CBHC / RCAHMW > Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Hawlfraint

Diogelir yr holl ddeunydd ar y wefan hon gan gyfraith hawlfraint.

Cewch ailddefnyddio gwybodaeth gorfforaethol, dogfennau polisi a ddelir ar y wefan hon (heblaw am logos) a’r gwybodaeth safle sylfaenol ar Coflein yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Gall deunydd sydd â hawlfraint y Goron a ddelir o fewn Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru gael ei ddefnyddio ar gydraniad isel at bwrpas astudio preifat ac ymchwil anfasnachol o dan Drwydded Llywodraeth Anfasnachol.

Rhaid i bob deunydd a ddefnyddir o dan y drwydded hon gael ei gydnabod fel a ganlyn: Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Os hoffech chi ddefnyddio’r deunydd o’n harchif at ddibenion masnachol, ewch i Cysylltu neu Archebu a llenwch y Ffurflen Archebu. Mae’n bosibl y codir ffi trwydded yn ychwanegol at y gost o brynu copi o’r deunydd. Mae rhestr o’r ffioedd i’w gweld ar y dudalen Ffioedd Trwydded.

Daw peth o’r deunydd ar y wefan o dan hawlfraint a ddelir gan eraill, a gall fod angen i’r Comisiwn Brenhinol anfon ceisiadau i’w atgynhyrchu ymlaen at ddeiliad penodol yr hawlfraint i gael ei ganiatâd hwythau. Os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau.

Dim ond deunydd â hawlfraint y Goron y gellir ei ddefnyddio o dan Drwydded Llywodraeth Anfasnachol a geir yn adran Orielau’r wefan.

Ni cheir atgynhyrchu’r cyfan na rhan o logo’r Comisiwn Brenhinol heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Gall y Comisiwn Brenhinol dynnu’n ôl unrhyw ganiatâd i lwytho delweddau neu ddeunydd i lawr o’r wefan hon, neu ei atgynhyrchu, os defnyddir y deunydd mewn ffordd sydd, yn ein barn ni, yn niweidiol, neu a allai fod yn niweidiol, i enw da Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Diogelir cynnwys, dyluniad, graffigwaith a threfniant pob un o’r lluniau a’r testun yn y wefan gan hawlfraint sy’n eiddo i’r Goron : CBHC neu ei darparwyr technegol.

Tweets