CBHC / RCAHMW > Newyddion > Peidiwch â cholli darlith Nadolig y Comisiwn wythnos nesaf ar ‘Bryngaer a Chymuned 2023: Prosiect Pendinas’

Peidiwch â cholli darlith Nadolig y Comisiwn wythnos nesaf ar ‘Bryngaer a Chymuned 2023: Prosiect Pendinas’

Ymunwch â ni ar ddydd Iau 7 Rhagfyr am 5yh, ar gyfer darlith Nadolig eleni ‘Bryngaer a Chymuned 2023: Prosiect Pendinas’ gan Beca Davies a Luke Jenkins. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ac yn cael ei ffrydio’n fyw ar Zoom.

Peidiwch â cholli darlith Nadolig y Comisiwn yr wythnos hon ar ‘Bryngaer a Chymuned 2023 Prosiect Pendinas’

Cafodd Prosiect Archaeoleg Gymunedol Pendinas ei ddechrau yn ystod gwanwyn 2023 gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed mewn partneriaeth â’r Comisiwn Brenhinol. Mae’r prosiect yn ceisio deall a gwarchod archaeoleg a bywyd gwyllt y fryngaer yn well. Mae dwy sesiwn gloddio at ddiben archwilio wedi’u cynnal ar y safle eleni dan arweiniad Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, sydd wedi bod yn gweithio gyda thîm mawr o wirfoddolwyr a rhaglen lawn o weithgarwch ymgysylltu cymunedol dan arweiniad y Comisiwn Brenhinol.

Mae Luke Jenkins, archaeolegydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, a Beca Davies, Swyddog Allgymorth Cymunedol y Comisiwn ar gyfer Prosiect Pendinas, wedi bod yn ymwneud yn llawn â’r prosiect ers y dechrau. Maent mewn sefyllfa dda i roi trosolwg o’r prosiect mor belled, felly, ac yn edrych ymlaen at wneud hynny yn Narlith y Nadolig eleni.

Caiff y prosiect hwn ei gefnogi gan y gymuned leol a’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw.

Tocynnau

I archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad cliciwch yma:
https://ti.to/digital-past/darlith-nadolig-y-comisiwn-brenhinol-bryngaer-a-chymuned-2023-prosiect-pendinas

Siop Lyfrau

Cewch gyfle i fachu bargen o’n siop lyfrau lle bydd nifer o’n llyfrau yn cael eu disgowntio, a gallwch brynu ein cyhoeddiad diweddaraf am hanes Camlas Abertawe gan Stephen Hughes a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Camlesi Abertawe. Bydd Noson Siopa Nadolig y Llyfrgell Genedlaethol yn cael ei chynnal o 5pm ymlaen ar yr un dyddiad. Fe fydd yn gyfle perffaith i wneud rhywfaint o siopa Nadolig, dysgu mwy am ein prosiect cyffrous ac i fwynau a bod yn llawen!

Arteries of International Sustainable Industry the Swansea Canal and its Early Railways

30/11/2023

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x