CBHC / RCAHMW > Newyddion > Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008.

Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac amryw byd o luniau, ynghyd â rhagymadrodd cryno i bob cyfnod, a’r cyfan yn darlunio safleoedd, adeiladau a henebion sy’n cyfleu hanes Cymru o gyfnod cynhanes hyd heddiw. Bydd y llyfr hardd hwn yn gydymaith gwybodus i bawb sy’n ymddiddori ym mywyd a threftadaeth Cymru, boed hwy’n byw yng Nghymru, yn ymweld â hi neu’n ei hedmygu o bell.

Yn fuan ar ôl cyhoeddi Trysorau Cudd, fe ddarlledir ar BBC2 Cymru, o fis Tachwedd 2008 ymlaen, gyfres deledu mewn pum rhan gan y BBC o dan y teitl Hidden Histories. Bydd hi’n dilyn arbenigwyr y Comisiwn Brenhinol wrth iddynt ddadlennu dehongliadau newydd o dreftadaeth Cymru.

Gwerthu Llyfrau

CYNNWYS
Rhagair gan Huw Edwards
Capel Cymraeg o Fri: Capel Als, Llanelli

Rhagymadrodd: Trysorau Cudd

Can Mlynedd o’r Comisiwn Brenhinol
Yr Inventories Cynnar
Cloddio ym Mhenllystyn
Houses of the Welsh Countryside
Inventories Morgannwg

Cynhanes
Ogof Pen-yfai (Paviland) a Helwyr Oes yr la
Wedi Oes yr la
Banc Du: Clostiroedd Sarnau Cymru
Beddrodau Siambr Neolithig
Hengorau Neolithig: Llandygai
Carn Meini a Cherrig Glas y Preseli
Gweithgynyrchu Neolithig: Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw
Llociau Neolithig Mawr: Basn Walton
Cylchoedd Cerrig Cymru
Tarddiad Bryngaerau

Cymru’r Oes Haearn a Chymru Rufeinig
Archwilio Bryngaerau o’r Oes Haearn: Y Gaer Fawr
Dehongli Cymru’r Oes Haearn: Yr Hen Gaer
Tre’r Ceiri a Chaerau Cerrig Llyn
Llociau Amddiffynedig Coll
Tirweddau sydd wedi goroesi ers adeg y Ffermwyr Cynhanesyddol: Crosygedol
Ymgyrchoedd y Fyddin Rufeinig
Datblygiadau mewn Astudiaethau Milwrol Rhufeinig: Tomen-y-mur
Ffyrdd Rhufeinig
Filau: Llanilltud Fawr
Trefi Rhufeinig

Cymru’r Oesoedd Canol Cynnar
Arysgrifau Cynnar a’u Hiaith
Anheddiad Canoloesol Cynnar: Ynys Gateholm
Cofnodi Meini Arysgrifenedig Canoloesol Cynnar
Cerfluniau Canoloesol Cynnar
Amddiffynfa rhag y Llychlynwyr: Llanbedr-goch
Dirgelwch Cloddiau Cymru’r Oesoedd Canol Cynnar
Safle Brenhinol: Crannog Llyn Syfaddan
Arysgrifau Diweddarach a’r leithoedd arnynt
Coffau Brenin: Piler Eliseg
Dod o hyd i Safleoedd Crefyddol Canoloesol Cynnar

Yr Oesoedd Canol
Y Dirwedd Dirion
Cestyll a Llysoedd
Y Cestyll a’r Preswylfeydd Diweddarach
Bywyd Crefyddol a’r Eglwysi
Mynachod a Phererinion
Trefi
Y Mor a’r Arfordir
Tai a Chartrefi
Gwaith a Hamdden
Coffau a’r Celfyddydau

