CBHC / RCAHMW > Newyddion > Ymunwch gyda ni wythnos hon ar gyfer ein sgwrs ar-lein nesaf: Arallgyfeirio Amgueddfeydd yng Nghymru – Ailfeddwl Casgliadau a Chymunedau gan Dr Marian Gwyn,12 Mehefin 2024

Ymunwch gyda ni wythnos hon ar gyfer ein sgwrs ar-lein nesaf: Arallgyfeirio Amgueddfeydd yng Nghymru – Ailfeddwl Casgliadau a Chymunedau gan Dr Marian Gwyn,12 Mehefin 2024

Amgueddfeydd lleol yw conglfeini cymunedau Cymru. Ond pa mor gynrychioliadol ydyn nhw o boblogaeth gynyddol amrywiol y wlad? Ac ydi’r straeon sy’n cael eu hadrodd ynddynt wir yn adlewyrchu cyfoeth y dreftadaeth sydd ganddynt? Mae’r sgwrs hon yn archwilio’r rhaglen enfawr o newid sy’n cael ei gweithredu ar hyn o bryd mewn amgueddfeydd i gyflawni Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cymru Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod amgueddfeydd ledled y wlad yn parhau i fod yn berthnasol a chynhwysol yn yr 21ain ganrif. 

Mae Dr Marian Gwyn yn ymgynghorydd treftadaeth gyda blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda safleoedd treftadaeth drawsddiwylliannol ledled y DU. Mae  ar hyn o bryd yn arwain rhaglen arloesol sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amgueddfeydd lleol yng Nghymru i ddatblygu newid cadarn a hirhoedlog. 

Dr Marian Gwyn

Mae’r ddelwedd isod yn dangos manila copr (breichled draddodiadol) a ddefnyddiwyd fel nwyddau cyfnewid yn y fasnach gaethwasiaeth. Gwnaed hwy o gopr, a chynhyrchwyd llawer ohonynt yn Abertawe, y ‘Copperopolis’ yn ne-orllewin Cymru, yn y ddeunawfed ganrif.

Hawlfraint: Marian Gwyn

Er mwyn darganfod rhagor am gyd-destun y manilla ac eitemau eraill o’r amgueddfeydd, ymunwch gyda ni ar gyfer darlith Dr Marian Gwyn ar destun Arallgyfeirio Amgueddfeydd – Ailfeddwl Casgliadau a Chymunedau, a fydd yn cael ei gynnal dydd Mercher, 12 Mehefin 2024 (5.00yh – 6.30yh ar Zoom).

I archebu eich lle, defnyddiwch y ddolen isod os gwelwch yn dda: https://ti.to/digital-past/diversifying-museums-in-wales-rethinking-collections-and-communities 

Y sgwrs hon yw’r un diweddaraf ymhlith ein cyfres boblogaidd o seminarau sy’n rhan o Brosiect Treftadaeth Asiaidd Cymru. Bydd recordiadau o’r seminar hon a seminarau eraill ar gael ar sianel YouTube y Comisiwn yn fuan ar ôl pob sgwrs: https://www.youtube.com/c/rcahmw 

Gobeithio y gwelwn ni chi yno! 

10/06/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x