CBHC / RCAHMW > Newyddion > Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)
Network stock image

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

 

Ar 25 Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym yn y DU. Mae hwn yn disodli Deddf Diogelu Data 1998 ac yn gwarchod data personol yn well, gan ychwanegu at ddyletswyddau’r rheiny sy’n ei reoli a’i brosesu.

Mae’n nodi’n gliriach hawliau’r testun data (h.y. y sawl y mae’r data’n cyfeirio ato/ati) ac yn rhoi cyfrifoldeb ar y sefydliad sy’n rheoli data personol i ddweud yn blaen pam, sut, ble ac am ba hyd y caiff y data ei brosesu. Yn ogystal, rhaid i reolyddion data yn awr sefydlu eu sail gyfreithiol dros gasglu a phrosesu data personol.

Mae CBHC wedi ymrwymo i ddilyn arfer da wrth ddefnyddio data personol, ac i ddiogelu hawliau testunau data. I sicrhau cydymffurfiad â’r RhDDC, rydym wedi diweddaru ein Polisi Diogelu Data, ac wedi cynhyrchu Hysbysiad Preifatrwydd, sy’n disgrifio’r mathau o ddata personol y byddwn ni’n eu rheoli a’u prosesu, pam mae angen i ni wneud hynny, yr hyn y byddwn ni’n ei wneud ag ef, ac am ba hyd y byddwn ni’n ei gadw. Mae hefyd yn egluro hawliau testunau data, a phwy i gysylltu ag ef/hi os ceir ymholiadau neu gwynion ynghylch data personol.

Hysbysiad Preifatrwydd CBHC

 

04/06/2018

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x