CBHC / RCAHMW > Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes (eBook)

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes (eBook)

Mae’r teitl hwn allan o brint bellach, ond mae ar gael fel eLyfr.

Prynwch yr eLyfr Nawr Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru / Inside Welsh Homes at Google Play.

Mae’r 200 o luniau yn y llyfr hwn wedi’u dewis o archif helaeth Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac fe ânt â ni i mewn i gartrefi Cymru o’r cyfnod cynhanesyddol hyd heddiw. Cynigiant gipolwg prin ar yr hyn a geid y tu ôl i ddrysau caeedig, o du mewn y bythynnod distadlaf a thai teras y trefi ymlaen i ystafelloedd hynod foethus y plastai mawr. Drwyddynt cawn olwg unigryw ar y ffyrdd y mae pobl wedi byw eu bywydau beunyddiol yng Nghymru.

 

Siop Lyfrau

Mae ein hôl-gatalog cyfan ar gael drwy ein siop lyfrau.
Mae’r holl deitlau sydd allan o brint bellach ar gael fel eLyfrau drwy Google Play, ac mae rhestrau (‘inventories’) a gyhoeddwyd cyn 1965 yn ddi-dâl.
Mae’r prisiau ar gyfer teitlau sydd mewn print yn cynnwys cludiant a phacio yn y DU. Bydd angen i gwsmeriaid tramor gysylltu â ni i gael prisiau cludiant.

I archebu ein teitlau, cysylltwch â:

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Ffordd Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

AuthorRachael Barnwell, Richard Suggett, 2012
CoverSoftback
Size244 x 270mm
Pages252
Illustrations200
ISBN978-1-871184-46-4
Price£14.99
Postage£0.00

Tweets