CBHC / RCAHMW > Newyddion > Sut y deuthum yn wirfoddolwr gyda CBHC ar ôl taith i ‘Archwilio Eich Archif’

Sut y deuthum yn wirfoddolwr gyda CBHC ar ôl taith i ‘Archwilio Eich Archif’

David Broadbent, un o wirfoddolwyr CBHC

Ar ôl ceisio darganfod hanes y tŷ roeddem wedi symud iddo yng Nghorris Uchaf drwy fynd ar gwrs ar hanes tai, fe benderfynais fynd i ddigwyddiad ‘Archwilio Eich Archif’ a gynhaliwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn ei hen gartref ym Mhlas Crug. Un o’r pethau a ddysgais yno oedd sut i ddefnyddio Coflein. Er na thaflodd hyn unrhyw oleuni ar hanes ein tŷ, fe godais daflen ar ‘Dod yn Wirfoddolwr’, a’i llenwi’n fuan wedyn. Rydw i bellach yn gwirfoddoli bob Dydd Gwener, yn catalogio llyfrau yn llyfrgell y Comisiwn. Lawer o flynyddoedd yn ôl roedd catalog y llyfrgell yn fy ysgol wedi’i seilio ar gardiau, ond erbyn hyn mae catalogio’n cael ei wneud drwy ddilyn rhaglen gatalogio un-pwrpas. Er na ddylech gael eich arwain ar gyfeiliorn gan y teitlau a dechrau eu darllen, rhaid i mi ddweud mai fy hoff lyfr ymysg y rhai rydw i wedi’u catalogio yw Llechi Cymru gan David Gwyn.

David Broadbent, un o wirfoddolwyr CBHC

25/11/2016

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x