholm Bellach ar gael ar Periscope

12/09/2016 98 76

Yn FYW ar #Periscope: Islands of Wales: Discovering the Archaeology o ...

Mwy

Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ─ Ynysoedd Cymru: Darganfod archaeoleg Sgomer a Gwales, gan Louise Barker

12/02/2016 112 62

Tirweddau wedi’u gwarchod yn ofalus yw Sgomer a Gwales. ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Tachwedd 2016

12/01/2016 99 75

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod He ...

Mwy

Sut y deuthum yn wirfoddolwr gyda CBHC ar ôl taith i ‘Archwilio Eich Archif’

11/25/2016 81 93

Ar ôl ceisio darganfod hanes y tŷ roeddem wedi symud iddo yng Nghorris Uchaf drwy f ...

Mwy

Black and white image dating from c.1910 showing a busy beach scene at Aberystwyth with the Pier in the background.

Bod yn wirfoddolwr gyda CBHC

11/24/2016 28 164

Mae unrhyw beth yn ymwneud ag archaeoleg yn llawn rhyfeddodau, ac nid yw bod yn wirfoddolwr gyda’r Comisiwn Brenhinol yn eithriad. Gall tasgau syml, fel dod o ...

Mwy

Plas Gwynfryns Section and Plans P1000894

Y Comisiwn Brenhinol yn derbyn cynlluniau hanesyddol yn rhodd

11/23/2016 61 113

Yn sgil symudiad llwyddiannus y Comisiwn Brenhinol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru mae wedi derbyn rhodd hael o ...

Mwy

Ordnance Survey Scribblings

Sgriblan ar Fapiau Arolwg Ordnans – Archwiliwch eich Archifau

11/22/2016 67 107

Ers dyddiau cynnar cartograffeg, mae’r rheiny a fu’n gweithio ar y mapiau yn aml wedi gadael llofno ...

Mwy

Nantclwyd House Ruthin

Archwiliwch eich Archifau – Hanes Eich Tŷ

11/08/2016 44 164

23 Tachwedd, Archwiliwch eich Archifau: diwrnod llawn digwyddiadau a chyfle i ddysgu mwy am hanes eich tŷ gyda’rComisiwn Brenhinol a Llyfrgell Genedlaethol C ...

Mwy

Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017

11/07/2016 66 108

Mae cofrestru ar agor! Cewch gofrestru yn awr ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2017, a chan ...

Mwy

Melingriffith Water Pump, Whitchurch, Glamorgan.

Model 3D o Bwmp Dŵr Melingriffith: cynhyrchwyd gan Roger John

11/03/2016 62 112

Cafodd y model prydferth hwn o Bwmp Dŵr Melingriffith ei ddylunio, a’i gynhyrchu ar argraffydd 3D, gan Ro ...

Mwy

RCAHMW Colour transparency of Carreghofa Locks on Montgomeryshire Canal.

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Hydref 2016

11/01/2016 97 77

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Hene ...

Mwy

Bywyd ar Ynysoedd pell Cymru: Archaeoleg Gwales

10/25/2016 47 164

Mae ynys greigiog anghyfannedd Gwales yn gorwedd 15 cilometr i’r gorllewin o benrhyn Marloes yn ne Sir Benfro. Ynys anghysbell ac agored ydyw, wedi’i hamgyl ...

Mwy

Cofio Aberfan: Tynged Greulon

10/17/2016 29 164

Mae yna gofgolofn ryfel mewn cwm yn Ne Cymru y mae arni bron 150 o enwau pobl a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r colledion hyn yn eithriadol o uchel ar g ...

Mwy

Mis Hanes Pobl Dduon: Coffáu Llongwyr Masnach o Orllewin Affrica a fu farw yn y Rhyfel Mawr

10/11/2016 92 82

Roedd aelodau criw o Orllewin Affrica ymhlith y rhai a gollwyd pan drawyd y ll ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2017: Galwad am Gyfraniadau

10/07/2016 46 164

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan. 15 a 16 Chwefror 2017, Glan yr Afon, Casnewydd Galwad am gyfraniadau Rydym yn ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Cyfarfod Busnes Agored y Comisiynwyr, Dydd Iau 20 Hydref 2016

10/05/2016 61 113

Bydd y Comisiynwyr a benodwyd gan y Goron i oruchwylio gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal cyf ...

