CBHC / RCAHMW > Ymweld â ni

Ymweld â ni

Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC

 

Oriau Agor:

» Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener: 9.30 – 16.00

» Dydd Mercher: 10.30 – 16.30

 

Fe’ch cynghorir i drefnu’ch ymweliad ymlaen llaw er mwyn i ni allu cael eich deunydd yn barod ac arbed amser i chi.

Cysylltwch â Ni

 

Sut i Ddod o Hyd i Ni

 

 • Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gweler y Map Lleoliad am gyfarwyddiadau teithio
 • Dilynwch yr arwyddion i Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC yn y Llyfrgell Genedlaethol. Rydym ar y llawr cyntaf (lefel 0) ychydig cyn cyrraedd Ystafell Ddarllen y Gogledd
 • Rhaid rhoi cotiau a bagiau yn y loceri a ddarperir. Mae angen darn £1 i agor locer, a fydd yn cael ei ad-dalu pan ewch i nôl eich eiddo

 

Gofynion y Llyfrgell a’r Ystafell Ymchwil

 

 • Ar ôl cyrraedd, gofynnir i chi ddangos dau brawf o bwy ydych (sy’n cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad) neu Docyn Darllenydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. (D.S. nid oes rhaid i chi fod yn berchen ar Docyn LlGC i ddefnyddio Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC)
 • Gofynnwn i chi lenwi a llofnodi Ffurflen Ymwelydd sy’n cadarnhau eich bod yn derbyn Rheoliadau Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC
 • Byddwch cystal â nodi na chaniateir mynd â bwyd neu ddiod o unrhyw fath i’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil
 • Dim ond pensiliau a all gael eu defnyddio yn y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil
 • Byddwch cystal â sicrhau bod ffonau symudol wedi’u diffodd neu wedi’u gosod ar y modd ‘distaw’

 

Gwasanaethau’r Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil

 

Yn ogystal â gallu cyrchu deunydd gwreiddiol o’n Harchif, byddwch yn gallu pori yn ein Llyfrgell gyfeiriol ac yn gallu cyrchu:

» Coflein – ein cronfa ddata a chatalog ar-lein o safleoedd

» Cymru Hanesyddol – y porth wedi’i gyrchu drwy fapiau lle gellir cael gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru

» GIS – ein system chwilio ar gyfer mapiau ac awyrluniau

» Catalog Llyfrgell y Comisiwn Brenhinol

 

 • Gallwch archebu llungopïau a sganiau o ddeunyddiau, yn amodol ar gyfyngiadau hawlfraint. Gweler ein rhestr brisiau a ffioedd trwydded am fanylion
 • Cewch dynnu lluniau yn yr Ystafell Ymchwil yn amodol ar delerau ac amodau.  Gweler ein rhestr brisiau am fanylion
 • Gellir trefnu ymweliadau gan grwpiau drwy gysylltu â ni
 • Mae holl gyhoeddiadau CBHC sydd mewn print ar gael i’w prynu

 

Staff

 Mae staff cyfeillgar a phroffesiynol ein Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau bob amser ar gael yn yr Ystafell Ymchwil ac yn barod iawn i’ch helpu. Mae’n bosibl y bydd staff arbenigol eraill CBHC ar gael drwy wneud cais, gan ddibynnu ar eu hymrwymiadau.

 

Cysylltwch â Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau CBHC

Tweets