CBHC / RCAHMW > Newyddion > Swydd Wag – Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Swydd Wag – Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Swydd yn Uned Busnes Corfforaethol y Comisiwn Brenhinol yw hon. Mae’r Uned yn adrodd yn uniongyrchol i’r Ysgrifennydd/Prif Weithredwr ac mae’n gyfrifol am bum math gwahanol o weithgarwch: Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Risg, Rheolaeth Ariannol, Rheolaeth Adnoddau Dynol, Rheolaeth Gweithrediadau, a Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth.

Fel aelod o’r Tîm TG, bydd gan y Swyddog TG rôl allweddol o ran sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei amcanion strategol drwy helpu i ddatblygu, rheoli a chefnogi isadeiledd TGCh y Comisiwn.

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

  • Amser-llawn: 37 awr yr wythnos (byddwn yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am drefniadau gwaith rhan-amser neu hyblyg)
  • Cyflog: £25,860 y flwyddyn yn codi i £29,430 mewn dwy gynyddran flynyddol (ynghyd â buddion); penodir ar waelod y raddfa fel rheol
  • Dyddiad cau: 5pm ar 5 Ebrill 2022

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â: Chris Nicholas, Rheolwr TG, ar 01970 621249, e-bost chris.nicholas@cbhc.gov.uk

Gellir cael mwy o fanylion a ffurflen gais ar ein tudalen swyddi gwag.

22/03/2022

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x