Mwy

7 & 8. Snowdon range in winter

Miloedd o awyrluniau newydd o safleoedd treftadaeth yng Nghymru yn mynd ar-lein

10/04/2016 79 95

Mae gan Gymru dreftadaeth arbennig ac amrywiol, yn dyddio o’r cyfnodau cynharaf hyd at yr ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Medi 2016

09/30/2016 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

International Maritime Day

Cyfraniad anhepgor llongau i’r byd!

09/29/2016 37 164

Mae’n Ddiwrnod Morwrol y Byd heddiw – diwrnod a roddwyd o’r neilltu i ddathlu’r diwydiant sydd, yn ddistaw ac effeithlon, ddydd a nos, yn sicrhau bod p ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Adroddiad Blynyddol 2015-16

09/26/2016 27 113

Mae Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Comisiwn Brenhinol ar gael bellach i’w lwytho i lawr o’n gwefan. ...

Mwy

Mae’r llythrennau CRVE i’w gweld yn glir ymysg coed Coedwig Brechfa.

Llythrennau yn y goedwig

09/19/2016 24 164

Mae ein casgliadau o awyrluniau fertigol Arolwg Ordnans yn cynnwys printiau 9 modfedd x 9 modfedd, a helaethiadau 20 modfedd x 20 modfedd. Mae’r lefel o fanyl ...

Mwy

Logo CBHC - RCAHMW Logo

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

09/15/2016 31 164

         Allwch chi ein helpu i gyflawni'r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru? Archif a gwasanaeth ymchwilio ce ...

Mwy

Archaeoleg Ucheldir Gwent

09/05/2016 25 164

  Medi 14, 2016 Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru am 13:15 p.m. Frank Olding Swyddog Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent C ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol – Diwrnod Agored

09/02/2016 41 164

  Diwrnod Agored Dydd Iau 8 Medi, 2016 10:00 - 17:00 yn Comisiwn Brenhinol, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU. Bydd y Comisiwn ...

Mwy

Wyneb yn wyneb â llongwyr o Gymru a fu’n gwasanaethu yn y Rhyfel Mawr

09/01/2016 72 102

Yn ddiweddar, cafodd Deanna Groom, Swyddog Arforol y Comisiwn Brenhinol, y fraint o astudio sampl ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Awst 2016

08/31/2016 95 79

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebi ...

Mwy

Awyrluniau gyda Medwyn

08/30/2016 22 164

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein gwasanaethau i gwsmeriaid mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Medwyn Parry, ein harbenigwr awyrluniau, ar gael y ...

Mwy

Hen Hen Rieni mewn 3D!

08/16/2016 22 164

Ychydig iawn o bobl all ddweud eu bod nhw wedi gweld delwedd dri-dimensiwn o’u hen hen daid a’u hen hen nain, ond gall Rod Primrose o Melbourne, Awstralia h ...

Mwy

Maes a Fferm

08/12/2016 12 164

Cylch y flwyddyn ffermio sy'n rheol i cefn gwlad Cymru: o'r hau yn y gaeaf a'r wyna yn y gwanwyn i dorri silwair a medi'r cynhaeaf yn yr haf. Hwnt ac yma cewch ...

Mwy

DATGANIAD I’R WASG – Cyhoeddi llyfr deniadol newydd ar archaeoleg a hanes Gwent

08/03/2016 87 87

Bydd Archaeoleg Ucheldir Gwent gan Frank Olding, Cadeirydd yr Eisteddfod eleni, yn ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Archif & Llyfrgell Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio – Gorffennaf 2016

08/01/2016 105 69

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cof ...

Mwy

Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw

07/26/2016 55 164

Ar Ddydd Mawrth, 2 Awst, bydd Medwyn Parry o’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi sgwrs ar Cymru o’r awyr: Casgliad awyrluniau o 1918 hyd heddiw ym Mhabell y Cymde ...

Mwy

Llechi Cymru yn ennill y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016

07/19/2016 82 92

Mae archaeolegwyr wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Archaeolegol Prydain 2016 a r ...

