CBHC / RCAHMW > Architecture, Regional Identity and Power in the Iron Age Landscapes of Mid Wales

Architecture, Regional Identity and Power in the Iron Age Landscapes of Mid Wales

Astudiaeth yw hon o fryngaerau o’r Oes Haearn yng Ngogledd Ceredigion, canolbarth Cymru. Mae mwy na chant o fryngaerau a llociau amddiffynnol yn hysbys yn y dirwedd dopograffigol nodedig hon, sydd wedi’i hamgáu rhwng arfordir Bae Aberteifi yn y gorllewin ac Uwchdiroedd Cymru yn y dwyrain. Mae’r ymchwil newydd hwn yn taflu goleuni ar eu pensaernïaeth a’u cronoleg, a’r defnydd dynamig o dir rhanbarthol yn y cyfnod cynhanesyddol diweddarach, gan ddod i gasgliadau sy’n berthnasol i’r astudiaeth ehangach o fryngaerau Prydain.

 

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

I archebu ein teitlau, cysylltwch â:

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

AuthorToby Driver, 2013
CoverMeddal
Size210x297mm
Pages192
Illustrations100
ISBN978
Price£33.00
Postage£0.00

Tweets