CBHC / RCAHMW > Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Welsh Slate British Archaeological Award Winners

Enillwr y wobr am Lyfr Gorau yng Ngwobrau Archaeolegol Prydain 2016

 

Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth cynifer â thraean o’r holl lechi to a gynhyrchwyd ledled y byd o Gymru, gan gystadlu â chwareli yn Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae’r llyfr hwn yn olrhain y diwydiant o’i fan cychwyn yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ei ddatblygiad canoloesol araf ac yna ei ehangiad enfawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – yn ogystal â thrwy ei ddirywiad araf yn yr ugeinfed ganrif.

Mae Dr David Gwyn yn byw ym Mhen y Groes, yn rhanbarth llechi Nantlle yng Ngwynedd. Mae wedi gweithio yn y byd archaeoleg ers 20 mlynedd, ac mae’n gyd-diwtor ar gyrsiau chwareli llechi Archaeoleg Ddiwydiannol Ymarferol blynyddol a gynhelir gan Barc Cenedlaethol Eryri yn ei ganolfan astudiaethau amgylcheddol, Plas Tan y Bwlch.

PrynuLlechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

AuthorDavid Gwyn, 2015
CoverHardback
Size225 x 288mm
Pages291
Illustrations248
ISBN978-1-871184-52-5
Price£45.00
Postage£0.00

Tweets