Mwy

Welsh Slate wins Best Archaeological Book at the British Archaeological Awards 2016

07/15/2016 83 91

Further celebrations for Wales this week as Royal Commission publication Welsh Slate ...

Mwy

Lansio ein Gwefan Newydd

07/07/2016 24 164

Ar ôl symud i’n swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi bod yn gwella ei wasanaethau ar-lein. Ail-lansiwyd Cof ...

Mwy

Ystafell Ymchwil / Search Room

Ailagor ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

07/05/2016 41 164

Ar ôl i’r Comisiwn Brenhinol adleoli’n llwyddiannus i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’n dda gennym gyhoeddi y bydd y Llyfrgell ac ...

Mwy

Mae’r Coflein Newydd ar Waith Heddiw

07/05/2016 38 164

Ochr yn ochr â’r symud i’n cartref newydd, mae’r Comisiwn Brenhinol wrthi’n gwella’n gwasanaethau ar-lein, ac mae’r cyntaf o’r gwelliannau hy ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mehefin 2016

07/05/2016 80 94

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

Swydd Wag – Cynorthwyydd Ymholidau a Llyfrgell

06/28/2016 52 164

Fel aelod staff sy’n cyfrannu at reoli gweithgareddau gwasanaethau cyhoeddus y sefydliad, bydd y Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig me ...

Mwy

Dehongli ac ymweld ag archaeoleg Ynys Sgomer

06/14/2016 44 164

Mae archaeoleg Ynys Sgomer, Sir Benfro, wedi’i chadw’n arbennig o dda. Ar draws yr ynys gellir gweld olion ffiniau wedi’u creu â chlogfeini, waliau cerri ...

Mwy

Canmlwyddiant y Cwt Nissen

06/08/2016 26 164

Un o adeiladweithiau milwrol mwyaf adnabyddus y byd yw’r Cwt Nissen. Cafodd y dyluniad syml ar siâp hanner silindr ei ddatblygu gan ŵr o dras Ganadaidd-Amer ...

Mwy

Llechi Cymru yng Ngŵyl y Gelli

06/06/2016 31 164

Cafodd cyhoeddiad diweddaraf y Comisiwn Brenhinol, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gryn sylw yng Ngŵyl y Gelli eleni. Traddododd David Gwyn, yr awdur, ddarli ...

Mwy

Awyren ar y traeth! Ynys-las, Mehefin 1940

06/01/2016 42 164

Yn ystod haf 2012, recordiodd staff CBHC gyfres o gyfweliadau â phobl yr oedd ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r hen safle datblygu rocedi yn Ynys-las, Ce ...

Mwy

Gwobr am Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes

05/10/2016 41 164

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Dr David Gwyn, awdur Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Brenhinol, wedi derbyn Gwobr Peter Neaverso ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ebrill 2016

05/01/2016 79 95

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

04/28/2016 75 99

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed e ...

Mwy

Y Daith Gerdded Fawr Gymreig – Comin Gelligaer: Trysordy Archaeolegol 14 Mai, 11am–3pm

04/13/2016 90 84

Comin Gelligaer yw un o’r tirweddau archaeolegol mwyaf hynod yng Nghymru a rho ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mawrth 2016

03/31/2016 79 95

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

Ein Casgliad o Brintiau Mawr Arolwg Ordnans

03/22/2016 43 164

Dyma’n blog cyntaf eleni yn gofyn am gymorth i adnabod lleoliad un o’n printiau Arolwg Ordnans mawr. Mae’r ffotograff yn dangos ardal wledig, gyda nife ...

Mwy

Casgliad Crawford

03/17/2016 17 164

Mae gan un o’n casgliadau bach ond pwysig o awyrluniau y geiriau “CRAWFORD A.P.” ar gefn y printiau. Osbert Guy Stanhope Crawford (1896 – 1957) oedd ...

Mwy

Prentis Sylfaen: Gweinyddiaeth Swyddfa

03/14/2016 38 164

Dyddiad Ago: 14 Mawrth 2016 Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2016 Lleoliad: Aberystwyth Disgrifiad o'r Swydd: Cynllun Prentisiaeth 2016 Corff a Noddir gan Lywodra ...

