CBHC / RCAHMW > Newyddion > Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid
Logo CBHC - RCAHMW Logo

Swydd Wag – Cydlynydd Prosiect Leuenctid

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Cyfyngedig?’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri

  • Rhan-amser 2.5 diwrnod yr wythnos (18.5 awr)
  • Penodiad tymor penodedig hyd fis Medi 2020
  • Cyflog: £23,400 (pro rata)y flwyddyn yn codi i £26,400 (pro rata)
  • Dyddiad cau: 13 Awst 2017 am 5pm

 

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect archaeoleg cymunedol newydd wedi ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth nas Cerir?’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i arwain gan Cadw. Partneriaid Cadw yn y prosiect yw’r Comisiwn Brenhinol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Powys ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol yn benodol am brosiect ‘Treftadaeth nas Cerir: Ceredigion Gyfyngedig?’ prosiect cyffrous wedi’i arwain gan bobl ifanc a fydd yn galluogi pobl rhwng 11 a 25 oed a’u cymunedau i gofnodi, dehongli, rheoli a diogelu safleoedd treftadaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif yng Ngogledd Ceredigion drwy gyfrwng gweithgareddau archaeolegol a chreadigol.

Mae’r swydd yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc, mentoriaid, partneriaid a rhanddeiliaid, trefnu a hwyluso gweithgareddau a digwyddiadau’r prosiect, ac ymgymryd â thasgau gweinyddol ac adrodd fel rhan o dîm prosiect mewnol y Comisiwn Brenhinol a’r gweithgor Treftadaeth nas Cerir ehangach.

Mae’r gallu I gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

I drafod y rôl a’r prosiect yn anffurfiol, cysylltwch â:
Louise Barker, ffôn: 01970 621212, e-bost: louise.barker@cbhc.gov.uk neu
Sue Billingsley, ffôn: 01970 621228, e-bost: sue.billingsley@cbhc.gov.uk

Mae’r manylion llawn, y ffurflen gais a dogfennau ategol i’w cael ar wefan y Comisiwn: Swyddi Gwag

 

17/07/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x