CBHC / RCAHMW > Newyddion > Oriau Agor Newydd y Llyfrgell a’r Ystafell Ymchwilio

Oriau Agor Newydd y Llyfrgell a’r Ystafell Ymchwilio

O ddechrau mis Mehefin, rydym yn newid oriau agor ein Llyfrgell a’n Hystafell Ymchwilio sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Byddwn nawr ar agor bob ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau o 9:30yb tan 16:30yp. Ni fyddwn bellach ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Llun, ond yn hytrach, bydd  ein horiau agor ychydig yn hirach ar y dyddiau yr ydym ar agor.  Yn ogystal, bydd y Llyfrgell a’r Ystafell Ymchwilio yn parhau i fod ar gael ar gyfer ymweliadau grŵp, sesiynau tawel ac ymgynghoriadau rhithwir ar ddydd Llun a dydd Gwener.

Wrth symud ymlaen, mae’n ddigon posib y bydd cyfnodau pan fyddwn yn cymryd mwy o amser i ymateb i e-byst a galwadau ffôn. Byddwn yn defnyddio’r diwrnod cau ychwanegol i barhau i wella a darparu ein gwasanaeth ymholiadau o bell, gan leihau’r angen i ymchwilwyr deithio i Aberystwyth i ymgynghori â’n cofnodion mewn person. Byddwn yn parhau i groesawu ymchwilwyr i ymweld gydag ein Llyfrgell ac Ystafell Ymchwilio ar ddydd Mawrth, ddydd Mercher a dydd Iau pan fyddant yn medru gweld ein harchifau ffisegol, pori drwy ein llyfrgell arbenigol, siarad gydag ein staff arbenigol a defnyddio ein cyfrifiaduron cyhoeddus a system GIS.

Delwedd yn dangos tu fewn y Llyfrgell a'r Ystafell Ymchwilio.

Mae Llyfrgell y Comisiwn yn llyfrgell ymchwil arbenigol, lle gall yr ymholydd bori drwy’r deunydd. Fel rhan o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, mae’n agored i bawb ei ddefnyddio, er ni all y cyhoedd fenthyg llyfrau. Gellir chwilio’r catalog ar-lein yma. Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli yn ein Hystafell Ymchwilio, a leolir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle gall unrhyw un ddod i weld eitemau o’n harchifau ac ymgynghori â’n hadnoddau a’n cofnodion electronig.  Mae ein Hystafell Ymchwilio’n cael ei staffio gan weithwyr proffesiynol cyfeillgar, sydd ar gael i roi cymorth ac arweiniad i ymchwilwyr o bob oed a gallu. Rydym yn croesawu ymwelwyr sydd yn taro fewn ar fyr rybudd; fodd bynnag, os hoffech weld nifer fawr o eitemau archifol neu eitemau o’n casgliadau ffotograffiaeth helaeth o’r awyr, mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Rydym hefyd yn croesawu ymweliadau grŵp gan ysgolion, prifysgolion, grwpiau lleol a chymunedol, ac eraill, a’r gobaith yw y bydd yr oriau agor diwygiedig yn ein galluogi i ddarparu ar gyfer yr ymweliadau hyn gyda llai o darfu i ddefnyddwyr eraill.  Rydym hefyd yn cynnig sesiynau tawel ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd eu hangen a gall rhain gael eu bwcio ymlaen llaw.

Mae adolygiad parhaus o’n Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau i sicrhau ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth y gellir ei gyflawni sy’n diwallu anghenion ymchwilwyr proffesiynol a’r cyhoedd yn y ffordd orau bosibl. Rydym yn bwriadu addasu nifer o’n gwasanaethau i wneud ein casgliadau’r un mor ddefnyddiol a bod mynediad atynt yr un mor rhwydd a chyfleus ar gyfer pawb.  Er enghraifft, rydym bellach wedi sicrhau bod y wybodaeth am y data safle o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys dolenni i’r disgrifiadau testun hir ar gyfer safleoedd, ar gael yn rhad ac am ddim o dan Drwydded Llywodraeth Agored gan y ddau Cymru Hanesyddol a MapDataCymru.  Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un, gan gynnwys gweithwyr treftadaeth a chynllunio proffesiynol, gael mynediad at y data a’i lawr lwytho a’i ddefnyddio i gynnal eu ymchwiliadau eu hunain a chynhyrchu eu setiau data eu hunain heb orfod aros yn ein ‘ciw’ ymholiadau. Rydym yn bwriadu cyflwyno newidiadau pellach tebyg i rhain yn y dyfodol agos, er mwyn gwrthbwyso y newid mewn oriau agor. Yn y cyfamser, rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.

Y Llyfrgell a’r Gwasanaeth Ymholiadau

Mai 2024.

 

31/05/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x