CBHC / RCAHMW > Newyddion > Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amser

Swydd Wag – Cynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell Rhan-amser

A ydych â diddordeb yn hanes a threftadaeth Cymru ac yng ngwaith y Comisiwn Brenhinol?

Os felly, rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Ymholiadau a Llyfrgell am 1½ diwrnod (11 awr) yr wythnos yn gweithio Dydd Gwener a hanner diwrnod (i’w gytuno) i’n helpu i ddarparu i’r cyhoedd wybodaeth a ddelir yn archif a llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru i’n cwsmeriaid.

Mae’r gwaith yn cynnwys helpu defnyddwyr ein Gwasanaeth Ymholiadau, mewn person ac o bell, a chyfrannu at redeg ein llyfrgell gyhoeddus arbenigol.

Gall y dyletswyddau fod yn gorfforol drwm gan eu bod yn cynnwys symud cofnodion o’r archif ac yn ôl.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig hyd at o leiaf lefel 4 ar Fframwaith Asesu Sgiliau Cymraeg y Comisiwn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon oherwydd bod angen ymdrin â’r cyhoedd.

Mae’r manylion llawn, y ffurflen gais a dogfennau ategol i’w cael ar wefan y Comisiwn: Swyddi Gwag

I drafod y swydd hon yn anffurfiol, cysylltwch â Penny Icke, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth.  Ffôn 01970 621210 neu e-bost penny.icke@cbhc.gov.uk

Dylid dychwelyd ffurflenni drwy e-bost i: sue.billingsley@cbhc.gov.uk neu i: Y Rheolwr Adnoddau Dynol, CBHC, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3BU.

Dyddiad cau: 28 Hydref 2018

03/10/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x