CBHC / RCAHMW > Newyddion > Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)
The Commissioner for Public Appointments

Penodi Comisiynwyr (Tair Swydd)

 

A allwch ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth amgylchedd hanesyddol gorau posibl i bobl Cymru?

 

Gwasanaeth archifo ac archwilio cenedlaethol annibynnol, unigryw Cymru yw Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sy’n ymroddedig i gofnodi a dehongli’n awdurdodol ein hamgylchedd hanesyddol cyfoethog. Rydym yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ac yn gweithredu hyd braich o Lywodraeth Cymru, gyda staff medrus sy’n rhoi cyngor proffesiynol a gwybodaeth arbenigol i’r cyhoedd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i Gymru, gan feithrin dealltwriaeth well o’n hadeiladau a’n tirweddau hanesyddol a chydnabod potensial treftadaeth er mwyn helpu i wella bywydau pobl.

Drwy adeiladu ar ein llwyddiannau a’n cyflawniadau diweddar, rydym bellach yn awyddus i dyfu a datblygu ein sefydliad at y dyfodol. Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n Bwrdd Comisiynwyr sy’n barod i helpu i gyfarwyddo, herio ac adolygu ein gwaith yn adeiladol. Rydym wedi ymrwymo i atgyfnerthu ein bwrdd a chyflwyno amrywiaeth o ran aelodau, felly rydym yn chwilio am aelodau newydd y mae ganddynt brofiad neu arbenigedd sylweddol ar lefel uwch a/neu strategol mewn un neu fwy o’r meysydd hyn:

 

  1. Ymgysylltu â’r gymuned: Rydym yn dymuno recriwtio Comisiynydd â phrofiad ymarferol o weithio yn y maes hwn er mwyn ein helpu i lunio strategaeth briodol a realistig ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned a’n helpu i nodi partneriaid posibl ar gyfer y gwaith hwn.
  2. Strategaeth ddigidol: Rydym yn dymuno recriwtio unigolyn â hanes da ym maes arweinyddiaeth ddigidol er mwyn ein helpu i weld yn glir yr hyn y mae angen i ni ei wneud i osod sylfeini ar gyfer strategaeth ddichonadwy a fydd o gymorth i’r Comisiwn Brenhinol yn y dyfodol agos a’r tymor hwy.
  3. Archaeoleg (gan gynnwys archaeoleg ddiwydiannol): Rydym yn dymuno recriwtio archaeolegydd blaenllaw yn Gomisiynydd i helpu gyda’n gwaith i syllu ar y gorwel er mwyn nodi prosiectau addas a’n helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnolegau cofnodi digidol yn y maes, yn enwedig o ran safleoedd mawr a chymhleth.

 

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, ewch i http://llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus ne  u, ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau drwy ffonio 029 2082 5454 neu e-bostio SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 18 Ebrill 2017. Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Disgwylir cynnal y cyfweliadau ym mis Mai 2017.

 

Mae fersiynau print mawr, Braille neu sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy ffonio 029 2082 5454.

The-Commissioner-for-Public-Appointments  CBHC-RCAHMWWelsh-Government

27/02/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x