Cymru Foden Gynnar
Ty Hir: Nannerth-ganol
Royal House, Machynlleth
Manylion Pensaerniol Cudd yn Ninbych
Murluniau Eglwysig Ol-Ganoloesol
Dr John Davies, Mallwyd a’i Dwr
Marsh House: Warws Amddiffynedig
Ty Newton (Plas Dinefwr), Llandeilo
‘Tapestriau Peintiedig’: Darganfyddiadau yn y Ciliau
Capel Maesyronnen ger y Clas-ar-Wy
Y Twlc Corbelog: ‘Palas i Fochyn’

Y Genedl Ddiwydiannol Gyntaf
Dod o hyd i Olion Gwaith Copr yn abertawe
Cludiant Diwydiannol: Camlas Abertawe a’i Rheilffyrdd
Campwaith Peirianyddol: Traphont Ddwr Pontcysyllte
Lard Longau Frenhinol a Thref Newydd: Doc Penfro
Oes y Gwelliannau
Y Trefi Haearn: Blaenagfon
Diboblogi’r Uwchdiroedd: Penblaenmilo
Cludiant Mor
Diogelu’r Lonydd Hwylio: Goleudai
Cymru Bictwresg a’r Twristiaid Cynnar: Yr Hafod

Cymdeithas Oes Fictoria
Bywyd mewn Bwthyn
Lles a’r Tloty: Castell Albro
Addysg ac Ysgolion
Y Diwydiant Llechi
EglwysiOes Fictoria
Capel Anghydffurfiol
Ystrad Leighton Park
William Burges a Phensaerniaeth Uchel-Fictoraidd
Anterth Byr y Plasty Fictoraidd
Twf Twristiaeth ar Raddfa Fawr

Cymru ym Mlynyddoedd Cynnar yr Ugeinfed Ganrif
Sefydliadau Cenedlaethol
Adeiladau Swyddogol: Casgliad y Gweithredwyr Gwasanaethau Eiddo
Dwr i Birmingham: Cynllun Dwr Cwm Elan
Pensaer yn y Gogledd: Casgliad Herbert L. North
Mudiad y Gardd-Bentrefi
Profiad o Ryfel: Ffosydd Ymarfer Penalun
Y Rhwyg o Golli’r Hogia
Dyddiau Gorau’r Maes Glo: Pwll Glo Taf Merthyr
Moderneiddio yng Nghefn Gwlad: Ffatri Laeth Pontllanio
Amddiffyn rhag Goresgyniad yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Cymru wedi’r Ail Ryfel Byd
Moderniaeth: Ffatri Dunlop Semtex
Tai wedi’r Ail Ryfel Byd: Tai Parod Casnewydd
Dirywiad Bywyd y Bwthyn: Llythyr Kate Roberts at Peter Smith
Dirywiad y Rheilffyrdd: Casgliad Rokeby
Clough Williams-Ellis a Poertmeirion wedi 1945
Tai Arobryn: 1-6 Little Orchard
Pensaerniaeth i Gymru: Plas Menai
Cau’r Gwallgofdai
Goroeswyr: Gwaith Argraffu Gwasg Gee
Eco-dai

Ymlaen i’r Dyfodol
Prosiectau Adeiladu Mawr: Stadiwm y Mileniwn
Dyddio Gwaith Pen-saer: Old Impton
Adeiladau mwen Perygl: Gwersyll Gwyliau Prestatyn
Edrych tua’r Dyfodol: Technolegau Digidol
Treftadaeth Ansicr: Chwilio am Safleoedd Brwydrau

Y Comisiynwyr Brenhinol, 1908-2008
Darllen Pellach
Prif Gyhoeddiadau’r Comisiwn Brenhinol, 1911-2008
Rhestr o’r Cyfranwyr
Diolchiadau
Map o’r Siroedd Hanesyddol
Mynegai

  •     328 o dudalennau, lliw llawn
  •     100 o brif ddelweddau gwych
  •     Dros 300 o ddelweddau atodol
  •     Ysgrifau deongliadol a chyflwyniadau i gyfnodau gan rai sy’n awdurdodau yn eu maes
  •     Rhagair gan Huw Edwards
  •     Darllen pellach
  •     ISBN: 978-1-871184-36-5 (yr argraffiad Cymraeg)

08/08/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x