Mwy

Llunio’r Genedl – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 27.05.16, 10:00 am – 4:30 pm

03/09/2016 90 84

Symposiwm ddydd i archwilio rôl mapiau i greu cenhedloedd a hunaniaeth genedlae ...

Mwy

Awyrluniau o Ardal Tyddewi a Dynnwyd Cyn yr Ail Ryfel Byd

03/01/2016 57 164

Fel rhan o’i archif o awyrluniau ffotograffig hanesyddol mae gan y Comisiwn Brenhinol gasgliad bach o 63 o awyrluniau arosgo lefel-isel o ardal Tyddewi yn Si ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Chwefror 2016

02/29/2016 81 93

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaetho ...

Mwy

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru i adleoli i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

02/22/2016 86 88

Cyhoeddodd un o sefydliadau treftadaeth blaenllaw Cymru heddiw y bydd yn symud i swy ...

Mwy

Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth Newydd I Ddiogelu Hanes Cymru

02/10/2016 61 113

Heddiw, mae’r ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ar gyfer gwella sut y caiff amgylchedd hanesyddol unigryw ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2016: Gigapixel Photography

02/08/2016 46 164

A Gigapixel image is one comprising of billions of pixels, enabling you to view detail without the degradation you would see in a normal photograph. Current tec ...

Mwy

Gorffennol Digidol 2016: Prosiect Arloesol I Ddigido Holl Fapiau Degwm Cymru Yw Cynefin

02/05/2016 87 87

Prosiect arloesol i ddigido holl fapiau degwm Cymru yw Cynefin. Caiff ei ariannu’ ...

Mwy

Castell Coch Yn Dathlu 125 O Flynyddoedd Mewn Lluniau

02/03/2016 53 164

Mae 2016 yn nodi pen blwydd Castell Coch yn 125 oed ac i ddathlu’r achlysur, mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) wedi rhyddhau archi ...

Mwy

Canllawiau CBHC ar gyfer Archifau Archaeolegol Digidol – Ymagwedd Gynaliadwy at Gadwraeth Ddigidol

02/02/2016 100 74

Cofnod Henebion Cenedlaethol (CHC) CBHC yw archif cyhoeddus Cymru o go ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Ionawr 2016

02/01/2016 79 95

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Rhagfyr 2015

01/04/2016 80 94

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

One Hundred Years Ago This Christmas Day…

12/23/2015 43 164

… four crewmen belonging to a Royal Naval Auxiliary Fleet trawler were fighting their way through heavy seas in a small boat to reach the stricken VAN STIRUM ...

Mwy

Syr John Rhŷs a’r Comisiwn Brenhinol (1840—1915): ysgolhaig Cymreig mwyaf ei oes

12/17/2015 85 89

Gan mlynedd i heddiw, 17 Rhagfyr 2015, bu farw Syr John Rhŷs, yr ysgolheig ac ieithe ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Tachwedd 2015

12/02/2015 81 93

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaetho ...

Mwy

Models Inspired by Local North Wales Scenes

11/04/2015 43 164

Whilst we were researching material for our Explore Your Archives Open Day on the 18 November, we were sent these lovely images, very kindly donated to us by Da ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Hydref 2015

10/30/2015 79 95

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol ...

Mwy

Exploring the Wreck of the ROYAL CHARTER with Cotswold Archaeology

10/26/2015 66 108

Recent accessions to the Royal Commission’s Digital Collections include a series of short video clips ...

Mwy

Archifau sy’n Ysbrydoli: Dewch i gael eich ysbrydoli gan archifau’r Comisiwn Brenhinol 18 Tachwedd, 12pm–7pm

10/22/2015 114 60

Fel rhan o ymgyrch Archwiliwch eich Archifau eleni, bydd ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Medi 2015

10/01/2015 77 97

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cy ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Awst 2015

09/01/2015 77 97

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cy ...

Mwy

Ymchwilio i Hanes eich Tŷ

08/26/2015 26 164

Hanes Tai Mae cyfoeth o wybodaeth yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) am adeiladau domestig a all helpu i ddatgelu ac egluro ha ...

