CBHC / RCAHMW > Guns Across the Severn: Victorian Fortifications of Glamorgan

Guns Across the Severn: Victorian Fortifications of Glamorgan

Yn Guns Across the Severn ceir astudiaeth fanwl gan staff y Comisiwn Brenhinol o’r prif amddiffynfeydd a godwyd ym Morgannwg yn ystod oes Victoria, sef ar Ynys y Mwmbwls ger Abertawe, ar Drwyn Larnog rhwng Caerdydd a’r Barri, ac ar Ynys Echni ym Môr Hafren. Darlunnir y disgrifiadau â chynlluniau gwreiddiol a ffotograffau. Yn y rhagymadrodd mae Andrew Saunders yn gosod y safleoedd yng nghyd-destun strategaethau amddiffyn ehangach yr oes yn y Deyrnas Unedig.

 

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

I archebu ein teitlau, cysylltwch â:

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

AuthorA Saunders, C.J. Spurgeon, H.J. Thomas, D.J. Roberts, 2001
CoverSoftback
Size200 x 245mm
Pages48
Illustrations27
ISBN978-1-871184-25-8
Price£5.00
Postage£0.00

Tweets