CBHC / RCAHMW > Darganfod Tai Hanesyddol Eryri – Discovering the Historic Houses of Snowdonia

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri – Discovering the Historic Houses of Snowdonia

Cynnwys

 • Confensiynau Dylunio
 • Rhagair: Hen Dai Newydd Eryri Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Lord Dafydd Elis-Thomas
 • Rhagymadrodd yr Awduron

Rhan I: Cyd-destunau

 • Tai Eryri; Cyflwyniad Richard Suggett
 • Tai Hŷn Penmachno yn eu Cyd-destun Frances Richardson

Rhan II: Hanesion Tai
Golygwyd gan Margaret Dunn & Richard Suggett

 • Rhestr y safleoedd gyda mapiau
 • Tai’r Oesoedd Canol
 • Tai’r Trawsnewid
 • Tai Cynnar Cynllun Eryri
 • Tai Cynllun Eryri Diweddarach
 • Cyfadeiladau Eryri

Rhan III: Dendrocronoleg

 • Cyflwyno Prosiect yn y Gymuned: ‘O fesen fach daw derwen iach …’ Margaret Dunn
 • Cefndir i Ddendrocronoleg Daniel Miles & Martin Bridge
 • Crynodeb o Nodweddion Dyddiedig Richard Suggett
 • Dyddio Blwyddgylchau: Rhestr o Safleoedd a Nodweddion, crynhowyd gan Richard Suggett
 • Rhestr y Darluniau
 • Rhestr Byrfoddau
 • Mynegai’r Enwau

 

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

I archebu ein teitlau, cysylltwch â:

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

AuthorMargaret Dunn, Richard Suggett, 2014
CoverCaled
Size240 x 270mm
Pages295
Illustrations225
ISBN978-1-871184-53-2
Price£29.95
Postage£0.00

Tweets