Mwy

Mapiau yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

08/19/2015 47 164

Defnydd Gall ymchwilwyr astudio’r mapiau sy’n cael eu cadw yng Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Yn ogystal, gallant weld mapiau Arolwg Ordnans 25 modf ...

Mwy

One Hundred Years Ago Today…

08/17/2015 30 164

… Max Valentiner, one of the ablest and most ruthless commanders in the German submarine service, brought U38 to the narrowing of the shipping lanes in St Geo ...

Mwy

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

08/12/2015 34 164

Archif treftadaeth adeiledig Cymru Mae mwy na chanrif o arolygu, cofnodi a chasglu wedi arwain at greu archif unigryw sy’n adrodd hanes y newidiadau mawr yn ...

Mwy

Wonders of Borth Submerged Forest Explained by Dr Martin Bates of University of Wales Trinity Saint David

08/06/2015 105 69

On Sunday 2 August, Natural Resources Wales and University of ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Gorffennaf 2015

08/03/2015 83 91

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaet ...

Mwy

One Hundred Years Ago This Week …

07/22/2015 35 164

… the most successful German U-boat of the Great War had stealthily left Welsh waters and returned to base, leaving behind it a trail of sunken and damaged ve ...

Mwy

Huw Edwards Reopens Historic Ceredigion Chapel

07/09/2015 46 164

This Friday, 10 July, Hen Gapel, Rhydowen, will re-open its doors to the public after undergoing a £153,000 restoration programme under the care of Addoldai Cy ...

Mwy

Bwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru – Mehefin 2015

06/30/2015 80 94

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Fwletin Archifau a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaeth ...

Mwy

The World Heritage Bid steering group. Led by Gwynedd Council, with membership from RCAHMW, Cadw, National Museum Wales, Snowdonia National Park Authority, Govannon Consultancy, Bangor University and the National Trust.

Lansio cyhoeddiad newydd y Comisiwn Brenhinol, ‘Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes’, yng Nghastell Penrhyn

05/29/2015 108 66

Yr wythnos ddiwethaf cafodd cyhoeddiad newydd y Comisiwn Bren ...

Mwy

Tŷ-mawr, Wybrnant, home of the translator of the Bible into Welsh, Bishop William Morgan. © Crown copyright: RCAHMW

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri

11/20/2014 30 164

Un o’r cwestiynau a ofynnir amlaf am dai hanesyddol yw; ‘Pa bryd yn union y cafodd ei adeiladu?’ Rydym ni bellach yn gallu ateb y cwestiwn hwn yn Eryri. ...

Mwy

Dod â’r gorffennol yn fyw â sbectol 3D.

Diwrnod Gyrfaoedd Treftadaeth yn y Comisiwn Brenhinol

03/17/2014 53 164

Ar Ddydd Iau, 12 Mawrth, daeth myfyrwyr archaeoleg, hanes, daearyddiaeth a threftadaeth yn gyffredinol o bob rhan o Gymru i Ddiwrnod Gyrfaoedd Treftadaeth ...

Mwy

Sarahjayne talking with community members about pictures in our archive.

Diwrnod Treftadaeth Cymunedol y Borth – Llwyddiant Ysgubol

02/28/2014 64 110

Codwyd y llenni ar fywyd yn y gorffennol yn ystod diwrnod treftadaeth cymunedol y Borth yr wythnos ddiw ...

Mwy

Bathrock Shelter was designed to give protection to promenaders. The four open sides allowed shelter from any direction of wind and rain while, together with the glazed partition walls, preserved uninterrupted views along the sweep of Cardigan Bay.

Baddondy Glan Môr Coll yn dod i’r golwg ar ôl i Storm Ddifrodi Cysgodfan!

01/10/2014 77 97

Mae’r llanwau uchel diweddar a fu’n taro promenâd Aberystwyth wedi dinoethi olion ba ...

Mwy

Partneriaid Treftadaeth Yn Datrys Dirgelwch Y Dyddiad!

10/11/2013 54 164

Mae un o ddirgelion pensaernïol mwyaf Cymru wedi’i ddatrys o’r diwedd o ganlyniad i bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Comisiwn Brenhino ...

