CBHC / RCAHMW > Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte Safle Treftadaeth Byd

Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte Safle Treftadaeth Byd

A hithau’n eicon ymysg dyfrffyrdd y byd, ymwelir â Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte gan gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn. Mae’r rhuban 11 milltir hwn o nodweddion hanesyddol yn cyflwyno pontydd dŵr anfarwol, a thwneli, argloddiau a hafnau, wrth ymdroelli drwy ardal wledig sydd gyda’r harddaf yng ngwledydd Prydain

Os mai darganfod mannau hynod i’w gweld o fewn y Safle Treftadaeth Byd yw’r nod, neu os ydych am gerdded, beicio neu fynd mewn cwch ar ei hyd, bydd yr arweinlyfr swyddogol hwn gymorth ichi gael y gorau o’ch ymweliad. Yn ogystal â mapiau a gwybodaeth awdurdodol, rhoddir esboniad o hanes y gamlas arloesol hon, y modd y’i hadeiladwyd gan y peirianwyr mawr William Jessop a Thomas Telford, a’r modd y cyfrannodd at Chwyldro Diwydiannol cynta’r byd.

PrynuDyfrbont a Chamlas Pontcysyllte Safle Treftadaeth Byd

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

AuthorPeter Wakelin, 2015
CoverSoftback
Size200 x 170mm
Pages144
Illustrations160
ISBN978-1-78461-146-0
Price£9.95
Postage£0.00

Tweets