CBHC / RCAHMW > Newyddion > Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

Rydym yn Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd!

2 small P1000496

Mae Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU, ac yn manteisio ar y cyfle i ddangos sut y gall llyfrgelloedd gyfoethogi bywydau pobl. Yn y Comisiwn rydym yn darparu gwasanaeth dwyieithog proffesiynol am ddim i ddefnyddwyr sy’n ymweld â ni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu sy’n cysylltu â ni ar-lein neu drwy’r post. Mae ein llyfrgell arbenigol wedi’i lleoli yn ein hystafell ymchwil a cheir ynddi gasgliad gwych o lyfrau, cylchgronau, tywyslyfrau a mapiau’n ymwneud â phob agwedd ar dreftadaeth adeiledig Cymru. Yn benodol, byddwch yn dod o hyd i gyhoeddiadau o ddiddordeb Cymreig sy’n cwmpasu daeareg, topograffeg, archaeoleg a phensaernïaeth Cymru. Ceir astudiaethau lleol, sirol a chenedlaethol sy’n cynnig cyd-destun ac yn dehongli ac egluro sut y mae Cymru wedi datblygu. Mae adroddiadau a chyfeirlyfrau yn gosod y stori Gymreig mewn cyd-destun Prydeinig, Ewropeaidd a byd-eang. Felly, pa un a oes gennych ddiddordeb yn y Rhufeinwyr neu yn yr Oesoedd Canol, mewn nodweddion pensaernïol penodol megis gwydr lliw neu fframiau nenfforch, yn y modd y cydiodd y chwyldro diwydiannol yng Nghymru  a newid siâp y wlad, neu yn y modd yr amlygodd Anghydffurfiaeth ei hun, fe ddewch o hyd i lyfr a fydd yn hybu’ch ymchwil yn llyfrgell y Comisiwn Brenhinol. Cliciwch yma i chwilio Catalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol a’n harchif helaeth o fapiau, ffotograffau, lluniadau a chasgliadau arbennig.

1 small P1010066

Rydym ar agor bob diwrnod gwaith o 9:30am hyd 4pm (heblaw am ddydd Mercher pan fyddwn ar agor o 10:30am hyd 4:30pm). Fel llyfrgell gyfeiriol mynediad agored, croesawn yn arbennig ymweliadau gan ysgolion a grwpiau cymunedol sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am eu hardal leol. Bydd cwmnïau ffilm a theledu yn defnyddio gwasanaethau’r Llyfrgell yn rheolaidd i ymchwilio i’w rhaglenni. Mae ein gwybodaeth arbenigol o ffynonellau sy’n darparu gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru yn deillio o dreulio blynyddoedd lawer yn helpu defnyddwyr, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o annog pobl i ddefnyddio ein hadnoddau llyfrgell, yn enwedig drwy wneud mwy a mwy o ddefnydd o ddulliau digidol. Mae gwasanaethau gwybodaeth ddigidol y Comisiwn yn ategu ein casgliadau printiedig a chyda’i gilydd maent yn ffynhonnell wych o wybodaeth am dreftadaeth a hanes unigryw Cymru – mae’n werth dathlu hynny yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd!

12/10/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x