Mwy

Gwaith Cyfnerthu ar un o Dai Hynaf Ceredigion

05/23/2013 45 164

[caption id="attachment_12313" align="aligncenter" width="850"] Y Neuadd, Tŷ Tuduraidd Diweddar yn Llan-non, Ceredigion.[/caption]   Yn ystod yr wyt ...

Mwy

Dyddio Hen Dai Cymreig

05/02/2013 22 164

[caption id="attachment_12293" align="aligncenter" width="850"] Uwchlaw’r-coed, NPRN: 28881, y tŷ hynaf yn Eryri sydd wedi’i ddyddio yn ôl arysgrif.[/capt ...

Mwy

Ladis Llangollen

02/01/2013 16 164

Drwy gydol mis Chwefror bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd a lled y DU i gydnabod cyfraniad pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (pobl LHDdT ...

Mwy

Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan – Gorffennol Digidol 2013

01/21/2013 61 113

Bydd Dr Cheryl Morgan o Archifau Lleol Rhaglan yn rhoi sgwrs yng Nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013 am ...

Mwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

01/16/2013 76 98

Mae ein harddangosfa boblogaidd ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn symud ymlaen unwaith eto, ...

Mwy

Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013

01/03/2013 56 164

Bydd Dr Ted Jones o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn rhoi cyflwyniad ar y Prosiect digiDo yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Nod y rhaglen Theatr y Co ...

Mwy

Addoliad y Doethion

12/18/2012 19 164

[caption id="attachment_13867" align="aligncenter" width="850"] Y ffenestr orllewinol yn Eglwys Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, yn dangos Addoliad y Doet ...

Mwy

Delweddu Arforol: Prosiect Scapa Flow

12/14/2012 37 164

  Gallwn gadarnhau mai Mike Postons, cyfarwyddwr 3Deep Media, fydd un o’r prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2013. Bydd Mike yn ...

Mwy

Ffonau Clyfar – Ai Dyma Ddyfodol Dehongli Treftadaeth?

12/11/2012 56 164

Bydd Andrew Kerry-Bedell o KB consultants ac IT's in Conservation yn dod i gynhadledd Gorffennol Digidol 2013 i siarad am ddefnyddio technoleg y ffôn cly ...

Mwy

Visitors to the Royal Commission enjoying talks by authors Richard Suggett and Rachael Barnwell.

Llwyddiant Lansiad y Llyfr Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru

12/06/2012 53 164

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru Neithiwr, 5 Rhagfyr 2012, er gwaethaf y tywydd oer, daeth llawer o bobl ynghyd ar gyfer lansiad llyfr diweddaraf y Comisiwn Brenh ...

Mwy

Cael y Gorau o Brydain oddi Fry

11/29/2012 31 164

PEILOTA’R RHYNGRWYD ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’   Dydd Gwener 7, Rhagfyr, 2012 Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau, Aberystwyth, SY ...

Mwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes

11/27/2012 46 164

[caption id="attachment_13852" align="aligncenter" width="850"] Clawr llyfr: Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru: Inside Welsh Homes.[/caption]   Ar Ddydd Mer ...

Mwy

Arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru yn Nhŷ a Pharc Bedwellte

11/22/2012 64 110

[caption id="attachment_13845" align="aligncenter" width="850"] Yng Nghymru, caiff y llestri ‘gorau’ e ...

Mwy

Olion Milwrol o’r Ugeinfed Ganrif yng Nghymru

11/19/2012 47 164

[caption id="attachment_13838" align="aligncenter" width="850"] Tank diswydd yn cael defnydd fel targed ymarfer, Castlemartin, Sir Benfro.[/caption]   ...

Mwy

Chwilio’r Rhyngrwyd ‘Cael y gorau o Brydain oddi Fry’

11/13/2012 59 164

  1-3pm Dydd Mawrth, 20 Tachwedd, 2012 Sesiwn ddi-dâl i feithrin hyder a sgiliau wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a fydd yn canolbwyntio ar y prosi ...

Mwy

Diwrnod Atgofion – Rhowch Eich Hanesion I Ni!

10/24/2012 51 164

[caption id="attachment_13825" align="aligncenter" width="850"] Porth Amlwch, Ynys Môn.[/caption]   Rhowch eich hanesion i ni! Dewch â’ch hen ll ...

