CBHC / RCAHMW > Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Fields of Play: The Sporting Heritage of Wales

Yn yr ugeinfed ganrif ar hugain mae llawer ohonom yn cymryd parciau, meysydd chwaraeon a chanolfannau hamdden yn ganiataol. Ond y tu ôl i bob un ohonynt mae stori o frwydro – yn erbyn adfyd yn aml – a cyd-ddymuniad am rywbeth gwell i’r dyfodol. Mae’r llyfr Fields of Play yn olrhain hanes y brwydro hwn ac yn ystyried effaith chwaraeon ar dirwedd Cymru fodern. Ymchwilir i’r amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon o barciau cyhoeddus a baddondai nofio awyr agored i gaeau chwarae, stadia a rôl cefn gwlad fel maes chwarae cenedlaethol.

Bydd Fields of Play, sy’n cynnwys llu o ffotograffau hanesyddol a chyfoes gwych, llawer ohonynt yn ddelweddau heb eu gweld o’r blaen allan o archif Aerofilms Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, yn hybu ein dealltwriaeth o’r agwedd bwysig hon ar dreftadaeth adeiledig Cymru ac yn dwysáu ein gwerthfawrogiad o safleoedd chwaraeon yn y dirwedd.

Gan Daryl Leeworthy, 2012.

 

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

I archebu ein teitlau, cysylltwch â:

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

AuthorDaryl Leeworthy, 2012
CoverSoftback
Size245 x 255mm
Pages182
Illustrations150
ISBN978-1-87118-445-7
Price£14.95
Postage£0.00

Tweets