CBHC / RCAHMW > Newyddion > Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru – yn awr yn fyw

Gwefan arloesol sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ddefnydd tir, archaeoleg a hanes Cymru yw’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol sy’n cael ei lansio heddiw. Mae’r 300,000 a mwy o enwau lleoedd yn y Rhestr yn adlewyrchu’r amrywiol ffurfiau a sillafiadau sydd wedi cael eu defnyddio drwy hanes, ac yn cadw llawer o wybodaeth, a aeth yn angof yn aml, am adeiladau a phobl ac am nodweddion archaeolegol neu dopograffigol yn ein tirweddau.

Gan gydnabod pwysigrwydd enwau lleoedd hanesyddol i hanes a diwylliant Cymru, cynhwysodd Llywodraeth Cymru ddarpariaeth ar gyfer rhestr statudol o enwau lleoedd hanesyddol yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a rhoddwyd y dasg o lunio a chynnal y Rhestr ar ran Gweinidogion Cymru i’r Comisiwn Brenhinol. Ers hynny bu’r Comisiwn yn gweithio gyda phartneriaid i greu gwefan lle bydd data o dair prif ffynhonnell ar gael yn barhaol. Y ffynonellau hyn yw:

Gydag amser, caiff llawer mwy o enwau eu hychwanegu wrth i waith ymchwil a phrosiectau pellach gael eu cwblhau – ewch i’r blog i ddarganfod mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud i ddatblygu’r Rhestr.

Mae’r Rhestr ar gael am ddim ar-lein ac mae’n gofnod datblygol o wybodaeth awdurdodol am enwau lleoedd hanesyddol a all gael ei ddefnyddio i:

  • helpu’r cyhoedd i ddysgu am hanes eu cymunedau;
  • cynorthwyo ymchwil academaidd; a
  • llywio penderfyniadau ar reoli’r amgylchedd hanesyddol.

 

Mae aelod amser-llawn o’r staff yn gyfrifol am guraduro’r Rhestr ac ateb ymholiadau.

Ewch yn awr i enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk i ddarganfod hanesion cudd enwau lleoedd wrth eich ymyl chi ac ar hyd a lled Cymru.

 

Map enghreifftiol o Ben-y-bont ar Ogwr yn dangos sut mae data am enwau lleoedd yn cael eu harddangos ar fapiau’r wefan

Map enghreifftiol o Ben-y-bont ar Ogwr yn dangos sut mae data am enwau lleoedd yn cael eu harddangos ar fapiau’r wefan

08/05/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x