Mwy

The Story of Wales: Wales and Britain

10/11/2012 37 164

[caption id="attachment_13819" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun yn dangos y difrod yng nghanol Abertawe adeg y rhyfel. AFR10857 NPRN 33145[/caption] ...

Mwy

The Story of Wales: A New Beginning

10/10/2012 35 164

[caption id="attachment_13812" align="aligncenter" width="850"] Pwll Glo Big Pit, Sir Fynwy DI2006_0875 NPRN 433[/caption]   Bydd y bumed raglen yng ...

Mwy

The Story of Wales: The Furnace of Change

10/10/2012 41 164

[caption id="attachment_13806" align="aligncenter" width="850"] RCAHMW 3D model of the engine house at Hafod Copperworks, HMC805, nprn:- 33710[/caption] &nbs ...

Mwy

Ble’r Oeddynt yn Byw, yn Gweithio, yn Addoli? Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg Ffair Hanes Teuluol, 13 Hydref

10/05/2012 113 61

[caption id="attachment_13800" align="aligncenter" width= ...

Mwy

The Story of Wales: England and Wales

10/04/2012 37 164

[caption id="attachment_13794" align="aligncenter" width="850"] Castell Gwydir, Sir Gaernarfon DS2007_340_012 NPRN 26555[/caption]   Bydd trydedd rag ...

Mwy

The Story of Wales: Power Struggles

10/03/2012 35 164

[caption id="attachment_13788" align="aligncenter" width="850"] Crannog Llyn Syfaddan, Brecknockshire AP_2005_1162 NPRN 32997[/caption]   Ar ôl darl ...

Mwy

The Story of Wales: The Making of Wales

10/03/2012 39 164

[caption id="attachment_13782" align="aligncenter" width="850"] Tre'r Ceiri hillfort, Sir Gaernarfon, AP_2007_0226 NPRN 95292[/caption]   Bydd “The ...

Mwy

Y Tu Mewn i’ch Cartref Cymreig

09/25/2012 32 164

  Er eu bod yn llawn o wybodaeth ddifyr am newidiadau mewn amodau byw, ffasiynau, mynegiant unigol a bywydau pobl yn gyffredinol, nid tu mewn cartre ...

Mwy

Y Tu Ôl i’r Llenni yn Arddangosfa ‘Worktown’

09/20/2012 51 164

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae ein tîm wedi bod yn paratoi rhai o luniadau gwreiddiol Falcon Hildred i’w harddangos yn Amgueddfa Ceunant Ironbridge ym ...

Mwy

TG a The a Bisgedi – Cael y gorau o Brydain oddi Fry

09/13/2012 58 164

  Dyddiad y digwyddiad: 2-4pm, Dydd Gwener 21, Medi 2012 Lleoliad: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ Sesiwn d ...

Mwy

Worktown: the Drawings of Falcon Hildred

09/12/2012 40 164

[caption id="attachment_13741" align="aligncenter" width="850"] Hollt yr Oakeley, 1974 Panorama o derasau chwareli llechi’r Oakeley o’u gweld wrth gyrraedd ...

Mwy

Pobl Ceredigion yn Adrodd Eu Hanesion

09/02/2012 37 164

Yn ystod ein digwyddiadau sganio yn yr haf roedd pobl yn ddigon caredig i ddod â’u ffotograffau a deunyddiau archifol eraill atom i gael eu sganio a’u llwy ...

Mwy

Ar Eich Marciau! Parod! EWCH! ― Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

08/30/2012 80 94

[caption id="attachment_13729" align="aligncenter" width="850"] Fields of Play: The Sporti ...

Mwy

Enillydd Gwobr Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol

08/30/2012 50 164

[caption id="attachment_13722" align="aligncenter" width="850"] Mr Mike Buzzard yn derbyn ei wobr yn llyfrgell y Comisiwn Brenhinol.[/caption]   Yn d ...

Mwy

Bythynnod: Cartrefi o Waith Cartref

08/29/2012 35 164

[caption id="attachment_13716" align="aligncenter" width="850"] Anheddiad mwynwyr yn Hen Barc, Cwmystwyth, Sir Aberteifi. DS2009_104_006 NPRN 409281[/caption] ...

