CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 1

Treftadaeth Ddigidol yn y gynhadledd Gorffennol Digidol: Rhan 1

Cynhelir dwy sesiwn Treftadaeth Ddigidol yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2018. Ar Ddydd Iau 8 Chwefror 2018 fe fydd amrywiaeth eang o sgyrsiau, o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a realiti rhithwir i ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd a gwerth atgofion digidol.

Catherine McKeag yw Rheolwr Prosiect Kids in Museums, elusen annibynnol sy’n ymdrechu i wneud amgueddfeydd yn agored a chroesawgar i bob teulu, yn enwedig teuluoedd nad ydynt wedi ymweld ag amgueddfeydd o’r blaen. Un o brosiectau mwyaf yr elusen fu eu Teen Twitter Takeover blynyddol. Fel rhan o brosiect 2017 fe drosglwyddodd rhyw 60 o sefydliadau diwylliannol a threftadaeth ledled y DU eu cyfrifon Twitter i fwy na 300 o bobl ifanc nad oedd llawer ohonynt wedi bod mewn amgueddfa o’r blaen. Rhoddwyd mynediad breintiedig iddynt i’r casgliadau a gofynnwyd iddynt rannu eu profiadau a’u meddyliau am dreftadaeth ddigidol. Rhannwyd cannoedd o drydariadau a gwelodd 321,000 o drydarwyr drydariadau gan ddefnyddio #takeoverday. Bydd Catherine yn rhannu ei phrofiadau o’r prosiect a chasgliadau’r gwerthusiad.

Twitter Screenshot

Mae’n bleser mawr gennym groesawu’r Athro Bob Stone yn ôl i’r gynhadledd. Yn gyn brif siaradwr, mae Bob yn dal Cadair mewn Systemau Amlgyfrwng Rhyngweithiol yng Ngholeg Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Birmingham, lle y mae hefyd yn Gyfarwyddwr y Tîm Technolegau Rhyngwyneb Dynol (HIT). Yn ei bapur,  Datgelu Hanes Pell Dartmoor: Ailgreadau Realiti Rhithwir sy’n Manteisio ar Arolygon digidol Tanddwr ac o’r awyr, bydd yn asesu sut y gellir defnyddio arolygon digidol hynod o fanwl a chywir o leoliadau digroeso ac anhygyrch i greu profiadau deniadol ac addysgol sydd ar gael i bawb. Astudiaeth achos Bob fydd tirweddau anghysbell, safleoedd ac arteffactau Dartmoor, lle mae arolygon cynhwysfawr, gan ddefnyddio dronau a systemau morol awtonomaidd, wedi chwyldroi’r broses o ddatblygu modelau Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig manwl a geo-gywir o leoliadau o’r fath.

4. Autonomos Surface Vessel and Inspire Quadcopter

Mae Marta Pilarska yn dal bwrsariaeth mewn Sganio Laser a Dogfennaeth Ddigidol yn Historic Environment Scotland. Nodwedd unigryw yn nhirwedd yr Alban yw’r Map Pwylaidd Mawr o’r Alban. Map tirwedd ffisegol mawr o’r wlad wedi’i gerfio mewn concrit ac yn mesur tua 40m wrth 50m ydyw. Syniad Jan Tomasik, a anwyd yn Krakow ac a oedd wedi ymgartrefu yn yr Alban ar ôl yr Ail Ryfel Byd, oedd y map, a chafodd ei greu ar dir Gwesty Black Barony rhwng 1974 a 1979 gan fyfyrwyr a mapwyr Pwylaidd fel teyrnged i letygarwch a charedigrwydd yr Albanwyr ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Er mwyn dathlu’r cysylltiadau diwylliannol a hanesyddol rhwng yr Alban a Gwlad Pwyl, gofynnwyd i HES ddogfennu’r map yn ddigidol a chynhyrchu animeiddiad byr yn adrodd ei hanes. Defnyddir yr animeiddiad fel rhan o ddathliadau annibyniaeth Gwlad Pwyl y flwyddyn nesaf, a defnyddir y set ddata yn gofnod ar gyfer diogelu a chynnal y tirnod rhestr-B hwn. Y Map Pwylaidd Mawr o’r Alban: Dathlu Cysylltiadau rhwng yr Alban a Gwlad Pwyl.

The Great Polish Map of Scotland is a large (50m x 40 m) three-dimensional, outdoor concrete scale model of Scotland, located in the gorunds of the Barony Castle Hotel, outside the village of Eddleston near Peebles in the Scottish Borders. It is also known as the Mapa Scotland (derived from the Polish) or the Barony Map. The brainchild of Polish War veteran Jan Tomasik, it was built between 1974 and 1979 and is claimed to be the world's largest terrain relief model. Images of the Historic Environment Scotland Digital team carrying out a number of scans and photogrammetry study of the map assisted by members of the local conservation group Mapa Scotland that looks after the map. Digital Team: Dr Lyn Wilson, Al Rawlinson, James Hepher, Marta Pilarska, Allan Stacie. Mapa of Scotland Members - Keith Burns (blue overall) and Lyn Barr.

 

Hanesydd celf, diwylliant gweledol a chelf sain, ac ymarferwr celf sain a chelf weledol yw’r Athro John Harvey. Ei brif faes ymchwil yw diwylliant gweledol a sonig crefydd. Yn Cofio ac anghofio’r gorffennol: Trawsnewidiad sonig o bregethau, gan ddefnyddio technoleg ddigidol ac analog a diffygion dementia, bydd John yn trafod ei gelfwaith-sain, I.Nothing.Lack., sy’n ymdrin â themâu cofio ac anghofio. Wedi’i greu fel rhan o ddiwrnod Archwiliwch Eich Archif: Archif Cof Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, mae’r darn yn edrych ar ailffurfweddau archifau sain digidol, sef pregethau capel yn yr achos hwn, fel ‘cof’. Bydd John yn trafod y prosiect, rhinweddau neilltuol gweddillion-sain fel dogfennaeth hanesyddol, a sut y gellir eu dadansoddi a’u dehongli drwy arfer celf sain a hanes sonig. Bydd hefyd yn ystyried sut y gall cydweithio rhwng artist-academyddion a sefydliadau cyhoeddus arwain at fewnwelediadau a synergeddau newydd a fyddai’n anghaffaeladwy fel arall.

20/12/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x