CBHC / RCAHMW > Gorffennol Digidol > Ymgysylltu ac Addysg Ddigidol

Ymgysylltu ac Addysg Ddigidol

Mae’n bleser mawr gennym groesawu Owen Llywelyn, rheolwr estyn allan a chyfranogiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn un o’n prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2017.

LlGC yw llyfrgell fwyaf Cymru ac un o bedair llyfrgell hawlfraint y DU a cheir ynddi filiynau o lyfrau a phapurau newydd, ffotograffau, gweithiau celf, mapiau, ffilmiau, llawysgrifau, fideos ac archifau. Sefydlwyd y Llyfrgell ym 1907, ac yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf bu’n cynnal rhaglen gref o ddigido er mwyn gwneud ei deunydd yn fwy hygyrch.

Bydd Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu gweithdai ac adnoddau i athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sy’n dymuno dysgu mwy am gasgliadau’r Llyfrgell. Bydd hefyd yn datblygu adnoddau dysgu digidol ar amryfal themâu i Hwb, platfform Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru.

Yn ei sgwrs bydd Owen yn trafod sut mae’r gwasanaeth addysg yn defnyddio casgliadau digidol y Llyfrgell yn ei raglenni gwaith, ar gyfer rhaglenni cyffredinol fel Hwb ac ar gyfer prosiectau gyda thema benodol. Mae un prosiect cyfredol o’r fath yn ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ogystal â sicrhau bod adnoddau dysgu digidol y gwasanaeth yn bodloni gofynion y cwricwlwm yng Nghymru o ran cynnwys a sgiliau, sefydlwyd proses olygu i sicrhau bod yr iaith, y tasgau a’r cynnwys yn briodol i wahanol oedrannau a strategaethau i feithrin llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. Cyfeirir at yr adnoddau a ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r deunyddiau. Bydd Owen hefyd yn egluro sut mae’r Llyfrgell yn manteisio ar dechnoleg chwarae gemau boblogaidd, gan gynnwys Minecraft, i ymgysylltu â chynulleidfaoedd ifanc.

Archebwch eich tocyn Gorffennol Digidol yn awr

 

Cynhadledd Gorffennol Digidol | Lleoliad | Cofrestru | Sylwadau | Blogs | Arddangosfeydd | Ein Noddwyr

07/02/2017

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x