Delyth Jewell AM and Elin Jones AM discuss our work and collections

Ymweliad gan Elin Jones AC a Delyth Jewell AC

Daeth yr Aelodau Cynulliad Elin Jones (Llywydd) a Delyth Jewell atom yr wythnos hon i ddysgu am ein gwaith. Rhoddwyd cyflwyniad cyflym i’r sefydliad iddynt yn gyntaf ac yna dangoswyd y gwaith cofnodi a’r darganfyddiadau cyffrous a oedd yn cael eu gwneud drwy’r prosiectau CHERISH, Llongau-U a Threftadaeth Ddisylw. Wedyn gwelsant amrywiaeth o ffotograffau, mapiau a deunydd arall o Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru.

Elin Jones AC a Delyth Jewell AC yn trafod ein gwaith a’n casgliadau.
Elin Jones AC a Delyth Jewell AC yn trafod ein gwaith a’n casgliadau.

04/12/2019

Leave a Reply

avatar

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets