CBHC / RCAHMW > Newyddion > Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Ddi-dâl 2016

Mae 2590 o gofebion rhyfel wedi’u cofnodi yng Nghymru, yn amrywio o gofgolofnau ar eu traed eu hun a champweithiau cerfluniol i lechi syml mewn capeli, eglwysi, ysgolion, swyddfeydd post a banciau. Gyda’i gilydd, y rhain yw’r grŵp mwyaf o lawer o gofebion cyhoeddus yng Nghymru, a cheir enghreifftiau ym mron pob cymuned. Er bod enghreifftiau o ryfeloedd cynharach, yn enwedig Rhyfel De Affrica (1899-1902), gosodwyd y mwyafrif o’r cofebion yn y 1920au a thalwyd amdanynt drwy gyfraniadau gan bobl leol fel rheol. Mae’r ComisiwnBrenhinol wedi tynnu lluniau o gyfran dda o’r rhain ar gyfer Coflein, ein cronfa ddata ar-lein ac ar gyfer llawlyfr “Gofalu am Gofebion Rhyfel yng Nghymru” 2014.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw (Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014-2018: Arwydd o Barch. Pwrpas y prosiect hwn yw coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel rhan o’r prosiect mae cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael ei chynnal i gofnodi’r cofebion rhyfel. Fel yr eglura Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, “Rydym yn gwybod am tua 300 o gofebion rhyfel ym Mhowys, yn amrywio o groesau cerrig i ffenestri lliw, o blaciau i gerfluniau. Ond mae’n debygol fod yna lawer mwy na hyn. Un o nodau’r prosiect yw canfod, cofnodi a chatalogio’r holl gofebion Rhyfel Byd Cyntaf yn y sir. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i gofeb ryfel, cymryd ffotograff ohoni, llenwi’r ffurflen gais a’i e-bostio atom. Dyna’r cyfan! Byddwch yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cael cyfle i ennill cyfran o’r wobr ariannol o £200.”

Cystadleuaeth ddi-dâl yw hon, ac mae dau gategori o gystadleuwyr: pobl ifanc ac oedolion. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw Dydd Gwener, 10 Mehefin, 2016. I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen y prosiect ar y wefanwww.growinpowys.co.uk/2091/competitions neu cysylltwch â Nathan Davies:

E-bost: warmemorials@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827 597
Gwefan: www.growinpowys.co.uk
Cyngor Sir Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys. LD1 6AA

Y beirniaid yw Iain Wright, cyn ffotograffydd y Comisiwn Brenhinol, a chynrychiolwyr o’r Eglwys yng Nghymru a’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

28/04/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x