CBHC / RCAHMW > Newyddion > Swydd Wag – Uwch Archifydd

Swydd Wag – Uwch Archifydd

Rydym ni’n chwilio am Uwch Archifydd profiadol i arwain y gwaith o reoli a datblygu casgliadau archifol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Am fwy na chanrif bu’r Comisiwn yn arolygu, cofnodi, a chasglu gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae bron 2 filiwn o ffotograffau yn ogystal â miloedd o luniadau, mapiau hanesyddol, awyrluniau, arolygon archaeolegol, adroddiadau a chynlluniau pensaernïol ac arolygon digidol yn ein harchif genedlaethol, Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Caiff y cofnodion eu cynhyrchu drwy waith arolygu ac ymchwilio’r Comisiwn ei hun, neu eu casglu o lu o ffynonellau allanol, er enghraifft, cyrff eraill sy’n gweithio ym maes treftadaeth yng Nghymru, ffynonellau academaidd a masnachol, ac unigolion preifat ar ffurf rhoddion.

Mae’r Comisiwn wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dyfarnwyd Achrediad Gwasanaeth Archifau i CHCC gan yr Archifau Cenedlaethol yn 2017 ac rydym ar hyn o bryd yn gweithio tuag at statws ystorfa ddigidol ddibynadwy.

Sefydliad sy’n gweithio yng Nghymru yw’r Comisiwn ac yn ddelfrydol dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn siaradwr Cymraeg neu’n fodlon ymrwymo i gymryd gwersi Cymraeg gyda’r nod o gyrraedd y lefel angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Y Rôl

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o reoli a datblygu casgliadau archifol y Comisiwn. Bydd yn gweithio fel rhan o dîm i ofalu am ei gofnodion yn unol â safonau proffesiynol mewn archif achrededig.

Graddfa gyflog: £30,600 i £37,410 y flwyddyn.  Penodir ar waelod y raddfa gyflog fel rheol.

Y Person

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau/profiad canlynol:

  • Cymhwyster archifau ôl-raddedig ac o leiaf 3 blynedd o brofiad o weithio mewn archif.
  • Profiad o gymryd rhan mewn datblygu a gweithredu newidiadau at y dyfodol.
  • Gwybodaeth o agweddau allweddol ar gadwraeth ddigidol.
  • Sgiliau digidol ardderchog a’r gallu i fynd i’r afael â chysyniadau technolegol yn gyflym a deall sut y gellir eu cymhwyso at amgylchedd archifol.
  • Gwybodaeth gyffredinol dda o amgylchedd hanesyddol Cymru neu ddiddordeb ynddo.

Manylion Pellach

Gellir cael manylion llawn a ffurflen gais yma: Swyddi sy’n Wag ar hyn o bryd

I drafod y swydd hon yn anffurfiol, cysylltwch â Gareth Edwards. Ffôn 01970 621223 neu e-bost gareth.edwards@cbhc.gov.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm ar 6 Mehefin 2021.

11/05/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x