CBHC / RCAHMW > Newyddion > Yr Arolwg o’r Amgylchedd Hanesyddol a Gweithgareddau Addasu i’r Newid 2023 – A fedrwch chi helpu ni?
Castell Coch promontory fort, Pembrokeshire

Yr Arolwg o’r Amgylchedd Hanesyddol a Gweithgareddau Addasu i’r Newid 2023 – A fedrwch chi helpu ni?

  • A oes unrhyw agwedd ar eich gwaith yn ymwneud â’r hinsawdd sy’n newid yng Nghymru?
  • A oes unrhyw ran o’r gwaith hwn yn gysylltiedig â safleoedd, nodweddion neu dirweddau hanesyddol?
  • Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych ac yn cofnodi eich gwaith pwysig mewn Arolwg Cenedlaethol ar gyfer 2023.

Mae’r Arolwg o’r Amgylchedd Hanesyddol a Gweithgareddau Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd yn cofnodi prosiectau a gwaith a gyflawnwyd yn ystod 2023

  • Soniwch wrthym am weithgarwch perthnasol yr ydych yn ymwneud ag ef neu’n gwybod amdano.

Gallwch gyflwyno eich gweithgareddau’n sydyn ac yn hawdd drwy ein harolwg byr ar-lein

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen am yr Arolwg o’r Amgylchedd Hanesyddol a Gweithgareddau Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd

Gallwch lawrlwytho adroddiadau arolygon blaenorol ar gyfer 2020, 2021 a 2022 o wefan Cadw

  • Mae canlyniadau’r arolwg yn hanfodol er mwyn llywio adroddiad addasu’r sector 2024 ar gyfer Llywodraeth Cymru
  • Bydd yr ymgynghoriad yn cau am 14:00 ar 9 Chwefror 2024.
Caer bentir Castell Coch, Sir Benfor
Caer bentir Castell Coch, Sir Benfor
Gwirfoddolwyr yn clirio prysgwydd yng nghaer bentir Rhathlan Tower Point, Sir Benfro. Mae’r gwaith hwn yn rhan o gynllun monitro a chynnal a chadw archaeolegol ehangach a arweinir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Gwirfoddolwyr yn clirio prysgwydd yng nghaer bentir Rhathlan Tower Point, Sir Benfro. Mae’r gwaith hwn yn rhan o gynllun monitro a chynnal a chadw archaeolegol ehangach a arweinir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cefndir

Fis Chwefror 2020 cyhoeddodd Grŵp yr Amgylchedd Hanesyddol (HEG) Gynllun Addasu’r Sector (SAP, sydd ar gael yma) y sector Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r risgiau a’r cyfleoedd y mae newid yn yr hinsawdd yn eu creu i’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, a’r angen i addasu. Yn Adran 6 y Cynllun mae cyfres o brif gamau gweithredu gydag allbynnau a chanlyniadau a fwriedir ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.

Rydym bellach yng ngham ‘adroddiad interim ar weithgarwch’ Blwyddyn 4 cylch Fframwaith Monitro a Gwerthuso 5 mlynedd Cynllun Addasu’r Sector (ar gael yma). Felly mae Is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd HEG wedi lansio eu hymgynghoriad i gasglu tystiolaeth o weithgarwch addasu sy’n berthnasol i’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, a gynhaliwyd yn ystod 2023. Bydd hyn yn ein helpu i werthuso cynnydd yn erbyn y camau gweithredu sydd wedi’u cyhoeddi ac i nodi bylchau a meysydd blaenoriaeth sydd angen sylw pellach.

Diolch i chi ar ran Is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd HEG

18/01/2024

Subscribe
Notify of
guest

Security code *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

MYNNWCH Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM DREFTADAETH CYMRU

Ymunwch â’r rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Mae’n rhad ac am ddim!

Tweets

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x