CBHC / RCAHMW > Newyddion > Wythnos Gweithredu Dementia: Lansio ein hadnodd addysgu newydd Archif Cof a phosteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof am ddim ar wefan CYW
Adnodd Addysg - Casgliad y Werin Cymru

Wythnos Gweithredu Dementia: Lansio ein hadnodd addysgu newydd Archif Cof a phosteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof am ddim ar wefan CYW

Codi ymwybyddiaeth o ddementia ymhlith pobl ifanc
Pleser mawr gennym yw lansio’r adnodd addysgu Archif Cof newydd rydym wedi’i greu fel rhan o bartneriaeth Casgliad y Werin Cymru (CYW).

Mae’r adnodd ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2-4 a bydd:

  • yn eich cyflwyno chi i’r Archif Cof ar wefan CYW, sef archif o ddelweddau y gallwch eu defnyddio wrth hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementia;
  • yn eich cyflwyno chi i adnoddau addysg Cymdeithas Alzheimer’s i ysgolion sy’n gwneud addysgu a dysgu am ddementia yn hawdd; ac
  • yn cynnig dau weithgaredd hel atgofion ymarferol y gall dysgwyr eu hymarfer yn yr ystafell ddosbarth neu o bell gan ddefnyddio’r Archif Cof: creu Coeden Gof neu Linell Amser Cof.

Mae codi ymwybyddiaeth o ddementia yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o’r cyflwr cyffredin hwn sy’n newid bywydau. Gall hefyd roi sgiliau bywyd gwerthfawr iddyn nhw, gan eu galluogi i gefnogi aelodau o’u teulu a’u cymuned sy’n byw gyda dementia.

Rhowch gynnig ar ein posteri newydd

Nid ar gyfer pobl ifanc yn unig y mae’r gweithgareddau hyn wrth gwrs. Fel rhan o’r adnodd addysgu, rydym wedi creu cyfres o bosteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof sydd ar gael am ddim i unrhywun eu defnyddio.

Coeden Gof - Poster - Memory Tree
Coeden Gof – Poster – Memory Tree

Gallwch yn awr ddewis ac argraffu delweddau o’r Casgliadau Archif Cof a’u hychwanegu at y poster o’ch dewis. Mae’r Goeden Gof wedi’i strwythuro yn ôl thema, ond mae’r Llinell Amser Cof yn gronolegol. Gallwch ychwanegu delweddau at y canghennau neu ar hyd y llinell amser sy’n cynrychioli atgofion pwysig o fywyd yr unigolyn.

Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn tanio atgofion ac yn ysgogi trafodaeth. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydynt – gadewch eich sylwadau isod!

Adnodd Addysg - Casgliad y Werin Cymru
Adnodd Addysg – Casgliad y Werin Cymru


Reina van der Wiel, Rheolwr Llywodraethu a Risg
Catalena Angele, Swyddog Addysg Casgliad y Werin Cymru

18/05/2021

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x