Mwy

Carn Goch o’r Awyr

08/28/2012 20 164

[caption id="attachment_13708" align="aligncenter" width="850"] Y Gaer Fawr, Sir Gaerfyrddin. AP_2007_0753 NPRN 100866[/caption]   Dangosa Awyrluniau ...

Mwy

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

08/24/2012 32 164

[caption id="attachment_13700" align="aligncenter" width="850"] Awyrlun y Llu Awyr yn dangos olion Neuadd Middleton ym mis Awst 1948; fe’i dinistriwyd gan dâ ...

Mwy

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ym Maenor Scolton

08/24/2012 44 164

[caption id="attachment_13691" align="aligncenter" width="850"] Ystyrir yn aml fod ein cartrefi yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ein credoau a’n hagweddau. Roedd ...

Mwy

Ceredigion: Bryngaerau’r Oes Haearn

08/23/2012 37 164

Yn y 500 mlynedd cyn i’r Rhufeiniaid orchfygu Cymru, câi poblogaeth ffermio Ceredigion yn yr Oes Haearn eu rheoli gan hierarchaeth o benaethiaid a mân a ...

Mwy

2012 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

08/23/2012 42 164

[caption id="attachment_13674" align="aligncenter" width="850"] Yr Athro Chris Williams, Comisiynydd a Chadeirydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, yn baro ...

Mwy

Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr Uchelgeisiol

08/22/2012 38 164

[caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="850"] Mae Tŷ’r Castell yn dal i sefyll er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif. DS2012_280_009 NP ...

Mwy

Dewch i gyfarfod â’r Comisiwn Brenhinol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Wythnos Nesaf

08/01/2012 89 85

[caption id="attachment_13664" align="aligncenter" width="850"] Eisteddfod Genedl ...

Mwy

Dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain yng Nghastell Aberystwyth ac Amgueddfa Ceredigion: 28-29 Gorffennaf, 2012

07/26/2012 105 69

[caption id="attachment_13657" align="aligncenter" width="850"] C ...

Mwy

Gwobr Pensaernïaeth i’r Comisiwn Brenhinol

06/28/2012 45 164

[caption id="attachment_13650" align="aligncenter" width="850"] Dr Peter Wakelin, Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol, yn derbyn ei wobr yn seremoni Cymdeithas Fr ...

Mwy

Prydain o’r Awyr – Awyrluniau Prin a Bregus o Gasgliad Aerofilms Wedi’u Diogelu

06/25/2012 89 85

[caption id="attachment_13640" align="aligncenter" width="850"] Traeth y Gogledd, ...

Mwy

Parhâd Traddodiadau Adeiladu Gwerinol

02/02/2011 38 164

[caption id="attachment_13074" align="aligncenter" width="850"] Wig-wen-fach: golwg o’r tu mewn a’r nenfforch sgarff. Llun: DS2010_116_003 / NPRN: 35396[/ca ...

Mwy

Unig Gwrt Llawbel pwrpasol y DU

01/27/2011 31 164

[caption id="attachment_14305" align="aligncenter" width="850"] Llun o Gwrt Pêl-law Nelson a dynnwyd ym 1965. Llun: DI2009_0719[/caption]   Cwrt Pêl- ...

Mwy

Crefftwaith a Chynllunio’r Hen Dŷ

01/26/2011 40 164

[caption id="attachment_13062" align="aligncenter" width="850"] Pantyrhwch ar ôl ei adfer. Llun: DS2011_056_001[/caption]   Pantyrhwch, Llanwnnen, C ...

Mwy

Traphont Ddŵr y Waun

08/23/2010 21 164

[caption id="attachment_13179" align="aligncenter" width="850"] Traphont Ddŵr y Waun[/caption] Bwriad gwreiddiol Thomas Telford a William Jessop oedd i’r ...

Mwy

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air

08/06/2010 47 164

Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air Gan T.G. Driver, 2007. Mae tirweddau hanesyddol Sir Benfro gyda’r mwyaf amrywiol a diddorol ym Mhryd ...

Mwy

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

04/20/2010 68 106

Y Bwthyn Cymreig Gan Eurwyn Wiliam, 2010 Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arb ...

Mwy

Mwy