CBHC / RCAHMW > Newyddion > Sgwrs gan Daniel Hunt – Living on the brink

Sgwrs gan Daniel Hunt – Living on the brink

Ymunwch â ni ar gyfer yr ail sgwrs yng nghyfres newydd y Comisiwn Brenhinol o ddarlithiau ar-lein. Ar Ddydd Iau, 1 Ebrill, am 5pm, fe fydd Daniel Hunt, Ymchwilydd CHERISH, yn trafod, ‘Living on the brink: Uncovering the stories of Pembrokeshire’s eroding promontory forts’.

Llun: Mae erydiad wedi cael effaith fawr ar gaer bentir Porth y Rhaw. Mae’r amddiffynfeydd cymhleth yn dangos bod yr adeiladwyr yn benderfynol o gau ac atgyfnerthu’r ddau bentir ysgythrog naturiol hyn. NPRN: 94210

Mae Sir Benfro yn gartref i rai o’r safleoedd arfordirol cynhanesyddol diweddar gorau yn Ynysoedd Prydain. Er eu bod yn gymharol niferus, ni wyddom fawr ddim amdanynt, yn enwedig sut y cawsant eu hadeiladu a’r rhan a chwaraewyd ganddynt yng nghymdeithas y cyfnod. Yn y sgwrs fer hon fe drafodir ymchwil archaeolegol diweddar, gan gynnwys nifer o arolygon newydd a wnaed fel rhan o’r Prosiect CHERISH, ac ystyrir syniadau newydd ynghylch sut y cafodd y caerau eu hadeiladu a dylanwadau posibl a allai esbonio pam y cawsant eu lleoli ar yr arfordir.

Caiff y ddarlith ddi-dâl hon ei darparu drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad i chi ar ôl i chi archebu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes!

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw o https://ti.to/digital-past/byw-ar-ymyl-y-dibyn-datgelu-hanes-caerau-pentir-erydol-sir-benfro

Byddwch cystal â gofyn am un tocyn ar gyfer pob teulu.

Diolch i bob un ohonoch a ymunodd â ni’n gynharach y mis hwn ar gyfer sgwrs Dr Toby Driver ar ‘Above Frozen Wales: Aerial Archaeology & Exploration in a Welsh Winter’.  Diolch i chi am eich cefnogaeth – fe gawsom ein cynulleidfa fwyaf erioed – mwy na 500. Os colloch chi’r sgwrs, neu os hoffech ei gweld hi eto, cafodd ei recordio ac mae ar gael bellach ar YouTube.  Diolch o galon hefyd i bawb a lenwodd ein holiadur ar-lein byr ar ôl y digwyddiad. Rydym yn mawr werthfawrogi’ch holl sylwadau ac awgrymiadau a byddant o gymorth mawr i ni wrth gynllunio digwyddiadau ar-lein yn y dyfodol.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru Gallwch hoffi Comisiwn Brenhinol ar Facebook a dilyn@RCAHMWales ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf. Ffôn: 01970 621200E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk  Subscribe to the Heritage of Wales News You can ‘like’ the Royal Commission on Facebook and follow @RCAHMWales on Twitter to stay up to date. Tel: 01970 621200E-mail: nmr.wales@rcahmw.gov.uk

19/03/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x